Skip to the main content.

Tidrapportering
Skapa en stabil datagrund för smidig fakturering och detaljerade affärsinsikter med enkel tidrapportering.

Projektledning
Bli världsmästare i projektledning. Håll dina projekt på rätt spår - och lönsamma.

Resursplanering
Bemanna projekt på ett effektivt sätt och driv företaget med säkerhet.

Ledningsrapportering
Bli smartare - snabbare - och fatta smarta beslut som ger långsiktiga effekter på tillväxten.

Fakturering
Fakturera allt - snabbt och korrekt - samtidigt som du håller koll på projektets ekonomi.

Personal och lön
Ge CFO:er och HR-avdelningar ett verktyg för att eliminera onödig administration.

Finansiella system
Med TimeLog kan du integrera med ditt ekonomisystem. Det sparar tid och minskar det manuella arbetet.

Lönesystem
TimeLog erbjuder integrationer till flera olika lönesystem. Få enkel lönehantering.

Moduler
Rapportera tid via Outlook, använd gamification eller andra moduler som kan förenkla processer i din verksamhet.

Flera juridiska personer
Skapa synergi mellan avdelningar, mellan länder och kontor med modulen för flera juridiska personer.

Affärsinformation
Dra full nytta av de insikter och data du får från TimeLog. TimeLog PSA är redo att integreras med flera olika BI-lösningar.

Partnerintegrationer
TimeLog PSA är en del av ett större ekosystem. Få en översikt över alla partnerintegrationer i TimeLog-familjen.

Ekonomiavdelning
Spara 1-2 dagar per månad på din faktureringsprocess.

Projektavdelingar
Från planering till genomförande och utvärdering. Starka verktyg för varje projektledare.

Ledningsavdelning
Skapa en prestationsdriven kultur med starka rapporteringsmöjligheter.

Stora företag
Förbättra verksamhet och resultat i olika enheter, länder och avdelningar.

Icke-statliga organisationer och ideella organisationer
Förenkla interna processer, lägg mindre tid på administration och få dokumentationen på plats - till ett rabatterat pris.

Blogg
Få inspiration till att driva en ännu bättre verksamhet med artiklar, guider, analyser och verktyg i bloggen.

Guider, podcasts och webbinarier
Få tillgång till mallar, guider och webbinarier som hjälper och inspirerar dig.

Help Center
Letar du efter hjälpmaterial och användarhandböcker för TimeLog? Hitta all hjälp du behöver nu.

Invoicing Process SE_header

Prova TimeLog nu!

En enda källa till sanning
Se hur andra organisationer använder TimeLog som deras enda källa till sanning till länder, avdelningar och valutor.

Bättre integration och API
Upptäck vilka fördelar kunderna får av att använda våra integrationer och API.

Rapportering i realtid 
Hur realtidsrapportering förändrar processer och beslutsfattande.

Kom igång med resursplanering
Med en bättre förståelse för dina resurser följer bättre planering och prognoser.


Läs om hur andra verksamheter hanterar betalningsavtal, KPI:er och projektmarginaler.

Snabbare fakturering
Så här gör andra företag för att minska den tid de lägger på fakturering med 75 %.

Historien om TimeLog
Få insikter om TimeLog och hur vi kan hjälpa dig att växa och utveckla din verksamhet.

Medarbetarna
Se vem som dyker upp varje dag för att leverera den bästa PSA-lösningen till dig.

Karriär
Hur är det att arbeta på TimeLog? Håller vi på att anställa? Få svaret här.

Partner
Skapa ännu mer värde för dina kunder som TimeLog-partner.

Mycket mer service
Hjälp center, skräddarsydd onboarding och support från dag 1.

Vårt sociala ansvar
Vi arbetar för att säkerställa en positiv inverkan på planeten, människor och företag.

GDPR & säkerhet
Läs mer om hur vi arbetar för att skydda dina uppgifter och ge maximal säkerhet.

