Skip to the main content.

Tidsregistrering
Prøv nem tidsregistrering, så du kan få et pålideligt datagrundlag til pletfri fakturering og dybere indsigt i forretningen.

Projektstyring
Få en fuld værktøjskasse som projektleder, så kan du holde alle dine projekter på sporet - og rentable.

Ressourceplanlægning
Bemand projekter, øg faktureringsgraden og få godt overblik over fremtiden.

Indsigt og rapportering
Bliv klogere - hurtigere - for at træffe kloge beslutninger, der giver jer langsigtet vækst.

Projektregnskab og fakturering
Fakturer alt - hurtigt og præcist - mens du holder styr på projektets økonomi.

Personale og løn
Giv revisorer og HR et intelligent værktøj til at eliminere drænende administration.

Økonomisystemer
Med TimeLog kan du integrere til dit økonomisystem. Så kan du spare tid og reducere manuelle opgaver.

Lønsystemer
TimeLog tilbyder integrationer til flere forskellige lønsystemer. Få nem lønadministration.

Udvidelser
Registrér tid via Outlook, brug gamification eller brug andre af vores udvidelser til at understøtte jeres forretning.

Flere Juridiske Enheder
Skab synergi mellem dine afdelinger og på tværs af grænser og kontorer.

Business Intelligence
Udnyt den indsigt og data, du får fra TimeLog, fuldt ud. TimeLog PSA er klar til at blive integreret med flere BI-løsninger.

Partnerintegrationer
TimeLog PSA er en del af et større økosystem. Få et overblik over alle partnerintegrationerne i TimeLog-familien.

Økonomiafdelingen
Spar 1-2 dage om måneden på din faktureringsproces.

Projekt teams
Fra planlægning til udførelse og evaluering: Stærke værktøjer til alle jeres projekter og teams.

Ledelse og management
Skab en præstationsdrevet kultur med stærke rapporteringsfunktioner. smidigere interne processer og bedre data.

Større virksomheder
Få bedre drift og performance på tværs af kontorer, lande og afdelinger.

NGOs og non-profit organisationer
Få enklere interne processer, brug mindre tid på administration, og få dokumentationen på plads - til en nedsat pris.

Blog
Bliv inspireret til at drive en endnu bedre virksomhed med artikler, guides, analyser og værktøjer i bloggen.

Guides, podcasts og webinarer
Få skabeloner, guides, podcasts og webinarer, der hjælper og inspirerer dig.

VIP Brugergruppe
Sæt dit præg på TimeLog PSA og vær en del af vores brugergruppe.

Help Center
Leder du efter hjælpemateriale og brugervejledninger til TimeLog? Find al den hjælp, du har brug for nu.

Et system på tværs af grænser
Se, hvordan andre organisationer bruger TimeLog som en enkelt kilde til sandhed på tværs af grænser, afdelinger og valutaer.

Bedre integrationer og API
Oplev de fordele, kunderne får ved at bruge vores integrationer og API. 

Rapportering i real-tid
Sådan ændrer rapportering i real-tid processer og beslutningsgrundlag.

Fordele med ressourceplanlægning
Med en bedre forståelse af jeres ressourcer, følger bedre planlægning og forecast.

Forbedret projektøkonomi
Få styr på betalingsaftaler, KPI'er og projektmarginer. 

Hurtigere fakturering
Sådan reducerer andre virksomheder den tid, de bruger på fakturering, med 75 %.

TimeLog's historie
Få indsigt i TimeLog, og hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe bæredygtig vækst.

Medarbejdere
Find den TimeLogger du skal i kontakt med.

Karriere
Hvordan er det at arbejde hos TimeLog og hvilke åbne stillinger har vi for tiden? Få svaret lige her.

Partner
Skab endnu mere værdi for både dine og vores kunder som TimeLog-partner.

Meget mere service
Online Help Center, skræddersyet onboarding og support fra dag 1.

CSR og bæredygtighed
Vi arbejder for at sikre en positiv indvirkning på planeten, mennesker og virksomheder.

Sikkerhed og GDPR
Få mere at vide om, hvordan vi arbejder for at beskytte dine data og give maksimal sikkerhed.

3 min read

Hvorfor fejler projekter? De 5 værste fejl i projekter

De fleste af os kan nævne et par projekter, der er fejlet. Det kan være alt fra store IT-projekter i det offentlige til lancering af en ny hjemmeside, der skydes og skydes. Men hvad er de mest almindelige fejl i projekter og hvordan undgår du dem? 

Hvorfor fejler projekter? De 5 værste fejl i projekter

Konsulentvirksomheder arbejder typisk for flere kunder på én gang og opererer med flere forskellige prismodeller, herunder løbende driftskontrakter, fastpris eller medgået tid. Denne type af projekter kræver overblik over hele projektporteføljen, alle deadlines, milepæle og budgetter. Og det kan være svært!

