Skip to the main content.

Tidsregistrering
Prøv nem tidsregistrering, så du kan få et pålideligt datagrundlag til pletfri fakturering og dybere indsigt i forretningen.

Projektstyring
Få en fuld værktøjskasse som projektleder, så kan du holde alle dine projekter på sporet - og rentable.

Ressourceplanlægning
Bemand projekter, øg faktureringsgraden og få godt overblik over fremtiden.

Indsigt og rapportering
Bliv klogere - hurtigere - for at træffe kloge beslutninger, der giver jer langsigtet vækst.

Projektregnskab og fakturering
Fakturer alt - hurtigt og præcist - mens du holder styr på projektets økonomi.

Personale og løn
Giv revisorer og HR et intelligent værktøj til at eliminere drænende administration.

Økonomisystemer
Med TimeLog kan du integrere til dit økonomisystem. Så kan du spare tid og reducere manuelle opgaver.

Lønsystemer
TimeLog tilbyder integrationer til flere forskellige lønsystemer. Få nem lønadministration.

Udvidelser
Registrér tid via Outlook, brug gamification eller brug andre af vores udvidelser til at understøtte jeres forretning.

Flere Juridiske Enheder
Skab synergi mellem dine afdelinger og på tværs af grænser og kontorer.

Business Intelligence
Udnyt den indsigt og data, du får fra TimeLog, fuldt ud. TimeLog PSA er klar til at blive integreret med flere BI-løsninger.

Partnerintegrationer
TimeLog PSA er en del af et større økosystem. Få et overblik over alle partnerintegrationerne i TimeLog-familien.

Økonomiafdelingen
Spar 1-2 dage om måneden på din faktureringsproces.

Projekt teams
Fra planlægning til udførelse og evaluering: Stærke værktøjer til alle jeres projekter og teams.

Ledelse og management
Skab en præstationsdrevet kultur med stærke rapporteringsfunktioner. smidigere interne processer og bedre data.

Større virksomheder
Få bedre drift og performance på tværs af kontorer, lande og afdelinger.

NGOs og non-profit organisationer
Få enklere interne processer, brug mindre tid på administration, og få dokumentationen på plads - til en nedsat pris.

Blog
Bliv inspireret til at drive en endnu bedre virksomhed med artikler, guides, analyser og værktøjer i bloggen.

Guides, podcasts og webinarer
Få skabeloner, guides, podcasts og webinarer, der hjælper og inspirerer dig.

VIP Brugergruppe
Sæt dit præg på TimeLog PSA og vær en del af vores brugergruppe.

Help Center
Leder du efter hjælpemateriale og brugervejledninger til TimeLog? Find al den hjælp, du har brug for nu.

Et system på tværs af grænser
Se, hvordan andre organisationer bruger TimeLog som en enkelt kilde til sandhed på tværs af grænser, afdelinger og valutaer.

Bedre integrationer og API
Oplev de fordele, kunderne får ved at bruge vores integrationer og API. 

Rapportering i real-tid
Sådan ændrer rapportering i real-tid processer og beslutningsgrundlag.

Fordele med ressourceplanlægning
Med en bedre forståelse af jeres ressourcer, følger bedre planlægning og forecast.

Forbedret projektøkonomi
Få styr på betalingsaftaler, KPI'er og projektmarginer. 

Hurtigere fakturering
Sådan reducerer andre virksomheder den tid, de bruger på fakturering, med 75 %.

TimeLog's historie
Få indsigt i TimeLog, og hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe bæredygtig vækst.

Medarbejdere
Find den TimeLogger du skal i kontakt med.

Karriere
Hvordan er det at arbejde hos TimeLog og hvilke åbne stillinger har vi for tiden? Få svaret lige her.

Partner
Skab endnu mere værdi for både dine og vores kunder som TimeLog-partner.

Meget mere service
Online Help Center, skræddersyet onboarding og support fra dag 1.

CSR og bæredygtighed
Vi arbejder for at sikre en positiv indvirkning på planeten, mennesker og virksomheder.

Sikkerhed og GDPR
Få mere at vide om, hvordan vi arbejder for at beskytte dine data og give maksimal sikkerhed.

3 min read

Forstå EU's arbejdstidsdirektiv: 11 timers reglen og 48 timers reglen

[Opdateret marts 2024] Efter et par år uden nævneværdige opdateringer om EUs eu arbejdstidsdirektiv og implementeringen af regler om tidsregistrering, er der nu nyt.

Loven er trådt i kraft i Danmark fra januar 2024 og skal være implementeret af alle virksomheder fra 1. juli 2024.

Lær hvad EUs arbejdstidsdirektiv betyder for dig.

Forstå EU's arbejdstidsdirektiv: 11 timers reglen og 48 timers reglen

Hvad betyder EUs arbejdstidsdirektiv?

