Skip to the main content.

Tidrapportering
Skapa en stabil datagrund för smidig fakturering och detaljerade affärsinsikter med enkel tidrapportering.

Projektledning
Bli världsmästare i projektledning. Håll dina projekt på rätt spår - och lönsamma.

Resursplanering
Bemanna projekt på ett effektivt sätt och driv företaget med säkerhet.

Ledningsrapportering
Bli smartare - snabbare - och fatta smarta beslut som ger långsiktiga effekter på tillväxten.

Fakturering
Fakturera allt - snabbt och korrekt - samtidigt som du håller koll på projektets ekonomi.

Personal och lön
Ge CFO:er och HR-avdelningar ett verktyg för att eliminera onödig administration.

Finansiella system
Med TimeLog kan du integrera med ditt ekonomisystem. Det sparar tid och minskar det manuella arbetet.

Lönesystem
TimeLog erbjuder integrationer till flera olika lönesystem. Få enkel lönehantering.

Moduler
Rapportera tid via Outlook, använd gamification eller andra moduler som kan förenkla processer i din verksamhet.

Flera juridiska personer
Skapa synergi mellan avdelningar, mellan länder och kontor med modulen för flera juridiska personer.

Affärsinformation
Dra full nytta av de insikter och data du får från TimeLog. TimeLog PSA är redo att integreras med flera olika BI-lösningar.

Partnerintegrationer
TimeLog PSA är en del av ett större ekosystem. Få en översikt över alla partnerintegrationer i TimeLog-familjen.

Ekonomiavdelning
Spara 1-2 dagar per månad på din faktureringsprocess.

Projektavdelingar
Från planering till genomförande och utvärdering. Starka verktyg för varje projektledare.

Ledningsavdelning
Skapa en prestationsdriven kultur med starka rapporteringsmöjligheter.

Stora företag
Förbättra verksamhet och resultat i olika enheter, länder och avdelningar.

Icke-statliga organisationer och ideella organisationer
Förenkla interna processer, lägg mindre tid på administration och få dokumentationen på plats - till ett rabatterat pris.

Blogg
Få inspiration till att driva en ännu bättre verksamhet med artiklar, guider, analyser och verktyg i bloggen.

Guider, podcasts och webbinarier
Få tillgång till mallar, guider och webbinarier som hjälper och inspirerar dig.

Help Center
Letar du efter hjälpmaterial och användarhandböcker för TimeLog? Hitta all hjälp du behöver nu.

Invoicing Process SE_header

Prova TimeLog nu!

En enda källa till sanning
Se hur andra organisationer använder TimeLog som deras enda källa till sanning till länder, avdelningar och valutor.

Bättre integration och API
Upptäck vilka fördelar kunderna får av att använda våra integrationer och API.

Rapportering i realtid 
Hur realtidsrapportering förändrar processer och beslutsfattande.

Kom igång med resursplanering
Med en bättre förståelse för dina resurser följer bättre planering och prognoser.


Läs om hur andra verksamheter hanterar betalningsavtal, KPI:er och projektmarginaler.

Snabbare fakturering
Så här gör andra företag för att minska den tid de lägger på fakturering med 75 %.

Historien om TimeLog
Få insikter om TimeLog och hur vi kan hjälpa dig att växa och utveckla din verksamhet.

Medarbetarna
Se vem som dyker upp varje dag för att leverera den bästa PSA-lösningen till dig.

Karriär
Hur är det att arbeta på TimeLog? Håller vi på att anställa? Få svaret här.

Partner
Skapa ännu mer värde för dina kunder som TimeLog-partner.

Mycket mer service
Hjälp center, skräddarsydd onboarding och support från dag 1.

Vårt sociala ansvar
Vi arbetar för att säkerställa en positiv inverkan på planeten, människor och företag.

GDPR & säkerhet
Läs mer om hur vi arbetar för att skydda dina uppgifter och ge maximal säkerhet.

4 min read

Digitalisering av arbetsrutiner för SME:er: Kom igång

Sverige är en välsmord digital maskin. Men undersökningar visar att skillnaden mellan stora bolag och medelstora och små bolag är stor vad gäller insikter och strategier för sin digitalisering.

Digitalisering av arbetsrutiner för SME:er: Kom igång

Små och medelstora bolag (SME:er) hänger inte med.

70 % av företagen anser att de behöver göra något nu men bara 17 % vet var de ska göra, enligt Sverige Digitaliserar.

Om man frågar experter, entusiaster och evangelister är det bara att kasta sig över digitaliseringen – och det nästan oavsett om man har ett 10-, 30,- eller 200-mansföretag.