4 min read

Nytt system för tidsregistrering? 97 saker du behöver veta

Har du vuxit ur tidtabeller i Excel? Har din ekonomichef blivit grå när det gäller att fakturera kunder? Här är 97 tips som hjälper dig att välja rätt tidsredovisningssystem. [Uppdaterad]

Nytt system för tidsregistrering? 97 saker du behöver veta

Tips för din kravspecifikation

Det kan finnas många tecken på att det är dags att leta efter ett (nytt) tidsregistreringssystem. 

Men vad ska du leta efter?

 • Är det viktigt att systemet har en app för tidsuppföljning?
 • Vilket är det bästa systemet för tidsuppföljning?
 • Vad behöver ditt tidsredovisningssystem göra för fakturering, projekthantering och rapportering?

Jag vill hjälpa dig att ta reda på det! Eller snarare: Jag vill hjälpa dig att ta reda på vad du behöver ta reda på...

Låter detta kryptiskt?

Efter mer än 10 år i tidregistreringsbranschen (okej, det är kanske inte en helt officiell bransch) har jag fått de flesta frågorna - och har svarat på dem - när det gäller:

 • Val av tidregistreringssystem
 • Smidig fakturering
 • Projektstyrning för konsultföretag
 • Hantering av löner och utgifter med mera.

Om jag skulle svara på alla dessa frågor just nu så hade det blivit världens längsta blogginlägg.– du vet, den sorten som du bokmärker och sedan glömmer bort.

Så här är istället en topp 97-lista över frågor som du bör tänka på innan du köper ett (nytt) tidsregistreringssystem.

New call-to-action

 

Tidregistrering

 1. Vad skulle du vilja förbättra med ditt nuvarande sätt att registrera tid?
 2. Vill du registrera all din arbetstid (intern och extern) eller endast projekttid (extern)?
 3. Vill du kunna skriva kommentarer på dina tidrapporter?
 4. Gör dina anställda många olika saker under dagen eller arbetar de koncentrerat på ett och samma projekt i flera timmar åt gången?
 5. Vill du ha en app för tidregistrering?
 6. Vill du ha möjlighet till tidsregistrering via Outlook?
 7. Hur hanterar du semester, flex och frånvaro idag?
 8. Hur kommer du att registrera frånvaro?
 9. Kommer du vilja hantera semestrar
 10. Behöver du en godkännandeprocess för rapportering av timmar?
 11. Vill du stödja löneberäkningar i ditt lönesystem?
 12. Kan alla anställda registrera tid för ett projekt idag?
 13. Behöver du kunna tilldela åtkomst till specifika projekt i framtiden?
 14. Ska tidsredovisningen vara tillgänglig online, t.ex. via en datorapp, en app för iPhone och Android eller via en webbläsare?

Hantering av utlägg

 1. Behöver du registrera utlägg eller inköp?
 2. Behöver du registrera resekostnader?
 3. Behöver du registrera restaurangbesök?
 4. Behöver du registrera körningar och göra kilometerräkningar?
 5. Behöver du ett godkännandeflöde för anställdas utgifter?
 6. Behöver du skilja mellan utlägg på företagskort eller fakturor och privata utlägg från anställda?
 7. Registrerar du inköp eller utgifter för dina projekt?
 8. Registrerar du resekostnader, dieter eller körning i dag?
 9. Måste ni fakturera utgifterna till kunden?
 10. Arbetar du med att öka vinsten i förhållande till dina utgifter?

Lönehantering

 1. Ska tidrapporter användas för lönehantering?
 2. Vilka uppgifter ska ingå i ditt lönesystem - till exempel semester, flextid, frånvaro, resor, kost och/eller privata utgifter?
 3. Har du olika arbetsveckor eller ändrade arbetstider?
 4. Hur många lönekoder har ni?
 5. Vilket lönesystem har ni?
 6. Bör din tidsregistrering integreras med ditt lönesystem?
 7. Arbetar ni med övertid eller bonusar?

