Skip to the main content.

Tidrapportering
Skapa en stabil datagrund för smidig fakturering och detaljerade affärsinsikter med enkel tidrapportering.

Projektledning
Bli världsmästare i projektledning. Håll dina projekt på rätt spår - och lönsamma.

Resursplanering
Bemanna projekt på ett effektivt sätt och driv företaget med säkerhet.

Ledningsrapportering
Bli smartare - snabbare - och fatta smarta beslut som ger långsiktiga effekter på tillväxten.

Fakturering
Fakturera allt - snabbt och korrekt - samtidigt som du håller koll på projektets ekonomi.

Personal och lön
Ge CFO:er och HR-avdelningar ett verktyg för att eliminera onödig administration.

Finansiella system
Med TimeLog kan du integrera med ditt ekonomisystem. Det sparar tid och minskar det manuella arbetet.

Lönesystem
TimeLog erbjuder integrationer till flera olika lönesystem. Få enkel lönehantering.

Moduler
Rapportera tid via Outlook, använd gamification eller andra moduler som kan förenkla processer i din verksamhet.

Flera juridiska personer
Skapa synergi mellan avdelningar, mellan länder och kontor med modulen för flera juridiska personer.

Affärsinformation
Dra full nytta av de insikter och data du får från TimeLog. TimeLog PSA är redo att integreras med flera olika BI-lösningar.

Partnerintegrationer
TimeLog PSA är en del av ett större ekosystem. Få en översikt över alla partnerintegrationer i TimeLog-familjen.

Ekonomiavdelning
Spara 1-2 dagar per månad på din faktureringsprocess.

Projektavdelingar
Från planering till genomförande och utvärdering. Starka verktyg för varje projektledare.

Ledningsavdelning
Skapa en prestationsdriven kultur med starka rapporteringsmöjligheter.

Stora företag
Förbättra verksamhet och resultat i olika enheter, länder och avdelningar.

Icke-statliga organisationer och ideella organisationer
Förenkla interna processer, lägg mindre tid på administration och få dokumentationen på plats - till ett rabatterat pris.

Blogg
Få inspiration till att driva en ännu bättre verksamhet med artiklar, guider, analyser och verktyg i bloggen.

Guider, podcasts och webbinarier
Få tillgång till mallar, guider och webbinarier som hjälper och inspirerar dig.

Help Center
Letar du efter hjälpmaterial och användarhandböcker för TimeLog? Hitta all hjälp du behöver nu.

Invoicing Process SE_header

Prova TimeLog nu!

En enda källa till sanning
Se hur andra organisationer använder TimeLog som deras enda källa till sanning till länder, avdelningar och valutor.

Bättre integration och API
Upptäck vilka fördelar kunderna får av att använda våra integrationer och API.

Rapportering i realtid 
Hur realtidsrapportering förändrar processer och beslutsfattande.

Kom igång med resursplanering
Med en bättre förståelse för dina resurser följer bättre planering och prognoser.


Läs om hur andra verksamheter hanterar betalningsavtal, KPI:er och projektmarginaler.

Snabbare fakturering
Så här gör andra företag för att minska den tid de lägger på fakturering med 75 %.

Historien om TimeLog
Få insikter om TimeLog och hur vi kan hjälpa dig att växa och utveckla din verksamhet.

Medarbetarna
Se vem som dyker upp varje dag för att leverera den bästa PSA-lösningen till dig.

Karriär
Hur är det att arbeta på TimeLog? Håller vi på att anställa? Få svaret här.

Partner
Skapa ännu mer värde för dina kunder som TimeLog-partner.

Mycket mer service
Hjälp center, skräddarsydd onboarding och support från dag 1.

Vårt sociala ansvar
Vi arbetar för att säkerställa en positiv inverkan på planeten, människor och företag.

GDPR & säkerhet
Läs mer om hur vi arbetar för att skydda dina uppgifter och ge maximal säkerhet.

2 min read

Därför kommer PSA-system att gå om ERP-system

Allt-i-ett-metoden eller best of breed? De allmänna ERP-plattformarna har svårt att uppfylla rådgivarnas behov. Med en PSA-lösning får du flexibilitet.