För ditt företag har en jättestor (digital) potential som bara väntar på att uppfyllas.

Men du tvekar – hur mycket måste ni digitalisera för att få resultat?

Ni har redan webbplats, CRM, mejl och en massa andra IT-system. Vad är det mer ni måste digitalisera för att ligga först?

Och kanske har du rätt. För när det gäller digitalisering krävs förarbete, strategi och inte minst tid innan du upplever effekt.

Fördelen med att digitalisera arbetsflöden uppnås inte omedelbart
 
Fördelen med att digitalisera arbetsflöden uppnås inte omedelbart
 

På TimeLog hjälper vi företag att implementera affärssystem för bl.a. tidregistrering och fakturering. Eftersom vi har mer än 18 års erfarenhet vet vi hur du bäst kommer igång med digitalisering av arbetsrutiner samt vilka fördelar och nackdelar du kan uppleva. I den här artikeln delar vi med oss om vad du ska fundera på och vad du ska göra för att lyckas.

#1 – Digitalisering börjar med ditt mindset

Digitalisering av arbetsrutiner handlar INTE (som man ofta hör) om att ”elektrifiera” befintliga arbetsprocesser.

För sanningen är att befintliga processer på de flesta företag bygger på (halvdåliga) vanor som utvecklats under många år.

De fungerar men bara för att de hanteras av människor. Och människor är flexibla. Men IT-system är inte så flexibla. Därför kan vi inte översätta analoga processer till digitala lösningar rakt av.

Nya IT-system innebär en möjlighet att optimera dina processer

Istället för att tänka på digitalisering som ett sätt att bevara befintliga processer så ska du se ett kommande IT-inköp som en möjlighet att optimera företagets arbetsprocesser.

Det tar kanske lite längre tid men det är en investering som lönar sig tio gånger om.

Så långt så gott. ”Men vad är då första steget när vi ska optimera arbetsrutinerna i ett SMF?” undrar du.

Om du vill optimera dina arbetsprocesser är första steget att kartlägga dina arbetsprocesser.

Involvera gärna alla medarbetare så att du får en grundlig inblick i de processer och aktiviteter som förekommer i ett typiskt projekt på ditt företag.

Se till att du beskriver följande:

 • Företagets befintliga arbetsprocesser

 • Var någonstans det finns risk för fel i dagsläget

 • Vilka processer du skulle vilja ha

 • Vilka aktiviteter som är kopplade till företagets projekt

För även om företagets projekt skiljer sig åt kan arbetsprocesser och de specifika aktiviteter – som t.ex. analys, research, projektledning och grafisk design – som hör ihop med ett projekt mycket väl sammanfattas och grupperas.

Ex: detta är hur en sammanfattning av hur dina uppgifter kan se ut
Översikt över uppgifter
 

 

#2 – Låt inte din utgångspunkt begränsa dig

Större IT-projekt eller inköp börjar ofta med att vi upptäcker att vi har ett problem. För TimeLogs kunder kan det vara en insikt om att:

 • det tar för lång tid att anteckna – och samla in – tidregistreringar på t.ex. post-it-lappar eller i Excel
 • vi inte har koll på vilka kunder vi tjänar mest (eller minst) på
 • vi inte fakturerar all tid
 • ... fortsätt listan själv

Och det är bra utgångspunkter. Men för större IT-projekt ska du se till att du har satt av tillräckligt mycket tid för att kunna gå från problem till potential; från taktik till strategi.

För det är målet som är avgörande när det gäller implementering av IT-system och digitalisering av arbetsrutiner.

Med ett IT-system får du fördelen av automatisering men avstår också från flexibiliteten (det var det med människor >< maskiner du läste om tidigare).

I det allra flesta fall innebär det att du måste veta vad du vill veta (eller uppnå) för att systemet ska kunna konfigureras korrekt.

Om vi tar TimeLog som exempel är kärnan i systemet de enskilda tidregistreringarna och utgifterna. De samlas i projekt. Till varje tidregistrering knyts en medarbetare och en aktivitet i ett projekt. Projekt är grunden för fakturering, resurs- och projekthantering samt rapporter och analys.

Det innebär att de data du samlar in och de svar eller data du därefter kan göra utdrag av ur systemet genereras mot bakgrund av hur systemet är konfigurerat.

Så när du vill veta ifall ditt företag:

 • tjänar det det ska
 • jobbar med rätt affärsområden
 • har rätt prissättning

så krävs det alltså att målet för användning av systemet till en viss gräns har definierats innan det kan konfigureras.

#3 – Start simple – Grow big

Det är enkelt att ryckas med av digitaliseringsstämningen. Framgångssagor om företags användning av big data, small data och digital transformation kan ibland ge sken av att ALLT måste digitaliseras och att ju fler data du samlar in desto bättre.

