Skip to the main content.

Tidrapportering
Skapa en stabil datagrund för smidig fakturering och detaljerade affärsinsikter med enkel tidrapportering.

Projektledning
Bli världsmästare i projektledning. Håll dina projekt på rätt spår - och lönsamma.

Resursplanering
Bemanna projekt på ett effektivt sätt och driv företaget med säkerhet.

Ledningsrapportering
Bli smartare - snabbare - och fatta smarta beslut som ger långsiktiga effekter på tillväxten.

Fakturering
Fakturera allt - snabbt och korrekt - samtidigt som du håller koll på projektets ekonomi.

Personal och lön
Ge CFO:er och HR-avdelningar ett verktyg för att eliminera onödig administration.

Finansiella system
Med TimeLog kan du integrera med ditt ekonomisystem. Det sparar tid och minskar det manuella arbetet.

Lönesystem
TimeLog erbjuder integrationer till flera olika lönesystem. Få enkel lönehantering.

Moduler
Rapportera tid via Outlook, använd gamification eller andra moduler som kan förenkla processer i din verksamhet.

Flera juridiska personer
Skapa synergi mellan avdelningar, mellan länder och kontor med modulen för flera juridiska personer.

Affärsinformation
Dra full nytta av de insikter och data du får från TimeLog. TimeLog PSA är redo att integreras med flera olika BI-lösningar.

Partnerintegrationer
TimeLog PSA är en del av ett större ekosystem. Få en översikt över alla partnerintegrationer i TimeLog-familjen.

Ekonomiavdelning
Spara 1-2 dagar per månad på din faktureringsprocess.

Projektavdelingar
Från planering till genomförande och utvärdering. Starka verktyg för varje projektledare.

Ledningsavdelning
Skapa en prestationsdriven kultur med starka rapporteringsmöjligheter.

Stora företag
Förbättra verksamhet och resultat i olika enheter, länder och avdelningar.

Icke-statliga organisationer och ideella organisationer
Förenkla interna processer, lägg mindre tid på administration och få dokumentationen på plats - till ett rabatterat pris.

Blogg
Få inspiration till att driva en ännu bättre verksamhet med artiklar, guider, analyser och verktyg i bloggen.

Guider, podcasts och webbinarier
Få tillgång till mallar, guider och webbinarier som hjälper och inspirerar dig.

Help Center
Letar du efter hjälpmaterial och användarhandböcker för TimeLog? Hitta all hjälp du behöver nu.

Invoicing Process SE_header

Prova TimeLog nu!

En enda källa till sanning
Se hur andra organisationer använder TimeLog som deras enda källa till sanning till länder, avdelningar och valutor.

Bättre integration och API
Upptäck vilka fördelar kunderna får av att använda våra integrationer och API.

Rapportering i realtid 
Hur realtidsrapportering förändrar processer och beslutsfattande.

Kom igång med resursplanering
Med en bättre förståelse för dina resurser följer bättre planering och prognoser.


Läs om hur andra verksamheter hanterar betalningsavtal, KPI:er och projektmarginaler.

Snabbare fakturering
Så här gör andra företag för att minska den tid de lägger på fakturering med 75 %.

Historien om TimeLog
Få insikter om TimeLog och hur vi kan hjälpa dig att växa och utveckla din verksamhet.

Medarbetarna
Se vem som dyker upp varje dag för att leverera den bästa PSA-lösningen till dig.

Karriär
Hur är det att arbeta på TimeLog? Håller vi på att anställa? Få svaret här.

Partner
Skapa ännu mer värde för dina kunder som TimeLog-partner.

Mycket mer service
Hjälp center, skräddarsydd onboarding och support från dag 1.

Vårt sociala ansvar
Vi arbetar för att säkerställa en positiv inverkan på planeten, människor och företag.

GDPR & säkerhet
Läs mer om hur vi arbetar för att skydda dina uppgifter och ge maximal säkerhet.

