Skip to the main content.

Tidrapportering
Skapa en stabil datagrund för smidig fakturering och detaljerade affärsinsikter med enkel tidrapportering.

Projektledning
Bli världsmästare i projektledning. Håll dina projekt på rätt spår - och lönsamma.

Resursplanering
Bemanna projekt på ett effektivt sätt och driv företaget med säkerhet.

Ledningsrapportering
Bli smartare - snabbare - och fatta smarta beslut som ger långsiktiga effekter på tillväxten.

Fakturering
Fakturera allt - snabbt och korrekt - samtidigt som du håller koll på projektets ekonomi.

Personal och lön
Ge CFO:er och HR-avdelningar ett verktyg för att eliminera onödig administration.

Finansiella system
Med TimeLog kan du integrera med ditt ekonomisystem. Det sparar tid och minskar det manuella arbetet.

Lönesystem
TimeLog erbjuder integrationer till flera olika lönesystem. Få enkel lönehantering.

Moduler
Rapportera tid via Outlook, använd gamification eller andra moduler som kan förenkla processer i din verksamhet.

Flera juridiska personer
Skapa synergi mellan avdelningar, mellan länder och kontor med modulen för flera juridiska personer.

Affärsinformation
Dra full nytta av de insikter och data du får från TimeLog. TimeLog PSA är redo att integreras med flera olika BI-lösningar.

Partnerintegrationer
TimeLog PSA är en del av ett större ekosystem. Få en översikt över alla partnerintegrationer i TimeLog-familjen.

Ekonomiavdelning
Spara 1-2 dagar per månad på din faktureringsprocess.

Projektavdelingar
Från planering till genomförande och utvärdering. Starka verktyg för varje projektledare.

Ledningsavdelning
Skapa en prestationsdriven kultur med starka rapporteringsmöjligheter.

Stora företag
Förbättra verksamhet och resultat i olika enheter, länder och avdelningar.

Icke-statliga organisationer och ideella organisationer
Förenkla interna processer, lägg mindre tid på administration och få dokumentationen på plats - till ett rabatterat pris.

Blogg
Få inspiration till att driva en ännu bättre verksamhet med artiklar, guider, analyser och verktyg i bloggen.

Guider, podcasts och webbinarier
Få tillgång till mallar, guider och webbinarier som hjälper och inspirerar dig.

Help Center
Letar du efter hjälpmaterial och användarhandböcker för TimeLog? Hitta all hjälp du behöver nu.

Invoicing Process SE_header

Prova TimeLog nu!

En enda källa till sanning
Se hur andra organisationer använder TimeLog som deras enda källa till sanning till länder, avdelningar och valutor.

Bättre integration och API
Upptäck vilka fördelar kunderna får av att använda våra integrationer och API.

Rapportering i realtid 
Hur realtidsrapportering förändrar processer och beslutsfattande.

Kom igång med resursplanering
Med en bättre förståelse för dina resurser följer bättre planering och prognoser.


Läs om hur andra verksamheter hanterar betalningsavtal, KPI:er och projektmarginaler.

Snabbare fakturering
Så här gör andra företag för att minska den tid de lägger på fakturering med 75 %.

Historien om TimeLog
Få insikter om TimeLog och hur vi kan hjälpa dig att växa och utveckla din verksamhet.

Medarbetarna
Se vem som dyker upp varje dag för att leverera den bästa PSA-lösningen till dig.

Karriär
Hur är det att arbeta på TimeLog? Håller vi på att anställa? Få svaret här.

Partner
Skapa ännu mer värde för dina kunder som TimeLog-partner.

Mycket mer service
Hjälp center, skräddarsydd onboarding och support från dag 1.

Vårt sociala ansvar
Vi arbetar för att säkerställa en positiv inverkan på planeten, människor och företag.

GDPR & säkerhet
Läs mer om hur vi arbetar för att skydda dina uppgifter och ge maximal säkerhet.

Tips för en framgångsrik implementering av ett nytt affärssystem

Det finns mycket bra inspiration att hämta från hur Inspari introducerade TimeLog PSA för sina medarbetare.

Inspari
IT-konsultföretag
Danmark

Tips för en framgångsrik implementering av ett nytt affärssystem
 

Eftersom systemet påverkar allas vardag lade de en del energi på förberedelser och avsatte både tid och resurser till att fundera över hur man på bästa sätt kunde förbereda sin hela personalstyrka på den kommande förändringen.

Ett bra verktyg för projektledning

Innan TimeLog använde Inspari ekonomisystemet e-conomic till tidrapportering och projektledning. De kände dock behov av att ha ett mer specialiserat projektledningsverktyg och med TimeLos integration mot e-conomic kunde de därför kombinera det bästa av två världar.

TimeLog var det system, som kunde lösa flest utmaningar åt oss och samtidigt leva upp till våra krav till projektledning, tidrapportering och faktureringsprocesser.
Inspari - Allan Hime-Laurberg
Allan Hime-Laurberg
Business Controller, Inspari

Många parter som ska bli nöjda

Inspari levererar mjukvara för Business Intelligence samt konsulttjänster och de jobbar dagligen själva med att få de egna kunderna att förankra alla nya projekt eller processer ordentligt inom företaget. Därför använda man samma tillvägagångssätt med den interna förankringsprocessen inför implementeringen av TimeLog.

