Skip to the main content.

Tidsregistrering
Prøv nem tidsregistrering, så du kan få et pålideligt datagrundlag til pletfri fakturering og dybere indsigt i forretningen.

Projektstyring
Få en fuld værktøjskasse som projektleder, så kan du holde alle dine projekter på sporet - og rentable.

Ressourceplanlægning
Bemand projekter, øg faktureringsgraden og få godt overblik over fremtiden.

Indsigt og rapportering
Bliv klogere - hurtigere - for at træffe kloge beslutninger, der giver jer langsigtet vækst.

Projektregnskab og fakturering
Fakturer alt - hurtigt og præcist - mens du holder styr på projektets økonomi.

Personale og løn
Giv revisorer og HR et intelligent værktøj til at eliminere drænende administration.

Økonomisystemer
Med TimeLog kan du integrere til dit økonomisystem. Så kan du spare tid og reducere manuelle opgaver.

Lønsystemer
TimeLog tilbyder integrationer til flere forskellige lønsystemer. Få nem lønadministration.

Udvidelser
Registrér tid via Outlook, brug gamification eller brug andre af vores udvidelser til at understøtte jeres forretning.

Flere Juridiske Enheder
Skab synergi mellem dine afdelinger og på tværs af grænser og kontorer.

Business Intelligence
Udnyt den indsigt og data, du får fra TimeLog, fuldt ud. TimeLog PSA er klar til at blive integreret med flere BI-løsninger.

Partnerintegrationer
TimeLog PSA er en del af et større økosystem. Få et overblik over alle partnerintegrationerne i TimeLog-familien.

Økonomiafdelingen
Spar 1-2 dage om måneden på din faktureringsproces.

Projekt teams
Fra planlægning til udførelse og evaluering: Stærke værktøjer til alle jeres projekter og teams.

Ledelse og management
Skab en præstationsdrevet kultur med stærke rapporteringsfunktioner. smidigere interne processer og bedre data.

Større virksomheder
Få bedre drift og performance på tværs af kontorer, lande og afdelinger.

NGOs og non-profit organisationer
Få enklere interne processer, brug mindre tid på administration, og få dokumentationen på plads - til en nedsat pris.

Blog
Bliv inspireret til at drive en endnu bedre virksomhed med artikler, guides, analyser og værktøjer i bloggen.

Guides, podcasts og webinarer
Få skabeloner, guides, podcasts og webinarer, der hjælper og inspirerer dig.

VIP Brugergruppe
Sæt dit præg på TimeLog PSA og vær en del af vores brugergruppe.

Help Center
Leder du efter hjælpemateriale og brugervejledninger til TimeLog? Find al den hjælp, du har brug for nu.

Et system på tværs af grænser
Se, hvordan andre organisationer bruger TimeLog som en enkelt kilde til sandhed på tværs af grænser, afdelinger og valutaer.

Bedre integrationer og API
Oplev de fordele, kunderne får ved at bruge vores integrationer og API. 

Rapportering i real-tid
Sådan ændrer rapportering i real-tid processer og beslutningsgrundlag.

Fordele med ressourceplanlægning
Med en bedre forståelse af jeres ressourcer, følger bedre planlægning og forecast.

Forbedret projektøkonomi
Få styr på betalingsaftaler, KPI'er og projektmarginer. 

Hurtigere fakturering
Sådan reducerer andre virksomheder den tid, de bruger på fakturering, med 75 %.

TimeLog's historie
Få indsigt i TimeLog, og hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe bæredygtig vækst.

Medarbejdere
Find den TimeLogger du skal i kontakt med.

Karriere
Hvordan er det at arbejde hos TimeLog og hvilke åbne stillinger har vi for tiden? Få svaret lige her.

Partner
Skab endnu mere værdi for både dine og vores kunder som TimeLog-partner.

Meget mere service
Online Help Center, skræddersyet onboarding og support fra dag 1.

CSR og bæredygtighed
Vi arbejder for at sikre en positiv indvirkning på planeten, mennesker og virksomheder.

Sikkerhed og GDPR
Få mere at vide om, hvordan vi arbejder for at beskytte dine data og give maksimal sikkerhed.

5 min read

7 KPI'er du skal kende, når du leder en konsulentforretning

En gennemtænkt ramme af KPI'er er afgørende for at drive en succesfuld og rentabel konsulentforretning. Vi giver dig en liste over 7 vigtige KPI'er, du kan bruge til at optimere økonomien.

7 KPI'er du skal kende, når du leder en konsulentforretning

Driver du en sund og rentabel konsulentforretning?

