Skip to the main content.

Tidrapportering
Skapa en stabil datagrund för smidig fakturering och detaljerade affärsinsikter med enkel tidrapportering.

Projektledning
Bli världsmästare i projektledning. Håll dina projekt på rätt spår - och lönsamma.

Resursplanering
Bemanna projekt på ett effektivt sätt och driv företaget med säkerhet.

Ledningsrapportering
Bli smartare - snabbare - och fatta smarta beslut som ger långsiktiga effekter på tillväxten.

Fakturering
Fakturera allt - snabbt och korrekt - samtidigt som du håller koll på projektets ekonomi.

Personal och lön
Ge CFO:er och HR-avdelningar ett verktyg för att eliminera onödig administration.

Finansiella system
Med TimeLog kan du integrera med ditt ekonomisystem. Det sparar tid och minskar det manuella arbetet.

Lönesystem
TimeLog erbjuder integrationer till flera olika lönesystem. Få enkel lönehantering.

Moduler
Rapportera tid via Outlook, använd gamification eller andra moduler som kan förenkla processer i din verksamhet.

Flera juridiska personer
Skapa synergi mellan avdelningar, mellan länder och kontor med modulen för flera juridiska personer.

Affärsinformation
Dra full nytta av de insikter och data du får från TimeLog. TimeLog PSA är redo att integreras med flera olika BI-lösningar.

Partnerintegrationer
TimeLog PSA är en del av ett större ekosystem. Få en översikt över alla partnerintegrationer i TimeLog-familjen.

Ekonomiavdelning
Spara 1-2 dagar per månad på din faktureringsprocess.

Projektavdelingar
Från planering till genomförande och utvärdering. Starka verktyg för varje projektledare.

Ledningsavdelning
Skapa en prestationsdriven kultur med starka rapporteringsmöjligheter.

Stora företag
Förbättra verksamhet och resultat i olika enheter, länder och avdelningar.

Icke-statliga organisationer och ideella organisationer
Förenkla interna processer, lägg mindre tid på administration och få dokumentationen på plats - till ett rabatterat pris.

Blogg
Få inspiration till att driva en ännu bättre verksamhet med artiklar, guider, analyser och verktyg i bloggen.

Guider, podcasts och webbinarier
Få tillgång till mallar, guider och webbinarier som hjälper och inspirerar dig.

Help Center
Letar du efter hjälpmaterial och användarhandböcker för TimeLog? Hitta all hjälp du behöver nu.

Invoicing Process SE_header

Prova TimeLog nu!

En enda källa till sanning
Se hur andra organisationer använder TimeLog som deras enda källa till sanning till länder, avdelningar och valutor.

Bättre integration och API
Upptäck vilka fördelar kunderna får av att använda våra integrationer och API.

Rapportering i realtid 
Hur realtidsrapportering förändrar processer och beslutsfattande.

Kom igång med resursplanering
Med en bättre förståelse för dina resurser följer bättre planering och prognoser.


Läs om hur andra verksamheter hanterar betalningsavtal, KPI:er och projektmarginaler.

Snabbare fakturering
Så här gör andra företag för att minska den tid de lägger på fakturering med 75 %.

Historien om TimeLog
Få insikter om TimeLog och hur vi kan hjälpa dig att växa och utveckla din verksamhet.

Medarbetarna
Se vem som dyker upp varje dag för att leverera den bästa PSA-lösningen till dig.

Karriär
Hur är det att arbeta på TimeLog? Håller vi på att anställa? Få svaret här.

Partner
Skapa ännu mer värde för dina kunder som TimeLog-partner.

Mycket mer service
Hjälp center, skräddarsydd onboarding och support från dag 1.

Vårt sociala ansvar
Vi arbetar för att säkerställa en positiv inverkan på planeten, människor och företag.

GDPR & säkerhet
Läs mer om hur vi arbetar för att skydda dina uppgifter och ge maximal säkerhet.

Eggers & Partner är redo att eliminera papper och kalkylblad

Eggers & Partner i Hannover, Tyskland, hade en utmaning med för mycket manuellt arbete och begränsade möjligheter att kontrollera information. För att lösa sina utmaningar letade de efter en lösning som var skräddarsydd för konsult- och rådgivningsbranschen. 

