Skip to the main content.

Tidsregistrering
Prøv nem tidsregistrering, så du kan få et pålideligt datagrundlag til pletfri fakturering og dybere indsigt i forretningen.

Projektstyring
Få en fuld værktøjskasse som projektleder, så kan du holde alle dine projekter på sporet - og rentable.

Ressourceplanlægning
Bemand projekter, øg faktureringsgraden og få godt overblik over fremtiden.

Indsigt og rapportering
Bliv klogere - hurtigere - for at træffe kloge beslutninger, der giver jer langsigtet vækst.

Projektregnskab og fakturering
Fakturer alt - hurtigt og præcist - mens du holder styr på projektets økonomi.

Personale og løn
Giv revisorer og HR et intelligent værktøj til at eliminere drænende administration.

Økonomisystemer
Med TimeLog kan du integrere til dit økonomisystem. Så kan du spare tid og reducere manuelle opgaver.

Lønsystemer
TimeLog tilbyder integrationer til flere forskellige lønsystemer. Få nem lønadministration.

Udvidelser
Registrér tid via Outlook, brug gamification eller brug andre af vores udvidelser til at understøtte jeres forretning.

Flere Juridiske Enheder
Skab synergi mellem dine afdelinger og på tværs af grænser og kontorer.

Business Intelligence
Udnyt den indsigt og data, du får fra TimeLog, fuldt ud. TimeLog PSA er klar til at blive integreret med flere BI-løsninger.

Partnerintegrationer
TimeLog PSA er en del af et større økosystem. Få et overblik over alle partnerintegrationerne i TimeLog-familien.

Økonomiafdelingen
Spar 1-2 dage om måneden på din faktureringsproces.

Projekt teams
Fra planlægning til udførelse og evaluering: Stærke værktøjer til alle jeres projekter og teams.

Ledelse og management
Skab en præstationsdrevet kultur med stærke rapporteringsfunktioner. smidigere interne processer og bedre data.

Større virksomheder
Få bedre drift og performance på tværs af kontorer, lande og afdelinger.

NGOs og non-profit organisationer
Få enklere interne processer, brug mindre tid på administration, og få dokumentationen på plads - til en nedsat pris.

Blog
Bliv inspireret til at drive en endnu bedre virksomhed med artikler, guides, analyser og værktøjer i bloggen.

Guides, podcasts og webinarer
Få skabeloner, guides, podcasts og webinarer, der hjælper og inspirerer dig.

VIP Brugergruppe
Sæt dit præg på TimeLog PSA og vær en del af vores brugergruppe.

Help Center
Leder du efter hjælpemateriale og brugervejledninger til TimeLog? Find al den hjælp, du har brug for nu.

Et system på tværs af grænser
Se, hvordan andre organisationer bruger TimeLog som en enkelt kilde til sandhed på tværs af grænser, afdelinger og valutaer.

Bedre integrationer og API
Oplev de fordele, kunderne får ved at bruge vores integrationer og API. 

Rapportering i real-tid
Sådan ændrer rapportering i real-tid processer og beslutningsgrundlag.

Fordele med ressourceplanlægning
Med en bedre forståelse af jeres ressourcer, følger bedre planlægning og forecast.

Forbedret projektøkonomi
Få styr på betalingsaftaler, KPI'er og projektmarginer. 

Hurtigere fakturering
Sådan reducerer andre virksomheder den tid, de bruger på fakturering, med 75 %.

TimeLog's historie
Få indsigt i TimeLog, og hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe bæredygtig vækst.

Medarbejdere
Find den TimeLogger du skal i kontakt med.

Karriere
Hvordan er det at arbejde hos TimeLog og hvilke åbne stillinger har vi for tiden? Få svaret lige her.

Partner
Skab endnu mere værdi for både dine og vores kunder som TimeLog-partner.

Meget mere service
Online Help Center, skræddersyet onboarding og support fra dag 1.

CSR og bæredygtighed
Vi arbejder for at sikre en positiv indvirkning på planeten, mennesker og virksomheder.

Sikkerhed og GDPR
Få mere at vide om, hvordan vi arbejder for at beskytte dine data og give maksimal sikkerhed.

3 min read

Projektfaser: Hvad er projektets livscyklus?

Når du først begiver dig ud på projektleder-rejsen kan det være opslugende og udfordrende - og med mange nye termer og begreber. I denne blog dykker vi ned i de forskellige projektfaser og giver dig indblik i hvordan projektets livcyklus ændrer sig afhængigt af om I arbejder med agil eller lineær projektledelse.

Projektfaser: Hvad er projektets livscyklus?