Heldigvis er der effektive måder at håndtere udfordringerne på. Første skridt er at sikre, at du ikke gør dig skyldig i nogle af de typiske grunde til, at projekter fejler.

1. Du har ikke en detaljeret projektplan

Første skridt mod et succesfuldt projekt: En gennemtænkt, dokumenteret og detaljeret plan - før projektet starter. Planen skal være mere end en to-do liste med opgaver. 

Den skal være et roadmap for alle projektdeltagere, så alle ved, hvor I starter og hvilken sti I følger. 

Læs også: Den effektive projektplan

Hvor detaljeret skal din projektplan være?

Din projektplan skal være tilpas detaljeret. Projekter og planer ændrer sig undervejs, og du skal ikke fortabe dig i dokumentation, så her er et par tommelfingerregler for hvad du gerne vil vide

 1. Du vil gerne have overblik over alle projektfaser, milepæle og opgaver
 2. Du vil gerne vide, hvilke opgaver, der er indbyrdes afhængige
 3. Du vil gerne vide hvor lang tid opgaver tager (eller vurderes at tage) og hvem, der kan udføre dem 

Læs også: Hvad er en milepæl i et projekt?

2. Dine estimater er upræcise

Når du planlægger et projekt er scope, ressourcer og tid centralt. Men i en travl hverdag er det ikke altid vi tager tiden til at analysere tidligere, lignede projekter som ellers ville give en baseline.

Projektledere, der er under tidspres, kan blive presset til at skulle stole på gode gæt og mavefornemmelser.

Det kan betyde at de estimater du giver til kunden er upræcise og at I - når projektet så går i gang - ikke kan overholde tidsplan eller budget. 

Konsekvensen af det er typiske at I enten selv dække overskridelsen - hvilket påvirker projektets potentielle oveskud - eller at I må fakturere kunden mere, end der står i tilbuddet. 

Læs også: Projekttrekanten: Sådan balancerer du tid, budget og scope 

3. Lade ikke-planlagte opgaver løbe løbsk

Hvis projektets scope, altså omfanget af projektet, ikke er 100% defineret fra start, kan det resultere i utallige ændringer og tilføjelser til den oprindelige plan og leverance.

Dermed risikerer du forvirring, at I ikke kan overholde deadlines, at den samlede tidslinje skrider og/eller at budgettet skrider. 

Konsulentbureauer kan være særligt udsatte for det, og det kan være svært at sige nej, når kunden kommer med med ekstra opgaver ("bare en lille opdatering af hjemmesiden", "en lille ændring af designet").

Men hvis de små - tilsyneladende uskyldige - ekstra leverancer løber løbsk kan de forsinke de planlagte aktiviteter og give ekstra omkostninger. Det gælder især, når du tilbyder dine ydelser som fastprisaftaler. 

Det optimale scenarie indebærer, at projektlederen ved enhver ændring af projektplanen evaluerer, hvordan det vil påvirke tid, ressourcer og budget, og at kunden godkender eventuelle ekstra omkostninger.

Læs også: Sådan holder du styr på dine prismodeller. Deltag i vores Kontraktskole for Konsulenter

4. Ikke at holde øje med projektets fremdrift

Fejl nummer 4 hænger sammen med grund nummer tre til, at projekter fejler: Du har ikke styr på, hvordan projektet skrider frem. 

Fremdrift er fx at vide:  

 • Hvor mange timer har I brugt i forhold til budgettet?
 • Er der kommet nye opgaver til?
 • Er der medarbejdere, der ikke er allokeret til projektet, som har arbejdet på det?
 • Er der udgifter til fx materialer, som I har lagt ud for? 
 • Hvilke opgaver har taget længere tid end estimeret?

Det er uundgåeligt at afvige fra planen og der er altid elementer, vi ikke kan budgettere med. Derfor handler det mere om at monitorere og justere samt informere stakeholders og projektdeltagere rettidigt end at kæmpe en forgæves kamp for at undgå forandringer.

Nogle værdifulde redskaber til at støtte projektlederen inkluderer risikoanalyser, tidsregistrering og en effektiv ressourceplanlægger, som kan hjælpe dig, når du planlægger første gang og når du skal justere planen.

Læs også: Sådan hjælper TimeLog PSA projekt-teams

5. I har ikke overblik over fakturaer, opgaver og bilag

Hvem er ansvarlig for aftalegrundlaget, kontrakten og prismodeller i jeres virksomhed? Er det sælgeren, projektlederen, bogholderen eller alle tre roller på én gang?

