Skip to the main content.

Tidrapportering
Skapa en stabil datagrund för smidig fakturering och detaljerade affärsinsikter med enkel tidrapportering.

Projektledning
Bli världsmästare i projektledning. Håll dina projekt på rätt spår - och lönsamma.

Resursplanering
Bemanna projekt på ett effektivt sätt och driv företaget med säkerhet.

Ledningsrapportering
Bli smartare - snabbare - och fatta smarta beslut som ger långsiktiga effekter på tillväxten.

Fakturering
Fakturera allt - snabbt och korrekt - samtidigt som du håller koll på projektets ekonomi.

Personal och lön
Ge CFO:er och HR-avdelningar ett verktyg för att eliminera onödig administration.

Finansiella system
Med TimeLog kan du integrera med ditt ekonomisystem. Det sparar tid och minskar det manuella arbetet.

Lönesystem
TimeLog erbjuder integrationer till flera olika lönesystem. Få enkel lönehantering.

Moduler
Rapportera tid via Outlook, använd gamification eller andra moduler som kan förenkla processer i din verksamhet.

Flera juridiska personer
Skapa synergi mellan avdelningar, mellan länder och kontor med modulen för flera juridiska personer.

Affärsinformation
Dra full nytta av de insikter och data du får från TimeLog. TimeLog PSA är redo att integreras med flera olika BI-lösningar.

Partnerintegrationer
TimeLog PSA är en del av ett större ekosystem. Få en översikt över alla partnerintegrationer i TimeLog-familjen.

Ekonomiavdelning
Spara 1-2 dagar per månad på din faktureringsprocess.

Projektavdelingar
Från planering till genomförande och utvärdering. Starka verktyg för varje projektledare.

Ledningsavdelning
Skapa en prestationsdriven kultur med starka rapporteringsmöjligheter.

Stora företag
Förbättra verksamhet och resultat i olika enheter, länder och avdelningar.

Icke-statliga organisationer och ideella organisationer
Förenkla interna processer, lägg mindre tid på administration och få dokumentationen på plats - till ett rabatterat pris.

Blogg
Få inspiration till att driva en ännu bättre verksamhet med artiklar, guider, analyser och verktyg i bloggen.

Guider, podcasts och webbinarier
Få tillgång till mallar, guider och webbinarier som hjälper och inspirerar dig.

Help Center
Letar du efter hjälpmaterial och användarhandböcker för TimeLog? Hitta all hjälp du behöver nu.

Prova TimeLog nu!

En enda källa till sanning
Se hur andra organisationer använder TimeLog som deras enda källa till sanning till länder, avdelningar och valutor.

Bättre integration och API
Upptäck vilka fördelar kunderna får av att använda våra integrationer och API.

Rapportering i realtid 
Hur realtidsrapportering förändrar processer och beslutsfattande.

Kom igång med resursplanering
Med en bättre förståelse för dina resurser följer bättre planering och prognoser.

Förbättrade projektfinanser
Läs om hur andra verksamheter hanterar betalningsavtal, KPI:er och projektmarginaler.

Snabbare fakturering
Så här gör andra företag för att minska den tid de lägger på fakturering med 75 %.

Historien om TimeLog
Få insikter om TimeLog och hur vi kan hjälpa dig att växa och utveckla din verksamhet.

Medarbetarna
Se vem som dyker upp varje dag för att leverera den bästa PSA-lösningen till dig.

Karriär
Hur är det att arbeta på TimeLog? Håller vi på att anställa? Få svaret här.

Partner
Skapa ännu mer värde för dina kunder som TimeLog-partner.

Mycket mer service
Hjälp center, skräddarsydd onboarding och support från dag 1.

Vårt sociala ansvar
Vi arbetar för att säkerställa en positiv inverkan på planeten, människor och företag.

GDPR & säkerhet
Läs mer om hur vi arbetar för att skydda dina uppgifter och ge maximal säkerhet.

EU:s arbetstidsdirektiv - så följer ni reglerna

I EU:s arbetstidsdirektiv fastställs regler för arbetstid, viloperioder och årlig semester i Europeiska unionen. Det omfattar områden som

  • 48-timmarsgräns per vecka
  • Rast och pauser
  • Nattarbete
  • Årlig ledighet
På den här sidan hjälper vi dig att förstå vad du behöver ha på plats för att följa reglerna kring EUs arbetstidsdirektiv.

Om direktivet


EU:s arbetstidsdirektiv (2003/88/EG) är en uppsättning bestämmelser som syftar till att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet genom att fastställa miniminormer för arbetstid, viloperioder och årlig semester.

 

Några av de viktigaste punkterna i direktivet är följande:

  • En gräns för veckoarbetstiden: den genomsnittliga arbetstiden för varje sjudagarsperiod får inte överstiga 48 timmar, inklusive övertid. Beroende på nationell lagstiftning och/eller kollektivavtal beräknas genomsnittet på 48 timmar över en referensperiod på upp till 4, 6 eller 12 månader.
  • En vilopaus under arbetstid om arbetstagaren är i tjänst längre än 6 timmar.
  • Minimum dygnsvila: under varje 24-timmarsperiod har arbetstagaren rätt till minst 11 timmars sammanhängande vila.
  • Minimum veckovila: för varje 7-dagarsperiod har en arbetstagare rätt till minst 24 oavbrutna timmar utöver de 11 timmarnas dygnsvila.
european-union-eu-flag

Företagen måste uppfylla kraven

De åtgärder som måste vidtas för att följa dessa krav är att implementera system för att noggrant rapportera anställdas tid och föra register. Detta kan göras med hjälp av programvara för tidsrapportering, som kan hjälpa företagen att se till att de uppfyller kraven i direktivet och skyddar sina arbetstagares hälsa och säkerhet.

 

 

Whitepaper: EU arbetstidsdirektiv

Whitepaper: EU arbetstidsdirektiv

6 min read

Varför, vad och hur?

Download now
Guide: Välj rätt system för tidrapportering

Guide: Välj rätt system för tidrapportering

13 min read

Läs den här guiden om du vill ...

Download now
Så ökar du antalet fakturerbara timmar

Så ökar du antalet fakturerbara timmar

9 min read

Vad guiden innehåller

Download now
Tidrapportering i Excel - gratis mall

Tidrapportering i Excel - gratis mall

17 min read

Redo att optimera arbetstid och projektbudget? Fyra fördelar med TimeLogs Excel-mall {% module_block module...

Download now