Skip to the main content.

Tidrapportering
Skapa en stabil datagrund för smidig fakturering och detaljerade affärsinsikter med enkel tidrapportering.

Projektledning
Bli världsmästare i projektledning. Håll dina projekt på rätt spår - och lönsamma.

Resursplanering
Bemanna projekt på ett effektivt sätt och driv företaget med säkerhet.

Ledningsrapportering
Bli smartare - snabbare - och fatta smarta beslut som ger långsiktiga effekter på tillväxten.

Fakturering
Fakturera allt - snabbt och korrekt - samtidigt som du håller koll på projektets ekonomi.

Personal och lön
Ge CFO:er och HR-avdelningar ett verktyg för att eliminera onödig administration.

Finansiella system
Med TimeLog kan du integrera med ditt ekonomisystem. Det sparar tid och minskar det manuella arbetet.

Lönesystem
TimeLog erbjuder integrationer till flera olika lönesystem. Få enkel lönehantering.

Moduler
Rapportera tid via Outlook, använd gamification eller andra moduler som kan förenkla processer i din verksamhet.

Flera juridiska personer
Skapa synergi mellan avdelningar, mellan länder och kontor med modulen för flera juridiska personer.

Affärsinformation
Dra full nytta av de insikter och data du får från TimeLog. TimeLog PSA är redo att integreras med flera olika BI-lösningar.

Partnerintegrationer
TimeLog PSA är en del av ett större ekosystem. Få en översikt över alla partnerintegrationer i TimeLog-familjen.

Ekonomiavdelning
Spara 1-2 dagar per månad på din faktureringsprocess.

Projektavdelingar
Från planering till genomförande och utvärdering. Starka verktyg för varje projektledare.

Ledningsavdelning
Skapa en prestationsdriven kultur med starka rapporteringsmöjligheter.

Stora företag
Förbättra verksamhet och resultat i olika enheter, länder och avdelningar.

Icke-statliga organisationer och ideella organisationer
Förenkla interna processer, lägg mindre tid på administration och få dokumentationen på plats - till ett rabatterat pris.

Blogg
Få inspiration till att driva en ännu bättre verksamhet med artiklar, guider, analyser och verktyg i bloggen.

Guider, podcasts och webbinarier
Få tillgång till mallar, guider och webbinarier som hjälper och inspirerar dig.

Help Center
Letar du efter hjälpmaterial och användarhandböcker för TimeLog? Hitta all hjälp du behöver nu.

Invoicing Process SE_header

Prova TimeLog nu!

En enda källa till sanning
Se hur andra organisationer använder TimeLog som deras enda källa till sanning till länder, avdelningar och valutor.

Bättre integration och API
Upptäck vilka fördelar kunderna får av att använda våra integrationer och API.

Rapportering i realtid 
Hur realtidsrapportering förändrar processer och beslutsfattande.

Kom igång med resursplanering
Med en bättre förståelse för dina resurser följer bättre planering och prognoser.


Läs om hur andra verksamheter hanterar betalningsavtal, KPI:er och projektmarginaler.

Snabbare fakturering
Så här gör andra företag för att minska den tid de lägger på fakturering med 75 %.

Historien om TimeLog
Få insikter om TimeLog och hur vi kan hjälpa dig att växa och utveckla din verksamhet.

Medarbetarna
Se vem som dyker upp varje dag för att leverera den bästa PSA-lösningen till dig.

Karriär
Hur är det att arbeta på TimeLog? Håller vi på att anställa? Få svaret här.

Partner
Skapa ännu mer värde för dina kunder som TimeLog-partner.

Mycket mer service
Hjälp center, skräddarsydd onboarding och support från dag 1.

Vårt sociala ansvar
Vi arbetar för att säkerställa en positiv inverkan på planeten, människor och företag.

GDPR & säkerhet
Läs mer om hur vi arbetar för att skydda dina uppgifter och ge maximal säkerhet.

