Skip to the main content.

Tidrapportering
Skapa en stabil datagrund för smidig fakturering och detaljerade affärsinsikter med enkel tidrapportering.

Projektledning
Bli världsmästare i projektledning. Håll dina projekt på rätt spår - och lönsamma.

Resursplanering
Bemanna projekt på ett effektivt sätt och driv företaget med säkerhet.

Ledningsrapportering
Bli smartare - snabbare - och fatta smarta beslut som ger långsiktiga effekter på tillväxten.

Fakturering
Fakturera allt - snabbt och korrekt - samtidigt som du håller koll på projektets ekonomi.

Personal och lön
Ge CFO:er och HR-avdelningar ett verktyg för att eliminera onödig administration.

Finansiella system
Med TimeLog kan du integrera med ditt ekonomisystem. Det sparar tid och minskar det manuella arbetet.

Lönesystem
TimeLog erbjuder integrationer till flera olika lönesystem. Få enkel lönehantering.

Moduler
Rapportera tid via Outlook, använd gamification eller andra moduler som kan förenkla processer i din verksamhet.

Flera juridiska personer
Skapa synergi mellan avdelningar, mellan länder och kontor med modulen för flera juridiska personer.

Affärsinformation
Dra full nytta av de insikter och data du får från TimeLog. TimeLog PSA är redo att integreras med flera olika BI-lösningar.

Partnerintegrationer
TimeLog PSA är en del av ett större ekosystem. Få en översikt över alla partnerintegrationer i TimeLog-familjen.

Ekonomiavdelning
Spara 1-2 dagar per månad på din faktureringsprocess.

Projektavdelingar
Från planering till genomförande och utvärdering. Starka verktyg för varje projektledare.

Ledningsavdelning
Skapa en prestationsdriven kultur med starka rapporteringsmöjligheter.

Stora företag
Förbättra verksamhet och resultat i olika enheter, länder och avdelningar.

Icke-statliga organisationer och ideella organisationer
Förenkla interna processer, lägg mindre tid på administration och få dokumentationen på plats - till ett rabatterat pris.

Blogg
Få inspiration till att driva en ännu bättre verksamhet med artiklar, guider, analyser och verktyg i bloggen.

Guider, podcasts och webbinarier
Få tillgång till mallar, guider och webbinarier som hjälper och inspirerar dig.

Help Center
Letar du efter hjälpmaterial och användarhandböcker för TimeLog? Hitta all hjälp du behöver nu.

Invoicing Process SE_header

Prova TimeLog nu!

En enda källa till sanning
Se hur andra organisationer använder TimeLog som deras enda källa till sanning till länder, avdelningar och valutor.

Bättre integration och API
Upptäck vilka fördelar kunderna får av att använda våra integrationer och API.

Rapportering i realtid 
Hur realtidsrapportering förändrar processer och beslutsfattande.

Kom igång med resursplanering
Med en bättre förståelse för dina resurser följer bättre planering och prognoser.


Läs om hur andra verksamheter hanterar betalningsavtal, KPI:er och projektmarginaler.

Snabbare fakturering
Så här gör andra företag för att minska den tid de lägger på fakturering med 75 %.

Historien om TimeLog
Få insikter om TimeLog och hur vi kan hjälpa dig att växa och utveckla din verksamhet.

Medarbetarna
Se vem som dyker upp varje dag för att leverera den bästa PSA-lösningen till dig.

Karriär
Hur är det att arbeta på TimeLog? Håller vi på att anställa? Få svaret här.

Partner
Skapa ännu mer värde för dina kunder som TimeLog-partner.

Mycket mer service
Hjälp center, skräddarsydd onboarding och support från dag 1.

Vårt sociala ansvar
Vi arbetar för att säkerställa en positiv inverkan på planeten, människor och företag.

GDPR & säkerhet
Läs mer om hur vi arbetar för att skydda dina uppgifter och ge maximal säkerhet.

3 min read

Bästa praxis för talangutveckling inom konsultbranschen

Talang är livsnerven i alla framgångsrika företag. Oavsett om du är verksam inom management consulting, mjukvaruutveckling eller ett rådgivningsföretag är det de människor du attraherar, anställer, utbildar och behåller som formar din verksamhet.

Bästa praxis för talangutveckling inom konsultbranschen

Talangutveckling: Så får du ett team som presterar på hög nivå

I denna artikel och podcast med TimeLogs Sofie Hermansen gräver vi djupt in i den avgörande roll dina medarbetare och talanger utgör för företagets tillväxt och framgång.

 

En organisation är inte starkare än dess medarbetare

I dagens konkurrensutsatta landskap är talang och medarbetare inte bara viktiga; de är den drivande kraften bakom organisationens framgång.