3 min read

Projektfaser: Vad är projektets livscykel?

När du först ger dig ut på projektledarresan kan det vara absorberande och utmanande – och med många nya termer och koncept. I den här bloggen fördjupar vi oss i de olika projektfaserna och ger dig insikt i hur projektets livscykel förändras beroende på om du arbetar med agil eller linjär projektledning.

Projektfaser: Vad är projektets livscykel?

Innan vi dyker in i de olika projektfaserna, låt oss ta en översiktlig titt på vad som kallas projektets livscykel.

Som projektledare är det till hjälp att ha hela projektets livscykel i åtanke när du leder ditt team och strävar efter att leverera en bra resultat.

Livscykeln kan ses som en guide som lägger grunden till de kritiska faserna i ett projekt och leder dig från den första idén till slutförande. Genom att ha koll på livscykeln kan du hålla projektet på rätt kurs.

Projektets livscykel är din färdplan. Den beskriver de kritiska stoppen längs vägen och guidar dig från idé till slutförande."
project lifecycle quote

Genom att ha en full förståelse av hela projektets livscykel kan du enklare ta informerade beslut, effektivt fördela resurser och proaktivt hantera de risker som uppstår längs vägen.

Project lifecycle image

Projektfaser: Grundstenarna i ditt projekts livscykel

Antalet projektfaser varierar något beroende på källan. I denna artikel fokuserar vi på fem projektfaser.

Dessa fem projektfaser inkluderar koncept, planering, start, övervakning och slutförande.

Genom att ha en strukturerad strategi för ditt projekt, med dessa projektfaser som grundstenar, ökar chanserna att du framgångsrikt leder ditt projekt till dess avslut.

Vad skiljer projektfaser från projektets livscykel?

Det är lätt att blanda ihop projektfaser och projektets livscykel. Men du kan hålla isär dem genom att tänka på livscykeln som hela projektets resa från start till slut, medan projektfaser är specifika, tydligt definierade steg som fokuserar på uppgifter eller mål. På så sätt kan man säga att projektfaserna utgör grundstenarna i ett projekt.

Varje projektfas avslutas med att specifika leveranser blir klara och markeras ofta av en granskning eller en milstolpe. Det säkerställer att du hela tiden har kontroll över att projektet håller kursen och är i linje med sina mål.

Läs även: Vad är en milstolpe i ett projekt?

 

Vad är viktigt i varje projektets fas?

I konceptfasen bedöms projektets värde och livskraft. Det leder till att det slutligen godkänns.

I planeringsfasen börjar du planera: Du sätter mål, definierar roller, gör intressentanalys och etablerar i stort sett din projekplan.

Startfasen innebär att projekplanen sätts igång och ni börjar utföra den.

Övervakning innebär att du följer projektets framsteg och gör justeringar vid behov. Du måste bland annat hålla koll på budgetet, undvika scope creep och se till att alla timmar och kostnader rapporteras, så att du hela tiden känner till projektets status.

Slutligen markerar avslutningsfasen avslutningen av projektet. Här fokuserar du på att avsluta alla kontrakt, dokumentera erfarenheter, utvärdera och - ibland - kommunicera projektets resultat till kunder eller andra intressenter.

 

project-stages-project-phases

Agil eller linjär projektledning?

De två projektmetoderna innebär att du som projektledare ska närma dig projektets livscykel och projektfaser på olika sätt på grund av deras olika tillvägagångssätt för projektstyrning.

Projektfaser i linjär projektledning

Linjär projektledning kallas ofta "Vattenfallsmodellen". Här är projektprocessen linjär och sekventiell. Det innebär att varje fas måste slutföras innan nästa påbörjas. Stor vikt läggs vid planering i förväg och det finns ofta tydliga riktlinjer för varje steg.

