Skip to the main content.

Tidrapportering
Skapa en stabil datagrund för smidig fakturering och detaljerade affärsinsikter med enkel tidrapportering.

Projektledning
Bli världsmästare i projektledning. Håll dina projekt på rätt spår - och lönsamma.

Resursplanering
Bemanna projekt på ett effektivt sätt och driv företaget med säkerhet.

Ledningsrapportering
Bli smartare - snabbare - och fatta smarta beslut som ger långsiktiga effekter på tillväxten.

Fakturering
Fakturera allt - snabbt och korrekt - samtidigt som du håller koll på projektets ekonomi.

Personal och lön
Ge CFO:er och HR-avdelningar ett verktyg för att eliminera onödig administration.

Finansiella system
Med TimeLog kan du integrera med ditt ekonomisystem. Det sparar tid och minskar det manuella arbetet.

Lönesystem
TimeLog erbjuder integrationer till flera olika lönesystem. Få enkel lönehantering.

Moduler
Rapportera tid via Outlook, använd gamification eller andra moduler som kan förenkla processer i din verksamhet.

Flera juridiska personer
Skapa synergi mellan avdelningar, mellan länder och kontor med modulen för flera juridiska personer.

Affärsinformation
Dra full nytta av de insikter och data du får från TimeLog. TimeLog PSA är redo att integreras med flera olika BI-lösningar.

Partnerintegrationer
TimeLog PSA är en del av ett större ekosystem. Få en översikt över alla partnerintegrationer i TimeLog-familjen.

Ekonomiavdelning
Spara 1-2 dagar per månad på din faktureringsprocess.

Projektavdelingar
Från planering till genomförande och utvärdering. Starka verktyg för varje projektledare.

Ledningsavdelning
Skapa en prestationsdriven kultur med starka rapporteringsmöjligheter.

Stora företag
Förbättra verksamhet och resultat i olika enheter, länder och avdelningar.

Icke-statliga organisationer och ideella organisationer
Förenkla interna processer, lägg mindre tid på administration och få dokumentationen på plats - till ett rabatterat pris.

Blogg
Få inspiration till att driva en ännu bättre verksamhet med artiklar, guider, analyser och verktyg i bloggen.

Guider, podcasts och webbinarier
Få tillgång till mallar, guider och webbinarier som hjälper och inspirerar dig.

Help Center
Letar du efter hjälpmaterial och användarhandböcker för TimeLog? Hitta all hjälp du behöver nu.

Prova TimeLog nu!

En enda källa till sanning
Se hur andra organisationer använder TimeLog som deras enda källa till sanning till länder, avdelningar och valutor.

Bättre integration och API
Upptäck vilka fördelar kunderna får av att använda våra integrationer och API.

Rapportering i realtid 
Hur realtidsrapportering förändrar processer och beslutsfattande.

Kom igång med resursplanering
Med en bättre förståelse för dina resurser följer bättre planering och prognoser.

Förbättrade projektfinanser
Läs om hur andra verksamheter hanterar betalningsavtal, KPI:er och projektmarginaler.

Snabbare fakturering
Så här gör andra företag för att minska den tid de lägger på fakturering med 75 %.

Historien om TimeLog
Få insikter om TimeLog och hur vi kan hjälpa dig att växa och utveckla din verksamhet.

Medarbetarna
Se vem som dyker upp varje dag för att leverera den bästa PSA-lösningen till dig.

Karriär
Hur är det att arbeta på TimeLog? Håller vi på att anställa? Få svaret här.

Partner
Skapa ännu mer värde för dina kunder som TimeLog-partner.

Mycket mer service
Hjälp center, skräddarsydd onboarding och support från dag 1.

Vårt sociala ansvar
Vi arbetar för att säkerställa en positiv inverkan på planeten, människor och företag.

GDPR & säkerhet
Läs mer om hur vi arbetar för att skydda dina uppgifter och ge maximal säkerhet.

4 min read

Projektfinansiering för nybörjare: Grunden för din projektledning

Är du ny inom projektövervakning och letar efter inspiration för projektstyrnings-KPI:er och processer som ger ditt projektteam vingar?

Ta det lugnt. Med vår modell för projektövervakning och styrning kommer du att bli en mästare inom projektövervakning från början till slut, på nolltid.

