Skip to the main content.

Tidrapportering
Skapa en stabil datagrund för smidig fakturering och detaljerade affärsinsikter med enkel tidrapportering.

Projektledning
Bli världsmästare i projektledning. Håll dina projekt på rätt spår - och lönsamma.

Resursplanering
Bemanna projekt på ett effektivt sätt och driv företaget med säkerhet.

Ledningsrapportering
Bli smartare - snabbare - och fatta smarta beslut som ger långsiktiga effekter på tillväxten.

Fakturering
Fakturera allt - snabbt och korrekt - samtidigt som du håller koll på projektets ekonomi.

Personal och lön
Ge CFO:er och HR-avdelningar ett verktyg för att eliminera onödig administration.

Finansiella system
Med TimeLog kan du integrera med ditt ekonomisystem. Det sparar tid och minskar det manuella arbetet.

Lönesystem
TimeLog erbjuder integrationer till flera olika lönesystem. Få enkel lönehantering.

Moduler
Rapportera tid via Outlook, använd gamification eller andra moduler som kan förenkla processer i din verksamhet.

Flera juridiska personer
Skapa synergi mellan avdelningar, mellan länder och kontor med modulen för flera juridiska personer.

Affärsinformation
Dra full nytta av de insikter och data du får från TimeLog. TimeLog PSA är redo att integreras med flera olika BI-lösningar.

Partnerintegrationer
TimeLog PSA är en del av ett större ekosystem. Få en översikt över alla partnerintegrationer i TimeLog-familjen.

Ekonomiavdelning
Spara 1-2 dagar per månad på din faktureringsprocess.

Projektavdelingar
Från planering till genomförande och utvärdering. Starka verktyg för varje projektledare.

Ledningsavdelning
Skapa en prestationsdriven kultur med starka rapporteringsmöjligheter.

Stora företag
Förbättra verksamhet och resultat i olika enheter, länder och avdelningar.

Icke-statliga organisationer och ideella organisationer
Förenkla interna processer, lägg mindre tid på administration och få dokumentationen på plats - till ett rabatterat pris.

Blogg
Få inspiration till att driva en ännu bättre verksamhet med artiklar, guider, analyser och verktyg i bloggen.

Guider, podcasts och webbinarier
Få tillgång till mallar, guider och webbinarier som hjälper och inspirerar dig.

Help Center
Letar du efter hjälpmaterial och användarhandböcker för TimeLog? Hitta all hjälp du behöver nu.

Invoicing Process SE_header

Prova TimeLog nu!

En enda källa till sanning
Se hur andra organisationer använder TimeLog som deras enda källa till sanning till länder, avdelningar och valutor.

Bättre integration och API
Upptäck vilka fördelar kunderna får av att använda våra integrationer och API.

Rapportering i realtid 
Hur realtidsrapportering förändrar processer och beslutsfattande.

Kom igång med resursplanering
Med en bättre förståelse för dina resurser följer bättre planering och prognoser.


Läs om hur andra verksamheter hanterar betalningsavtal, KPI:er och projektmarginaler.

Snabbare fakturering
Så här gör andra företag för att minska den tid de lägger på fakturering med 75 %.

Historien om TimeLog
Få insikter om TimeLog och hur vi kan hjälpa dig att växa och utveckla din verksamhet.

Medarbetarna
Se vem som dyker upp varje dag för att leverera den bästa PSA-lösningen till dig.

Karriär
Hur är det att arbeta på TimeLog? Håller vi på att anställa? Få svaret här.

Partner
Skapa ännu mer värde för dina kunder som TimeLog-partner.

Mycket mer service
Hjälp center, skräddarsydd onboarding och support från dag 1.

Vårt sociala ansvar
Vi arbetar för att säkerställa en positiv inverkan på planeten, människor och företag.

GDPR & säkerhet
Läs mer om hur vi arbetar för att skydda dina uppgifter och ge maximal säkerhet.

3 min read

Du känner säkert till ERP-system – men har du hört om PSA-system?

Vad är skillnaden mellan ett ERP-system och ett PSA-system? PSA-systemet är som ett ERP-system för företag som lever av att sälja tid, kunskaper och expertis – men avsevärt mycket billigare och mindre komplicerat.

Du känner säkert till ERP-system – men har du hört om PSA-system?

Du känner till ERP...

