Skip to the main content.

Tidrapportering
Skapa en stabil datagrund för smidig fakturering och detaljerade affärsinsikter med enkel tidrapportering.

Projektledning
Bli världsmästare i projektledning. Håll dina projekt på rätt spår - och lönsamma.

Resursplanering
Bemanna projekt på ett effektivt sätt och driv företaget med säkerhet.

Ledningsrapportering
Bli smartare - snabbare - och fatta smarta beslut som ger långsiktiga effekter på tillväxten.

Fakturering
Fakturera allt - snabbt och korrekt - samtidigt som du håller koll på projektets ekonomi.

Personal och lön
Ge CFO:er och HR-avdelningar ett verktyg för att eliminera onödig administration.

Finansiella system
Med TimeLog kan du integrera med ditt ekonomisystem. Det sparar tid och minskar det manuella arbetet.

Lönesystem
TimeLog erbjuder integrationer till flera olika lönesystem. Få enkel lönehantering.

Moduler
Rapportera tid via Outlook, använd gamification eller andra moduler som kan förenkla processer i din verksamhet.

Flera juridiska personer
Skapa synergi mellan avdelningar, mellan länder och kontor med modulen för flera juridiska personer.

Affärsinformation
Dra full nytta av de insikter och data du får från TimeLog. TimeLog PSA är redo att integreras med flera olika BI-lösningar.

Partnerintegrationer
TimeLog PSA är en del av ett större ekosystem. Få en översikt över alla partnerintegrationer i TimeLog-familjen.

Ekonomiavdelning
Spara 1-2 dagar per månad på din faktureringsprocess.

Projektavdelingar
Från planering till genomförande och utvärdering. Starka verktyg för varje projektledare.

Ledningsavdelning
Skapa en prestationsdriven kultur med starka rapporteringsmöjligheter.

Stora företag
Förbättra verksamhet och resultat i olika enheter, länder och avdelningar.

Icke-statliga organisationer och ideella organisationer
Förenkla interna processer, lägg mindre tid på administration och få dokumentationen på plats - till ett rabatterat pris.

Blogg
Få inspiration till att driva en ännu bättre verksamhet med artiklar, guider, analyser och verktyg i bloggen.

Guider, podcasts och webbinarier
Få tillgång till mallar, guider och webbinarier som hjälper och inspirerar dig.

Help Center
Letar du efter hjälpmaterial och användarhandböcker för TimeLog? Hitta all hjälp du behöver nu.

Prova TimeLog nu!

En enda källa till sanning
Se hur andra organisationer använder TimeLog som deras enda källa till sanning till länder, avdelningar och valutor.

Bättre integration och API
Upptäck vilka fördelar kunderna får av att använda våra integrationer och API.

Rapportering i realtid 
Hur realtidsrapportering förändrar processer och beslutsfattande.

Kom igång med resursplanering
Med en bättre förståelse för dina resurser följer bättre planering och prognoser.

Förbättrade projektfinanser
Läs om hur andra verksamheter hanterar betalningsavtal, KPI:er och projektmarginaler.

Snabbare fakturering
Så här gör andra företag för att minska den tid de lägger på fakturering med 75 %.

Historien om TimeLog
Få insikter om TimeLog och hur vi kan hjälpa dig att växa och utveckla din verksamhet.

Medarbetarna
Se vem som dyker upp varje dag för att leverera den bästa PSA-lösningen till dig.

Karriär
Hur är det att arbeta på TimeLog? Håller vi på att anställa? Få svaret här.

Partner
Skapa ännu mer värde för dina kunder som TimeLog-partner.

Mycket mer service
Hjälp center, skräddarsydd onboarding och support från dag 1.

Vårt sociala ansvar
Vi arbetar för att säkerställa en positiv inverkan på planeten, människor och företag.

GDPR & säkerhet
Läs mer om hur vi arbetar för att skydda dina uppgifter och ge maximal säkerhet.

3 min read

Agil projektledning: projektledarens guide till framgång

Agil projektledning är en av de mest eftertraktade färdigheter som organisationer söker hos projektledare idag. Hämta guiden och kom igång.

Agil projektledning: projektledarens guide till framgång

Är projektledarkepsen ett helt nytt tillägg till din garderob? Eller står du framför skyltfönstret och undrar vilken typ av projektledarhatt du ska köpa?

Eller har du burit den klassiska projektmodellen i din arbetsryggsäck i många år och vill nu utöka din projektstil med agila ledningsprinciper?