Projektfinansiering för nybörjare: Grunden för din projektledning

I TimeLog har vi skapat en 4-stegsmodell för ekonomisk projektstyrning som är till hjälp för dig som projektledare. Modellen visar vilka specifika processer och nyckeltal (KPI:er) du arbetar med på varje steg för en optimerad projektekonomi.

Vår modell är baserad på över 20 års erfarenhet inom konsult- och rådgivarbranschen i Norden, vilket garanterar dess relevans och effektivitet.

I denna bloggpost fokuserar vi på det första steget för din projektekonomi.

Sidekick-nivå: Datainsamling

New to project financials

 

När du ger dig ut på resan mot ökad projektavkastning, oavsett om du är projektledare eller en del av ekonomiavdelningen, är det avgörande att ha en stark grund. Därför börjar vi med att fokusera på de väsentliga byggstenarna: Processer och KPI:er.

Vill du få insikt i de andra nivåerna av modellen?

 • Hero nivå: Budgetering
 • Guardian nivå: Intäktsredovisning och pågående arbeten
 • Legend nivå: Du har dina favorit KPI: er och processer för att säkerställa projektleverans i tid.

Eller börja från början med Introduktion till projektfinansiering: Begrepp, processer och verktyg.

På sidekick-nivån för projektfinansiering och ekonomiförvaltning är målet att börja samla in data. Det är avgörande för styrning, optimering och rapportering.

För att bli en mästare på att samla in kvalitetsdata som ger värde för projektstyrning måste du behärska fyra processer: daglig tidsregistrering, genomgång av timmar, kommentarer på uppgifter och uppgiftskontroll.

Låt oss utforska dessa processer på sidekick-nivå.

1. Daglig tidregistrering

De mest framgångsrika företagen i vår kundbas registrerar sin tid under dagen eller vid dagens slut.

Deras erfarenhet visar att du kan "hitta" mellan 30-60 extra fakturerbara minuter varje dag när du registrerar tid dagligen istället för en gång i veckan eller en gång i månaden.

Det beror inte på att ni plötsligt arbetar mer, utan helt enkelt på att vi inte kan komma ihåg vad vi arbetade med och hur länge - igår - vilket gör din tidregistrering oprecis.

Den övergripande anledningen till att du bör tidregistrera dagligen är därför: Datakvalitet.

Och detta gäller även för all den väsentliga information du behöver som projektledare. För varje tidsregistrering behöver du giltig, uppdaterad information om:

 • Vilket projekt?
 • Vilken uppgift?
 • Hur lång tid (minuter, timmar)?
 • Vad som utfördes (en kommentar som beskriver uppgiften)

Även om människor tror att de kan komma ihåg det dagen, veckan eller månaden efter, så är det i verkligheten omöjligt.

Och utan denna information förlorar du som projektledare möjligheten att justera ditt projekt i rätt tid.

Upptäck hur du kan inspirera dina teammedlemmar att noggrant registrera sin arbetstid.

2. Genomgång av tidrapporter

Även om de flesta företag i någon utsträckning registrerar tid (även om det inte sker dagligen), är processen för att genomgå tidrapporter ofta förbisedd.

När vi frågar våra kunder hur projektledare (eller andra) godkänner och granskar de registrerade tidrapporterna, är svaret vanligtvis: "Vi granskar inte tidrapporterna. Vi fakturerar kunden."

Men fördelarna med regelbunden, till exempel veckovis, uppföljning av tidrapporterna inkluderar att du:

 • Får insikt tidigt - innan projektet går i en negativ riktning
 • Förstår status för alla projekt du hanterar
 • Lär dig mer om hur olika människor arbetar
 • Vet vilka uppgifter som är avslutade eller ligger efter

Processen för genomgång av tidrapporter ger därför mycket insikt, men många företag kämpar med en strukturerad process för detta.

clean-iso-marketing

Klicka här för att få tips om hur man kan granska timmarna

 

Använd TimeLog-rapporten Allokerad/Registrerad tid. Den visar hur mycket tid som är respektive

 • tilldelad
 • registrerad och
 • spenderad
per anställd och/eller uppgift.  

work hours review

3. Uppgifternas kommentarer

På denna nivå är den tredje processen "uppgifternas kommentarer" och det är projektledarens ansvar att säkerställa kvaliteten på kommentarerna.