Det vil de fleste af os vide, efter vi har gjort regnskabet op og gennemgået vores overskud og tab, når året er omme.

Men selv om P&L-analysen er vigtig for enhver virksomhed, er der et specifikt sæt KPI'er, som du skal holde øje med rentabiliteten i løbet af året, hvis du driver en forretning, hvor medarbejdernes ekspertise og tid er jeres vare.

Denne artikel giver de KPI'er med den største indvirkning på din virksomheds økonomi, som du har brug for for at drive en succesfuld - og rentabel - konsulentforretning.

De 7 KPI'er, der er afgørende for enhver konsulentforretnings økonomi

Gennem årelangt samarbejde med hundredvis af konsulentvirksomheder har vi identificeret 7 af de mest almindelige KPI'er med den største indvirkning på din virksomheds økonomi.

Selv om de overordnede omsætnings- og overskudstal utvivlsomt er relevante for enhver virksomhed, finder du dem ikke på denne liste.

I stedet har vi medtaget operationelle KPI'er med direkte økonomisk indvirkning, da det er disse håndtag du kan dreje på, når du vil optimere din virksomhed.

Læs også: Tidsregistrering er grundlaget for konsulentforretningens operationelle KPI'er

Vi har også medtaget formler på KPI'erne, og hvad du skal være forsigtig med, når du bruger dem som ledelsesværktøj.

Så lad os komme i gang. Denne første er gammel - men guld værd.

1 - faktureringsgrad (eller fakturerbar udnyttelsesprocent)

Denne KPI fortæller dig, hvor meget af dine konsulenters tid, du kan fakturere dine kunder.

Mens nogle konsulentvirksomheder primært ser på deres konsulenters generelle udnyttelsesprocent, er det ikke det samme, da faktureringsgrad % erstatter produktiv tid med fakturerbar tid.

Man kan sige, at du flytter fokus fra dine konsulenters travlhed, til om deres tid rent faktisk er rentabel.

En konsulent kan f.eks. øge sin udnyttelsesprocent ved at arbejde på et kundeprojekt. Men hvis han eller hun bruger mere tid på projektet, end du kan fakturere kunden, falder den fakturerbare udnyttelsesgrad.

Det er vigtigt at holde styr på denne KPI, da den er direkte relateret til dine konsulenters rentabilitet.

På medgået tid-aftaler er denne KPI nem at spore. For disse aftaler er faktureringsgraden 1-1, hvilket svarer til, hvad du kan fakturere kunden i forhold til din samlede arbejdstid.

I forbindelse med fastpris- eller klippekortsaftaler skal du bruge dine budgetterede timer til beregningen.

Ligesom med udnyttelsesprocenten kan et snævert fokus på faktureringsgraden få dine konsulenter til at forsømme vigtige, men ikke fakturerbare opgaver. Som f.eks. kompetenceudvikling, projektevaluering, teambuilding osv.

Læs også: Få styr på dine prismodeller med vores gratis e-mail-kursus: Kontraktskole for Konsulenter.

 

2 + 3 - Gennemsnitlig timepris / realiseret timepris

Hvis du vil vide, hvad dine konsulenters tid er værd, kan du ikke komme uden om den gennemsnitlige timepris.

Hvis du hovedsageligt beskæftiger dig med medgået tid-projekter, er dette KPI ligetil. Det er simpelthen den sats, som du opkræver din kunde pr. time.

Men selv om mange konsulentforretninger bruger denne måling, bør du kun bruge den vejledende - og ikke som et mål for, hvor rentable dine konsulenter er. Ofte er mange timer nedskrevet, så satsen afspejler ikke dine faktiske omkostninger.

Den afslører heller ikke meget om rentabiliteten af fastprisprojekter, hvor konsulenter ofte bruger meget ekstra tid på at få arbejdet udført.

I den forbindelse bør du se på den realiserede timepris. Den realiserede timepris fortæller dig den faktiske rentabilitet af hver time, dine medarbejderes arbejder på et givent projekt eller kunde.

Forbehold:

Ingen.

Læs også: Hent konsulentbranchens mest omfattende benchmark

4 - Under/overdækning på målsætningen for timepris 

Denne måling er praktisk til at måle performance på projekter med en høj gentagelsesgrad og et højt niveau af erfaring og forudsigelighed. 

KPI'et måler, hvor langt under eller over du ligger i forhold til en målsætning for timeprisen. 

Især for virksomheder, der opererer på red-ocean markeder med snævre fortjenstmargener, er det nyttigt til konstant at maksimere rentabiliteten inden for rammerne af din service. 

