Skip to the main content.

Tidrapportering
Skapa en stabil datagrund för smidig fakturering och detaljerade affärsinsikter med enkel tidrapportering.

Projektledning
Bli världsmästare i projektledning. Håll dina projekt på rätt spår - och lönsamma.

Resursplanering
Bemanna projekt på ett effektivt sätt och driv företaget med säkerhet.

Ledningsrapportering
Bli smartare - snabbare - och fatta smarta beslut som ger långsiktiga effekter på tillväxten.

Fakturering
Fakturera allt - snabbt och korrekt - samtidigt som du håller koll på projektets ekonomi.

Personal och lön
Ge CFO:er och HR-avdelningar ett verktyg för att eliminera onödig administration.

Finansiella system
Med TimeLog kan du integrera med ditt ekonomisystem. Det sparar tid och minskar det manuella arbetet.

Lönesystem
TimeLog erbjuder integrationer till flera olika lönesystem. Få enkel lönehantering.

Moduler
Rapportera tid via Outlook, använd gamification eller andra moduler som kan förenkla processer i din verksamhet.

Flera juridiska personer
Skapa synergi mellan avdelningar, mellan länder och kontor med modulen för flera juridiska personer.

Affärsinformation
Dra full nytta av de insikter och data du får från TimeLog. TimeLog PSA är redo att integreras med flera olika BI-lösningar.

Partnerintegrationer
TimeLog PSA är en del av ett större ekosystem. Få en översikt över alla partnerintegrationer i TimeLog-familjen.

Ekonomiavdelning
Spara 1-2 dagar per månad på din faktureringsprocess.

Projektavdelingar
Från planering till genomförande och utvärdering. Starka verktyg för varje projektledare.

Ledningsavdelning
Skapa en prestationsdriven kultur med starka rapporteringsmöjligheter.

Stora företag
Förbättra verksamhet och resultat i olika enheter, länder och avdelningar.

Icke-statliga organisationer och ideella organisationer
Förenkla interna processer, lägg mindre tid på administration och få dokumentationen på plats - till ett rabatterat pris.

Blogg
Få inspiration till att driva en ännu bättre verksamhet med artiklar, guider, analyser och verktyg i bloggen.

Guider, podcasts och webbinarier
Få tillgång till mallar, guider och webbinarier som hjälper och inspirerar dig.

Help Center
Letar du efter hjälpmaterial och användarhandböcker för TimeLog? Hitta all hjälp du behöver nu.

Invoicing Process SE_header

Prova TimeLog nu!

En enda källa till sanning
Se hur andra organisationer använder TimeLog som deras enda källa till sanning till länder, avdelningar och valutor.

Bättre integration och API
Upptäck vilka fördelar kunderna får av att använda våra integrationer och API.

Rapportering i realtid 
Hur realtidsrapportering förändrar processer och beslutsfattande.

Kom igång med resursplanering
Med en bättre förståelse för dina resurser följer bättre planering och prognoser.


Läs om hur andra verksamheter hanterar betalningsavtal, KPI:er och projektmarginaler.

Snabbare fakturering
Så här gör andra företag för att minska den tid de lägger på fakturering med 75 %.

Historien om TimeLog
Få insikter om TimeLog och hur vi kan hjälpa dig att växa och utveckla din verksamhet.

Medarbetarna
Se vem som dyker upp varje dag för att leverera den bästa PSA-lösningen till dig.

Karriär
Hur är det att arbeta på TimeLog? Håller vi på att anställa? Få svaret här.

Partner
Skapa ännu mer värde för dina kunder som TimeLog-partner.

Mycket mer service
Hjälp center, skräddarsydd onboarding och support från dag 1.

Vårt sociala ansvar
Vi arbetar för att säkerställa en positiv inverkan på planeten, människor och företag.

GDPR & säkerhet
Läs mer om hur vi arbetar för att skydda dina uppgifter och ge maximal säkerhet.

6 min read

Maximera din företagsmognad. Få guiden här!

SPI Researchs benchmark visar att ditt företag presterar bättre än alla andra om det har hög mognadsnivå. Men vad är mognad? Och hur vet du hur moget ditt företag är? Få guiden här!

Maximera din företagsmognad. Få guiden här!

Först får du tre rappa nyckeltal för att få dig att anta utmaningen:

 • 23 % högre faktureringsgrad
 • 14 % högre täckningsgrad på projekt
 • 152 % högre resultat (EBITDA)

Det är bara tre av de mest iögonenfallande skillnaderna mellan företag som befinner sig på nivå 1 resp. nivå 2 på SPI Researchs mognadsskala.

Skalan går upp till nivå 5.

spi-research-mognadsmodel-nyckeltal


Det kan du läsa i SPI Researchs benchmark för konsult- och rådgivarbranschen. I benchmarken mäts 513 internationella företag på 160 nyckeltal.