Eggers & Partner
Konsulter
Tyskland

Eggers & Partner är redo att eliminera papper och kalkylblad
Jag letade efter en lösning som var skräddarsydd för rådgivare och konsulter. Med andra affärssystem får man för många eller för olika strukturer. Det hjälper inte till att förstå - på djupet - den verksamhet vi bedriver."
Dr. Edgar Ennen; Eggers & Partner
Dr. Edgar Ennen
Managing Partner, Eggers & Partner

Utmaningen: Brister i transparens och överflöd av manuellt arbete

Innan implementeringen av TimeLog PSA ställdes Eggers & Partner inför följande utmaningar:

  1. Manuellt arbete: Företaget använde Excel-kalkylblad för att samla in data och registrera information. Detta manuella tillvägagångssätt innebar att datakonsolideringen var ineffektiv. Detta gällde till exempel när fakturor skulle skapas. Här tyckte Dr Edgar Ennen att det tog för lång tid att hitta relevant information.

  2. Svårt att verifiera information: Företaget var begränsat när det gällde att verifiera information. Detta gjorde det svårt att fatta välgrundade affärsbeslut. Till exempel vilka kunder eller projekt som är mest lönsamma. Detta tillvägagångssätt innebar brist på transparens och ineffektiv projektledning.

  3. Bristande digitalisering: Företaget behövde, precis som många andra tyska företag, bli mer digitalt. Eggers & Partner ville ha ett system för att effektivisera sina processer och minska det manuella arbetet.
Innan TimeLog PSA hade vi en hel del manuellt arbete. Vi samlade in data i Excel manuellt och vi kombinerade olika filer manuellt. Det tog för mycket tid att hitta rätt information på rätt plats. Vi hade mycket manuellt arbete med att skapa fakturor och var begränsade när det gällde att kontrollera den informationen."
Dr. Edgar Ennen; Edgar & Partner
Dr. Edgar Ennen
Managing Partner, Eggers & Partner

Det var också avgörande att det nya systemet, som Eggers & Partner sökte, kunde fördela kostnader till specifika projekt och därigenom ge insikt i alla aspekter av konsultverksamhetens drift.

Projektledning och tidsregistrering anpassade för konsultbranschen

Efter inledande forskning upptäckte Eggers & Partner TimeLog PSA. TimeLog PSA:s skräddarsydda tillvägagångssätt för rådgivnings- och konsultbranschen skiljde systemet från konkurrenterna.

Plattformen mötte deras specifika behov utan att överväldiga dem med onödiga funktioner.

Eggers & Partner behövde en lösning som adresserade 4 nyckelutmaningar:

  1. Tidrapportering: TimeLog PSA erbjuder tidrapportering som är skräddarsydd för konsulternas arbetsflöden och konsulttjänster. Det säkerställer en korrekt och effektiv registrering av fakturerbara timmar.

  2. Projektorienterad allokering: Systemet gör det möjligt för projektledare att allokera uppgifter, utlägg, timmar och andra resurser direkt till specifika projekt, vilket ger en tydlig bild av täckningsbidrag och projektets lönsamhet.

  3. Resursplanering: TimeLog PSA erbjuder resursplanering, CRM, registrering av utlägg och körsträckor, ersättningar, effektiviserad projekthantering och intern kostnadsfördelning.

  4. En lösning: Allt samlas i en lösning, vilket skapar transparens och överblick och gör det enkelt för alla att arbeta i samma system samtidigt.

Syftet är att eliminera papper.

Vårt mål är att bli av med papper och kalkylblad. Vi letade efter ett enda system som täcker hela vår process, från kontakt till faktura."
Dr. Edgar Ennen; Edgar & Partner
Dr. Edgar Ennen
Managing Partner, Eggers & Partner

Fördelar med TimeLog PSA

Efter att ha implementerat TimeLog PSA har Eggers & Partner upplevt flera fördelar, däribland:

Ökad transparens: Systemet ger ökad transparens i deras verksamhet, vilket möjliggör bättre beslutsfattande och mer exakt dataanalys.

Effektivitetsvinster: Genom att minska det manuella arbetet sparar Eggers & Partner tid och minskar risken för fel i deras processer.

Förbättrad projektledning: TimeLog PSA:s projektorienterade allokeringsmetod leder till mer effektiv projektledning och förbättrad resursallokering.

Omfattande insikter och rapportering: Systemets förmåga att fånga interna kostnader och ge en omfattande översikt över deras affärsverksamhet möjliggör bättre analys och strategiutveckling.