Oavsett vilken situation du befinner dig i, finns här en grundläggande guide till agil projektledning.

I guiden får du en fullständig översikt över metoden och varför den har blivit alltmer populär bland organisationer.

Vad är agil projektledning?

Till skillnad från den klassiska projektledningsmodellen fokuserar agil projektledning på en hög grad av flexibilitet och möjliggör därför snabba anpassningar av projektresultat.

Det är en iterativ och inkrementell metod där projektledaren och teamet arbetar tillsammans för att uppnå projektets övergripande mål. Detta sker genom en serie små delprojekt - så kallade sprintar - snarare än en fast projektplan.

I agil projektledning är det viktigt att ha ett starkt samarbete mellan projektledaren och teamet samt en öppen och kommunikativ kultur där alla parter känner att deras bidrag hörs och beaktas.

När är ett agilt tillvägagångssätt meningsfullt?

Agil projektledning lämpar sig för projekt där kraven är osäkra eller kan förändras under projektets gång, och där det är viktigt att kunna anpassa projektet löpande. Den lämpar sig också väl för projekt som kräver ett nära samarbete mellan teammedlemmarna och en hög grad av innovation och kreativitet.

Under de senaste åren har allt fler organisationer runt om i världen övergått från att använda den klassiska projektledningsmetoden till att använda agil projektledning eller en blandning av dessa två metoder.

Agil projektledning har visat sig vara effektiv när det gäller att möta de ständigt ökande kraven på snabbare marknadsintroduktion och bättre anpassning till en föränderlig miljö där organisationer måste kunna anpassa sig snabbt.

Agil projektledning jämfört med klassisk projektledning (vattenfallsprojektledning)

Den klassiska projektledningsstilen - även känd som vattenfallsprojektledning - kännetecknas av att projektet har en fast tidsplan, en fast budget och förankrade krav på leveranser.

Det är ett linjärt tillvägagångssätt för projektledning, där man arbetar systematiskt och projektets faser följer varandra i ett vattenfallsliknande flöde - därav namnet "vattenfallsprojektledning".

I vattenfallprojektledning utgår man vanligtvis från att kraven och leveranserna inte kan ändras under projektprocessen.

Vattenfallprojektledning är effektiv för projekt med tydliga, fastställda mål och krav. Det kan dock vara mindre lämpligt för projekt där kraven är osäkra eller där kraven kan förändras under projektets gång.

Olika typer av agil projektledning

Agilitet har funnits i mer än 35 år och bygger på erfarenheter från IT-utvecklingsprojekt och konceptualiseringen av Scrum (Takeuchi och Nonaka, 1986: "The New Product Development Game"). Senare kom XP och det agila manifestet.

I dag har ett stort antal kompletterande agila metoder och koncept utvecklats, varav de mest använda bland danska organisationer är följande

 • DAD
 • Kanban
 • LeSS
 • SAFe
 • Spotify

Referensstandarderna är dock fortfarande Scrum och Kanban. Det finns många tekniska lösningar som stöder agil projektledning. Men de vanligaste är följande:

 • Atlassian (Jira og Confluence)
 • Azure DevOps
 • ServiceNow

Gemensamt för alla metoder och koncept är att alla typer av leveranser inom företaget och organisationen kan utvecklas och levereras baserat på agila principer, metoder och koncept.

De grundläggande principerna för agilitet

Agil projektledning bygger på ett antal grundläggande principer:

 1. Involvera kunden: Det är viktigt att ha en nära och öppen dialog med kunden för att se till att projektet uppfyller deras förväntningar och krav - särskilt eftersom dessa kan förändras under projektets gång.
 2. Flexibilitet: Agil projektledning innebär att man inser att kraven på projektresultat kan - och ofta kommer att - förändras under projektets gång.
 3. Samarbete är nyckeln: Det är viktigt att ha ett starkt samarbete mellan projektledaren och teamet, och att alla inblandade parter känner att deras synpunkter hörs och beaktas vid leveransen.
 4. Små sprintar: Agil projektledning fokuserar på att uppnå projektets övergripande mål genom en serie små sprintar - leveranser - i stället för att följa en lång, fast plan.
 5. Regelbunden utvärdering: I agila projekt är det viktigt att kontinuerligt utvärdera projektets framsteg och justera planen utifrån dessa utvärderingar och kundens önskemål.

Hur driver man ett agilt projekt?

