Skip to the main content.

Tidrapportering
Skapa en stabil datagrund för smidig fakturering och detaljerade affärsinsikter med enkel tidrapportering.

Projektledning
Bli världsmästare i projektledning. Håll dina projekt på rätt spår - och lönsamma.

Resursplanering
Bemanna projekt på ett effektivt sätt och driv företaget med säkerhet.

Ledningsrapportering
Bli smartare - snabbare - och fatta smarta beslut som ger långsiktiga effekter på tillväxten.

Fakturering
Fakturera allt - snabbt och korrekt - samtidigt som du håller koll på projektets ekonomi.

Personal och lön
Ge CFO:er och HR-avdelningar ett verktyg för att eliminera onödig administration.

Finansiella system
Med TimeLog kan du integrera med ditt ekonomisystem. Det sparar tid och minskar det manuella arbetet.

Lönesystem
TimeLog erbjuder integrationer till flera olika lönesystem. Få enkel lönehantering.

Moduler
Rapportera tid via Outlook, använd gamification eller andra moduler som kan förenkla processer i din verksamhet.

Flera juridiska personer
Skapa synergi mellan avdelningar, mellan länder och kontor med modulen för flera juridiska personer.

Affärsinformation
Dra full nytta av de insikter och data du får från TimeLog. TimeLog PSA är redo att integreras med flera olika BI-lösningar.

Partnerintegrationer
TimeLog PSA är en del av ett större ekosystem. Få en översikt över alla partnerintegrationer i TimeLog-familjen.

Ekonomiavdelning
Spara 1-2 dagar per månad på din faktureringsprocess.

Projektavdelingar
Från planering till genomförande och utvärdering. Starka verktyg för varje projektledare.

Ledningsavdelning
Skapa en prestationsdriven kultur med starka rapporteringsmöjligheter.

Stora företag
Förbättra verksamhet och resultat i olika enheter, länder och avdelningar.

Icke-statliga organisationer och ideella organisationer
Förenkla interna processer, lägg mindre tid på administration och få dokumentationen på plats - till ett rabatterat pris.

Blogg
Få inspiration till att driva en ännu bättre verksamhet med artiklar, guider, analyser och verktyg i bloggen.

Guider, podcasts och webbinarier
Få tillgång till mallar, guider och webbinarier som hjälper och inspirerar dig.

Help Center
Letar du efter hjälpmaterial och användarhandböcker för TimeLog? Hitta all hjälp du behöver nu.

Invoicing Process SE_header

Prova TimeLog nu!

En enda källa till sanning
Se hur andra organisationer använder TimeLog som deras enda källa till sanning till länder, avdelningar och valutor.

Bättre integration och API
Upptäck vilka fördelar kunderna får av att använda våra integrationer och API.

Rapportering i realtid 
Hur realtidsrapportering förändrar processer och beslutsfattande.

Kom igång med resursplanering
Med en bättre förståelse för dina resurser följer bättre planering och prognoser.


Läs om hur andra verksamheter hanterar betalningsavtal, KPI:er och projektmarginaler.

Snabbare fakturering
Så här gör andra företag för att minska den tid de lägger på fakturering med 75 %.

Historien om TimeLog
Få insikter om TimeLog och hur vi kan hjälpa dig att växa och utveckla din verksamhet.

Medarbetarna
Se vem som dyker upp varje dag för att leverera den bästa PSA-lösningen till dig.

Karriär
Hur är det att arbeta på TimeLog? Håller vi på att anställa? Få svaret här.

Partner
Skapa ännu mer värde för dina kunder som TimeLog-partner.

Mycket mer service
Hjälp center, skräddarsydd onboarding och support från dag 1.

Vårt sociala ansvar
Vi arbetar för att säkerställa en positiv inverkan på planeten, människor och företag.

GDPR & säkerhet
Läs mer om hur vi arbetar för att skydda dina uppgifter och ge maximal säkerhet.

Svårigheter att få insyn i projektekonomin

Business Partnering Institute fick en bättre överblick över projektens ekonomi och kunde göra prognoser för resurstilldelningen.

Business Partnering Institute
Consultancy
Denmark

Svårigheter att få insyn i projektekonomin

Svårigheter att få insyn i projektekonomin

År 2023 bestämde sig Business Partnering Institute för att leta efter ett system som kunde samla in tidsregistreringar och hantera deras konsultverksamhet, som arbetar med projekt med fast pris och tid och material.

