Skip to the main content.

Tidrapportering
Skapa en stabil datagrund för smidig fakturering och detaljerade affärsinsikter med enkel tidrapportering.

Projektledning
Bli världsmästare i projektledning. Håll dina projekt på rätt spår - och lönsamma.

Resursplanering
Bemanna projekt på ett effektivt sätt och driv företaget med säkerhet.

Ledningsrapportering
Bli smartare - snabbare - och fatta smarta beslut som ger långsiktiga effekter på tillväxten.

Fakturering
Fakturera allt - snabbt och korrekt - samtidigt som du håller koll på projektets ekonomi.

Personal och lön
Ge CFO:er och HR-avdelningar ett verktyg för att eliminera onödig administration.

Finansiella system
Med TimeLog kan du integrera med ditt ekonomisystem. Det sparar tid och minskar det manuella arbetet.

Lönesystem
TimeLog erbjuder integrationer till flera olika lönesystem. Få enkel lönehantering.

Moduler
Rapportera tid via Outlook, använd gamification eller andra moduler som kan förenkla processer i din verksamhet.

Flera juridiska personer
Skapa synergi mellan avdelningar, mellan länder och kontor med modulen för flera juridiska personer.

Affärsinformation
Dra full nytta av de insikter och data du får från TimeLog. TimeLog PSA är redo att integreras med flera olika BI-lösningar.

Partnerintegrationer
TimeLog PSA är en del av ett större ekosystem. Få en översikt över alla partnerintegrationer i TimeLog-familjen.

Ekonomiavdelning
Spara 1-2 dagar per månad på din faktureringsprocess.

Projektavdelingar
Från planering till genomförande och utvärdering. Starka verktyg för varje projektledare.

Ledningsavdelning
Skapa en prestationsdriven kultur med starka rapporteringsmöjligheter.

Stora företag
Förbättra verksamhet och resultat i olika enheter, länder och avdelningar.

Icke-statliga organisationer och ideella organisationer
Förenkla interna processer, lägg mindre tid på administration och få dokumentationen på plats - till ett rabatterat pris.

Blogg
Få inspiration till att driva en ännu bättre verksamhet med artiklar, guider, analyser och verktyg i bloggen.

Guider, podcasts och webbinarier
Få tillgång till mallar, guider och webbinarier som hjälper och inspirerar dig.

Help Center
Letar du efter hjälpmaterial och användarhandböcker för TimeLog? Hitta all hjälp du behöver nu.

Invoicing Process SE_header

Prova TimeLog nu!

En enda källa till sanning
Se hur andra organisationer använder TimeLog som deras enda källa till sanning till länder, avdelningar och valutor.

Bättre integration och API
Upptäck vilka fördelar kunderna får av att använda våra integrationer och API.

Rapportering i realtid 
Hur realtidsrapportering förändrar processer och beslutsfattande.

Kom igång med resursplanering
Med en bättre förståelse för dina resurser följer bättre planering och prognoser.


Läs om hur andra verksamheter hanterar betalningsavtal, KPI:er och projektmarginaler.

Snabbare fakturering
Så här gör andra företag för att minska den tid de lägger på fakturering med 75 %.

Historien om TimeLog
Få insikter om TimeLog och hur vi kan hjälpa dig att växa och utveckla din verksamhet.

Medarbetarna
Se vem som dyker upp varje dag för att leverera den bästa PSA-lösningen till dig.

Karriär
Hur är det att arbeta på TimeLog? Håller vi på att anställa? Få svaret här.

Partner
Skapa ännu mer värde för dina kunder som TimeLog-partner.

Mycket mer service
Hjälp center, skräddarsydd onboarding och support från dag 1.

Vårt sociala ansvar
Vi arbetar för att säkerställa en positiv inverkan på planeten, människor och företag.

GDPR & säkerhet
Läs mer om hur vi arbetar för att skydda dina uppgifter och ge maximal säkerhet.

1 min read

Kan man använda två redovisningsprinciper i samma företag?

I ett konsultföretag är det konsulterna som är produktionsapparaten och därför grunden för företagets verksamhet och resultat. Därför är det naturligtvis alla konsultföretags dröm att engagera konsulter som kan fakturera alla producerade timmar med maximalt timpris. 

Kan man använda två redovisningsprinciper i samma företag?

För att uppnå en hög omsättning för den enskilda konsulten är det viktigt att konsulterna och ledningen alltid har uppdaterade kunskaper: Hur stort värde skapar konsulten per timme för de enskilda projekten?: Och hotas värdet per timme i projekt till följd av överanvändning?

I många danska företag är det konsulterna själva som prioriterar sina uppgifter och i viss utsträckning även uppdragens leveransomfattning. Därför kan det vara viktigt att konsulterna har tillgång till egna nyckeltal för att uppnå goda resultat. Exempelvis kan ordningen på uppdragen påverka omsättningen dramatiskt och leveransomfånget kan påverka timpriset dramatiskt.

