Skip to the main content.

Tidrapportering
Skapa en stabil datagrund för smidig fakturering och detaljerade affärsinsikter med enkel tidrapportering.

Projektledning
Bli världsmästare i projektledning. Håll dina projekt på rätt spår - och lönsamma.

Resursplanering
Bemanna projekt på ett effektivt sätt och driv företaget med säkerhet.

Ledningsrapportering
Bli smartare - snabbare - och fatta smarta beslut som ger långsiktiga effekter på tillväxten.

Fakturering
Fakturera allt - snabbt och korrekt - samtidigt som du håller koll på projektets ekonomi.

Personal och lön
Ge CFO:er och HR-avdelningar ett verktyg för att eliminera onödig administration.

Finansiella system
Med TimeLog kan du integrera med ditt ekonomisystem. Det sparar tid och minskar det manuella arbetet.

Lönesystem
TimeLog erbjuder integrationer till flera olika lönesystem. Få enkel lönehantering.

Moduler
Rapportera tid via Outlook, använd gamification eller andra moduler som kan förenkla processer i din verksamhet.

Flera juridiska personer
Skapa synergi mellan avdelningar, mellan länder och kontor med modulen för flera juridiska personer.

Affärsinformation
Dra full nytta av de insikter och data du får från TimeLog. TimeLog PSA är redo att integreras med flera olika BI-lösningar.

Partnerintegrationer
TimeLog PSA är en del av ett större ekosystem. Få en översikt över alla partnerintegrationer i TimeLog-familjen.

Ekonomiavdelning
Spara 1-2 dagar per månad på din faktureringsprocess.

Projektavdelingar
Från planering till genomförande och utvärdering. Starka verktyg för varje projektledare.

Ledningsavdelning
Skapa en prestationsdriven kultur med starka rapporteringsmöjligheter.

Stora företag
Förbättra verksamhet och resultat i olika enheter, länder och avdelningar.

Icke-statliga organisationer och ideella organisationer
Förenkla interna processer, lägg mindre tid på administration och få dokumentationen på plats - till ett rabatterat pris.

Blogg
Få inspiration till att driva en ännu bättre verksamhet med artiklar, guider, analyser och verktyg i bloggen.

Guider, podcasts och webbinarier
Få tillgång till mallar, guider och webbinarier som hjälper och inspirerar dig.

Help Center
Letar du efter hjälpmaterial och användarhandböcker för TimeLog? Hitta all hjälp du behöver nu.

Invoicing Process SE_header

Prova TimeLog nu!

En enda källa till sanning
Se hur andra organisationer använder TimeLog som deras enda källa till sanning till länder, avdelningar och valutor.

Bättre integration och API
Upptäck vilka fördelar kunderna får av att använda våra integrationer och API.

Rapportering i realtid 
Hur realtidsrapportering förändrar processer och beslutsfattande.

Kom igång med resursplanering
Med en bättre förståelse för dina resurser följer bättre planering och prognoser.


Läs om hur andra verksamheter hanterar betalningsavtal, KPI:er och projektmarginaler.

Snabbare fakturering
Så här gör andra företag för att minska den tid de lägger på fakturering med 75 %.

Historien om TimeLog
Få insikter om TimeLog och hur vi kan hjälpa dig att växa och utveckla din verksamhet.

Medarbetarna
Se vem som dyker upp varje dag för att leverera den bästa PSA-lösningen till dig.

Karriär
Hur är det att arbeta på TimeLog? Håller vi på att anställa? Få svaret här.

Partner
Skapa ännu mer värde för dina kunder som TimeLog-partner.

Mycket mer service
Hjälp center, skräddarsydd onboarding och support från dag 1.

Vårt sociala ansvar
Vi arbetar för att säkerställa en positiv inverkan på planeten, människor och företag.

GDPR & säkerhet
Läs mer om hur vi arbetar för att skydda dina uppgifter och ge maximal säkerhet.