Strömlinjeformade digitala processer: Eggers & Partner strävar efter att eliminera pappersbaserade processer och kalkylblad genom att fullt ut automatisera projektledning, fakturering och redovisning. Målet är att minska det manuella arbetet och arbeta mer effektivt.

En avancerad datamodell ger bättre beslutsstöd

Eggers & Partner stod inför en "aha-ögonblick" när företaget insåg den djup som datamodellen i TimeLog PSA erbjöd, inklusive förmågan att registrera interna kostnader.

Genom att kunna fördela kostnader till specifika projekt och få insikt i alla aspekter av Eggers & Partners verksamhet, var det en avgörande tidpunkt för att förstå värdet av TimeLog PSA.

Det gav Eggers & Partner ökad transparens i ledningen, förbättrad projektstyrning och möjlighet att fatta datadrivna beslut.

Med TimeLog får vi transparens. Det kommer att leda till bättre samtal med medarbetarna. Vi kan bättre jämföra partners med varandra och jämföra projekt och medarbetare. Kanske kommer vi att avvisa projekt för att de är ineffektiva, eller så kan vi lägga ett annat strategiskt fokus baserat på vad vi ser."
Dr. Edgar Ennen; Edgar & Partner
Dr. Edgar Ennen
Managing Partner, Eggers & Partner

 

Vem är Eggers & Partner?

Eggers & Partner är ett konsult- och ledarutvecklingsföretag baserat i Hannover, Tyskland.

Företaget är specialiserat på ledarskapsutveckling, utbildning, coaching, personlig utveckling och klassiska konsulttjänster relaterade till processer, strategi, struktur, teknik och digitalisering.

 

Implementering av TimeLog PSA hos Oetker Digital

Implementering av TimeLog PSA hos Oetker Digital

5 min read

Eggers & Partner ville ha mer transparens, mindre papper och färre manuella uppgifter. Läs om varför de valde TimeLog PSA för att lösa uppgiften.

Download now
Svårigheter att få insyn i projektekonomin

Svårigheter att få insyn i projektekonomin

7 min read

Eggers & Partner ville ha mer transparens, mindre papper och färre manuella uppgifter. Läs om varför de valde TimeLog PSA för att lösa uppgiften.

Download now
Vi fick koll på vår omsättning och våra resurser

Vi fick koll på vår omsättning och våra resurser

2 min read

Eggers & Partner ville ha mer transparens, mindre papper och färre manuella uppgifter. Läs om varför de valde TimeLog PSA för att lösa uppgiften.

Download now
Så drar Symetri nytta av att använda TimeLog i olika länder

Så drar Symetri nytta av att använda TimeLog i olika länder

5 min read

Eggers & Partner ville ha mer transparens, mindre papper och färre manuella uppgifter. Läs om varför de valde TimeLog PSA för att lösa uppgiften.

Download now
Så tog Cadcraft kontroll över verksamheten och ökade lönsamheten

Så tog Cadcraft kontroll över verksamheten och ökade lönsamheten

8 min read

Eggers & Partner ville ha mer transparens, mindre papper och färre manuella uppgifter. Läs om varför de valde TimeLog PSA för att lösa uppgiften.

Download now
TimeLog gör det enkelt för byrån att använda värdecheckar

TimeLog gör det enkelt för byrån att använda värdecheckar

7 min read

Eggers & Partner ville ha mer transparens, mindre papper och färre manuella uppgifter. Läs om varför de valde TimeLog PSA för att lösa uppgiften.

Download now
Enkel tidrapportering för transparens och insikt

Enkel tidrapportering för transparens och insikt

3 min read

Eggers & Partner ville ha mer transparens, mindre papper och färre manuella uppgifter. Läs om varför de valde TimeLog PSA för att lösa uppgiften.

Download now
Därför är TimeLog det bästa systemet för tidrapportering för Chalmers

Därför är TimeLog det bästa systemet för tidrapportering för Chalmers

6 min read

Eggers & Partner ville ha mer transparens, mindre papper och färre manuella uppgifter. Läs om varför de valde TimeLog PSA för att lösa uppgiften.

Download now
Ett givande samarbete

Ett givande samarbete

2 min read

Eggers & Partner ville ha mer transparens, mindre papper och färre manuella uppgifter. Läs om varför de valde TimeLog PSA för att lösa uppgiften.

Download now