Skip to the main content.

Tidrapportering
Skapa en stabil datagrund för smidig fakturering och detaljerade affärsinsikter med enkel tidrapportering.

Projektledning
Bli världsmästare i projektledning. Håll dina projekt på rätt spår - och lönsamma.

Resursplanering
Bemanna projekt på ett effektivt sätt och driv företaget med säkerhet.

Ledningsrapportering
Bli smartare - snabbare - och fatta smarta beslut som ger långsiktiga effekter på tillväxten.

Fakturering
Fakturera allt - snabbt och korrekt - samtidigt som du håller koll på projektets ekonomi.

Personal och lön
Ge CFO:er och HR-avdelningar ett verktyg för att eliminera onödig administration.

Finansiella system
Med TimeLog kan du integrera med ditt ekonomisystem. Det sparar tid och minskar det manuella arbetet.

Lönesystem
TimeLog erbjuder integrationer till flera olika lönesystem. Få enkel lönehantering.

Moduler
Rapportera tid via Outlook, använd gamification eller andra moduler som kan förenkla processer i din verksamhet.

Flera juridiska personer
Skapa synergi mellan avdelningar, mellan länder och kontor med modulen för flera juridiska personer.

Affärsinformation
Dra full nytta av de insikter och data du får från TimeLog. TimeLog PSA är redo att integreras med flera olika BI-lösningar.

Partnerintegrationer
TimeLog PSA är en del av ett större ekosystem. Få en översikt över alla partnerintegrationer i TimeLog-familjen.

Ekonomiavdelning
Spara 1-2 dagar per månad på din faktureringsprocess.

Projektavdelingar
Från planering till genomförande och utvärdering. Starka verktyg för varje projektledare.

Ledningsavdelning
Skapa en prestationsdriven kultur med starka rapporteringsmöjligheter.

Stora företag
Förbättra verksamhet och resultat i olika enheter, länder och avdelningar.

Icke-statliga organisationer och ideella organisationer
Förenkla interna processer, lägg mindre tid på administration och få dokumentationen på plats - till ett rabatterat pris.

Blogg
Få inspiration till att driva en ännu bättre verksamhet med artiklar, guider, analyser och verktyg i bloggen.

Guider, podcasts och webbinarier
Få tillgång till mallar, guider och webbinarier som hjälper och inspirerar dig.

Help Center
Letar du efter hjälpmaterial och användarhandböcker för TimeLog? Hitta all hjälp du behöver nu.

Invoicing Process SE_header

Prova TimeLog nu!

En enda källa till sanning
Se hur andra organisationer använder TimeLog som deras enda källa till sanning till länder, avdelningar och valutor.

Bättre integration och API
Upptäck vilka fördelar kunderna får av att använda våra integrationer och API.

Rapportering i realtid 
Hur realtidsrapportering förändrar processer och beslutsfattande.

Kom igång med resursplanering
Med en bättre förståelse för dina resurser följer bättre planering och prognoser.


Läs om hur andra verksamheter hanterar betalningsavtal, KPI:er och projektmarginaler.

Snabbare fakturering
Så här gör andra företag för att minska den tid de lägger på fakturering med 75 %.

Historien om TimeLog
Få insikter om TimeLog och hur vi kan hjälpa dig att växa och utveckla din verksamhet.

Medarbetarna
Se vem som dyker upp varje dag för att leverera den bästa PSA-lösningen till dig.

Karriär
Hur är det att arbeta på TimeLog? Håller vi på att anställa? Få svaret här.

Partner
Skapa ännu mer värde för dina kunder som TimeLog-partner.

Mycket mer service
Hjälp center, skräddarsydd onboarding och support från dag 1.

Vårt sociala ansvar
Vi arbetar för att säkerställa en positiv inverkan på planeten, människor och företag.

GDPR & säkerhet
Läs mer om hur vi arbetar för att skydda dina uppgifter och ge maximal säkerhet.

3 min read

Förstå arbetstidsdirektivet, 11- och 48 timmarsreglerna på 2 minuter

[Uppdaterad Mars 2024] Efter ett par år utan några större uppdateringar om EU:s tidsregistreringslag och implementeringen av tidsregistrering kommer det nu nyheter. Se vad EU:s lag om tidsregistrering innebär för dig.