Projektets livscyklus 

Før vi når til de enkelte projektfaser, så lad os kigge på det hele lidt fra oven: Nemlig det man kalder projektets livscyklus.

Når du som projektleder skal lede dit team og levere et godt resultat hjælper det at have hele projektets livscyklus in mente. Du kan se cyklussen som en guide, der skitserer projektets kritiske faser og fører dig fra den første spæde idé til fuldførelse.

Projektets livscyklus er din køreplan. Den skitserer de kritiske stop på vejen og guider dig fra idé til afslutning."
project lifecycle quote

Når du forstår hele projektets livscyklus, kan du bevare overblikket, når du undervejs er nødt til at justere planen (jo, det sker!).

Ved at kende hele planen og have et samlet overblik kan du bedre træffe informerede beslutninger, (re-)allokere ressourcer og proaktivt håndtere de risici, der opstår som projektet skrider frem. 

projekt-livscyklus

Projektfaser: Byggeblokkene i dit projekts livscyklus

Det veksler lidt - afhængigt af hvem du spørger - hvor mange projektfaser, man opererer med i et projekt. I denne blogpost opererer vi med fem projektfaser. 

De fem projektfaser er ide & koncept, planlægning, start & eksekvering, monitorering samt afslutning.

Disse projektfaser udgør ryggraden i din projektledelse og ved at have en struktureret tilgang til dit projekt, er der større chance for, at du fører dit projekt succesfuldt i mål. 

Hvad er projektfaser kontra projektets livscyklus?

Det er nemt at blande projektfaser og projektets livscyklus sammen. Men du kan huske forskellene på de to ved at tænke på livscyklus som hele projektets rejse fra start til slut, mens projektfaser er specifikke, veldefinerede trin, der fokuserer på opgaver eller mål. Du kan sige, at projektfaserne er projektets byggeblokke. 

Hver projektfase afsluttes med, at bestemte leverancer bliver færdige, og markeres ofte af en gennemgang eller milepæl. Det sikrer, at du hele tiden har hånd i hanke med, at projektet holder kursen og er i overensstemmelse med sine mål.

Læs også: Hvad er en milepæl i et projekt?


 

Hvad er vigtigt i hver projektfase?

Under konceptfasen vurderes projektets værdi og levedygtighed. Det fører til, at projektet kan godkendes endeligt. 

I planlægningsfasen går du i gang med at planlægge: Du sætter mål, definerer roller, laver interessentanalyse og etablerer i det hele taget din projektplan.

Startfasen indebærer, at projektplanen sættes i gang og I begynder at eksekvere. 

I monitoreringsfasen følger du som projektleder projektets fremskridt. Din opgave er at have overblik over fremdrift, tidsforbrug og budget i forhold til planen, blandt andre ting. Her kan projekttrekanten være en hjælp som et redskab til at vide hvornår (og hvordan) du skal justere, hvis nødvendigt. 

Til sidst markerer afslutningsfasen, at projektet er ved at være fuldendt. I denne fase skal du opgøre alle kontrakter, dokumentere erfaringer, evaluere og - nogle gange - kommunikere projektets resultater til kunder eller andre stakeholders.

 

projektfaser

 

Agil eller lineær projektledelse?

Som projektleder er der forskellige projektmetodikker du kan benytte dig. Her vil vi fokusere helt overordnet på agil projektledelse og lineær projektledelse, og hvordan du tilgår projektfaser og projektets livscyklus indenfor hver af de metodikker. 

Projektfaser i lineær projektstyring 

Lineær projektstyring kaldes ofte "Vandfaldsmodellen". Her er projektprocessen lineær og sekventiel. Det vil sige, at hver fase skal være fuldført, før den næste begynder. Der er på langsigtet planlægning og der er ofte en klar vejledning for hvert trin.

Vandfaldsmodellen passer typisk til projekter med klart definerede krav og forudsigelige resultater, hvor I ikke skal ændre elementer hurtigt eller ofte, og hvor omfanget af projektet er fastlagt.

Læs også: Projekttrekanten - scope, tid og budget

Den strukturerede tilgang gør det nemt at følge fremskridt og at styre budgettet, men det kan resultere i længere leveringstidsplaner og udfordringer med at tilpasse sig ændringer, når projektet er i gang.

Projektfaser i agil projektledelse

Agil projektledelse er en iterativ og gradvis tilgang, eller metode, hvor projekter opdeles i mindre, håndterbare enheder kendt som Sprint.

Agil metode lægger vægt på samarbejde, kundetilfredshed og konstant forbedring. Dette betyder, at I hurtigt kan tilpasse jer nye krav og at I kan levere projektleverancer oftere og i mindre omfang.