Projektledning och verktyg för projektledning

 1. Behöver du tidsregistrering av projekt?
 2. Vilket verktyg för projektledning har din projektledare idag?
 3. Behöver ni en projektplan?
 4. Behöver du kunna använda projektstyrning som en del av din projektledning?
 5. Vilka kontrakt använder du i din projekthantering: tidsåtgång, fast pris, klippkort, förskottsbetalningar, andra?
 6. Blandar ni olika kontrakt på samma projekt?
 7. Har du olika kostnadspriser per anställd?
 8. Har ni olika timpriser för anställda?
 9. Har ni kundspecifika timpriser?
 10. Använder du olika timpriser på samma projekt?
 11. För projekt med fast pris - ska du kunna se värdeberäkningen baserad på ett genomsnittligt timpris?
 12. För projekt med fast pris - bör du kunna se hur mycket du kunde ha sålt projektet för under den tid det tog?
 13. Hur budgeterar du dina projekt idag?
 14. Budgeterar ni både i timmar och i värde?
 15. Har dina anställda en personlig budget för sitt arbete?
 16. Budgeterar ni på uppgiftsnivå eller endast på övergripande projektnivå?
 17. Behöver du mallar för avtal?
 18. Behöver ni projektmallar?
 19. Kan värdet eller timmarna i projektbudgeten och projektkontraktet vara olika?
 20. Budgeterar ni era projekt i olika valutor?
 21. Hur många uppgiftsnivåer använder du för dina mest komplexa projektplaner?
 22. Vill du tilldela specifika resurser till dina projekt eller ska alla kunna se alla projekt?
 23. Vill du beräkna pågående arbeten?
 24. Är det viktigt att känna till upp- och nedskrivningar på projektfaktureringen?
 25. Vill du ha ett Gantt-schema på projektnivå?
 26. Arbetar ni med milstolpar i era projekt?
 27. Arbetar ni med ETC-principen (estimated time to complete) i er projektledning?
 28. Har ni ett start-/slutdatum för era projekt?
 29. Har ni internationella kunder och arbetar ni med prislistor eller projektpriser i olika valutor?
 30. Budgeterar du dina projekt i olika valutor?

Fakturering

 1. Fakturerar du dina kunder per projekt eller på en och samma faktura?
 2. Har någon av dina kunder en annan faktureringsadress än besöksadressen?
 3. Vill dina kunder ha en detaljerad faktura eller en mycket enkel faktura?
 4. Fakturerar ni i olika valutor?
 5. Behöver du fler fakturadesigns?
 6. Använder du ibland upp- och nedjusteringar på din faktura?
 7. Behöver du göra poster icke-fakturerbara?
 8. Har ni ett specifikt arbetsflöde för godkännande av fakturor och potentiell fakturering?
 9. Skickar du fakturor till den offentliga sektorn?
 10. Har du en överblick över planerade betalningar i framtiden?
 11. Vad heter ert finansiella system?

Resurshantering

 1. Arbetar du med att schemalägga uppgifter utifrån hur upptagna dina anställda är?
 2. Vill du tilldela resurser till ett projekt baserat på kompetens?
 3. Behöver du kunna flytta timmar eller uppgifter mellan anställda?
 4. Ska du kunna se förväntade intäkter baserat på planerade projekt?

Rapportering och analys

 1. Vilka nyckelpersoner arbetar du med idag?
 2. Vill du kunna beräkna täckningen per projekt, kund och/eller anställd?
 3. Skulle du vilja se hur många anställda som används, t.ex. hur många som fakturerar och hur effektiva de är?
 4. Vill du se en analys av vad du har använt dina resurser till?
 5. Ska du kunna se vilka kunder som har tagit mest tid i anspråk och vilka som har varit mest lönsamma?
 6. Ska du redovisa vilka affärsområden som har tagit mest tid i anspråk och vilka som har skapat mest värde?
 7. Vill du veta vilka projekt som har tagit mest tid i anspråk och vilka som har varit mest lönsamma?
 8. Vilka analyser eller rapporter behöver du?
 9. Vill du jämföra resultatet av dina projekt oavsett storlek?
 10. Behöver du kunna rapportera på avdelnings- och gruppnivå?
 11. Organisation och tidsregistrering för stora företag
 12. Vill du dela upp systemet i avdelningar på flera nivåer?
 13. Har du internationella anställda eller kontor utomlands och behöver ditt tidsregistreringssystem finnas på olika språk?
 14. Använder ni bonusar i er organisation - och i så fall, vilka nyckeltal använder ni för att beräkna bonusen?