Några av de utmaningar som BPI upplevde var följande:

  1. Tidsrapportering: Timmarna rapportrades i flera olika kalkylblad, vilket ledde till manuellt arbete och brist på överblick.
  2. Projektledning: CFO:n saknade insikt i projektets ekonomi och var tvungen att själv registrera timmar och kostnader på kunderna eftersom ansvaret inte delegerats till de ansvariga projektledarna.
  3. Fakturering: Faktureringsprocessen var relativt manuell med flera inblandade personer. Att föra över data mellan olika system var också en manuell process.
Vi hade två krav på ett nytt tidrapporteringssystem: Faktureringsprocessen skulle bli betydligt enklare för ekonomifunktionen, samtidigt som ansvaret för delar av faktureringsprocessen skulle delegeras till de ansvariga, dvs. projektledarna.
Benita Nilsson2
Benita Ulrichs Nilsson
CFO & Partner, BPI

 

Ökar tidrapportering pressen på medarbetarna?

Ändå var det inte ett enkelt beslut att välja ett dedikerat tidrapporteringssystem.

"Min oro var om medarbetarna skulle känna sig pressade att registrera sina timmar. Jag vill att vårt beteende ska drivas av det faktum att vi har rätt projekt och rätt kunduppgifter. Målet är inte att få människor att känna att de måste arbeta mer eller lägga ner fler timmar."

För oss är det människan först."
Benita Ulrichs Nilsson
CFO & Partner, BPI

Det är därför BPI har valt att låta medarbetarna registrera tid på externa projekt, tre större interna projekt och inte den tid de lägger på andra projekt.

De använder bland annat resursplaneraren för att se om en medarbetare har ledig kapacitet. Detta hjälper cheferna att se till att ingen arbetar för mycket.

Från flera kalkylblad till ett centraliserat system

TimeLog har tagits emot väl av de enskilda medarbetarna.

"Målet var att medarbetarna skulle ha ett ställe att registrera sina timmar på, och det har de tagit till sig", säger Benita.

 

Lösningen: TimeLog PSA

När BPI blev kontaktade av TimeLog hade de redan bestämt sig för att skaffa ett nytt system, vilket gjorde att både inköpsprocessen och implementeringen gick snabbt.

Implementeringen av TimeLog syftade till att:

  1. Centralisera tidrapporteringen och eliminera användningen av separata excelark.
  2. Integrera TimeLog med andra affärssystem som Pleo och e-conomic för att automatisera
  3. Effektivisera faktureringsprocessen och delegera ansvaret till projektledarna.
  4. Få bättre insikt i projektets ekonomi.
  5. Få en bättre överblick över fördelningen av kapacitet och medarbetarnas tid i projekten.

"Vi var tydliga med vad vi behövde, vilket gjorde att processen gick snabbt. Det var ett krav för mig att vi kunde få integrationer till bland annat e-conomic och Pleo för att automatisera faktureringsprocessen. Pleo fungerar felfritt och implementeringskonsulten från TimeLog satte snabbt upp det", säger Benita. 

Idag är större delen av faktureringsprocessen automatiserad, och från att ha involverat både elevassistenter, bokförare och CFO finns det idag väldigt få kontrollpunkter för CFO och bokförare.

Desto mer vi kan automatisera, desto bättre. Jag tror att det finns ännu mer att göra när det gäller integrationer.
Benita Nilsson2
Benita Ulrichs Nilsson
CFO & Partner, BPI

 

Resultatet: Bättre insikt i projektens ekonomi

Idag ansvarar projektledarna för att skapa fakturadokument och eftersom systemet påminner dem om att registrera uppgifter, timmar och kostnader för varje projekt ser BPI till att de håller reda på alla timmar.

Det ger Benita bättre insikt i projektekonomin och gör det möjligt att följa upp kunderna och se hur många timmar som har lagts ner på varje projekt.

Det är en fördel att vi får den här typen av checklista över saker vi behöver gå igenom i varje projekt. Resultatet är att vi har mer insikt i vår faktureringsprocess och vi fakturerar mer än vad vi annars skulle ha gjort.
Benita Nilsson2
Benita Ulrichs Nilsson
CFO & Partner, BPI

Översikt och möjlighet att göra prognoser med resursplaneraren

"Resursplaneraren var en viktig anledning till att vi köpte TimeLog. Vi använder resursplaneraren för att skapa en överblick över kapaciteten. Möjligheten att prognostisera resursutnyttjandet är oerhört viktigt.", Benita Ulrichs Nilsson, CFO & Partner hos BPI.

