Skip to the main content.

Tidsregistrering
Prøv nem tidsregistrering, så du kan få et pålideligt datagrundlag til pletfri fakturering og dybere indsigt i forretningen.

Projektstyring
Få en fuld værktøjskasse som projektleder, så kan du holde alle dine projekter på sporet - og rentable.

Ressourceplanlægning
Bemand projekter, øg faktureringsgraden og få godt overblik over fremtiden.

Indsigt og rapportering
Bliv klogere - hurtigere - for at træffe kloge beslutninger, der giver jer langsigtet vækst.

Projektregnskab og fakturering
Fakturer alt - hurtigt og præcist - mens du holder styr på projektets økonomi.

Personale og løn
Giv revisorer og HR et intelligent værktøj til at eliminere drænende administration.

Økonomisystemer
Med TimeLog kan du integrere til dit økonomisystem. Så kan du spare tid og reducere manuelle opgaver.

Lønsystemer
TimeLog tilbyder integrationer til flere forskellige lønsystemer. Få nem lønadministration.

Udvidelser
Registrér tid via Outlook, brug gamification eller brug andre af vores udvidelser til at understøtte jeres forretning.

Flere Juridiske Enheder
Skab synergi mellem dine afdelinger og på tværs af grænser og kontorer.

Business Intelligence
Udnyt den indsigt og data, du får fra TimeLog, fuldt ud. TimeLog PSA er klar til at blive integreret med flere BI-løsninger.

Partnerintegrationer
TimeLog PSA er en del af et større økosystem. Få et overblik over alle partnerintegrationerne i TimeLog-familien.

Økonomiafdelingen
Spar 1-2 dage om måneden på din faktureringsproces.

Projekt teams
Fra planlægning til udførelse og evaluering: Stærke værktøjer til alle jeres projekter og teams.

Ledelse og management
Skab en præstationsdrevet kultur med stærke rapporteringsfunktioner. smidigere interne processer og bedre data.

Større virksomheder
Få bedre drift og performance på tværs af kontorer, lande og afdelinger.

NGOs og non-profit organisationer
Få enklere interne processer, brug mindre tid på administration, og få dokumentationen på plads - til en nedsat pris.

Blog
Bliv inspireret til at drive en endnu bedre virksomhed med artikler, guides, analyser og værktøjer i bloggen.

Guides, podcasts og webinarer
Få skabeloner, guides, podcasts og webinarer, der hjælper og inspirerer dig.

VIP Brugergruppe
Sæt dit præg på TimeLog PSA og vær en del af vores brugergruppe.

Help Center
Leder du efter hjælpemateriale og brugervejledninger til TimeLog? Find al den hjælp, du har brug for nu.

Et system på tværs af grænser
Se, hvordan andre organisationer bruger TimeLog som en enkelt kilde til sandhed på tværs af grænser, afdelinger og valutaer.

Bedre integrationer og API
Oplev de fordele, kunderne får ved at bruge vores integrationer og API. 

Rapportering i real-tid
Sådan ændrer rapportering i real-tid processer og beslutningsgrundlag.

Fordele med ressourceplanlægning
Med en bedre forståelse af jeres ressourcer, følger bedre planlægning og forecast.

Forbedret projektøkonomi
Få styr på betalingsaftaler, KPI'er og projektmarginer. 

Hurtigere fakturering
Sådan reducerer andre virksomheder den tid, de bruger på fakturering, med 75 %.

TimeLog's historie
Få indsigt i TimeLog, og hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe bæredygtig vækst.

Medarbejdere
Find den TimeLogger du skal i kontakt med.

Karriere
Hvordan er det at arbejde hos TimeLog og hvilke åbne stillinger har vi for tiden? Få svaret lige her.

Partner
Skab endnu mere værdi for både dine og vores kunder som TimeLog-partner.

Meget mere service
Online Help Center, skræddersyet onboarding og support fra dag 1.

CSR og bæredygtighed
Vi arbejder for at sikre en positiv indvirkning på planeten, mennesker og virksomheder.

Sikkerhed og GDPR
Få mere at vide om, hvordan vi arbejder for at beskytte dine data og give maksimal sikkerhed.

6 min read

Projektstyring i Excel - Få indsigt i fordele og ulemper nu

Har I brug for et tool til projektstyring eller kan I nøjes med Excel? Få fordele og ulemper ved at bruge Excel vs. et professionelt projektsystem.

Projektstyring i Excel - Få indsigt i fordele og ulemper nu

Projektstyring eller projektplanlægning... Processen har flere navne. Men det handler om det samme: at få planlagt og kørt projekterne sikkert i mål - og helst indenfor deadline og budget, så både kunde og økonomiafdelingen er tilfredse.