Ytterligare överväganden

 1. Hur säkerställer du att din leverantör följer GDPR?
 2. Har din leverantör deklarationer om att IT- och säkerhetsrutiner är dokumenterade och kvalitetssäkrade? 
 3. Behöver du integration mellan tidsregistrering och andra system?
 4. Behöver du kunna överföra data till Excel, Word, PDF, XML, .txt eller via ett API?
 5. Vill du att försäljningsavdelningen ska kunna hantera sin pipeline i systemet?
 6. Vill du kunna segmentera din kunddatabas enligt dina egna kriterier?
 7. Stödjer du dina kunder i dag med ett helpdesk-system?
 8. Vill du dela information med dina kunder via ett extranät?
 9. Behöver du dokumenthantering eller kan du bara länka till kund-/projektmappen på din server?
 10. Har din framtida leverantör ISAE-försäkran?

Har du gått igenom hela listan? Du kan gärna dela den med en kollega eller skriva ut den. 

New call-to-action

Behöver du personlig vägledning?  

Du kan nå oss på +46 8 50 926 910, så hjälper vi dig vidare. 

 

Projekthantering i Excel | Se för- och nackdelar

Projekthantering i Excel | Se för- och nackdelar

8 min read

Har vi verkligen användning för ett professionellt verktyg för projektstyrning? Projektstyrning, projektledning, projektplanering ... kärt...

Download now
Frågor om GDPR och IT-säkerhet din leverantör ska kunna svara på

Frågor om GDPR och IT-säkerhet din leverantör ska kunna svara på

7 min read

Du ansvarar för säkerheten tillsammans med dina leverantörer

Download now
Fem trender inom resurshantering

Fem trender inom resurshantering

1 min read

Fem trender Ligg steget före när det gäller att automatisera och höja kvaliteten på verktygen i din verktygslåda för projektledning. Lär dig...

Download now
Guide: Vad är system för professional services automation (PSA)?

Guide: Vad är system för professional services automation (PSA)?

15 min read

Inledning: Hitta tillbaka till motivationen Försök tänka tillbaka på när du inledde din karriär. Vad motiverade dig? Var det...

Download now
[Guide] Så undviker du att köpa onödiga program till ditt företag

[Guide] Så undviker du att köpa onödiga program till ditt företag

17 min read

Telefonen ringer. Säljaren i luren försöker en stund senare övertyga dig om att just deras lösning kommer att lyfta din verksamhet till nya...

Download now
4 skäl att välja en leverantör med en ISAE 3000-bestyrkande

4 skäl att välja en leverantör med en ISAE 3000-bestyrkande

1 min read

Har du tänkt på hur mycket av ditt IT-landskap som finns utanför företagets väggar? Bokföring och löner hanteras ofta av externa partners,...

Download now
Fastklämd i ERP? Det finns en enklare lösning

Fastklämd i ERP? Det finns en enklare lösning

6 min read

För många av oss dikteras vårt dagliga arbete av otympliga IT-lösningar, som byggts för att hantera A-Z-verksamheten i gigantiska företag som...

Download now
Varför en tidrapport-mall i Excel är bättre än ingenting

Varför en tidrapport-mall i Excel är bättre än ingenting

4 min read

Behöver du en tidrapporteringsmall från Excel? Det sägs att arbetsplatsen redan år 2023 kommer att utvecklas till en mångfaldig, dynamisk och...

Download now
Därför kommer PSA-system att gå om ERP-system

Därför kommer PSA-system att gå om ERP-system

5 min read

Konsult- och rådgivningsföretag (samlas ofta under beteckningen professionella serviceorganisationer)måste vara väldigt effektiva, lyhörda,...

Download now