Skip to the main content.

Tidrapportering
Skapa en stabil datagrund för smidig fakturering och detaljerade affärsinsikter med enkel tidrapportering.

Projektledning
Bli världsmästare i projektledning. Håll dina projekt på rätt spår - och lönsamma.

Resursplanering
Bemanna projekt på ett effektivt sätt och driv företaget med säkerhet.

Ledningsrapportering
Bli smartare - snabbare - och fatta smarta beslut som ger långsiktiga effekter på tillväxten.

Fakturering
Fakturera allt - snabbt och korrekt - samtidigt som du håller koll på projektets ekonomi.

Personal och lön
Ge CFO:er och HR-avdelningar ett verktyg för att eliminera onödig administration.

Finansiella system
Med TimeLog kan du integrera med ditt ekonomisystem. Det sparar tid och minskar det manuella arbetet.

Lönesystem
TimeLog erbjuder integrationer till flera olika lönesystem. Få enkel lönehantering.

Moduler
Rapportera tid via Outlook, använd gamification eller andra moduler som kan förenkla processer i din verksamhet.

Flera juridiska personer
Skapa synergi mellan avdelningar, mellan länder och kontor med modulen för flera juridiska personer.

Affärsinformation
Dra full nytta av de insikter och data du får från TimeLog. TimeLog PSA är redo att integreras med flera olika BI-lösningar.

Partnerintegrationer
TimeLog PSA är en del av ett större ekosystem. Få en översikt över alla partnerintegrationer i TimeLog-familjen.

Ekonomiavdelning
Spara 1-2 dagar per månad på din faktureringsprocess.

Projektavdelingar
Från planering till genomförande och utvärdering. Starka verktyg för varje projektledare.

Ledningsavdelning
Skapa en prestationsdriven kultur med starka rapporteringsmöjligheter.

Stora företag
Förbättra verksamhet och resultat i olika enheter, länder och avdelningar.

Icke-statliga organisationer och ideella organisationer
Förenkla interna processer, lägg mindre tid på administration och få dokumentationen på plats - till ett rabatterat pris.

Blogg
Få inspiration till att driva en ännu bättre verksamhet med artiklar, guider, analyser och verktyg i bloggen.

Guider, podcasts och webbinarier
Få tillgång till mallar, guider och webbinarier som hjälper och inspirerar dig.

Help Center
Letar du efter hjälpmaterial och användarhandböcker för TimeLog? Hitta all hjälp du behöver nu.

Invoicing Process SE_header

Prova TimeLog nu!

En enda källa till sanning
Se hur andra organisationer använder TimeLog som deras enda källa till sanning till länder, avdelningar och valutor.

Bättre integration och API
Upptäck vilka fördelar kunderna får av att använda våra integrationer och API.

Rapportering i realtid 
Hur realtidsrapportering förändrar processer och beslutsfattande.

Kom igång med resursplanering
Med en bättre förståelse för dina resurser följer bättre planering och prognoser.


Läs om hur andra verksamheter hanterar betalningsavtal, KPI:er och projektmarginaler.

Snabbare fakturering
Så här gör andra företag för att minska den tid de lägger på fakturering med 75 %.

Historien om TimeLog
Få insikter om TimeLog och hur vi kan hjälpa dig att växa och utveckla din verksamhet.

Medarbetarna
Se vem som dyker upp varje dag för att leverera den bästa PSA-lösningen till dig.

Karriär
Hur är det att arbeta på TimeLog? Håller vi på att anställa? Få svaret här.

Partner
Skapa ännu mer värde för dina kunder som TimeLog-partner.

Mycket mer service
Hjälp center, skräddarsydd onboarding och support från dag 1.

Vårt sociala ansvar
Vi arbetar för att säkerställa en positiv inverkan på planeten, människor och företag.

GDPR & säkerhet
Läs mer om hur vi arbetar för att skydda dina uppgifter och ge maximal säkerhet.

5 min read

7 processer som PSA-program lyfter för din verksamhet

Ett Professional Services Automation (PSA-program) hjälper din konsultverksamhet med att hänga ihop. Här får du sju arbetsprocesser som du garanterat kämpar med och som en enda PSA-lösning kan optimera för dig.