3 min read

De 5 värsta felen en projektledare kan begå

Håll ditt projekt vid liv och undvik de 5 värsta felen man kan begå i projektledningen.

De 5 värsta felen en projektledare kan begå

Konsultföretag jobbar normalt för flera kunder, antingen på löpande driftavtal, efter fast pris eller åtgången tid då kunderna faktureras för den tid som läggs på att skapa och leverera värde. Sådant arbete kräver att man har bra koll på alla projekt, deadlines och ekonomi. Och det kan vara en stor utmaning.

Som tur är finns det effektiva sätt att hantera dessa utmaningar på i sin projektledning. Första steget är att se till att du inte begår några av de riktigt stora projekthanteringsfelen.

1. Att inte ha en detaljerad projektplan

För att nå framgång är det en förutsättning för alla projekt att man har ett projekt scope och en genomtänkt plan innan projektet dras igång. Planen ska inte bara vara en enkel lista med uppgifter. Den ska fungera som vägvisare för alla projektdeltagare så att alla vet exakt var man ska börja och vilken stig man ska följa.

Utan en detaljerad plan är det omöjligt att se hur uppgifterna påverkar varandra. Du riskerar att förlora kostbar tid om du senare i förloppet kommer på att en uppgift måste utföras innan en annan kan påbörjas. Det är avgörande att bryta ner projektet i sina milstolpar, ställa upp exakta deadlines för alla och lägga in arbetsflöden så att alla kan se hur uppgifterna hänger ihop.

2. Lita på oprecisa uppskattningar

När du planerar ett projekt är tid och pengar de viktigaste aspekterna att få på plats. Tidplaneringen och den ekonomiska projekthanteringen lider många gånger under den överbelastning som konsultföretagen ofta upplever.

Projektledarna är under tidspress och förleds att lita på magkänslan. För att inte nämna att det är lätt att glömma att planera in tid för oförutsedda och oförutsägbara kostnader.

Att behandla uppskattningar som fakta och presentera dem för kunden på det sättet är att begå ännu ett projekthanteringsfel. När du måste avvika från kostnads- eller tidsestimat så måste du antingen själv betala skillnaden ur egen ficka. Det påverkar din avkastning av investeringen. I annat fall måste du fakturera din kund ännu mer än du har sagt i offerten. Det kan skada företagets rykte.

3. Låta ej planerade aktiviteter spåra ur

Om projektets omfattning inte har fastställts korrekt från början kan det leda till många olika ändringar och tillägg till den ursprungliga planen. Det kan orsaka förvirring att tidslinjen inte hålls och att budgeterna spårar ur.

Konsultbyråer kan vara särskilt utsatta för det. Det ligger i vår natur att vi gärna vill göra kunden glad och det gör det svårt att säga nej när de kommer med extrauppgifter (”bara en lite uppdatering av hemsidan”, ”en liten ändring av designen” osv.). Om sådana små, till synes oskyldiga, extraförfrågningar går över styr försenar de planerade aktiviteter och skapar extrakostnader som förr eller senare leder till att projektet försenas eller kanske inte kan utföras. Det gäller framför allt om du erbjuder dina tjänster som fastprisavtal. Det kan även påverka andra projekt.

Varje gång du behöver ändra den ursprungliga planen måste projektledaren först titta på hur det kommer att påverka tidslinjen och projektet, och kunden ska godkänna extrakostnaderna.

4. Att inte hålla koll på hur projektet utvecklas

Det här hänger ihop med det vi just talade om: Det undviker du genom att hålla noga koll på hur projektet skrider fram. Å andra sidan kan ändringar i den ursprungliga planen vara bra och nödvändiga.

Därför är det viktigt att behovet upptäcks så tidigt som möjligt och alla projektdeltagare ska informeras om det.

För att det ska lyckas måste projektledaren:

1) alltid ha koll på status och på projektets utveckling

2) vara säker på att deadlines hålls

3) undvika potentiella risker

4) dra nytta av nya möjligheter.