Som arbejdsgiver har du en stribe forpligtelser over for dine medarbejdere – blandt andet i forhold til deres arbejdstid.

Nogle af dem er nedfældet i EU's arbejdstidsdirektiv, som er indskrevet i den danske lovgivning.

Arbejdstidsdirektivet sikrer minimumsstandarder inden for alle europæiske lande, og indeholder regler som 11 timers reglen/hviletid, 48 timers reglen og regler om pauser og ferie.

Heldigvis behøver du ikke læse hele direktivet selv. Vi giver dig en oversigt over det vigtigste, du skal vide her.

11 timers reglen sikrer medarbejderne fritid

Dine medarbejdere har ifølge arbejdstidsdirektivets 11 timers regel ret til hviletid alle ugens dage.

Helt konkret betyder det, at medarbejderne skal have 11 timers sammenhængende hviletid udenfor arbejdspladsen indenfor døgnets 24 timer.

11 timers reglen siger altså, at de altså må ikke arbejde mere end 13 timer i streg. Og de 11 timer må ikke splittes op i flere korte friperioder.

I særlige tilfælde kan hviletiden sættes ned til 8 timer, og der gælder en række fravigelser og undtagelser for reglen. Se oversigten over fravigelser og undtagelser fra 11 timers reglen.

Læs også: FAQ med typiske spørgsmål og svar om EU's arbejdstidsdirektiv


48 timers reglen sætter grænser for overarbejde

Selvom I har rygende travlt, og kunderne rykker for deadlines, har du som arbejdsgiver ansvar for, at dine medarbejdere ikke påtager sig for stor arbejdsbelastning.

48 timers reglen fastslår, at en medarbejder ikke må arbejde mere end 48 timer om ugen i gennemsnit inden for en fire måneders periode.

Som arbejdsgiver er det dit ansvar, at medarbejderne ikke overskrider reglen. Som udgangspunkt skal du betale din medarbejder 25.000 kr. i godtgørelse, hvis de ikke holder sig inden for grænserne, har Højesteret slået fast i 2017.

Godtgørelsen kan dog blive betydeligt større, hvis der er tale om gentagne overskridelser.

Tidsregistrering er blevet et krav fra EU i 2019

Hvis der opstår en retslig strid mellem arbejdsgiver og arbejdstager omkring 11 timers reglen eller 48 timers reglen, kan det være svært for arbejdstageren at løfte bevisbyrden.

For at kunne håndhæve reglerne om arbejdstid, har EU-domstolen i 2019 bestemt, at du som arbejdsgiver skal indføre et system til tidsregistrering.

Det er et krav, at systemet på en objektiv og pålidelig måde skal kunne registrere medarbejdernes faktiske, dagligearbejdstid.

Med andre ord er papirlapper og mavefornemmelser ikke tilstrækkelige.


[Kom på forkant med lovgivningen og prøv TimeLog tidsregistrering gratis i 30 dage]


Dommen siger, at det er op til de enkelte medlemsstater at udforme de konkrete krav til et tidsregistreringssystem. 

 

Modsat 11 timers reglen, er der ikke sat tid på pausernes længde.

Medarbejderne skal huske pauser

Hvis dine ansatte arbejder mere end seks timer om dagen, siger EU's arbejdstidsdirektiv, at de har ret til pause i løbet af dagen.

I modsætning til 11 timers reglen er der ikke sat tid på pausernes længde. Men direktivet siger, at pausen skal være lang nok til, at det faktisk er en pause.

Pauser af to minutters varighed er altså ikke nok, hvis medarbejderne reelt skal nå at koble af eller spise sin frokost.

Der er ikke regler for, hvornår pauserne skal lægges i løbet af arbejdsdagen.

Mindst ét fridøgn om ugen

Udover den fritid der er sikret af 11 timers reglen, skal dine ansatte også holde 24 timers sammenhængende fri – mindst én dag om ugen.

De 24 timer skal derudover hænge sammen med en periode af 11 timers hviletid.

Det betyder, at medarbejderne reelt har 35 timers sammenhængende timers hviletid omkring et fridøgn.

Derudover skal det ugentlige fridøgn så vidt muligt ligge på søndagen.

Du må ikke bruge ferie til at udregne i forhold til 48 timers reglen

Krav på fem ugers betalt ferie

EUs arbejdstidsdirektiv fastsætter, at medarbejdere har ret til fire ugers betalt ferie om året. I Danmark er det tal imidlertid forhøjet i Ferieloven.

Det betyder, at udover hvileperioder og fridøgn har dine ansatte krav på fem ugers betalt ferie om året.

Du kan ikke betale medarbejderne for at holde mindre ferie om året. En undtagelse fra dette er, hvis medarbejderens ansættelse ophører, og vedkommende ikke har nået at afholde de fem ugers ferie.