7 processer som PSA-program lyfter för din verksamhet

När har du senast funderat över vad ditt företag grundläggande består av?

På ett nätverksmöte gjorde jag nyligen ett experiment genom att ställa den frågan till företagsägare och redovisningschefer.

De flesta svaren var banala: medarbetare, byggnader, produkten, en faxmaskin (2019!) och så vidare.

New call-to-action

 

Det krävdes en CFO med bra markkontakt innan processer kom upp.

Ett företag – i synnerhet om det är ett konsult- och rådgivningsföretag – består av en massa människor som gör något. De säljer, fakturerar, ger goda råd, fattar beslut och städar.

Om dina processer är bra eller ej avgör om du driver en bra verksamhet.

Professional Services Automation löser upp ett invecklat digitalt processlandskap

Idag digitaliseras allt fler processer. Och när företag digitaliserar en process hittar de oftast en digital lösning som kan hantera den specifika processen.

Det innebär att IT-budgetarna på företagen ökar exponentiellt med antalet digitala lösningar. Och väldigt ofta kommunicerar lösningarna inte ordentligt med varandra utan sluter sig om sig själva och den specifika processen.

Låter det bekant?

Då är det för att det är verklighet för väldigt många företag – och kanske ditt med.

Och det är här Professional Services Automation-program kommer in i bilden.

PSA-program handlar om att få verksamheten att funka så bra som möjligt

Kärnan i alla bra PSA-program består av att stödja och hjälpa dig att optimera de affärsprocesser som håller igång din verksamhet.

Det ger sammanhang mellan processerna – och det utan att du behöver köpa ett nytt system för varje process.

Och eftersom PSA-system är framtagna specifikt för rådgivnings- och konsultföretag behöver du inte heller tvinga in ditt företag i ett enormt omfattande system som i grund och botten är konstruerat för produktionsföretag (du har kanske hört talas om ERP?).

Med andra ord är programmet tillrättalagt så att det stödjer och optimerar de arbetsrutiner som din verksamhet behöver – varken mer eller mindre.

1) Tidregistrering: Kärnan i verksamheten – och i PSA-program

Den största påtagliga förändringen ditt företag och alla medarbetare upplever med PSA är när tidregistreringen börjar rulla på.

Om du säljer rådgivning och konsulttjänster utgör tidregistreringen hörnstenen i ditt företag.

Både ledningen, den ekonomiansvariga, konsulterna och projektledarna märker det i alla vardagsmoment.

Därför är grunden för PSA-program tidrapportering. Den matar in timmar i faktureringen, skapar underlag för rapporteringen och får företagets projekthantering att hänga ihop.

Ett verkligt bra PSA-system har mycket smidig tidrapportering som inte stjäl konsulternas tid eller stör deras arbetsdag.

Tidrapportering i handen eller Excel


Men väldig många (etablerade!) företag använder fortfarande handskrivna tidrapporter eller komplexa Excelblad.

Det får tre konsekvenser:

  1. Fakturerbar tid går förlorad eftersom konsulterna glömmer registrera om det är besvärligt
  2. Tidrapporterna kommer in för sent till redovisningschefen för att konsulterna skjuter upp att fylla i dem
  3. Omsättning går förlorad och rapporteringen stämmer inte för att det uppstår fel när timmar flyttas mellan flera Excelblad eller separata system
  

2) Fakturering: Snabbare och med färre fel

På många företag är faktureringen något som görs lite frikopplat från resten av den dagliga driften.

”Vi måste komma ihåg att fakturera också” är nog en av de meningar som sägs oftast i projektorienterade företag.

Eftersom det sker i efterhand, för flera olika avdelningar och mot bakgrund av löst insamlade tidrapporteringar blir faktureringen bristfällig på väldigt många företag.

Man fakturerar helt enkelt alldeles för lite. 

Bra PSA-system kopplar ihop faktureringen med tidrapportering och projekthantering så att alla timmar och alla projekt faktureras.

Projektledarna kan snabbt skapa fakturor direkt från registreringar på projekten och överföra färdiga fakturautkast till ekonomisystemet.

Det ger bättre vinstmarginal på projekten eftersom faktureringen inte glöms bort och timmar inte går förlorade på grund av bristande registrering eller vid överlämnandet till den ekonomiansvariga.