New call-to-action

Slutsatsen är att ju högre mognadsnivå ditt företag har desto bättre ser dina nyckeltal ut.

56 % av alla företag befinner sig fortfarande på nivå 1 eller 2. Därför är det mycket sannolikt att ditt företag också ligger där.

Vi ska självklart ha upp dig till toppnivå – och i artikeln här hittar du inspiration och hjälp.

Men först: Vad innebär det egentligen att vara ett moget företag?

Kortfattat – vad är mognad?

Mognad låter i och för sig rätt osexigt.

Lite som en skål åldrande företag kryddat med en knivsudd intorkad innovationsförmåga.

Men jämförelsen haltar.

I själva verket bör begreppet mognad få dig att tänka på ord som professionalism, skicklighet och konkurrensförmåga.

Det är förmågan att

 • utveckla och finjustera de sätt som ni jobbar på i ert företag
 • införliva inlärning och nya kunskaper i era arbetsrutiner
 • se till att ledarskapet genomsyrar hela organisationen och samlar medarbetarna mot ert gemensamma mål
 • utnyttja teknik för att skapa en välsmord verksamhet och bättre arbetsrutiner
spi-research-mognadsmodel-exempel


SPI-benchmarken visar att mognad inte har något med ålder att göra. För ditt företag kan mycket väl vara helt nytt och ändå relativt moget.

Det handlar om hur skickliga ni är.

Hur ser mognad ut då? SPI Researchs mognadsmodell

Om du ska kunna använda dig av begreppet mognad behöver du göra det operationellt. Du behöver kunna se när ni är mogna och när ni inte är det om ni ska kunna utveckla er.

Och det är här SPI Researchs mognadsmodell kommer in.

Modellen delar in mognad i fem performance-pelare. Och man kan mycket väl vara mer eller mindre mogen inom de olika pelarna. Pelarna är:

 • Ledning (vd)
 • Kundrelationer (marknadsföring och försäljning)
 • Mänskligt kapital (HR)
 • Leverans (projektledare)
 • Ekonomi och drift (ekonomichef/finanschef)

Varje pelare har olika karaktärsdrag som avslöjar de olika mognadsnivåerna.

maturity-levels-3


På så sätt kan du med hjälp av mognadsmodellen kartlägga hur moget/professionellt ditt företag är inom de fem pelarna.

Om du vill se vad som kännetecknar de fem nivåerna så fortsätt läsa nedan där vi utvecklar detta ytterligare. Du kan också skriva ut bloggposten, bocka för fälten och testa ditt eget företag.

New call-to-action

[How-to-use] Kartlägg ditt företag – de fem mognadsnivåerna

56 % av alla företag befinner sig fortfarande på nivå 1 eller 2. Därför är det mycket sannolikt att ditt företag också ligger där.

I det här avsnittet kan du se genomsnittliga nyckeltal för varje mognadsnivå och vad som kännetecknar de enskilda mognadsnivåerna.

Då kan du få en känsla av var någonstans på mognadsskalan ni befinner er. Och du kan också se vilka områden du med fördel kan jobba på att optimera.

Låt oss börja med nivå 1 eftersom det är där vi hittar flest företag.

Nivå 1 – Initiated (30 % av alla företag)

Om ditt företag befinner sig på nivå 1 på SPI Researchs mognadsskala kännetecknas det av att det drivs av arbetsrutiner av tillfällig karaktär.

stor-skillnad-i-nyckeltal-mellan-niva-1


SPI Research kallar även den här nivån för den heroiska nivån eftersom framgång oftast drivs av enskilda personer som gör en extraordinär insats – och inte av en väloljad organisation.

Arbetsmiljön är kaotisk och utan riktning. Det ställer krav på att medarbetarna ska kunna axla många olika roller och specialister får svårt att utnyttja sina spetskompetenser.

Det förekommer vitt skilda uppfattningar i företaget om vad som är best practice och kvalitet. Det gör det svårt att lämna offerter och leverera kvalitet i tid.

IT-landskapet är mycket basalt och är baserat på kalkylblad. På den här nivån kan era system inte kommunicera med varandra. Chefer, projektledare och ekonomiansvariga har ingen insikt i företagets nyckeltal och måste konstant fatta beslut utifrån föråldrade data eller den egna magkänslan.

spi-research-benchmark-niva-1


Nivå 2 – Piloted (25 % av alla företag)

På nivå 2 har ni börjat inarbeta arbetsrutiner för olika funktioner på företaget. På vissa ställen har ni etablerat best practice-standarder.

stor-skillnad-i-nyckeltal-mellan-niva-2


Men varken processer eller best practices är dokumenterade och tillgängliga för resten av organisationen.

På enstaka avdelningar eller specialistteam kan det förekomma verksamhetsoptimering, men inte på tvärs över funktioner eller organisationen.