Læs også: Agil projektledelse

Agilitet trives oftest i miljøer, hvor fleksibilitet er afgørende, og hvor det er okay (eller forventet), at det endelige produkt kan udvikle sig.

 

 

Det er især en fordel i komplekse projekter, der kræver hyppige vurderinger og tilpasninger, som fx softwareudvikling.

 

 

Læs også: Skal du integrere Jira med brugervenlig tidsregistrering? Se TimeLogs integration til Jira Cloud.

Er du projektleder i konsulent- eller rådgiverbranchen?

Projektlederne har en afgørende rolle i konsulentbranchen i at sikre, at klientforventninger matches med projektleverancer, at ressourcer håndteres effektivt, og at kommunikationen med interessenterne er let og smidig. Projektlederens evne til risikostyring og problemløsning er afgørende for at føre projekter til en succesfuld afslutning.

Læs også: Hvad får et projekt til at fejle? De 5 største fejl i et projekt

For konsulentvirksomheder, der håndterer mange projekter på én gang, er det afgørende at standardisere processer. Det sikrer kvalitet og effektivitet og som projektleder betyder det, at du kan overføre viden og best practice fra et projekt til et andet til gavn for både klienter og konsulentvirksomheden. 

Med din guide - projektets livcyklus - og hvert stop på vejen - de 5 projektfaser - kan du guide dit projekt sikkert gennem hver fase og sikre, at I opfylder jeres mål og overholder budgettet.

Læring fra Lean og agile: Sådan leverer I højere værdi til markedet

 

 Få inspiration fra agile og Lean til at gøre tunge processer mere smidige og effektive.

INDHOLD

  • Værdien af Lean for alle projekttyper
  • De fem principper
  • Understøt samarbejdet med agil

Medvirkende er Rikke Holmgreen, Head of Department, KMD og Sofie Hermansen, TimeLog.

 

 

Agil projektledelse: Projektlederens guide til at lykkedes

Agil projektledelse: Projektlederens guide til at lykkedes

5 min read

Ny til projektledelse? Få overblik over projektets livscyklus, de fem projektfaser og lær forskelle mellem vandfald og agil projektledelse.

Download now
Hvad er et projekt scope? Få en komplet guide nu

Hvad er et projekt scope? Få en komplet guide nu

12 min read

Ny til projektledelse? Få overblik over projektets livscyklus, de fem projektfaser og lær forskelle mellem vandfald og agil projektledelse.

Download now
Du har hørt om ERP, men hvad med PSA software?

Du har hørt om ERP, men hvad med PSA software?

8 min read

Ny til projektledelse? Få overblik over projektets livscyklus, de fem projektfaser og lær forskelle mellem vandfald og agil projektledelse.

Download now
Hvorfor fejler projekter? De 5 værste fejl i projekter

Hvorfor fejler projekter? De 5 værste fejl i projekter

5 min read

Ny til projektledelse? Få overblik over projektets livscyklus, de fem projektfaser og lær forskelle mellem vandfald og agil projektledelse.

Download now
Projekttrekanten: Sådan balancerer du tid, penge og omfang

Projekttrekanten: Sådan balancerer du tid, penge og omfang

9 min read

Ny til projektledelse? Få overblik over projektets livscyklus, de fem projektfaser og lær forskelle mellem vandfald og agil projektledelse.

Download now
[Sammenligning] Find det bedste projektstyringsværktøj

[Sammenligning] Find det bedste projektstyringsværktøj

13 min read

Ny til projektledelse? Få overblik over projektets livscyklus, de fem projektfaser og lær forskelle mellem vandfald og agil projektledelse.

Download now
Guide til interessentanalyse: Styr dit projekt sikkert gennem modstand

Guide til interessentanalyse: Styr dit projekt sikkert gennem modstand

10 min read

Ny til projektledelse? Få overblik over projektets livscyklus, de fem projektfaser og lær forskelle mellem vandfald og agil projektledelse.

Download now
Hvad er en milepæl i et projekt? Guide, eksempler og skabeloner

Hvad er en milepæl i et projekt? Guide, eksempler og skabeloner

21 min read

Ny til projektledelse? Få overblik over projektets livscyklus, de fem projektfaser og lær forskelle mellem vandfald og agil projektledelse.

Download now
Projektstyring i Excel - Få indsigt i fordele og ulemper nu

Projektstyring i Excel - Få indsigt i fordele og ulemper nu

7 min read

Ny til projektledelse? Få overblik over projektets livscyklus, de fem projektfaser og lær forskelle mellem vandfald og agil projektledelse.

Download now