3) Styrning av projektekonomin: Automatisk och samlad överblick för projektledaren

Om du är projektledare består en stor del av ditt jobb av att samla in uppgifter från många olika källor. Det kan handla om projektmedarbetarnas tidsåtgång och framsteg, budgetar och projektplaner.

Eftersom det finns så många källor blir projekthanteringen krånglig, det tar tid och det är svårt att få ekonomisk överblick.

Är mitt projekt överhuvudtaget på rätt spår eller har jag redan använt upp mitt överskott?

Professional Services Automation ger projektledaren ett projekthanteringsverktyg som automatiskt samlar relevanta uppgifter och ger överblick över framsteg och ekonomi.

Det ger dig möjlighet att ändra projektgruppens sammansättning eller omförhandla priset med kunden om du kan se att projektekonomin börjar svaja.

På så sätt blir projektledaren bättre rustad att skapa överskott på sina projekt än om projektekonomin ligger hos redovisningschefen, som det är på många företag.

De bästa PSA-systemen stödjer alla betalningstyper


Fakturering blir ett bekymmer om du har ingått olika betalningsavtal med kunden.

Om du t.ex. har kommit överens om ett fast pris på projektet men fortlöpande avtalar tilläggstjänster och kanske tar fram ett servicekontrakt med fast månadsbetalning, blir faktureringen snabbt oöverblickbar.

Därför måste ett bra PSA-system kunna hantera att du avtalar flera olika betalningsmodeller med kunden för samma projekt.

Då blir det enklare för dig att fakturera samtidigt som du får en samlad ekonomisk överblick över projektets lönsamhet.

  

4) Projektledning: Enklare med PSA-resursplanering och projektplan

PSA-system har integrerad projekthantering som hjälper projektledaren att planera och utföra ditt företags projekt.

Om du är projektledare är det viktigt att du kan bryta ner dina projekt i en projektplan, planera milstolpar, följa framsteg ända ner till de enskilda aktiviteterna och medarbetarna och samtidigt se till att dina resurser används på bästa sätt.

Ett PSA-system stödjer alla projektledarens processer med att planera och utföra projekt.

Särskilt resursplaneringen brukar vara ett bekymmer för de flesta projektledare om företaget inte har ett bra verktyg för resurshantering.

PSA integrerar resurshanteringen med projekthanteringen så att projektledaren alltid har koll på tillgängliga resurser.

Det gör även att ekonomichefen kan se om det förekommer medarbetare som inte utnyttjas ordentligt och som sänker faktureringsgraden.

5) Rapportering: Redovisningschefen kan samla in nyckeltal åt ledningen i realtid

Även om vi befinner oss i år 2019 är verkligheten för de allra flesta redovisningschefer (och chefer) att de väldigt ofta sitter med nyckeltal som reellt sett är flera månader gamla.

Om du styr företagets redovisning vet du sannolikt hur det är att samla in nyckeltal från flera olika källor, system eller Excelblad och papper.

Med PSA-system automatiseras den processen och nyckeltalen är alltid i realtid.

Fördelen med PSA-systemen är att de uppgifter som krävs för att du ska kunna bygga upp ditt företags nyckeltal alltid finns tillgängliga i ett enda system.

Det innebär att du hela tiden kan följa värdetillskrivningen, faktureringsgraden, projektens lönsamhet osv. eftersom värdet av medarbetarnas registrerade timmar automatiskt knyts ihop med kunder, projekt och aktiviteter.

Då kan du alltid ta med dig de senaste nyckeltalen in till resten av ledningen så att ni är väl informerade om projektens sundhet.

6) Lönehantering: Den ekonomiansvariga slipper manuellt och tidskrävande arbete

På samma sätt som fakturering kan lönekörningar i konsult- eller rådgivningsföretag vara ett enda stort, frustrerande Excel-arbete.

Ofta har tidrapporterna inte lämnats in i tid eller innehåller fel som måste kompenseras.

På många företag måste den ekonomiansvariga gå runt och påminna kollegorna om att lämna in tidrapporterna.

Professional Services Automation har däremot integrerad tidrapportering.