Det kan oftet afsløre skjulte kompleksiteter i aftaler med kunder, for hvad der tilsyneladende er enkle tjenester. 

Eksempler på brancher, hvor dette måltal er relevant, omfatter revision og bogholderi, løbende IT-supportaftaler og marketingbureauer, der fokuserer på optimeringsarbejde.

Formel:

Under/overdækning % = (Realiseret timepris / målsætning for timepris) *100

Forbehold: 

Selv om det altid er relevant at fastsætte mål for timeprisen, er denne målestok normalt uegnet for virksomheder med meget heterogene projekttyper og prissætninger. 

Hvis du indarbejder nøje gennemtænkte KPI'er helt fra dine juniorkonsulenter til bestyrelsen, er dine sensorer på plads. Så kan du opdage tegn på omskiftninger i markedet, længe før det bliver til en katastrofe, og dine kunder finder en anden leverandør."
per-henrik-nielsen-dk
Per-Henrik Nielsen
CEO, TimeLog

Læs også: 3 grunde til du skal bygge din vækststrategi på KPI'er og processer

 

5 - Omsætning pr. medarbejder/konsulent

Denne måling afslører, om din virksomhed har for mange ansatte, for få, eller om dit team passer perfekt i forhold til den omsætning, du genererer.

Typisk måler virksomheder både pr. medarbejder (alle støttefunktioner medregnet) og pr. konsulent.

Mens omsætningen pr. konsulent fortæller dig om den realiserede værdi af dit produkt (dine konsulenters tid og ekspertise), fortæller omsætningen pr. medarbejder dig, om du har den rette balance mellem støttepersonale (administration, markedsføring, etc.) og dine "moneymakers".

Formel:

Omsætning pr. medarbejder/konsulent = total omsætning / antal medarbejdere/konsulenter

Virksomheder, der fokuserer for meget på denne KPI, overvejer måske ikke i tilstrækkelig grad, hvilke støttefunktioner du har brug for for at drive en effektiv og rentabel virksomhed.

Ud fra et rent økonomisk perspektiv kan det være fristende at optimere i retning af en meget slank organisation baseret på denne KPI. Men hvis du går for vidt, risikerer du at overbelaste konsulenterne med administrativt arbejde, der ellers ville blive udført af supportpersonale. Dermed risikerer du at udhule dine konsulenters værdi.

6 - Optimal timepris

Det er stort set lige så vigtigt at være konkurrencedygtig på PSO-markedet som at være rentabel. Hvis du ikke er konkurrencedygtig, taber du i det lange løb.

At finde den optimale timepris, du kan opkræve af dine kunder, er nøglen til konkurrencedygtighed.

Når det er sagt, skal dine konsulenter også være rentable.

For at finde den optimale timepris skal du afbalancere faktorer som f.eks. den profitmargen, du kan stræbe efter og stadig være konkurrencedygtig, dine omkostninger, dine konsulenters normtid og målsætningen for din fakturerbarheds %.

Formlen nedenfor fokuserer udelukkende på timeprisen baseret på den ønskede rentabilitet og konsulenternes kapacitet.

Hvis formlen ikke giver dig et brugbart resultat, efter at du har taget højde for, hvor konkurrencedygtig jeres timepris er, skal du måske overveje værdien af den service, du leverer eller dit omkostningsniveau.

Formel:

Optimal timepris = ((lønomkostninger til konsulenter + overhead + målsætning for profitmargen) / konsulenters årlige normtid) / målsætning for fakturerbarheds %

Forbehold:

Da ovenstående formel udelukkende er baseret på faktorer inden for din konsulentvirksomhe, skal du teste den i forhold til markedet. Hvad opkræver dine konkurrenter? Hvor unik er din tjeneste? Hvad er kunderne villige til at betale?

7 - Kunde-dækningsbidrag %

Er dine største kunder også dem, der giver de højeste dækningsbidrag?

Hvis du er som de fleste virksomheder, får dine største kunder sandsynligvis størstedelen af din opmærksomhed og indsats. Men selv om de bidrager med store indtægter - koster de også mange timer.

Kan det ses på din bundlinje?

Ved at måle dækningsbidraget på dine kunder, får du et perspektiv på forholdet mellem omkostninger og indtægter på en given kunde.

Kort sagt, hvilke kunder giver det højeste afkast - og hvilke kunder dræner bare dine ressourcer?

Kortlægning af de mest profitable kunder eller kundetyper er afgørende for at udvikle en voksende konsulentvirksomhed med en stærk bundlinje.