Agil projektledning följer vanligtvis en specifik metodik, t.ex. Scrum eller Kanban, som definierar projektprocessen, men som ändå ger projektledaren och teamet gott om utrymme för anpassning längs vägen.

Faserna i agil projektledning kan variera beroende på vilken metod som används. De gemensamma egenskaperna för faserna i agila projekt är dock följande:

 • Planering: Projektledaren och teamet definierar sprintar, krav och resurser tillsammans med kunden.
 • Utveckling: Teamet arbetar för att uppnå projektets övergripande mål genom en serie små sprintar (som vanligtvis varar 2-3 veckor).
 • Testning och utvärdering: Projektledaren och teamet utvärderar kontinuerligt projektets framsteg och leveranser och anpassar planen efter behov tillsammans med kunden.
 • Leverans: Projektet överlämnas till kunden och utvärderas ytterligare för att säkerställa att det uppfyller kundens förväntningar.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med ett agilt tillvägagångssätt?

agil-projektledning-svensk
 

När ska man välja ett agilt projekt jämfört med ett klassiskt vattenfallprojekt?

När det gäller att välja vilken projektmetodik som är den rätta för ett visst företag är det viktigt att titta på vilken typ av organisation som projektmetodiken ska användas mot.

Oavsett vilken projektmetod som används handlar det i slutändan om att få människor med på tåget och att leverera resultaten. Därför är projektmetodiken inte irrelevant.

Om du är en agil organisation är det ett självklart val att driva agila projekt, eftersom medarbetarna förstår det agila upplägget och arbetar med ett agilt tankesätt.

Om du däremot har en organisation som inte är van vid agila projekt är den klassiska vattenfallsmetoden eller ett hybridprojekt - en blandning av agil projektledning och klassisk vattenfallprojektledning - ett säkrare val.

när det gäller att se till att personalen är med på tåget och att du inte får motstånd, samtidigt som du är säkrare på att leverera dina resultat.

De 5 värsta felen en projektledare kan begå

De 5 värsta felen en projektledare kan begå

5 min read

Agil projektledning är en av de mest eftertraktade färdigheter som organisationer söker hos projektledare idag. Hämta guiden och kom igång.

Download now
Projektfinansiering för nybörjare: Grunden för din projektledning

Projektfinansiering för nybörjare: Grunden för din projektledning

11 min read

Agil projektledning är en av de mest eftertraktade färdigheter som organisationer söker hos projektledare idag. Hämta guiden och kom igång.

Download now
Den effektiva projektplanen: projektledarens ultimata guide

Den effektiva projektplanen: projektledarens ultimata guide

24 min read

Agil projektledning är en av de mest eftertraktade färdigheter som organisationer söker hos projektledare idag. Hämta guiden och kom igång.

Download now
Projektfaser: Vad är projektets livscykel?

Projektfaser: Vad är projektets livscykel?

6 min read

Agil projektledning är en av de mest eftertraktade färdigheter som organisationer söker hos projektledare idag. Hämta guiden och kom igång.

Download now
Vad är projektmilstolpar? Guide, exempel och mall

Vad är projektmilstolpar? Guide, exempel och mall

13 min read

Agil projektledning är en av de mest eftertraktade färdigheter som organisationer söker hos projektledare idag. Hämta guiden och kom igång.

Download now
Intressentanalys: Projektledarens guide

Intressentanalys: Projektledarens guide

10 min read

Agil projektledning är en av de mest eftertraktade färdigheter som organisationer söker hos projektledare idag. Hämta guiden och kom igång.

Download now
Introduktion till projektekonomi: Begrepp, processer och verktyg

Introduktion till projektekonomi: Begrepp, processer och verktyg

7 min read

Agil projektledning är en av de mest eftertraktade färdigheter som organisationer söker hos projektledare idag. Hämta guiden och kom igång.

Download now
Ta dina projekts lönsamhet till nya höjder

Ta dina projekts lönsamhet till nya höjder

9 min read

Agil projektledning är en av de mest eftertraktade färdigheter som organisationer söker hos projektledare idag. Hämta guiden och kom igång.

Download now
Projekttriangeln: så balanserar du projektets tid, budget och scope

Projekttriangeln: så balanserar du projektets tid, budget och scope

8 min read

Agil projektledning är en av de mest eftertraktade färdigheter som organisationer söker hos projektledare idag. Hämta guiden och kom igång.

Download now