Förstå arbetstidsdirektivet, 11- och 48 timmarsreglerna på 2 minuter

Som arbetsgivare har du en rad skyldigheter gentemot dina medarbetare – bland annat vad gäller deras arbetstid.

Vissa av dem finns i EU:s arbetstidsdirektiv som är inlemmad i den svenska lagstiftningen.

Arbetstidsdirektivet anger minimistandarder i samtliga europeiska länder och innehåller regler som 11-timmarsregeln/vilotid, 48-timmarsregeln och regler om pauser och semester.

Som tur är behöver du inte läsa hela direktivet själv. Vi ger dig en översikt över det viktigaste du behöver veta här.

11-timmarsregeln reglerar medarbetarnas fritid

Enligt arbetstidsdirektivet har dina medarbetare rätt till vilotid alla veckans dagar.

Helt precis innebär det att medarbetarna ska ha 11 timmars sammanhängande vilotid utanför arbetsplatsen inom dygnets 24 timmar.

De får alltså inte arbeta mer än 13 timmar i sträck. Och de 11 timmarna får inte delas upp i flera korta ledigheter.

I särskilda fall kan vilotiden sänkas till 8 timmar. En rad avvikelser och undantag gäller för regeln. 

48-timmersregeln
 

48-timmarsregeln sätter gränser för överarbete

Även om ni har enormt mycket att göra och kunderna pressar på inför deadlines, har du som arbetsgivare ansvar för att dina medarbetare inte har för stor arbetsbelastning.

48-timmarsregeln fastställer att en medarbetare inte får arbeta mer än 48 timmar i veckan i genomsnitt inom en fyramånadersperiod.

Som arbetsgivare är det ditt ansvar att se till att medarbetarna inte överskrider denna regel.

 

Tidrapportering blev ett krav från EU 2019

Om det uppstår en rättslig strid mellan en arbetsgivare och en arbetstagare om 48-timmarsregeln kan det vara svårt för arbetstagaren att styrka sina påståenden.

För att kunna genomdriva reglerna om arbetstid har EU-domstolen 2019 bestämt att du som arbetsgivare ska införa ett system för tidrapportering.

Det är ett krav att systemet på ett objektivt och pålitligt sätt ska kunna registrera medarbetarnas faktiska, dagliga arbetstid.

Med andra ord räcker det inte med papperslappar och magkänsla längre.

Domen säger att varje medlemsstat själv får utforma de konkreta kraven på tidrapporteringssystemet.

11-timmarsregeln
 

Medarbetarna ska komma ihåg att hålla paus

Om dina anställda jobbar mer än sex timmar om dagen har de enligt arbetsmarknadsdirektivet rätt att ta paus under dagen.

I motsats till 11-timmarsregeln anges ingen tid för hur långa pauserna ska vara, men enligt direktivet ska pausen vara tillräckligt lång så att det verkligen är fråga om en paus.

Det räcker alltså inte med två minuter långa pauser om medarbetarna verkligen ska hinna koppla av eller äta lunch.

Det finns inga regler för när pauserna ska ligga under arbetsdagen.

Minst ett ledigt dygn i veckan

Förutom den fritid som är lagstadgad enligt 11-timmarsregeln ska dina anställda även ha 24 timmars sammanhängande ledighet – minst en dag i veckan.

De 24 timmarna ska dessutom hänga ihop med en period på 11 timmars vilotid.

Det innebär att medarbetarna i själva verket har 35 timmars sammanhängande timmars vilotid runt ett ledigt dygn.

Dessutom ska veckans lediga dygn så långt som möjligt ligga på söndagen.

fem veckors betald semester
 

Krav på fem veckors betald semester

Förutom viloperioder och lediga dygn har dina anställda krav på fem veckors betald semester om året.

Du kan inte betala medarbetarna för att ta ut mindre semester om året. Ett undantag från detta är om medarbetarens anställning upphör och hen inte har hunnit ta ut de fyra semesterveckorna.

När det gäller 48-timmarsregeln får du eller medarbetarna inte använda semesterperioderna för att beräkna genomsnittet.

Nattpass får inte vara för långa

För nattarbete gäller flera särregler.