Människor formar ditt varumärke, definierar ditt rykte och levererar din produkt; särskilt inom konsult- och rådgivarbranschen, där produkten i hög grad är kunskap, expertis eller service.

Effektiv ledarskap handlar därför till stor del om att anställa rätt människor, hjälpa till att utveckla deras talang och övergripande stödja och skapa en kultur där välbefinnandet är högt och prestationen likaså.

New call-to-action

Talangpelaren: En helhetssyn

Talangpelaren, en av de fem pelarna i mognadsmatrisen, är även känd som Human Resources, men begreppet talang är mer träffande eftersom det fokuserar på att anställa, utveckla och odla talanger - du har inte bara "resurser" till ditt förfogande.

Benchmarkets fem pelare

De fem pelarna som ingår i benchmarket omfattar ledarskap, kundrelationer, service execution samt drift och ekonomi, och även om varje pelare är ett separat område bör de betraktas holistiskt. Till exempel främjar ett starkt ledarskap en bra arbetsmiljö, vilket positivt påverkar talangbehållning och rekrytering.

Kärnprocesserna för talangpelaren handlar om rekrytering, anställning, onboarding, träning, ersättning, prestandahantering och karriärutveckling.

De tre avgörande faktorerna för att behålla medarbetare

När det gäller att locka och behålla medarbetare finns det tre avgörande faktorer som du behöver ha koll på:

Processer: Det är viktigt att ha robusta rekryterings-, onboarding- och utvecklingsprocesser för att skapa samstämmighet och transparens.

Teknologi: Se till att din IT-infrastruktur stödjer talangutveckling, inklusive kunskapsdelning, NPS-mätningar, onlineutbildning och träning med mera. Teknologi spelar en avgörande roll för att locka, utveckla och behålla talanger. Det effektiviserar operationer, förbättrar möjligheten att arbeta på distans och över kontor och landsgränser.

Prestanda: När du börjar stödja talangutveckling, onboarding eller medarbetarenkäter med verktyg, får du också möjlighet att samla in data. Det ger dig insikter baserade på data.

Så här attraherar du de främsta talangerna inom konsultbranschen

Enligt data från årets branschrapport krävs det ett starkt arbetsgivarvarumärke, konkurrenskraftiga löner och andra förmåner, samt en balans mellan arbete och privatliv, för att din verksamhet ska sticka ut.

Är din verksamhet mindre känd, har varje interaktion med potentiella kandidater betydelse: Hur professionell är din HR-avdelning? Hur bra är ni på att kommunicera era mål och värderingar? Hur flexibel är er arbetsplats? Tänk på varje touchpoint ni har.

Speciellt fokus ligger på balansen mellan arbete och fritid samt möjligheten till flexibilitet och hemarbete. Denna trend har accelererats under corona-pandemin och har nu blivit cementerad bland många rådgivare och konsulter där hemarbetsdagar är en fast del av vår arbetsmetod.

Det har minskat restiden, gett företagen fler fakturerbara timmar och minskat administrativa uppgifter. Å andra sidan kräver det verktyg som främjar kunskapsdelning över kontor och ibland tidszoner, hjälp med teambuilding och fler lärandemöjligheter - vilket driver på en utveckling som kräver mognare processer och teknologi.

Mognadsnivåer och talangutveckling

Företag på mognadsnivå 1, kännetecknade av låg mognad, har ofta ad hoc-processer och individuella hjältar. Även om detta tillvägagångssätt kan ge resultat i början, saknar det konsekvens och möjligheter till professionell tillväxt. Det leder ofta till oavstämda team och bristande transparens.

Företag på nivå 2 och 3 börjar standardisera processer, definiera roller och erbjuda strukturerad onboarding och karriärvägar. De börjar också med resurs- och kapacitetsplanering, vilket ökar medarbetarnas tillfredsställelse eftersom det skapar förutsägbarhet kring vilka uppgifter som ska utföras när.

Kännetecken för företag på nivåer 4 och 5

Företag på nivåer 4 och 5 kännetecknas av att mål, roller, utveckling och tillväxt är avstämda.

De har starkt, tydligt ledarskap och definierade roller som erbjuder utrymme för utveckling. Deras processer är dokumenterade, men flexibla, drivna av data och effektivitet. De använder teknologi som en facilitator och är ständigt i utveckling och optimering av processer.

maturity-matrix

Hur kan du bli bättre på att locka och behålla medarbetare?

Ditt nästa steg beror naturligtvis på var du befinner dig just nu.

Om ditt företag ligger på nivå 2 eller 3, har ni redan definierat roller och grundläggande processer. Nästa steg är att se på hur era verktyg kan stödja talang- och prestationsverktyg, eller hur de kan integreras med er övriga IT-infrastruktur.

Målet är att få mer objektiv information och data. Dessa insikter kan förbättra kapacitetsplanering, rekrytering och prestationsstyrning.