2 min read

Frigör potentialen: Ledarskap inom konsult- och rådgivningsbranschen

Vad jag lärde mig om ledarskap från Professional Services Industry Benchmark och hur du också kan använda den kunskapen för att förbättra ditt ledarskap.

Frigör potentialen: Ledarskap inom konsult- och rådgivningsbranschen

Effektivt ledarskap är en avgörande komponent för framgång inom varje organisation

I den senaste episoden av podcasten Beyond the Benchmark diskuterade jag de fem pelarna i modenhetsmodellen (The Maturity Matrix), utvecklad av Service Performance Insight (SPI) med särskilt fokus på pelaren som handlar om ledarskap.

Lyssna på avsnittet här (eller läs vidare för att få nyckelpunkterna i denna artikel).

 

Ledarskap och Mognadsmodellen

Vi börjar med att fördjupa oss i Mognadsmodellen och hur du kan använda modellen för att förbättra och mogenhet ditt ledarskap.

Mognadsmodellen är en strategisk planerings- och styrningsram utvecklad av SPI år 2007. På TimeLog har vi använt modellen med våra kunder de senaste 5 åren.

Modellen fokuserar på att stärka och optimera fem avgörande prestandastolpar: Ledarskap, kundrelationer, Talang & HR, tjänsteutförande samt drift och ekonomi.

För varje stolpe finns det 5 nivåer av mognad. Mognad bestäms (och påverkas) bland annat av företagets processer, teknologi och prestanda på relevanta nyckeltal och fokusområden. Det är inom ramen för mognadsmodellen som vi kan diskutera mogen ledarskap.

5-performance-pillars

Vad innebär effektivt ledarskap?

Effektivt ledarskap kan inte mätas i antal år. Effektiva ledare är de som lyckas med att:

  • Inspirera och motivera sina team.
  • Skapa en kultur av innovation och samarbete.
  • Fatta strategiska beslut som driver företaget framåt.

Med andra ord definieras framgångsrikt ledarskap genom att kommunicera en tydlig vision och strategi som harmoniserar företagets mål med dess kommersiella intressen och inspirerar medarbetarnas förtroende.

Ledarskapets mognad är en förutsättning för och en effekt av företagets förmåga att växa och utvecklas. När företaget mognar kan det bättre hantera tillväxt- och utvecklingsutmaningar. Men det kräver starkt ledarskap.

Ledarskap är avgörande för att guida ett företag genom mognadsmodellens nivåer. På varje nivå står företaget inför nya utmaningar och möjligheter, och ledarens roll är att navigera dessa förändringar och styra företaget mot framgång.

Detta kräver strategiskt tänkande, förståelse för affärsverksamhet samt förmågan att inspirera och motivera medarbetarna.

Ledarskap och AI - hur och vad kommer vi att leda i framtiden?

Rollen som ledare kommer att bli ännu mer avgörande.

Med den ökande användningen av nya teknologier som AI och "machine learning" måste företag vara smidiga och anpassningsbara för att förbli konkurrenskraftiga. Ledare måste vara öppna för nya idéer och villiga att omfamna förändring för att hålla sina företag i framkant inom sina branscher.

Men det stannar inte där.

Vi kommer att se förändringar i team och organisationer när vi får en mix av människor och maskiner i arbetsstyrkan.

De ledare som håller sig i täten kommer vara beredda att fortsätta lära sig, testa och göra misstag. För ledare och företag är sanningen den att det som har fört dig hit kommer inte att föra dig längre. Det innebär att vi måste omfamna nya teknologier, arbetsmetoder och sätt att leda och styra på.