Fler funktioner har nu digitaliserats men de är inte integrerade med varandra. Det är fortfarande svårt att få en överblick över nyckeltal.

spi-research-benchmark-niva-2


Nivå 3 – Deployed (25 % av alla företag)

Det här är realistiskt sett den nivå som de flesta företag bör sträva efter.

På nivå 3 har standardprocesser och styrningsprinciper generellt sett förankrats i större delen av din organisation.

stor-skillnad-i-nyckeltal-mellan-niva-3


På ledningsnivå har ni etablerat målsättningar och styrmekanismer för ekonomi och projektleverans. Ni levererar projekt effektivt och ni fokuserar på att anpassa processer – både inom och på tvärs över funktioner i organisationen.

Numera använder ni standardmetoder och kvalitetsmätningar i projektutförandet. Det ger er större möjlighet att skapa kreativitet och överträffa era mål. I kampen om de bästa medarbetarna börjar ni vara attraktiva för ambitiösa förmågor.

Digitalisering och automatisering av projekt- och resurshantering med hjälp av ett PSA-system finns på plats och ni har större insikt i projektutförande och -ekonomi.

spi-research-benchmark-niva-3


Nivå 4 – Institutionalised (15 % av alla företag)

På nivå 4 har ditt företag utvecklats till en effektiv apparat för hantering, mätning och verkställande.

stor-skillnad-i-nyckeltal-mellan-niva-4


Du har nu ett Business Intelligence-upplägg som gör att du kan mäta på företagets alla viktiga nyckeltal och säljteamet har fått ett bra CRM-verktyg som gör att ni kan prognosticera framtiden.

På varje resultatpelare har ni tagit fram en detaljerad uppsättning operationella principer för verkställande, verktyg och mätningar. Dessa principer gör att ni kan styra ekonomin och kvaliteten med järnhand och stor transparens.

Som organisation har ni ställt upp både kvantitativa och kvalitativa mål för försäljning, bibehållande av kunder och marknadsgenomslag.

På nivå 4 börjar ni även bli kräsna vad gäller era kunder och projekt eftersom ni inte slösar bort tiden på halvdana affärer.

spi-research-benchmark-niva-4


Nivå 5 – Optimised (5 % av alla företag)

Om du har fått upp ditt företag på nivå 5 har du självfallet kämpat hårt för det.

Jag vill gärna säga grattis till dig. Vägen dit är svår men belöningen är motsvarande hög och på de flesta måttstockarna blir vinsten större när du går från nivå 4 till 5 än från nivå 3 till 4.

stor-skillnad-i-nyckeltal-mellan-niva-5


Om du når ända hit betecknar SPI Research ditt företag som en lärande organisation.

Det innebär att ni har alla grundstommar för hantering, mätning och verkställande på plats. Ni har nu ställt upp mål för insamling av data/inlärning från allt ni gör. Utifrån era data underkastas era processer en konstant granskning, optimering och innovation, vilket gör er extremt konkurrenskraftiga.

På nivå 5 är ”brandsläckning” historia, för din organisation har blivit så lyhörd på tvärs över team att potentiella bränder släcks innan de hinner ta sig.

Slutligen är ert digitala landskap helt integrerat och fristående system förekommer inte längre. Er PSA-lösning är fullt ut integrerad med era CRM- och BI-verktyg och ni har praktisk talat utrotat dataluckorna i er rapportering.

spi-research-benchmark-niva-5


Fem tips om hur ni utvecklar er mognad

Om du vill utveckla ditt företags mognadsnivå kan det vara något av en utmaning att komma igång.

Och fem tips får er varken helt eller halvvägs i mål. Men de fem tipsen har extraherats ur vårt interna arbete i TimeLog med att göra vår organisation mognare.

Jag kan berätta att vi redan är på god väg och jag hoppas att du kan hämta lite inspiration ur våra erfarenheter.

 • 1) Få med er hela ledningen ombord
  Det är helt avgörande att hela ert ledningsteam är med på noterna. Om halva styrkan sitter och lurpassar i ett hörn får ni svårt att utveckla er på tvärs över organisationen.

 • 2) Bestäm er och betrakta det som en viktig investering
  Det är en investering som kommer att kräva tid och ni kommer behöva prioritera det framför andra uppgifter. Det duger inte att ni förväntar er att ni ska mogna genom att fortsätta som vanligt och sedan utveckla er när det finns tid över. För det finns det ju aldrig – eller hur?

 • 3) Sätt igång
  Det är inte bara ett ställe i företaget som är rätt att starta på. Företag utvecklar sig på många olika sätt. Hos nystartade företag ligger fokus ofta framför allt på att utveckla kundrelationer medan mer etablerade företag har energi att titta på mer grundläggande processer. Plocka de lågt hängande frukterna först om du kan.