I dag kan du finde en overflod af softwareløsninger, der hjælper dig til at styre dine projekter.

Selvom de alle varetager den samme grundlæggende opgave, er de designet forskelligt og har forskelligt fokus. Og derfor har valget af løsning en kæmpe betydning for din organisation.

I denne blog kigger vi nærmere på mange virksomheders go-to løsning - projektstyring i Excel.

10 grunde til at bruge Excel til projektstyring

Mange virksomheder har ”altid” brugt Excel og sværger til det. Excel har nogle helt klare fordele, især ved mindre projekter eller opgaver:

 1. Leveres med Microsoft Office. Har I først installeret Microsoft Office, er Excel gratis at bruge, da det er en del af Office-pakken. Dét argument er et af de mest brugte og den største årsag til, at mange virksomheder stadig bruger Excel til projektstyring
 2. Tilpasningsdygtigt. Det er muligt at tilpasse Excel præcis efter virksomhedens behov og rapporteringskrav
 3. Lokale data. Alle data befinder sig lokalt – og er tilgængelige for alle
 4. Analyse. Data kan pivoteres efter behov og tilpasses til at vise de matrixer og grafer, I har brug for
 5. Alt ved hånden. Alle fakturadata er lige ved hånden, de skal ikke først trækkes ud fra eksterne systemer
 6. Standardisering. Hvis alle medarbejdere har samme timepris – eller der fx er tale om interne projekter, er Excel uhyggelig nemt at bruge, da sumtotaler nemt opsamles og vises
 7. Kopiérbart. Det er nemt at lave kopier af data – men det er også den største svaghed i større projekter
 8. Fælles forståelse. De fleste medarbejdere har i dag en grundlæggende viden om Excel, og dermed er adgangsbarrieren ganske lav og oplæring vil ikke tage lang tid
 9. Analyseværktøj. Excel kan vise sammenhænge, som ikke før var tydelige, fx med pivottabeller og avancerede opslagsfunktioner. Det er et stærkt værktøj til analysearbejde
 10. Fremstilling. Rapportering går relativt smertefrit med Excel

15 grunde til projektstyring i Excel er uholdbart i længden

Excel har mange fordele – for eksempel under analysearbejde og rapportering. Men især i konsulentvirksomheder er der stort behov for at øge detaljegraden af data fx med forskellige timepriser og håndtering af både fast pris og medgået tid. Ofte arbejdes der også på mange projekter på én gang for mange forskellige kunder.

Her oplever vi ofte, hvordan Excel kommer til kort, når behovet for hurtigt at se virksomhedens nøgletal opstår - eksempelvis når faktureringsgraden pr. projekt eller pr. medarbejder skal beregnes. Især hvis samme medarbejder har forskellige timepris på forskellige projekter! Derfor er der nogle helt klare situationer, hvor Excel kun skal bruges til analyser, og projektstyringen bør foretages i andre systemer. Dette er især på grund af:

 • Fleksibilitet. Ændringer af fx timepriser eller projektfaser kan være bøvlet. Ligeså er det problematisk, hvis projektfaserne går igen på flere ark eller faner. Hvem har ansvaret? Og hvordan sikrer man, at der ikke sker fejl?
 • Datasikkerhed. Hænger delvist sammen med ovenstående. Hvis formler er blevet slettet eller registreringer er glemt, hvem har så ansvaret for dataenes sikkerhed – og hvordan sikres de?
 • Upræcis tidsregistrering. Tidsregistreringen bliver ikke præcis, fordi den ikke kan foretages imens aktiviteten udføres. I Excel vil tidsregistreringen altid foregå med de bias, som en rekonstruktion af data medfører. Dette vil ikke kun påvirke faktureringsgraden, men også nøjagtigheden i indtastningerne. 10 minutters unøjagtighed gør ikke den store forskel i det samlede regnskab – men sker det i mere end blot tre tilfælde, er det en halv time, som kan påvirke både faktureringsgrad og i sidste ende projektets endelige resultat, hvis det sker for flere medarbejdere i projektperioden. Har I råd til at miste 5 timers fakturering?
 • Lange formler. Hvis hver fane indeholder et projekt, kan I nemt risikere at sidde med en fil, der fylder flere megabyte med måske 50 projekter i ét ark. Sumtotalerne bliver nogle vældig lange og flotte formler, der desværre alt for ofte kan skabe problemer, hvis der blot forekommer små fejl
 • Ikke standardiseret. Uanset hvordan skabelonen sættes op, vil der sjældent være en standardmåde, der sikrer, at tingene er 100 % ens. Det er fordi vi er mennesker og ikke maskiner, og derfor kan et Excel-ark se vidt forskelligt ud, afhængig af medarbejderens erfaring, kompetencer og måde at løse opgaver
 • Fejl i data. Hvordan opdages fejl? Det må nødvendigvis kræve en del ressourcer at holde øje med data og indtastninger – og hvem får denne opgave? Projektlederen? Ressourcemanageren? Ledelsen? Derudover er det utrolig svært at genskabe tabte data, når først arket er lukket – indtil næste bruger åbner det og opdager en fejl
 • Ingen mobilitet. Tidsregistrering, budgetrettelser osv. er ikke mulige at tage med sig overalt. Hvor mange åbner en flere megabyte stor fil på deres telefon og taster tal ind i de små kolonner, mens de er på farten?
 • Ikke beregnet til projektstyring. Helt kortfattet var Excel i tidernes morgen et udmærket regnskabs- og analyseprogram. Senere blev det udbygget med avancerede rapporteringsfunktioner. Men det vil aldrig i samme grad som professionelle værktøjer kunne understøtte hurtig ændring i faser, timepriser, komplekse fastprisprojekter og fakturering
 • Komplekst. Forudsætter stort kendskab til at bygge effektive modeller og skabeloner. Ofte vil denne opgave varetages af en person, der har mest erfaring med enten projektledelse eller it. Og hvis denne medarbejder forlader virksomheden… hvor er I så henne?
 • Mindre kontrol og overblik. Lad os være ærlige: Projekter er en kompleks størrelse. Og noget helt andet end et regnskab. Så er det sagt. Videre til næste punkt
 • Overblik. Hvad er er faktureret, indtægtsført eller nedskrevet? Hvordan får I alle tre dele til at gå op i en højere enhed så der sker en effektiv udveksling af data, arkene imellem? Og hvordan sikrer man, at der ikke bruges uforholdsmæssig tid på at få fat i disse data, især hvis der er flere Excel-ark?
 • Standardiserede rapporter til jeres branche. Der er ingen standardiseret måde, hvorpå Excel af sig selv opsamler data på tværs af faser, projekter og medarbejdere og dermed tilbyder en færdig datapakke, der indeholder alle nødvendige registreringer, timepriser, rater m.v. til at lave en faktura
 • Færdiggørelsesgrad. I mange professionelle systemer er der mulighed for at se, hvilke faser, der er afsluttet og åbne. I Excel skal man oprette en række formler, der kan vise status, og hvorvidt man er ”on track”. Har I ressourcer nok til at holde dette arbejde ved lige?
 • Hvem ejer ”Arket”? Excel er ukampdygtigt, hvis der figurerer flere versioner af data. Hvilket ark er det rigtige og hvordan vil I håndtere det, hvis flere forskellige versioner af arket figurerer på virksomhedens drev? Hvem er ansvarlig for at sikre, at der kun figurer ét ark med alle tidsregistreringer?
 • Fordelene ved best practice. Ved at bruge at standardiseret system I selv kan tilpasse til jeres behov, udnyttes fordelene, så I kan bruge de professionelle muligheder dette giver for effektiv projektstyring. Ofte er forretningssystemer udviklet over mange år, og har taget udgangspunkt i best practice hos målgruppen. Med andre ord udnytter I andres erfaringer og sparer både tid og kræfter på at gøre dem selv.

Jamen, vi plejer…

Argumenterne for at beholde Excel er mange. Og ligeså er argumenterne imod. I TimeLog har vi haft kontakt med mange virksomheder, der er godt tilfredse med Excel som værktøj. Ofte er det de samme virksomheder, der giver følgende årsager til ikke at skifte system:

 • Tradition. ”Vi har altid brugt Excel til alt hvad vi laver…”
 • Intern uenighed. ”Det ville simpelthen give for mange magtkampe internt, hvis vi skulle skifte system. Det har vi ikke ressourcer til at håndtere lige nu.”
 • Manglende viden om muligheder. Mange virksomheder, der bruger Excel eller andre ”hjemmelavede” systemer har ikke haft ressourcer til at sætte sig ind i de muligheder og fordele, som professionelle systemer tilbyder
 • ”Det er alt for dyrt!” – og ja, i forhold til Excel, der er inkluderet i Office-pakken, så koster det penge – men hvor mange timer bruges der internt på at rette data og sikre mod fejl i Excel, som vil kunne faktureres i stedet? Excel bliver med tiden en meget tung administrativ byrde, som langsomt bliver en del af hverdagen. Men overvej hvor mange af disse timer, I vil kunne bruge på jeres kerneforretning i stedet? Derudover så er tidsregistreringen i Excel ofte mangelfuld og upræcis – prøv at regne ud, hvad I vil kunne fakturere mere per måned, hvis der bare registreres ½ time fakturerbar tid mere per medarbejder om ugen? Med 10 medarbejdere vil det være 5 timer, som vil blive til 20 timer mere om måneden. Så selvom Excel er gratis – er det en dyr løsning!
 • Manglende tid til implementering. Medarbejderne skal løbe hurtigere og hurtigere. En god implementering af et eksternt system tager tid og kan være kostbar. Men på sigt kan det være en af de bedste investeringer I har gjort, da så mange funktioner enten bliver skåret væk eller bliver langt mindre tidskrævende og overskuelige!
 • Mangler ansvarshavende medarbejder, der kan være kontaktperson og superbruger i systemet. Ofte er især de små virksomheder utrolig pressede på ressourcer. Derfor kan skift til et nyt system virke uoverkommeligt, da det ofte vil være direktøren eller ledelsen, der vil være ansvarlige. Og vi ved alle sammen, hvor travlt ledelsen i små virksomheder har – og hvor lang arbejdsugen er

Uanset om I vælger at fortsætte med Excel eller benytter jer af et professionelt system som for eksempel TimeLog, er det stadig en god ide at overveje, hvor I bruger flest ressourcer i projektstyringen.

Hvad er fordelene og ulemperne ved det? Hvor mange ”halve timer” kan I klare at miste til unøjagtig tidsregistrering, der måske endda sker for sent i forhold til fakturering? Og hvordan ville det være – hver måned eller uge – at kunne analysere data og dermed jeres virksomhed direkte i det værktøj, I bruger til tidsregistrering og projektstyring, – frem for at skulle holde dem ved lige i Excel med de usikkerheder dette nu giver?

Hvor mange fakturerbare timer har I råd til at ignorere?

10 ting du skal vide om Excel som ledelsesredskab

10 ting du skal vide om Excel som ledelsesredskab

6 min read

Har I brug for et projektstyringsværktøj eller kan I nøjes med Excel? Få fordele og ulemper ved at bruge Excel vs. et professionelt projektsystem.

Download now
[Sammenligning] Find det bedste projektstyringsværktøj

[Sammenligning] Find det bedste projektstyringsværktøj

13 min read

Har I brug for et projektstyringsværktøj eller kan I nøjes med Excel? Få fordele og ulemper ved at bruge Excel vs. et professionelt projektsystem.

Download now
Hvad jeg har lært af 1000 implementeringer af it projektstyring

Hvad jeg har lært af 1000 implementeringer af it projektstyring

7 min read

Har I brug for et projektstyringsværktøj eller kan I nøjes med Excel? Få fordele og ulemper ved at bruge Excel vs. et professionelt projektsystem.

Download now
Projektøkonomi for begyndere: Projektstyring med enkle midler

Projektøkonomi for begyndere: Projektstyring med enkle midler

11 min read

Har I brug for et projektstyringsværktøj eller kan I nøjes med Excel? Få fordele og ulemper ved at bruge Excel vs. et professionelt projektsystem.

Download now
De 7 essentielle processer et PSA-system løfter for din forretning

De 7 essentielle processer et PSA-system løfter for din forretning

8 min read

Har I brug for et projektstyringsværktøj eller kan I nøjes med Excel? Få fordele og ulemper ved at bruge Excel vs. et professionelt projektsystem.

Download now
Projekttrekanten: Sådan balancerer du tid, penge og omfang

Projekttrekanten: Sådan balancerer du tid, penge og omfang

9 min read

Har I brug for et projektstyringsværktøj eller kan I nøjes med Excel? Få fordele og ulemper ved at bruge Excel vs. et professionelt projektsystem.

Download now
Hvorfor fejler projekter? De 5 værste fejl i projekter

Hvorfor fejler projekter? De 5 værste fejl i projekter

5 min read

Har I brug for et projektstyringsværktøj eller kan I nøjes med Excel? Få fordele og ulemper ved at bruge Excel vs. et professionelt projektsystem.

Download now
Projektfaser: Hvad er projektets livscyklus?

Projektfaser: Hvad er projektets livscyklus?

8 min read

Har I brug for et projektstyringsværktøj eller kan I nøjes med Excel? Få fordele og ulemper ved at bruge Excel vs. et professionelt projektsystem.

Download now
Guide til interessentanalyse: Styr dit projekt sikkert gennem modstand

Guide til interessentanalyse: Styr dit projekt sikkert gennem modstand

9 min read

Har I brug for et projektstyringsværktøj eller kan I nøjes med Excel? Få fordele og ulemper ved at bruge Excel vs. et professionelt projektsystem.

Download now