Enterprise resource planning (ERP) är numera ett välkänt begrepp inom projektledning. Även om definitionen avviker lite beroende på källan så står det allmänt sett för generell styrning av viktiga affärsprocesser med hjälp av programvara och teknik.

Det innehåller normalt produktplanering, utveckling, tillverkning, försäljning och marknadsföring i en enda plattform.

En stor utmaning med ERP – i synnerhet för konsult- och rådgivningsföretag (och andra företag som lever av att sälja kunskaper och expertis) – är emellertid att ERP vanligtvis är väldigt fokuserat på produkter och kan vara mycket generiskt.

Därför blir det för många av den här typen företag helt enkelt för brett för att uppfylla deras behov när det gäller att leverera fakturerbart arbete på projekt.

Det är anledningen till att PSA-systemet i allt högre utsträckning etablerar sig i projektorienterade företag.

... men har du hört talas om PSA-system? 

Funktionerna i PSA-system (professional services automation) är framtagna för att stärka projektledning genom ett helt projektförlopp – från underskriften på det första kontraktet och hela vägen till fakturering av dina tjänster till kunden.

En professional services automation-lösning kombinerar

Det strömlinjeformar och förbättrar alla projektets kärnprocesser och tar med alla viktiga faktorer i ekvationen – inklusive sådana som är svåra att mäta.

Allt du behöver veta om PSA-program

Det gör PSA idealiskt för att stödja de arbetsrutiner som förekommer i en professional services-organisation – istället för att man försöker anpassa ett tungt ERP för att möta företagets behov.

Eller uttryckt på ett annat sätt:

PSA-systemet är som ett ERP för företag som lever av att sälja tid, kunskaper och expertis – bara mer målinriktat, transparent och avsevärt mycket billigare.

Anpassat för professional services organisations (PSO:er)

PSA står för professional services automation. PSA är en molnbaserad plattform som knyter ihop de interna arbetsprocesserna inom företagets olika delar. Plattformen har funktioner som tidrapportering, projektledning, resurshantering, fakturering och rapportering, och integreras vanligtvis med löne- eller CRM-system. 

PSA-system är utbredda i branscher som lever av att fakturera sin tid, som IT-konsulter, byråer, revisorer, arkitekter och rådgivande ingenjörer, ofta kallade professional services organisations (PSO:er).

> Läs mer om TimeLogs PSA-plattform

 

Fördelar med PSA-system

1) Enklare samarbete och ökad transparens

 • Med PSA-systemet kan ni kontrollera och optimera projektets arbetsrutiner och processer under hela projektförloppet. Alla avdelningar får tillgång till alla viktiga uppgifter om projektplanen och utvecklingen i realtid. Projektdeltagarna får ett idiotsäkert sätt att samarbeta oavsett var i världen de befinner sig.
 • En automatiseringsplattform ger mer transparens när det gäller tidigare, fortlöpande och framtida projektuppdrag. Då kan kunderna få en effektivare och exaktare statusrapportering.
 • Om det sker ändringar av den ursprungliga projektplanen – vilket ofta händer – kan alla informeras omedelbart. Ett automatiseringsverktyg gör det enklare att samordna och fördela uppgifter eftersom alla vet besked, och viktig information går inte förlorad på vägen genom organisationen. 

2) Viktiga kostnadsbesparingar

Professionella tjänsteföretag och konsultbolag har många tidskrävande manuella uppgifter varenda dag där risken för fel är stor. Just de uppgifterna kan bli onödiga utgifter.

När de manuella uppgifterna automatiseras sparar företagen tid och pengar och teamet kan fokusera på det värdeskapande arbetet när de manuella uppgifterna reduceras till ett minimum.

Exempelvis synkroniseras projektdeltagarnas registrerade timmar med den planerade budgeten och en faktura kan skapas på några få sekunder. Automatiserad projektfakturering eliminerar dyrt och tidskrävande pappersarbete för både projektledaren och den ekonomiansvariga.

3) Högre effektivitet och produktivitet

Automatisering och tidrapportering ger projektledaren en tydlig bild av var någonstans man slösar med tiden. Då kan ni snabbt reagera på det. 

När medarbetarna registrerar sin tid regelbundet prokrastinerar de mindre, och när de tidrapporterar exakt faktureras alla fakturerbara timmar också.

Ett automatiseringsverktyg förhindrar även att resurser överbokas eller att planeringen på flera projekt överlappar varandra.