 • 4) Håll ut – motgång är normalt
  Det är helt normalt att skeletten börjar välta ut ur garderoben när ni kastar en kritisk blick på era arbetsprocesser. Och det är här det är viktigt att ni inte bara slår igen garderobsdörren igen för att förhindra att de faller ut. För då välter garderoben. Ta tag i det som kommer ut och fixa det – även om det är mer än du hade trott.

 • 5) Lägg märke till er egen framgång
  Allteftersom ni får koll på fler och fler processer är det viktigt att ni även lägger märke till var någonstans ni faktiskt blir bättre. Särskilt viktigt är att medarbetarna kan se framgångarna. För organisationsutveckling är också utmanande för dem. Hitta exempel där ni presterar bättre jämfört med förr, och se till att ni gemensamt sätter ord på dem.

Vi kan hjälpa er med den digitala sidan av er mognadsresa

Kanske tänker du att det är konstigt att du läser den här artikeln om mognad från ett programvaruföretag.

Och det är det kanske också.

Men i vårt arbete med att implementera TimeLog hos våra kunder har vi om och om igen sett hur våra kunder förflyttar sig på mognadsskalan.

Inget IT-system i sig självt kan förbättra en organisations arbetsrutiner. Det gäller även för TimeLog. Men vår PSA-lösning stimulerar oss att skaffa en mer genomtänkt inställning till de arbetsprocesser som systemet stöder.

Samtidigt får ditt företag en arkitektur för hur arbetsprocesserna kan hänga ihop så att du kan optimera hela organisationen.

Och det gäller i synnerhet om du driver ett konsult- och rådgivarföretag.

Om du vill veta mer är du mycket välkommen att boka ett gratis 20 minuter långt undersökande samtal med en av våra skickliga konsulter. Kanske kan vi hjälpa dig att förändra mognadsnivån på ditt företag.

 
 

TimeLog och SPI Research Maturity Benchmark

Sedan 2017 har TimeLog samarbetat med SPI Research om att utge den årliga Professional Services Maturity Benchmark för konsult- och rådgivarbranschen.

Vi på TimeLog hjälper ofta våra kunder i transformationen mot ökad mognad och vi ser om och om igen att våra kunder utvecklar sig – inte bara i storlek och omsättning utan även i professionalism och mognad.

För tredje året i rad ger TimeLog ut både SPI-benchmarken och en Executive Summary som ger dig de viktigaste nyckeltalen och poängerna från benchmarken.

New call-to-action
Fem exempel på datadrivna beslut i företag

Fem exempel på datadrivna beslut i företag

7 min read

SPI Researchs benchmark visar att ditt företag presterar bättre än alla andra om det har hög mognadsnivå.

Download now
Navigera datadilemmat: Balansera möjligheter och etik i affärsvärlden

Navigera datadilemmat: Balansera möjligheter och etik i affärsvärlden

9 min read

SPI Researchs benchmark visar att ditt företag presterar bättre än alla andra om det har hög mognadsnivå.

Download now
Så förenklar du lån av resurser mellan bolag i koncernen

Så förenklar du lån av resurser mellan bolag i koncernen

4 min read

SPI Researchs benchmark visar att ditt företag presterar bättre än alla andra om det har hög mognadsnivå.

Download now
Därför är kundåterkoppling A och O för ditt företags tillväxt

Därför är kundåterkoppling A och O för ditt företags tillväxt

7 min read

SPI Researchs benchmark visar att ditt företag presterar bättre än alla andra om det har hög mognadsnivå.

Download now
Konsultbranschens kundrelationer är vägen till tillväxt

Konsultbranschens kundrelationer är vägen till tillväxt

5 min read

SPI Researchs benchmark visar att ditt företag presterar bättre än alla andra om det har hög mognadsnivå.

Download now
EU arbetstidsdirektiv - FAQ

EU arbetstidsdirektiv - FAQ

5 min read

SPI Researchs benchmark visar att ditt företag presterar bättre än alla andra om det har hög mognadsnivå.

Download now
8 råd för att förbättra din verksamhet med nyckeltal

8 råd för att förbättra din verksamhet med nyckeltal

11 min read

SPI Researchs benchmark visar att ditt företag presterar bättre än alla andra om det har hög mognadsnivå.

Download now
Så jobbar danska IT-företag med kundåterkoppling

Så jobbar danska IT-företag med kundåterkoppling

37 min read

SPI Researchs benchmark visar att ditt företag presterar bättre än alla andra om det har hög mognadsnivå.

Download now
3 skäl till att du ska bygga tillväxtstrategin på processer och KPI

3 skäl till att du ska bygga tillväxtstrategin på processer och KPI

8 min read

SPI Researchs benchmark visar att ditt företag presterar bättre än alla andra om det har hög mognadsnivå.

Download now