New call-to-action

Viktiga punkter om effektivt ledarskap

  • Effektivt ledarskap korrelerar direkt med KPI:er inom alla områden av företaget, eftersom en mogen ledare tydligt och noggrant kommunicerar företagets vision, uppdrag och strategi.
  • Mogen ledarskap är främst strategiskt snarare än taktiskt och fokuserar på innovation och operationell excellens.
  • När ledarskaps-KPI:er mäts, sticker de mest mogna företagen tydligt ut från resten, särskilt inom två ledningsområden: Klarhet i vision, uppdrag och strategi samt fokus på innovation.
  • En tydlig och övertygande strategi hjälper medarbetarna att hitta vägen för att lösa uppgifter på ett tillfredsställande sätt.pelle_whitebackground-1

Träffa mannen bakom mikrofonen: Per-Henrik (Pelle) Nielsen, VD på TimeLog

"Med över 17 års internationell ledarerfarenhet och har jag haft bevisade resultat inom kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet, affärstillväxt och ledarskap inom information och kommunikationsteknologi," berättar Pelle.

 

Följ med och ta del av Pelles insikter och expertis i branschen genom att följa honom på LinkedIn.

 

Lyssna på alla avsnitt av Beyond the Benchmark

Du hittar alla avsnitt av Beyond the Benchmark där du vanligtvis lyssnar på dina podcasts. Eller så kan du se en översikt direkt här på vår webbplats.

Konsultbranschens kundrelationer är vägen till tillväxt

Konsultbranschens kundrelationer är vägen till tillväxt

5 min read

Frigör potentialen: Lär dig om ledarskapets betydelse och hur det påverkar organisationers framgång. Lyssna på expertinsikter från VD, Per Henrik Nielsen.

Download now
Bästa praxis för talangutveckling inom konsultbranschen

Bästa praxis för talangutveckling inom konsultbranschen

6 min read

Frigör potentialen: Lär dig om ledarskapets betydelse och hur det påverkar organisationers framgång. Lyssna på expertinsikter från VD, Per Henrik Nielsen.

Download now
Ta din leveransstyrning till nya höjder

Ta din leveransstyrning till nya höjder

4 min read

Frigör potentialen: Lär dig om ledarskapets betydelse och hur det påverkar organisationers framgång. Lyssna på expertinsikter från VD, Per Henrik Nielsen.

Download now
Ta del av CFO:ns bästa strategier för att förbättra lönsamheten för konsulter

Ta del av CFO:ns bästa strategier för att förbättra lönsamheten för konsulter

8 min read

Frigör potentialen: Lär dig om ledarskapets betydelse och hur det påverkar organisationers framgång. Lyssna på expertinsikter från VD, Per Henrik Nielsen.

Download now
Insikter, trender och nyckeltal för konsulter och rådgivare 2024

Insikter, trender och nyckeltal för konsulter och rådgivare 2024

7 min read

Frigör potentialen: Lär dig om ledarskapets betydelse och hur det påverkar organisationers framgång. Lyssna på expertinsikter från VD, Per Henrik Nielsen.

Download now
Tips för att förhindra att IT-system bromsar din internationalisering

Tips för att förhindra att IT-system bromsar din internationalisering

6 min read

Frigör potentialen: Lär dig om ledarskapets betydelse och hur det påverkar organisationers framgång. Lyssna på expertinsikter från VD, Per Henrik Nielsen.

Download now
Så förenklar du lån av resurser mellan bolag i koncernen

Så förenklar du lån av resurser mellan bolag i koncernen

4 min read

Frigör potentialen: Lär dig om ledarskapets betydelse och hur det påverkar organisationers framgång. Lyssna på expertinsikter från VD, Per Henrik Nielsen.

Download now
Lönehandläggning för ekonomi: Uppfyller du kraven i GDPR?

Lönehandläggning för ekonomi: Uppfyller du kraven i GDPR?

5 min read

Frigör potentialen: Lär dig om ledarskapets betydelse och hur det påverkar organisationers framgång. Lyssna på expertinsikter från VD, Per Henrik Nielsen.

Download now
Guide: Resursplanering [4 saker som du först ska ha på plats]

Guide: Resursplanering [4 saker som du först ska ha på plats]

9 min read

Frigör potentialen: Lär dig om ledarskapets betydelse och hur det påverkar organisationers framgång. Lyssna på expertinsikter från VD, Per Henrik Nielsen.

Download now