Resursplaneraren ingår i veckomötena, där alla använder den för att se hur mycket ledig kapacitet medarbetarna faktiskt har och om timmar eller uppgifter behöver omfördelas.

För oss är TimeLog en glimt in i framtiden. Vem är tillgänglig? När är de tillgängliga och gör vi rätt saker? Som chef kan du också se om någon har för mycket eller för lite.
Benita Nilsson2
Benita Ulrichs Nilsson
CFO & Partner, BPI

Vi går på djupet med rapporter och resursplanering

Resursplaneraren, användningen av rapporter och mer detaljerad projektuppföljning i TimeLog PSA är några av de saker som BPI kommer att fördjupa sig i under nästa år.

"I år har vi fokuserat på implementering. Jag är säker på att vi kan få ut mer av systemet och jag tror inte att vi kommer att behöva något som inte finns på TimeLog-plattformen. Det handlar om att ta reda på vad systemet verkligen kan ge oss med de data vi lägger in i det", säger Benita.

Om Business Partnering Institute

Business Partnering Institute är ett konsultföretag som specialiserat sig på projekt, utbildning och utbildningsprogram för större företag globalt inom området finansiell affärspartnering.

 

Så tog Cadcraft kontroll över verksamheten och ökade lönsamheten

Så tog Cadcraft kontroll över verksamheten och ökade lönsamheten

8 min read

År 2023 beslutade Business Partnering Institute att leta efter ett system som kunde sammanställa tidsrapporteringar och hantera deras konsultverksamhet, som arbetar med projekt med fast pris och tid och material.

Download now
Vi fick koll på vår omsättning och våra resurser

Vi fick koll på vår omsättning och våra resurser

2 min read

År 2023 beslutade Business Partnering Institute att leta efter ett system som kunde sammanställa tidsrapporteringar och hantera deras konsultverksamhet, som arbetar med projekt med fast pris och tid och material.

Download now
TimeLog gör det enkelt för oss att använda flera olika prismodeller

TimeLog gör det enkelt för oss att använda flera olika prismodeller

4 min read

År 2023 beslutade Business Partnering Institute att leta efter ett system som kunde sammanställa tidsrapporteringar och hantera deras konsultverksamhet, som arbetar med projekt med fast pris och tid och material.

Download now
Kamtower har fått ekonomisk insikt i projekten genom att standardisera data

Kamtower har fått ekonomisk insikt i projekten genom att standardisera data

8 min read

År 2023 beslutade Business Partnering Institute att leta efter ett system som kunde sammanställa tidsrapporteringar och hantera deras konsultverksamhet, som arbetar med projekt med fast pris och tid och material.

Download now
Verksamheten styr mot bättre lönsamhet

Verksamheten styr mot bättre lönsamhet

3 min read

År 2023 beslutade Business Partnering Institute att leta efter ett system som kunde sammanställa tidsrapporteringar och hantera deras konsultverksamhet, som arbetar med projekt med fast pris och tid och material.

Download now
TimeLog gör det enkelt för byrån att använda värdecheckar

TimeLog gör det enkelt för byrån att använda värdecheckar

7 min read

År 2023 beslutade Business Partnering Institute att leta efter ett system som kunde sammanställa tidsrapporteringar och hantera deras konsultverksamhet, som arbetar med projekt med fast pris och tid och material.

Download now
Exakt beräkning och projektplanering

Exakt beräkning och projektplanering

3 min read

År 2023 beslutade Business Partnering Institute att leta efter ett system som kunde sammanställa tidsrapporteringar och hantera deras konsultverksamhet, som arbetar med projekt med fast pris och tid och material.

Download now
Från C5 till tidrapportering online

Från C5 till tidrapportering online

2 min read

År 2023 beslutade Business Partnering Institute att leta efter ett system som kunde sammanställa tidsrapporteringar och hantera deras konsultverksamhet, som arbetar med projekt med fast pris och tid och material.

Download now
Så drar Symetri nytta av att använda TimeLog i olika länder

Så drar Symetri nytta av att använda TimeLog i olika länder

5 min read

År 2023 beslutade Business Partnering Institute att leta efter ett system som kunde sammanställa tidsrapporteringar och hantera deras konsultverksamhet, som arbetar med projekt med fast pris och tid och material.

Download now