Men en framgångsrik IT-implementering är oftast begränsad i början. Och så är den 100 % beroende av att medarbetarna är med på galoppen.

Köpt och presenterad är bara halvt i mål

Det innebär att när systemet har köpts in och presenterats är du bara halvvägs i mål. Nu ska medarbetarna komma ombord, bryta gamla vanor och vänja sig vid nya arbetsprocesser.

Om vi återigen tar tidregistrering som exempel skulle en tidslinje för ett introförlopp kunna se ut så här:

 • Börja med några enkla ramar för tidregistreringen – t.ex. avdelningens fem huvudaktiviteter, två större projekt eller dylikt så att ni börjar få in data i systemet
 • Efter 1–2 veckor: Utvärdera vilka data du får in – och vad du kan använda dem till. Därefter om du bör utöka omfånget eller om ni som företag behöver mer inlärningstid
 • Efter 1–2 månader: Utvärdera vad som har gått bra i processen och var någonstans du kan optimera. Däribland:
  • Har projekten konfigurerats så att de ger mening för medarbetarna?
  • Passar de ekonomiska modeller du har ställt upp till det sätt du jobbar på?
Tidslinje för implementering och optimering av ny IT-lösning
 
 
Tidslinje för implementering och optimering av ny IT-lösning

Så är digitalisering det rätta för ditt företag?

Det korta svaret är: Ja, när du vet vad du gör och du har tänkt igenom processer, mål och organisation.

Digitalisering bör inte vara ett mål i sig självt och om du inte har gjort ditt förarbete och bland annat kartlagt och optimerat era arbetsrutiner, kommer du i många fall att uppleva digitaliserade arbetsrutiner som en hämsko – istället för en fördel – och ditt utbyte kommer att bli begränsat.

Vill ni skapa ett säkert fundament för ert nästa IT-inköp? 

checklista
Kan man använda två redovisningsprinciper i samma företag?

Kan man använda två redovisningsprinciper i samma företag?

2 min read

För att uppnå en hög omsättning för den enskilda konsulten är det viktigt att konsulterna och ledningen alltid har uppdaterade kunskaper: Hur...

Download now
Lönehandläggning för ekonomi: Uppfyller du kraven i GDPR?

Lönehandläggning för ekonomi: Uppfyller du kraven i GDPR?

5 min read

Vad är problemet – i korthet? Före den 25 maj 2018 – när de nya GDPR-reglerna trädde i kraft – var det ofta så att ekonomimedarbetare fick...

Download now
7 processer som PSA-program lyfter för din verksamhet

7 processer som PSA-program lyfter för din verksamhet

8 min read

När har du senast funderat över vad ditt företag grundläggande består av? På ett nätverksmöte gjorde jag nyligen ett experiment genom att...

Download now
6 digitala verktyg som håller igång din verksamhet under coronakrisen

6 digitala verktyg som håller igång din verksamhet under coronakrisen

8 min read

Dagen då den danska statsministern meddelade att samhället skulle stängas ner för att minska spridningen av coronaviruset innebar en enorm...

Download now
Därför blöder resultatraden när du inte indexreglerar timpriser

Därför blöder resultatraden när du inte indexreglerar timpriser

5 min read

Offrar ditt företag en massa omsättning och vinst på inflation för att du inte indexreglerar? Vi vet allihop vad vi menar när vi säger att...

Download now
De 5 värsta felen en projektledare kan begå

De 5 värsta felen en projektledare kan begå

5 min read

Konsultföretag jobbar normalt för flera kunder, antingen på löpande driftavtal, efter fast pris eller åtgången tid då kunderna faktureras för...

Download now
[Guide] Så undviker du att köpa onödiga program till ditt företag

[Guide] Så undviker du att köpa onödiga program till ditt företag

17 min read

Telefonen ringer. Säljaren i luren försöker en stund senare övertyga dig om att just deras lösning kommer att lyfta din verksamhet till nya...

Download now
Guide: Resursplanering [4 saker som du först ska ha på plats]

Guide: Resursplanering [4 saker som du först ska ha på plats]

9 min read

Full insyn och kontroll över verksamheten, mer försäljning och maximal vinst för ditt arbete. Du skulle säkert gärna vilja ha det, om du fick...

Download now
Fakturering är konsultföretagens livsnerv

Fakturering är konsultföretagens livsnerv

13 min read

Coronakrisen tryckprovar våra processer Onlinemöten istället för fysiska möten, chatt och telefon framför en sväng förbi kollegans skrivbord....

Download now