Genom att lägga till en "fri text" eller beskrivning till varje tidsregistrering underlättas för alla att förstå vad som har arbetats på och hur lång tid det har tagit.

Projektledaren använder denna information för att göra en kvalitativ analys och kommentarerna kan även fungera som dokumentation för kunden, där det tydligt framgår vad som har utförts och tidsåtgången.

Att kvalitetssäkra kommentarerna innebär helt enkelt att projektledaren går igenom dem noggrant för att säkerställa att uppgifterna utförs på ett effektivt sätt.

När vi skapar en ny offert för en kund kan vi uppskatta priset mer exakt genom att använda kommentarer."
grith-billede-1
Grith Høegmark
CEO, Einfach

4. Uppgiftskontroll

Denna process är enkel men avgörande för datakvaliteten. Den syftar till att säkerställa att tid registreras på rätt uppgifter (och flyttas om de registreras felaktigt).

När du registrerar tid i ett PSA-system som TimeLog väljer du först ett projekt och sedan en uppgift eller underuppgift. Många hittar lätt det korrekta projektet, men det blir mer osäkert när det gäller att välja uppgift.

Om du inte har korrekta data - ned till uppgiftsnivå - går värdefull information förlorad.

Observera att om det finns en stor skillnad mellan vad medarbetarna registrerar sin tid på och vad du förväntade dig att de skulle registrera, kan det signalera en bristande sammanhang som visar på en bristande kommunikation mellan projektledaren och projektdeltagarna. Detta är viktigt att hantera och åtgärda för att säkerställa effektiv projektstyrning.

Och med det är du redo för en introduktion av de grundläggande projektstyrnings-KPI:erna på sidekick-nivån.

Hämta e-guiden: Projektledarens handbok för projektfinansiering (boken är på engelska).

De tre nyckeltal för projektstyrning som ger din projektbudget en bra början

KPIs_sidekick_level

 

Burn rate

Denna viktiga KPI inom projektstyrning hjälper dig som projektledare att bedöma effektiviteten i ditt projekt och övervaka om ni använder för mycket (eller för lite) tid jämfört med vad som planerats och allokerats.

Tidsförbrukningen inom projektledning kan beräknas på olika sätt. Vi fokuserar på om de registrerade (aktuella) tiderna överensstämmer med det allokerade (budgeterade).

En positiv tidsförbrukning indikerar att mer tid används än planerat, vilket kan leda till förseningar eller ineffektivitet i projektleveransen.

Å andra sidan indikerar en negativ tidsförbrukning att projektet ligger före tidsschemat, vilket är bra om ni också bibehåller kvaliteten på leveranserna.

När du granskar tidsförbrukningen får du en klar bild av:

 • Hur ser tidsförbrukningen ut just nu i förhållande till totalen?
 • Vilka projekt har använt för många timmar?
 • Vilka projekt håller sig inom tidsramen?
 • Arbetar några projektdeltagare med oväntade uppgifter?

Formel för burn rate:

Formel för burn rate  = Använd tid  / Planerad tid​×100

Realiseret projektfaktor

När det kommer till att ha kontroll på din projektbudget är den realiserade projektavkastningen en annan viktig KPI inom projektstyrning.

Denna KPI beräknar projektets vinst genom att jämföra intäkter och kostnader som genereras från projektet. Det är som att titta på ditt bidrag till projektet, men specifikt för varje enskilt projekt.

Realiserad projektfaktor formula:

Realiserad projektfaktor = Intjänat värde /  Faktisk kostnad 

Intäkter avser den totala inkomsten som genereras från projektet. Projektets kostnader innefattar de utgifter som uppstår vid leverans av projektet, inklusive direkta kostnader såsom registrerade timmar/arbetstid, material och utrustning, samt indirekta kostnader såsom overhead, administrativa och andra projektrelaterade utgifter.

Realiserad projektfaktor ger dig en inblick i hur ditt projekt presterar genom att beräkna vinsten efter att projektkostnaderna har dragits av."