Därför kommer PSA-system att gå om ERP-system

Konsult- och rådgivningsföretag (samlas ofta under beteckningen professionella serviceorganisationer)måste vara väldigt effektiva, lyhörda, produktiva och smidiga för att få ett försprång på nutidens konkurrenspräglade marknad.

Det finns inget utrymme för att skjuta upp beslut eller begå fel.

Automatisering av repetitiva manuella arbetsuppgifter och -processer frigör tid till att fokusera på de viktigare strategiska affärsfrågorna.

Få nyckletalen för din bransch med vår gratis 2023 SPI rapport [Hämta benchmarken]

Professionella serviceorganisationer som använder sig av automatiseringsplattformar upplever att:

  • Produktiviteten och effektiviteten ökar rejält,

  • Antalet felinmatningar minskar avsevärt

  • De kan fatta bättre och mer välgrundade strategiska beslut.

En helt ny undersökning gjord av SPI Research visar att företag som investerar i professional services automation (PSA) uppnådde 7% högre fakturerbart utnyttjande och hade 19% högre vinstmarginaler på sina projekt.

 

Frågan som företagen står inför idag är inte huruvida arbetsprocesser ska automatiseras eller inte – utan snarare vilken plattform de ska använda.

Vad är bäst: ERP-system eller PSA-program?

Allteftersom världsekonomin blir mer projektorienterad räcker det inte längre med produktfokuset i ERP-systemen.

Den växande servicebranschen samt projektbaserade branscher söker lösningar som kan stödja specifika områden av verksamheten, t.ex.:

  • Resurshantering

  • Samarbete mellan avdelningar, team eller landskontor

  • Prognostisering och budgetering

  • Tid- och utgiftsrapportering

Det är viktiga element för rådgivare och konsulter som lever av att sälja tid, kunskaper och expertis, något som de stora ERP-systemen normalt inte omfattar, vilket däremot PSA-program gör.

Det är därför som PSA-program ofta anses vara en ERP-lösning för rådgivare och konsulter.

Fällor i stora ERP-system

ERP-systemen togs fram för tillverkningsindustrin och erbjöd ursprungligen lösningar för företag med produktfokus som byggde på en enda plattform.

De stora ERP-systemen omfattar många olika områden och har därför ofta svårt att uppfylla de särskilda behov som rådgivar- och konsultföretag har.

Det beror bland annat på att man som konsult- eller rådgivarföretag jobbar projektbaserat i en miljö där det konstant sker ändringar.

De allmänna ERP-plattformarna har svårt att uppfylla rådgivarnas behov

Rådgivar- och konsultföretag jobbar sällan utifrån samma avtalstyp för alla kunder. De agerar normalt i en komplex värld av faktureringsmetoder. Ibland kombinerar man till och med olika faktureringsmetoder för olika delar av projektet.

Läs mer om vår automatiserade projektfakturering

ERP-systemen är för allmänna för att kunna hantera en sådan komplexitet och för rigida för att det ska vara enkelt att ändra dem så att det passar de specifika behoven i ett serviceföretag.

One size fits all-metoden ger ingen tydlig bild av vilka projekt som är mest lönsamma och gör det svårt att intäktsföra och bibehålla ett stabilt kassaflöde.

Vill du veta hur du fakturerar individuellt och redovisar intäkter i bokslutet? [Hämta vår whitepaper] och Läs mer om vår automatiserade projektfakturering.  

Hög komplexitet kan ge en brant inlärningskurva

På grund av ERP-programmets komplexitet är det både dyrt att göra anpassningar och den första konfigurationen och underhållet.

Allt-i-ett-metoden innebär att när något går snett eller en enskild funktion måste justeras så påverkar det hela systemet.

Traditionella ERP-system har en brant inlärningskurva och dålig användarupplevelse vilket förhindrar att implementeringen blir en framgång. Det försenar resultaten

Dessa system ger inte projektdeltagarna möjlighet att samarbeta eller att rätt resurser kan bokas för rätt projekt vid rätt tidpunkt.

Best of breed PSA plattformar är den bästa lösningen

Tid- och utgiftsrapportering, resursplanering, budgetering och prognostisering, fakturering och lönsamhetsanalyser är lika viktiga element när du ska hantera din projektorienterade verksamhet.