Det innebär att du som ekonomiansvarig kan överföra registrerad tid, flex och frånvaro direkt från PSA-systemet till lönesystemet.

7) Kundhantering: PSA-program integrerar din pipeline, dokumentation och projektstatus

Alla företag strävar efter att ha bra dialog med kunderna och koll på säljpipeline.

Den vattentäta dokumentationen som finns i PSA-systemens projekthantering och tidrapportering hjälper projektledaren att kommunicera projektens status och progression på ett enkelt men exakt sätt.

Istället för att samla in statusuppdateringar från hela projektgruppen finns uppgifterna tack vare tidrapporteringen redan i systemet.

Det är särskilt viktigt för kunder som kräver mycket projektdokumentation.

Samtidigt har bra PSA-system även pipelinehantering som är integrerad i kunddatabasen åt dina säljkonsulter.

Det innebär att övergången mellan försäljning, projektutförande, fakturering och uppföljning sker i ett enda system – och historiken följer med.

På så sätt bryter PSA-system ner silosar mellan företagets avdelningar och skapar ökad synlighet hela vägen mellan försäljning, projektgruppen, den ekonomiansvariga och ledningen.

[Benchmark] Professional Services Automation syns på nedersta raden

Även om ni inte är ett större företag med mer än 50 medarbetare så kan det vara vettigt att titta närmare på ett PSA-system om ni har ett fragmenterat landskap av processer och system.

Alla konsultföretag möter utmaningar när det gäller sådana processer och det lönar sig alltid att lyfta dem och professionalisera verksamheten.

Det visar forskningen också.

Amerikanska SPI-Research gör varje år en stor benchmark för konsult- och rådgivningsföretags nyckeltal. I år deltog 622 företag.

2019-benchmarken visar att företag som använder en PSA-lösning har 8 % högre faktureringsgrad, 9 % högre genomsnittlig projektmarginal och en tillväxt i omsättningen med 81 % per år jämfört med dem som inte använder en samlad PSA-lösning.

New call-to-action

Du känner säkert till ERP-system – men har du hört om PSA-system?

Du känner säkert till ERP-system – men har du hört om PSA-system?

7 min read

Ett Professional Services Automation (PSA-program) hjälper din konsultverksamhet med att hänga ihop.

Download now
Bästa praxis för talangutveckling inom konsultbranschen

Bästa praxis för talangutveckling inom konsultbranschen

6 min read

Ett Professional Services Automation (PSA-program) hjälper din konsultverksamhet med att hänga ihop.

Download now
Konsultbranschens kundrelationer är vägen till tillväxt

Konsultbranschens kundrelationer är vägen till tillväxt

5 min read

Ett Professional Services Automation (PSA-program) hjälper din konsultverksamhet med att hänga ihop.

Download now
Fem exempel på PSA-system på marknaden

Fem exempel på PSA-system på marknaden

8 min read

Ett Professional Services Automation (PSA-program) hjälper din konsultverksamhet med att hänga ihop.

Download now
Maximera din företagsmognad. Få guiden här!

Maximera din företagsmognad. Få guiden här!

11 min read

Ett Professional Services Automation (PSA-program) hjälper din konsultverksamhet med att hänga ihop.

Download now
Frigör potentialen: Ledarskap inom konsult- och rådgivningsbranschen

Frigör potentialen: Ledarskap inom konsult- och rådgivningsbranschen

3 min read

Ett Professional Services Automation (PSA-program) hjälper din konsultverksamhet med att hänga ihop.

Download now
Ta din leveransstyrning till nya höjder

Ta din leveransstyrning till nya höjder

4 min read

Ett Professional Services Automation (PSA-program) hjälper din konsultverksamhet med att hänga ihop.

Download now
Agil projektledning: projektledarens guide till framgång

Agil projektledning: projektledarens guide till framgång

5 min read

Ett Professional Services Automation (PSA-program) hjälper din konsultverksamhet med att hänga ihop.

Download now
Ta del av CFO:ns bästa strategier för att förbättra lönsamheten

Ta del av CFO:ns bästa strategier för att förbättra lönsamheten

8 min read

Ett Professional Services Automation (PSA-program) hjälper din konsultverksamhet med att hänga ihop.

Download now