Har medarbejderne ikke afholdt alt ferie indenfor ferieåret, kan optjent ferie udover 20 timer overføres til næste ferieår. Nogle faggrupper har dog aftalt andre vilkår i deres overenskomster.

I forhold til 48 timers reglen må du eller medarbejderne ikke bruge ferieperioderne til at beregne gennemsnittet.

Nattevagter må ikke være for lange

For nattearbejde gælder der en række særlige regler.

Mens 48 timers reglen sætter et maksimalt gennemsnit over en periode på syv dage, må natarbejdere ikke arbejde mere end 8 timer indenfor døgnets 24 timer målt i snit over fire måneder.

Derudover skal du tilbyde dine natarbejdere gratis helbredskontrol, inden de begynder at arbejde om natten. Herefter må der ikke gå mere end 3 år mellem helbredstjek.

Få styr på arbejdstiden (og skab en bedre forretning)

Vil du sikre dig, at dine medarbejdere arbejder inden for rammerne af arbejdstidsdirektivet?

TimeLog giver dig god oversigt over medarbejdernes arbejdstid, flex, ferie og fravær. Systemet integrerer til de fleste løn- og økonomisystemer, så lønkørsler og fakturering bliver lynhurtige – og uden fejl.

Samtidig kan du følge med i din virksomheds nøgletal med den avancerede rapportering og planlægge arbejdstiden optimalt med ressourceplanlæggeren.


 
 

Få mere at vide på vores on demand webinar om EU's arbejdstidsdirektiv

Se vores webinar om EU's arbejdstidsdirektiv og hvordan du vælger et tidsregistreringssystem, der understøtter din virksomhed. 

Dato og tidspunkt: Lige når det passer dig

-> Bliv klogere på tidsregistreringsloven

Bogføringsloven: Har du styr på reglerne for digital bogføring?

Bogføringsloven: Har du styr på reglerne for digital bogføring?

5 min read

EU-arbejdstidsdirektivet giver dig et sæt forpligtelser over for dine medarbejdere. Blandt andet 11 timers reglen og 48 timers reglen. Se hvad de betyder her.

Download now
Fem grunde til at dine medarbejdere skal registrere tid

Fem grunde til at dine medarbejdere skal registrere tid

3 min read

EU-arbejdstidsdirektivet giver dig et sæt forpligtelser over for dine medarbejdere. Blandt andet 11 timers reglen og 48 timers reglen. Se hvad de betyder her.

Download now
Excel ugeseddel vs. online tidsregistrering: Hvad betaler sig?

Excel ugeseddel vs. online tidsregistrering: Hvad betaler sig?

10 min read

EU-arbejdstidsdirektivet giver dig et sæt forpligtelser over for dine medarbejdere. Blandt andet 11 timers reglen og 48 timers reglen. Se hvad de betyder her.

Download now
Hvordan kommer du i mål med tidsregistrering af medarbejdere?

Hvordan kommer du i mål med tidsregistrering af medarbejdere?

10 min read

EU-arbejdstidsdirektivet giver dig et sæt forpligtelser over for dine medarbejdere. Blandt andet 11 timers reglen og 48 timers reglen. Se hvad de betyder her.

Download now
Hvordan forbereder du dig bedst inden køb af forretningssoftware?

Hvordan forbereder du dig bedst inden køb af forretningssoftware?

6 min read

EU-arbejdstidsdirektivet giver dig et sæt forpligtelser over for dine medarbejdere. Blandt andet 11 timers reglen og 48 timers reglen. Se hvad de betyder her.

Download now
Planlæg jeres succes med det nye IT-system

Planlæg jeres succes med det nye IT-system

6 min read

EU-arbejdstidsdirektivet giver dig et sæt forpligtelser over for dine medarbejdere. Blandt andet 11 timers reglen og 48 timers reglen. Se hvad de betyder her.

Download now
Hybrid og remote arbejde? Vælg de rigtige tools til hjemmearbejde

Hybrid og remote arbejde? Vælg de rigtige tools til hjemmearbejde

4 min read

EU-arbejdstidsdirektivet giver dig et sæt forpligtelser over for dine medarbejdere. Blandt andet 11 timers reglen og 48 timers reglen. Se hvad de betyder her.

Download now
5 KPI'er, der forbedres med effektiv ressourcestyring

5 KPI'er, der forbedres med effektiv ressourcestyring

1 min read

EU-arbejdstidsdirektivet giver dig et sæt forpligtelser over for dine medarbejdere. Blandt andet 11 timers reglen og 48 timers reglen. Se hvad de betyder her.

Download now
Alt du skal vide om tidsregistrering lovkrav

Alt du skal vide om tidsregistrering lovkrav

6 min read

EU-arbejdstidsdirektivet giver dig et sæt forpligtelser over for dine medarbejdere. Blandt andet 11 timers reglen og 48 timers reglen. Se hvad de betyder her.

Download now