5. Ineffektiv administration av fakturering

Det kan vara utmanande att få en rättvisande bild av de olika debiteringstyperna och faktureringsmetoderna. Viktiga aspekter av den ekonomiska projekthanteringen, t.ex. administration av faktureringsstatus, obetalda räkningar, omförhandling av avtal och kunskaper om kassaflödet, prioriteras ofta ner vilket leder till att jobbet inte värderas korrekt.

Om den ekonomiansvariga överlåts åt sig själv när det gäller administration av projektekonomin är det nästan 100 % säkert att det blir fel i faktureringsprocessen.

 

Projektledaren vet bäst vilken debiteringsmetod som fungerar för de enskilda kunderna och hur det skapade värdet ska fördelas på aktiviteter och medarbetare. Han/hon måste hitta det betalningsavtal som passar varje kund och rätta till om det behövs. Om konsultföretaget t.ex. upplever att fastprisavtalen går amok för vissa kunder så kan det vara en fördel att byta till en annan debiteringstyp eller byta till åtgången tid för de uppgifter som ligger utöver den ursprungliga projektplanen.

Gör rätt första gången!

Konsultföretag erbjuder i grund och botten sin tid mot betalning, så det handlar om effektiv planering och registrering av de två viktigaste resurserna. Projektledarna kämpar ofta med att skaffa sig rätt överblick över situationen. Det är här vi kommer in i bilden.

  1. Din projektekonomi uppdateras med detsamma så du får en överblick i realtid och har koll på både projektets tid och pengar.
  2. Du kan skapa fakturautkast till din ekonomimedarbetare, minimera fel och spara tid med automatiserad projektfakturering.
  3. Du får löpande tillgång till alla data som kan utgöra grunden för framtida projekt.
 
Projekttriangeln: så balanserar du projektets tid, budget och scope

Projekttriangeln: så balanserar du projektets tid, budget och scope

8 min read

Håll ditt projekt vid liv och undvik de 5 värsta felen man kan begå i projektledningen.

Download now
Vad är projektmilstolpar? Guide, exempel och mall

Vad är projektmilstolpar? Guide, exempel och mall

13 min read

Håll ditt projekt vid liv och undvik de 5 värsta felen man kan begå i projektledningen.

Download now
Agil projektledning: projektledarens guide till framgång

Agil projektledning: projektledarens guide till framgång

5 min read

Håll ditt projekt vid liv och undvik de 5 värsta felen man kan begå i projektledningen.

Download now
Vad innebär projektomfattning (project scope)? En komplett guide

Vad innebär projektomfattning (project scope)? En komplett guide

18 min read

Håll ditt projekt vid liv och undvik de 5 värsta felen man kan begå i projektledningen.

Download now
Projektfaser: Vad är projektets livscykel?

Projektfaser: Vad är projektets livscykel?

6 min read

Håll ditt projekt vid liv och undvik de 5 värsta felen man kan begå i projektledningen.

Download now
Projekthantering i Excel | Se för- och nackdelar

Projekthantering i Excel | Se för- och nackdelar

8 min read

Håll ditt projekt vid liv och undvik de 5 värsta felen man kan begå i projektledningen.

Download now
Intressentanalys: Projektledarens guide

Intressentanalys: Projektledarens guide

10 min read

Håll ditt projekt vid liv och undvik de 5 värsta felen man kan begå i projektledningen.

Download now
Den effektiva projektplanen: projektledarens ultimata guide

Den effektiva projektplanen: projektledarens ultimata guide

24 min read

Håll ditt projekt vid liv och undvik de 5 värsta felen man kan begå i projektledningen.

Download now
5 KPI:er som förbättras med resursplanering

5 KPI:er som förbättras med resursplanering

1 min read

Håll ditt projekt vid liv och undvik de 5 värsta felen man kan begå i projektledningen.

Download now