”Det är många olika parter som ska bli nöjda. Man måste därför försöka kompromissa utan att det går ut över verksamheten”, berättar Allan.

”Vi hade inget specifikt system utan vi var en större grupp som satte oss ned och diskuterade de problem vi hade och hur de kunde lösas - och om lösningen i sin tur skulle skapa andra utmaningar. Som utgångspunkt är det alltid svårt att göra alla nöjda. Därför försökte vi förutse vad våra kollegor kunde tänkas bli missnöjda med.”, förklarar Allan, som varit ansvarig både för inköpet och för implementeringen av TimeLog – en process som har tagit ca ett år från början till slut med aktiviteter till och från.

Inspari tänkte utanför boxen vid implementeringen

Insparis marknadsföringsavdelning hjälpte till att utarbeta en intern guide till de mest använda processerna i TimeLog. Lite mer kreativ var dock idéen med att sätta upp affischer formade som pratbubblor på olika platser i företaget, så medarbetarna hela tiden fick visuella påminnelser om TimeLog.

Personalen blev även påmind om att TimeLog snart skulle bli en realitet vid varje månadsmöte och så höll man en del små workshoppar inom företaget för att alla skulle vara ha kunskap om och kunna använda det nya systemet.

 

 

Stämningen inom företaget efter implementeringen

Baserat på samtal med användare och interna undersökningar har TimeLog mottagits väl. 94% av användarna är i allmänhet nöjda, relativt nöjda eller mycket nöjda med TimeLog. 53% tycker att det är lätt att tidrapportera, medan endast 3% tycker att det är besvärligt.

Inspari har med deras lyckade implementering av TimeLog visat att för att introducera ett nytt affärssystem på ett bra sätt är det viktigt att vara medveten om att det är en förändringsprocess – och att det tar tid.

Därför är det viktigt att både chefer och medarbetare är väl förberedda för uppgiften så att implementeringen verkligen blir lyckad.

TimeLog var det system som löste de flesta av våra utmaningar och kunde uppfylla våra krav när det gäller projekthantering, tidrapportering och fakturering.
Inspari - Allan Hime-Laurberg
Allan Hime-Laurberg
Business Controller, Inspari

 

 
Kamtower har fått ekonomisk insikt i projekten genom att standardisera data

Kamtower har fått ekonomisk insikt i projekten genom att standardisera data

8 min read

Hos Inspari vet man att förändringsprocesser ofta möter motstånd i början, därför har de förberett sig på bästa möjliga sätt. Läs kundcaset här!

Download now
Verksamheten styr mot bättre lönsamhet

Verksamheten styr mot bättre lönsamhet

3 min read

Hos Inspari vet man att förändringsprocesser ofta möter motstånd i början, därför har de förberett sig på bästa möjliga sätt. Läs kundcaset här!

Download now
Redovisningsansvariga har blivit bättre på att ge kunderna rätt pris

Redovisningsansvariga har blivit bättre på att ge kunderna rätt pris

7 min read

Hos Inspari vet man att förändringsprocesser ofta möter motstånd i början, därför har de förberett sig på bästa möjliga sätt. Läs kundcaset här!

Download now
Svårigheter att få insyn i projektekonomin

Svårigheter att få insyn i projektekonomin

7 min read

Hos Inspari vet man att förändringsprocesser ofta möter motstånd i början, därför har de förberett sig på bästa möjliga sätt. Läs kundcaset här!

Download now
TimeLog gör det enkelt för oss att använda flera olika prismodeller

TimeLog gör det enkelt för oss att använda flera olika prismodeller

4 min read

Hos Inspari vet man att förändringsprocesser ofta möter motstånd i början, därför har de förberett sig på bästa möjliga sätt. Läs kundcaset här!

Download now
Tåga kapade tiden de lägger på fakturering med 75%

Tåga kapade tiden de lägger på fakturering med 75%

8 min read

Hos Inspari vet man att förändringsprocesser ofta möter motstånd i början, därför har de förberett sig på bästa möjliga sätt. Läs kundcaset här!

Download now
TimeLog gör det enkelt för byrån att använda värdecheckar

TimeLog gör det enkelt för byrån att använda värdecheckar

7 min read

Hos Inspari vet man att förändringsprocesser ofta möter motstånd i början, därför har de förberett sig på bästa möjliga sätt. Läs kundcaset här!

Download now
Så tog Cadcraft kontroll över verksamheten och ökade lönsamheten

Så tog Cadcraft kontroll över verksamheten och ökade lönsamheten

8 min read

Hos Inspari vet man att förändringsprocesser ofta möter motstånd i början, därför har de förberett sig på bästa möjliga sätt. Läs kundcaset här!

Download now
Från C5 till tidrapportering online

Från C5 till tidrapportering online

2 min read

Hos Inspari vet man att förändringsprocesser ofta möter motstånd i början, därför har de förberett sig på bästa möjliga sätt. Läs kundcaset här!

Download now