4) Ökad lönsamhet

PSA-systemet lyfter planeringen och beslutstagandet till en högre nivå. Istället för att tvingas lita på magkänslan får ledningen data i realtid som man kan fatta beslut utifrån.

Olika rapporteringsalternativ hjälper till att identifiera trender, försäljningsmöjligheter och risker. De ger en bild av vilka kunder och projekt som är lönsamma och vilka projekt som behöver förbättras.

Automatiserad projektfakturering håller koll på bokföringen, ser till att kunderna faktureras och att man följer upp obetalda räkningar. Sammantaget leder det till ett bättre kassaflöde.

Konsult- och tjänsteföretag agerar i en komplex verklighet. Därför kan det vara en utmaning att hitta en plattform som passar perfekt till alla de behov företaget har.

Det är tidskrävande och dyrt att hitta workarounds om projekt eller uppdrag inte passar in i plattformens ”boxar”. Och när ett nytt affärssystem har en för brant inlärningskurva får företaget ofta svårt att uppfylla de förväntade resultaten. 

Hos TimeLog har vi i mer än 18 år hjälpt konsult- och rådgivningsföretag med att implementera komplexa affärssystem, och idag stödjer vår plattform alla arbetsmoment från kontrakt till faktura.

Därför vet vi att det inte finns en enda lösning som passar alla företag.

Om ni är på utkik efter en PSA-lösning ska ni bland annat ta ställning till: 

 • Kan plattformen hantera alla era olika avtals- och kontraktstyper?
 • Är lösningen tillräckligt flexibel för att kunna hantera om ni behöver fakturera samma kund på olika sätt?
 • Är lösningen användarvänlig när ni ska hantera t.ex. arbetstid, summan av kostnader, reseutgifter, underleverantörer och fakturering? 
 • Kan ni skapa projektplaner med olika uppgiftsnivåer?
 • Hjälper systemet er att hålla koll på er interna ledningsrapportering och era skyldigheter gentemot kunderna?
 • Hur enkelt är det att integrera lösningen till era andra system?
 • Hur ser ni på ert företag i framtiden – och kan lösningen anpassas till era visioner?

Är ni redo för en PSA-lösning, eller behöver ni en mer komplett kartläggning av era behov och arbetsprocesser? 

Ladda ner en checklista som hjälper dig välja rätt PSA-system

Få en checklista som ger er en detaljerad överblick över era arbetsrutiner så att ni kan kartlägga era behov när det gäller:

 • Projektledning
 • Fakturering
 • Resurshantering
 • Tidrapportering
 • Utläggshantering
 • Rapportering
 • Organisationen

checklista

 
Fem exempel på PSA-system på marknaden

Fem exempel på PSA-system på marknaden

8 min read

Vad är skillnaden mellan ett ERP-system och ett PSA-system?

Download now
Guide: Vad är system för professional services automation (PSA)?

Guide: Vad är system för professional services automation (PSA)?

15 min read

Vad är skillnaden mellan ett ERP-system och ett PSA-system?

Download now
Därför kommer PSA-system att gå om ERP-system

Därför kommer PSA-system att gå om ERP-system

5 min read

Vad är skillnaden mellan ett ERP-system och ett PSA-system?

Download now
Nytt system för tidsregistrering? 97 saker du behöver veta

Nytt system för tidsregistrering? 97 saker du behöver veta

6 min read

Vad är skillnaden mellan ett ERP-system och ett PSA-system?

Download now
Tips för att förhindra att IT-system bromsar din internationalisering

Tips för att förhindra att IT-system bromsar din internationalisering

6 min read

Vad är skillnaden mellan ett ERP-system och ett PSA-system?

Download now
Varför en tidrapport-mall i Excel är bättre än ingenting

Varför en tidrapport-mall i Excel är bättre än ingenting

4 min read

Vad är skillnaden mellan ett ERP-system och ett PSA-system?

Download now
Fastklämd i ERP? Det finns en enklare lösning

Fastklämd i ERP? Det finns en enklare lösning

6 min read

Vad är skillnaden mellan ett ERP-system och ett PSA-system?

Download now
Kan man använda två redovisningsprinciper i samma företag?

Kan man använda två redovisningsprinciper i samma företag?

2 min read

Vad är skillnaden mellan ett ERP-system och ett PSA-system?

Download now
9 för- & nackdelar med att tidrapportera i Excel

9 för- & nackdelar med att tidrapportera i Excel

7 min read

Vad är skillnaden mellan ett ERP-system och ett PSA-system?

Download now