öka fakturerbara timmar


Fokus på värdet av löpande kommunikation

Så varför är det så få konsultföretag som strukturerat och löpande diskuterar värdeskapande och täckningsbidrag av pågående uppdrag med den enskilde konsulten?

Det beror på att det är både tidskrävande, dyrt och komplicerat att samla ihop och förmedla nödvändig information om projekt, ekonomi och värdeskapande – innan informationen är i ekonomisystemet – och innan projektet är avslutat.

Ofta är den ekonomiska styrningen i det mindre konsultföretaget baserad på följande tre principer:

  • Omsättning = fakturerat värde. I redovisningsvärlden säger man att företaget följer faktureringsprincipen.
  • Bonus beräknas när projektet är slut.
  • Den värdebaserade initiativrikedomen för pågående projekt bestäms en gång om året, när revisorn ber om det vid årsredovisningen (och när intäkterna följer det fakturerade värdet).

Denna modell är enkel att praktisera för ekonomimedarbetaren, men ofta oanvändbar som dagligt styrningsverktyg för ledning och medarbetare. Den är för grov och för långsam. Man kan säga att finansfunktionen har lättast för att praktisera faktureringsprincipen (minst tidskrävande), medan företaget egentligen mår bäst av att styras efter produktionsprincipen, då företagets omsättning av projekt och konsulter inte bestäms av när faktureringen görs men däremot när arbetet görs.

New call-to-action

Blanda faktureringsprincipen med produktionsprincipen

Så varför inte tänka på ett nytt sätt och blanda principerna och låta ekonomisystemet köra efter faktureringsprincipen, medan företaget internt styrs efter produktionsprincipen? Flera av våra kunder med TimeLog Project har bra erfarenheter av just denna modell – då den löpande rapporteringen om det utförda arbetet beräknas utifrån produktionsprincipen med siffror som hämtas från TimeLog Project.

För en del revisorer kan det här vara en galen idé eftersom det skulle innebära att det blir skillnad mellan ekonomisystemets omsättning som kommunicerar externt och tidrapporterings- resp. projekthanteringssystemets omsättning som kommunicerar internt. Men denna nackdel uppvägs av det faktum att den enskilda projektledaren, konsulten och chefen omedelbart får veta värdeskapandet från varje enskild timrapportering – med hänsyn till om projektet använder:

  • fast pris och budgeten har överskridits
  • timbank där timmarna har förbrukats
  • förbrukad tid när man vet att kunden inte kommer att betala

Och skillnaden mellan det skapade värdet och det fakturerade – det är ju bara det pågående arbetet som revisorn kan avläsa direkt vid årets utgång.

Det kan inte bli enklare...

Guide: Resursplanering [4 saker som du först ska ha på plats]

Guide: Resursplanering [4 saker som du först ska ha på plats]

9 min read

I ett konsultföretag är det konsulterna som är produktionsapparaten och därför grunden för företagets verksamhet och resultat.

Download now
Bästa praxis för talangutveckling inom konsultbranschen

Bästa praxis för talangutveckling inom konsultbranschen

6 min read

I ett konsultföretag är det konsulterna som är produktionsapparaten och därför grunden för företagets verksamhet och resultat.

Download now
Fastklämd i ERP? Det finns en enklare lösning

Fastklämd i ERP? Det finns en enklare lösning

6 min read

I ett konsultföretag är det konsulterna som är produktionsapparaten och därför grunden för företagets verksamhet och resultat.

Download now
Konsultbranschens kundrelationer är vägen till tillväxt

Konsultbranschens kundrelationer är vägen till tillväxt

5 min read

I ett konsultföretag är det konsulterna som är produktionsapparaten och därför grunden för företagets verksamhet och resultat.

Download now
Ta del av CFO:ns bästa strategier för att förbättra lönsamheten för konsulter

Ta del av CFO:ns bästa strategier för att förbättra lönsamheten för konsulter

8 min read

I ett konsultföretag är det konsulterna som är produktionsapparaten och därför grunden för företagets verksamhet och resultat.

Download now
Insikter, trender och nyckeltal för konsulter och rådgivare 2024

Insikter, trender och nyckeltal för konsulter och rådgivare 2024

7 min read

I ett konsultföretag är det konsulterna som är produktionsapparaten och därför grunden för företagets verksamhet och resultat.

Download now
Agil projektledning: projektledarens guide till framgång

Agil projektledning: projektledarens guide till framgång

5 min read

I ett konsultföretag är det konsulterna som är produktionsapparaten och därför grunden för företagets verksamhet och resultat.

Download now
Lönehandläggning för ekonomi: Uppfyller du kraven i GDPR?

Lönehandläggning för ekonomi: Uppfyller du kraven i GDPR?

5 min read

I ett konsultföretag är det konsulterna som är produktionsapparaten och därför grunden för företagets verksamhet och resultat.

Download now
Digitalisering av arbetsrutiner för SME:er: Kom igång

Digitalisering av arbetsrutiner för SME:er: Kom igång

6 min read

I ett konsultföretag är det konsulterna som är produktionsapparaten och därför grunden för företagets verksamhet och resultat.

Download now