En best of breed-PSA-lösning omfattar alla aspekter så att du får flexibilitet.

Molnbaserade affärsprogram är utformade för att enkelt integrera med andra system så att det blir smidigare, snabbare och billigare att implementera verktyg från flera leverantörer.

Best-of-breed PSA program ökar smidigheten för rådgivar- och konsultföretag

Med best of breed-metoden får företagen frihet att vid behov anpassa och växla mellan verktyg så att de ligger nära deras specifika krav utan att störa hela verksamheten.

De kan välja verktyg som är framtagna särskilt för deras branscher eller integrera med program som deras team redan känner till.

Best of breed-PSA-plattformar är ett bra sätt att minska ineffektivitet och fel i allmänna system där vissa funktioner är överflödiga och andra saknas helt.

Med molnbaserade PSA-program kan projektdeltagarna enkelt komma in i projektet. Det stärker samarbetet och gör att information inte går förlorad.

Professionella serviceorganisationer måste vara flexibla och förändringsbenägna så att de alltid är beredda att reagera snabbt och förändra sig allteftersom de växer.

Du känner säkert till ERP-system – men har du hört om PSA-system?

Du känner säkert till ERP-system – men har du hört om PSA-system?

7 min read

Allt-i-ett-metoden eller best of breed? De allmänna ERP-plattformarna har svårt att uppfylla rådgivarnas behov. Med en PSA-lösning får du flexibilitet.

Download now
Fem exempel på PSA-system på marknaden

Fem exempel på PSA-system på marknaden

8 min read

Allt-i-ett-metoden eller best of breed? De allmänna ERP-plattformarna har svårt att uppfylla rådgivarnas behov. Med en PSA-lösning får du flexibilitet.

Download now
Nytt system för tidsregistrering? 97 saker du behöver veta

Nytt system för tidsregistrering? 97 saker du behöver veta

6 min read

Allt-i-ett-metoden eller best of breed? De allmänna ERP-plattformarna har svårt att uppfylla rådgivarnas behov. Med en PSA-lösning får du flexibilitet.

Download now
Guide: Vad är system för professional services automation (PSA)?

Guide: Vad är system för professional services automation (PSA)?

15 min read

Allt-i-ett-metoden eller best of breed? De allmänna ERP-plattformarna har svårt att uppfylla rådgivarnas behov. Med en PSA-lösning får du flexibilitet.

Download now
Tips för att förhindra att IT-system bromsar din internationalisering

Tips för att förhindra att IT-system bromsar din internationalisering

6 min read

Allt-i-ett-metoden eller best of breed? De allmänna ERP-plattformarna har svårt att uppfylla rådgivarnas behov. Med en PSA-lösning får du flexibilitet.

Download now
Frågor om GDPR och IT-säkerhet din leverantör ska kunna svara på

Frågor om GDPR och IT-säkerhet din leverantör ska kunna svara på

7 min read

Allt-i-ett-metoden eller best of breed? De allmänna ERP-plattformarna har svårt att uppfylla rådgivarnas behov. Med en PSA-lösning får du flexibilitet.

Download now
4 skäl att välja en leverantör med en ISAE 3000-bestyrkande

4 skäl att välja en leverantör med en ISAE 3000-bestyrkande

1 min read

Allt-i-ett-metoden eller best of breed? De allmänna ERP-plattformarna har svårt att uppfylla rådgivarnas behov. Med en PSA-lösning får du flexibilitet.

Download now
9 för- & nackdelar med att tidrapportera i Excel

9 för- & nackdelar med att tidrapportera i Excel

7 min read

Allt-i-ett-metoden eller best of breed? De allmänna ERP-plattformarna har svårt att uppfylla rådgivarnas behov. Med en PSA-lösning får du flexibilitet.

Download now
5 KPI:er som förbättras med resursplanering

5 KPI:er som förbättras med resursplanering

1 min read

Allt-i-ett-metoden eller best of breed? De allmänna ERP-plattformarna har svårt att uppfylla rådgivarnas behov. Med en PSA-lösning får du flexibilitet.

Download now