Et typisk eksempel er, at sælgeren laver aftalen (aftalegrundlaget og kontrakten), projektlederen håndterer prismodellen (fx medgået tid, fastpris, abonnement, klippekort osv.) og skal sørge for at eventuelle ekstraopgaver tilføjes til projektet og faktureres. Endeligt er bogholderen ansvarlig for at sende regningen.

Det er ret mange kokke i et lille køkken. Nogle gange endda med underleverandører eller flere prismodeller eller kontrakter på samme projekt. 

Derfor er der intet at sige til, at mange konsulentvirksomheder kæmper med at have et opdateret overblik over projektøkonomien. 

Håndtering af faktureringsstatus, opfølgning på ubetalte regninger, genforhandling af kontrakter og forståelse af cash flow falder ned mellem stole: Projektlederen tænker det er bogholderens opgave - og omvendt. 

Men det kan betyde, at I i ikke værdisætter jeres arbejde korrekt. Eller sagt på en anden måde: I får ikke betaling for alt det arbejde, I udfører. 

Det kan koges ned til, at I ikke har styr på selve faktureringsprocessen

Bogholderen er overladt til selv at skulle administrere projektøkonomien, selvom det oftest er projektlederen, der ved hvilken prismodel, der fungerer for de enkelte kunder, hvordan den skabte værdi skal fordeles på opgaver og medarbejdere og hvilke opgaver der løbende kommer ind fra kunden.

Se webinaret: Få styr på projektøkonomien

Bliv effektiv med din tid

Effektiv planlægning og brug af ressourcer er afgørende for konsulentvirksomheder. Men det kan være svært at få det rette overblik.

Med TimeLog PSA får du: 

 1. Overblik over projektøkonomien i realtid.
 2. Færre fejl og automatisk projektfakturering.
 3. Fælles adgang til al data, der kan danne grundlag for fremtidige projekter.

Test TimeLog i 30 dage

Projektfaser: Hvad er projektets livscyklus?

Projektfaser: Hvad er projektets livscyklus?

8 min read

Overfladiske projektplaner, rådne estimater og fakturaer, der falder mellem stole. 5 grunde til,at projekter fejler - og hvordan du undgår, det sker for dig nu.

Download now
Agil projektledelse: Projektlederens guide til at lykkedes

Agil projektledelse: Projektlederens guide til at lykkedes

6 min read

Overfladiske projektplaner, rådne estimater og fakturaer, der falder mellem stole. 5 grunde til,at projekter fejler - og hvordan du undgår, det sker for dig nu.

Download now
Projektstyring i Excel - Få indsigt i fordele og ulemper nu

Projektstyring i Excel - Få indsigt i fordele og ulemper nu

7 min read

Overfladiske projektplaner, rådne estimater og fakturaer, der falder mellem stole. 5 grunde til,at projekter fejler - og hvordan du undgår, det sker for dig nu.

Download now
Projektøkonomi for begyndere: Projektstyring med enkle midler

Projektøkonomi for begyndere: Projektstyring med enkle midler

11 min read

Overfladiske projektplaner, rådne estimater og fakturaer, der falder mellem stole. 5 grunde til,at projekter fejler - og hvordan du undgår, det sker for dig nu.

Download now
Guide til automatiseret projektfakturering

Guide til automatiseret projektfakturering

1 min read

Overfladiske projektplaner, rådne estimater og fakturaer, der falder mellem stole. 5 grunde til,at projekter fejler - og hvordan du undgår, det sker for dig nu.

Download now
Projektbudget: Løft projektets overskud til nye højder

Projektbudget: Løft projektets overskud til nye højder

10 min read

Overfladiske projektplaner, rådne estimater og fakturaer, der falder mellem stole. 5 grunde til,at projekter fejler - og hvordan du undgår, det sker for dig nu.

Download now
Projekttrekanten: Sådan balancerer du tid, penge og omfang

Projekttrekanten: Sådan balancerer du tid, penge og omfang

9 min read

Overfladiske projektplaner, rådne estimater og fakturaer, der falder mellem stole. 5 grunde til,at projekter fejler - og hvordan du undgår, det sker for dig nu.

Download now
Igangværende arbejder og indtægtsføring: Din guide til avanceret projektregnskab

Igangværende arbejder og indtægtsføring: Din guide til avanceret projektregnskab

12 min read

Overfladiske projektplaner, rådne estimater og fakturaer, der falder mellem stole. 5 grunde til,at projekter fejler - og hvordan du undgår, det sker for dig nu.

Download now
[Sammenligning] Find det bedste projektstyringsværktøj

[Sammenligning] Find det bedste projektstyringsværktøj

13 min read

Overfladiske projektplaner, rådne estimater og fakturaer, der falder mellem stole. 5 grunde til,at projekter fejler - og hvordan du undgår, det sker for dig nu.

Download now