Medan 48-timmarsregeln ange ett maxgenomsnitt under en period på sju dagar får nattarbetare inte arbeta mer än 8 timmar inom dygnets 24 timmar i snitt sett över fyra månader.

Dessutom ska du erbjuda dina nattarbetare gratis hälsokontroll innan de börjar jobba natt. Därefter får det inte gå mer än 3 år mellan hälsokontrollerna.

Få koll på arbetstiden (och få en lönsammare verksamhet)

Vill du vara säker på att dina medarbetare jobbar inom ramarna för arbetstidsdirektivet?

Då kan du prova TimeLog gratis i 30 dagar.

TimeLog ger dig bra överblick över medarbetarnas arbetstid, flex, semester och frånvaro. Systemet integrerar till de flesta löne- och ekonomisystem så att lönekörningar och fakturering går snabbt som blixten – och det utan fel.

Samtidigt kan du följa med i ditt företags nyckeltal med den avancerade rapporteringen och planera arbetstiden optimalt med resursplaneraren.

Delta i vårt on-demand webinar och få insikt i EU:s tidsregistreringslagar

Vi ger dig uppdaterad information om EU:s arbetsdirektiv och hjälper dig att välja ett tidsregistreringssystem som passar dina affärsbehov.

Datum och tid: När det passar dig

-> Få djupare kunskap om tidsregistreringslagar


Fakturering är konsultföretagens livsnerv

Fakturering är konsultföretagens livsnerv

13 min read

EU-arbejdstidsdirektivet ger dig vissa skyldigheter gentemot dina medarbetare. Bland annat 11 timmarsregeln och 48 timmarsregeln. Se vad de betyder här.

Download now
9 tips för framgångsrik implementering av tidrapportering | TimeLog

9 tips för framgångsrik implementering av tidrapportering | TimeLog

7 min read

EU-arbejdstidsdirektivet ger dig vissa skyldigheter gentemot dina medarbetare. Bland annat 11 timmarsregeln och 48 timmarsregeln. Se vad de betyder här.

Download now
5 KPI:er som förbättras med resursplanering

5 KPI:er som förbättras med resursplanering

1 min read

EU-arbejdstidsdirektivet ger dig vissa skyldigheter gentemot dina medarbetare. Bland annat 11 timmarsregeln och 48 timmarsregeln. Se vad de betyder här.

Download now
EU arbetstidsdirektiv - FAQ

EU arbetstidsdirektiv - FAQ

5 min read

EU-arbejdstidsdirektivet ger dig vissa skyldigheter gentemot dina medarbetare. Bland annat 11 timmarsregeln och 48 timmarsregeln. Se vad de betyder här.

Download now
Fem trender inom resurshantering

Fem trender inom resurshantering

1 min read

EU-arbejdstidsdirektivet ger dig vissa skyldigheter gentemot dina medarbetare. Bland annat 11 timmarsregeln och 48 timmarsregeln. Se vad de betyder här.

Download now
Fem exempel på PSA-system på marknaden

Fem exempel på PSA-system på marknaden

8 min read

EU-arbejdstidsdirektivet ger dig vissa skyldigheter gentemot dina medarbetare. Bland annat 11 timmarsregeln och 48 timmarsregeln. Se vad de betyder här.

Download now
Fastklämd i ERP? Det finns en enklare lösning

Fastklämd i ERP? Det finns en enklare lösning

6 min read

EU-arbejdstidsdirektivet ger dig vissa skyldigheter gentemot dina medarbetare. Bland annat 11 timmarsregeln och 48 timmarsregeln. Se vad de betyder här.

Download now
Varför en tidrapport-mall i Excel är bättre än ingenting

Varför en tidrapport-mall i Excel är bättre än ingenting

4 min read

EU-arbejdstidsdirektivet ger dig vissa skyldigheter gentemot dina medarbetare. Bland annat 11 timmarsregeln och 48 timmarsregeln. Se vad de betyder här.

Download now
Guide: Vad är system för professional services automation (PSA)?

Guide: Vad är system för professional services automation (PSA)?

15 min read

EU-arbejdstidsdirektivet ger dig vissa skyldigheter gentemot dina medarbetare. Bland annat 11 timmarsregeln och 48 timmarsregeln. Se vad de betyder här.

Download now