Formel:

Kunde-dækningsbidrag % = ((omsætning for kunden / (timer arbejdet for kunden * intern timepris for konsulenter)) - 1) * 100

Forbehold:

Der kan være mange grunde til at opretholde et godt forhold til højt profilerede kunder, selv om deres dækningsbidrag er lavt (eller endog negativ). Nogle logo-kunder er gode referencer, og kan give din organisation et skub i form af øget performance.

På den anden side stiller store - og meget rentable - kunder ofte overordentligt høje krav, som kan udfordre din generelle virksomhedsstrategi. Især hvis din virksomhed ikke er så stor.

Spørgsmålet er: Er overskuddet fra en enkelt kunde værd at afspore din virksomhedsstrategi på lang sigt?

Økonomi bør kun udgøre en del af din KPI-matrix

Ovenstående 7 KPI'er er blot nogle få af de mange muligheder for måling, som konsulentvirksomheder har i dag.

Kun du og dit team kan sige, hvad der er det rigtige for din virksomhed.

Det er vigtigt at være rentabel. Men det kan være lige så vigtigt for din virksomhed at måle blødere KPI'er - f.eks. medarbejder- og kundetilfredshed, tillid til ledelse og kolleger eller % af refererende kunder.

I en branche hvor konkurrencen om kunder og konsulenter er hård, er der mange faktorer, der har indflydelse på, hvor godt det går for din virksomhed. Ikke kun dem, der påvirker din økonomi direkte.

Få et overblik over dine økonomisk relaterede KPI'er

Hvis du ønsker at begynde at måle på dine økonomisk relaterede KPI'er, kan du teste TimeLog i 30 dage lige her.

TimeLog er en moderne PSA-løsning med et stærkt fokus på økonomisk projektstyring. Det giver dig mulighed for at holde styr på dine konsulenters, projekters og kunders rentabilitet.

Du kan også booke et 30-minutters møde med os for at drøfte, hvilke KPI'er der kan være afgørende for din virksomhed, og hvordan TimeLog kan hjælpe dig med at nå dine mål.

8 brugbare råd til at styrke din forretning med KPI'er

8 brugbare råd til at styrke din forretning med KPI'er

11 min read

Det kan være svært at identificere de helt rigtige KPI'er (kort for Key Performance Indicators eller nøgletal), der giver den...

Download now
Tre grunde til du skal bygge vækststrategien på processer og KPI

Tre grunde til du skal bygge vækststrategien på processer og KPI

7 min read

”To finish first, first you have to finish.” Går du i pitten blandt mekanikere og teamchefer ved det klassiske 24 timers motorløb Le Mans, er...

Download now
Bogføringsloven: Har du styr på reglerne for digital bogføring?

Bogføringsloven: Har du styr på reglerne for digital bogføring?

5 min read

Kræver manuel bogføring meget af din tid og dine ressourcer? Der kan være mere effektive måder at dele disse aktiver på, så de bedre...

Download now
5 KPI'er, der forbedres med effektiv ressourcestyring

5 KPI'er, der forbedres med effektiv ressourcestyring

1 min read

Vejen til succes med ressourcestyring: 5 KPI'er, du ikke må gå glip af! Er du klar til at tage din ressourcestyring til næste niveau? Dyk...

Download now
Få CFO'ens bedste strategier til at forbedre rentabiliteten

Få CFO'ens bedste strategier til at forbedre rentabiliteten

8 min read

Hej CFO - hvor skarp er du på innovation og forretningsstrategi? Kravene til CFO'er og økonomichefer rækker udover traditionelle finansielle...

Download now
Kan du nudge dine medarbejdere til at registrere tid?

Kan du nudge dine medarbejdere til at registrere tid?

12 min read

Hvordan motiverer jeg mine medarbejdere til at tidsregistrere? Det er dét spørgsmål, vi har fået flest gange i løbet af de +20 år, vi har...

Download now
Sådan undgår du, at IT-systemet bremser jeres internationalisering

Sådan undgår du, at IT-systemet bremser jeres internationalisering

7 min read

Trods vores lille størrelse kan dansk erhvervsliv bryste sig af, at vi har mange veletablerede og succesfulde virksomheder på...

Download now
Gamification kan løse din største udfordring ved tidsregistrering

Gamification kan løse din største udfordring ved tidsregistrering

11 min read

Her er den store udfordring du skal løse, hvis din virksomhed tidsegistrerer. Er du leder, bogholder eller projektleder bruger du sikkert alt...

Download now