När det gäller talentutveckling och medarbetarbehållning finns det ingen universallösning, men för de flesta är det relativt enkelt att fokusera på att behålla befintliga medarbetare. Med den tid och ansträngning som krävs för att anställa och utbilda nya medarbetare, är det vettigt att lägga mer energi på att behålla och utveckla befintliga talanger och medarbetare.

Viktiga insikter: Talang & Human Resources

Det första steget är att skapa en baslinje så att du kan se förbättringar i dina processer för rekrytering och onboarding. Håll koll på nyckelindikatorer för prestanda (KPI:er) såsom anställningstid, tid det tar för en ny medarbetare att bli produktiv, avhoppstal och antal dagar som används för utbildning och träning. Börja sedan samla in data för att bli mer datadriven.

Om du använder TimeLog PSA, eller ett liknande verktyg för professionella tjänster, har du redan en guldgruva av data. Dra nytta av den på bästa möjliga sätt.

Avslutningsvis är det värt att understryka att talentutveckling och medarbetarbehållning inte bara handlar om att locka rätt medarbetarprofiler - det handlar också om att skapa en miljö där de kan trivas.

Beyond the Benchmark-podcast med Sofie Hermansen

sofie-hermansen-partnerteam-timelog

Bästa praxis för talangutveckling inom konsultbranschen

"Jag älskar att lära mig nya saker, utveckla och förbättra det befintliga. Ett av mina mål är därför att implementera något nytt varje gång jag har deltagit i en kurs eller konferens - för kunskap ska användas och omvandlas, så att den går från huvudet till fingrarna," säger Sofie om sin professionella profil. 

Hitta och följ Sofie på LinkedIn

Lyssna på alla avsnitt av Beyond the Benchmark

Du kan lyssna på alla fem avsnitt av podcastserien Beyond the Benchmark på plattformar som Spotify eller var du vanligtvis lyssnar på podcasts. Du kan också enkelt få en översikt över avsnitten på vår webbplats nu.

Konsultbranschens kundrelationer är vägen till tillväxt

Konsultbranschens kundrelationer är vägen till tillväxt

5 min read

Talangutveckling är avgörande för framgången för din rådgivnings- och konsultverksamhet. Lär dig hur du behåller talanger för långsiktig tillväxt.

Download now
Ta del av CFO:ns bästa strategier för att förbättra lönsamheten för konsulter

Ta del av CFO:ns bästa strategier för att förbättra lönsamheten för konsulter

8 min read

Talangutveckling är avgörande för framgången för din rådgivnings- och konsultverksamhet. Lär dig hur du behåller talanger för långsiktig tillväxt.

Download now
Ta din leveransstyrning till nya höjder

Ta din leveransstyrning till nya höjder

4 min read

Talangutveckling är avgörande för framgången för din rådgivnings- och konsultverksamhet. Lär dig hur du behåller talanger för långsiktig tillväxt.

Download now
Frigör potentialen: Ledarskap inom konsult- och rådgivningsbranschen

Frigör potentialen: Ledarskap inom konsult- och rådgivningsbranschen

3 min read

Talangutveckling är avgörande för framgången för din rådgivnings- och konsultverksamhet. Lär dig hur du behåller talanger för långsiktig tillväxt.

Download now
Insikter, trender och nyckeltal för konsulter och rådgivare 2024

Insikter, trender och nyckeltal för konsulter och rådgivare 2024

7 min read

Talangutveckling är avgörande för framgången för din rådgivnings- och konsultverksamhet. Lär dig hur du behåller talanger för långsiktig tillväxt.

Download now
Varför en tidrapport-mall i Excel är bättre än ingenting

Varför en tidrapport-mall i Excel är bättre än ingenting

4 min read

Talangutveckling är avgörande för framgången för din rådgivnings- och konsultverksamhet. Lär dig hur du behåller talanger för långsiktig tillväxt.

Download now
5 KPI:er som förbättras med resursplanering

5 KPI:er som förbättras med resursplanering

1 min read

Talangutveckling är avgörande för framgången för din rådgivnings- och konsultverksamhet. Lär dig hur du behåller talanger för långsiktig tillväxt.

Download now
Så förenklar du lån av resurser mellan bolag i koncernen

Så förenklar du lån av resurser mellan bolag i koncernen

4 min read

Talangutveckling är avgörande för framgången för din rådgivnings- och konsultverksamhet. Lär dig hur du behåller talanger för långsiktig tillväxt.

Download now
Guide: Resursplanering [4 saker som du först ska ha på plats]

Guide: Resursplanering [4 saker som du först ska ha på plats]

9 min read

Talangutveckling är avgörande för framgången för din rådgivnings- och konsultverksamhet. Lär dig hur du behåller talanger för långsiktig tillväxt.

Download now