 

10-25% regeln

Denna KPI används för att mäta om tillräckligt med tid används (eller för mycket) på 'kärn' projektledningsuppgifter, såsom kommunikation med intressenter, interna möten och samordning.

Denna KPI - som snarare är en tumregel - fastställer:

Om mindre än 10% av det allokerade tidsbudgetet används på kärnprojektledning, kanske projektledaren inte har tillräckligt med tid för att utföra jobbet.

Om mer än 25% av det allokerade tidsbudgetet används på projektledning kan det vara för mycket kommunikation i projektet.

Allt över 25% indikerar en överbelastning när det gäller kommunikationen. Kanske begär kunden många möten eller dokumentation.

Oavsett vad, fråga om status och se om du kan hjälpa till om tidsregistreringar för projektledningsuppgifter överstiger 25%.

Läs även: Projektfaser - vad innebär projektets livscykel?

 

TimeLog PSA var det system som bäst löste de flesta av våra utmaningar och uppfyllde våra krav på projekthantering, tidrapportering och faktureringsflöde."
Inspari - Allan Hime-Laurberg quote
Allan Hime-Laurberg
Senior Business Partner, Inspari

Få mer lönsamma projekt nu

TimeLog PSA ger ekonomiavdelningen och projektledarna moderna verktyg för att övervaka, optimera och utvärdera projektets ekonomi. Det inkluderar tidregistrering, resursallokering och projektstyrning.

Boka en 20-minuters online presentation och se hur vi kan hjälpa dig att säkerställa lönsamma och problemfria projekt.

Projektfaser: Vad är projektets livscykel?

Projektfaser: Vad är projektets livscykel?

6 min read

Lär dig grunderna i projektfinansiering och projektledning med hjälp av våra 4 steg. Få insikter om viktiga KPI:er och processer för att optimera din projektövervakning.

Download now
Ta dina projekts lönsamhet till nya höjder

Ta dina projekts lönsamhet till nya höjder

9 min read

Lär dig grunderna i projektfinansiering och projektledning med hjälp av våra 4 steg. Få insikter om viktiga KPI:er och processer för att optimera din projektövervakning.

Download now
Projekthantering i Excel: För- och nackdelar

Projekthantering i Excel: För- och nackdelar

8 min read

Lär dig grunderna i projektfinansiering och projektledning med hjälp av våra 4 steg. Få insikter om viktiga KPI:er och processer för att optimera din projektövervakning.

Download now
Agil projektledning: projektledarens guide till framgång

Agil projektledning: projektledarens guide till framgång

5 min read

Lär dig grunderna i projektfinansiering och projektledning med hjälp av våra 4 steg. Få insikter om viktiga KPI:er och processer för att optimera din projektövervakning.

Download now
Projekttriangeln: så balanserar du projektets tid, budget och scope

Projekttriangeln: så balanserar du projektets tid, budget och scope

8 min read

Lär dig grunderna i projektfinansiering och projektledning med hjälp av våra 4 steg. Få insikter om viktiga KPI:er och processer för att optimera din projektövervakning.

Download now
De 5 värsta felen en projektledare kan begå

De 5 värsta felen en projektledare kan begå

5 min read

Lär dig grunderna i projektfinansiering och projektledning med hjälp av våra 4 steg. Få insikter om viktiga KPI:er och processer för att optimera din projektövervakning.

Download now
Avancerad projektredovisning: Intäktsredovisning och pågående arbeten

Avancerad projektredovisning: Intäktsredovisning och pågående arbeten

11 min read

Lär dig grunderna i projektfinansiering och projektledning med hjälp av våra 4 steg. Få insikter om viktiga KPI:er och processer för att optimera din projektövervakning.

Download now
Vad är projektmilstolpar? Guide, exempel och mall

Vad är projektmilstolpar? Guide, exempel och mall

13 min read

Lär dig grunderna i projektfinansiering och projektledning med hjälp av våra 4 steg. Få insikter om viktiga KPI:er och processer för att optimera din projektövervakning.

Download now
Intressentanalys: Projektledarens guide

Intressentanalys: Projektledarens guide

10 min read

Lär dig grunderna i projektfinansiering och projektledning med hjälp av våra 4 steg. Få insikter om viktiga KPI:er och processer för att optimera din projektövervakning.

Download now