Vattenfallsmodellen passar ofta för projekt med tydligt definierade krav och förutsägbara resultat, där du inte behöver ändra element snabbt eller ofta, och där omfånget av projektet är fastställt.

Läs även: Projekttriangeln - omfattning, tid och budget

Den strukturerade metoden underlättar övervakning av framsteg och budgetstyrning, men det kan också leda till längre leveranstider och utmaningar med att anpassa sig till förändringar när projektet redan är igång.

Agila metoder inom projektledning

Inom agil projektstyrning använder man en iterativ och gradvis metod där projektet delas upp i mindre, hanterbara enheter kallade Sprints.

Agila metoder fokuserar på samarbete, kundnöjdhet och ständig förbättring. Det innebär att man snabbt kan anpassa sig till nya krav och leverera projektleveranser oftare och i mindre omfattning.

Agilitet passar bäst i miljöer där flexibilitet är avgörande och där det är acceptabelt (eller förväntat) att det slutliga resultatet kan utvecklas.

Det är särskilt fördelaktigt i komplexa projekt som kräver frekventa utvärderingar och justeringar, såsom exempelvis inom mjukvaruutveckling.

Läs mer: Agil projektledning

Därför blir skillnaderna mellan agila och vattenfallsprojektmetoder verkligen tydliga när det gäller alla projektfaser.

Behöver du integrera Jira med en användarvänlig tidsrapportering? Kolla in TimeLogs integration till Jira Cloud.

Är du en projektledare inom konsult- eller rådgivningsbranschen?

I konsultbranschen spelar projektledarna en avgörande roll för att säkerställa att klientförväntningar matchas med projektleveranser, att resurser hanteras effektivt och att kommunikationen med intressenter underlättas. Deras förmåga till riskhantering och problemlösning är också avgörande för att leda projekt till en framgångsrik avslutning.

Läs även: De 5 vanligaste felen som kan få ett projekt att misslyckas

För konsultföretag som hanterar otaliga projekt är det avgörande att standardisera processer. Det säkerställer kvalitet och effektivitet och som projektledare innebär det att du kan överföra kunskap och bästa praxis från ett projekt till ett annat, till fördel för både klienter och konsultföretaget.

Med din guide - projektets livscykel - och varje stopp längs vägen - de 5 projektfaserna - kan du säkert leda ditt projekt genom varje fas och se till att ni når era mål och håller er inom budgeten.

Ta även en titt på våra kostnadsfria mallar för dina projektets milstolpar 

Agil projektledning: projektledarens guide till framgång

Agil projektledning: projektledarens guide till framgång

5 min read

Ny på projektledning? Få en överblick över projektets livscykel, de fem projektfaserna och lär dig skillnaderna mellan vattenfall och agil projektledning.

Download now
De 5 värsta felen en projektledare kan begå

De 5 värsta felen en projektledare kan begå

5 min read

Ny på projektledning? Få en överblick över projektets livscykel, de fem projektfaserna och lär dig skillnaderna mellan vattenfall och agil projektledning.

Download now
Vad är projektmilstolpar? Guide, exempel och mall

Vad är projektmilstolpar? Guide, exempel och mall

13 min read

Ny på projektledning? Få en överblick över projektets livscykel, de fem projektfaserna och lär dig skillnaderna mellan vattenfall och agil projektledning.

Download now
Projekttriangeln: så balanserar du projektets tid, budget och scope

Projekttriangeln: så balanserar du projektets tid, budget och scope

8 min read

Ny på projektledning? Få en överblick över projektets livscykel, de fem projektfaserna och lär dig skillnaderna mellan vattenfall och agil projektledning.

Download now
Intressentanalys: Projektledarens guide

Intressentanalys: Projektledarens guide

10 min read

Ny på projektledning? Få en överblick över projektets livscykel, de fem projektfaserna och lär dig skillnaderna mellan vattenfall och agil projektledning.

Download now
Den effektiva projektplanen: projektledarens ultimata guide

Den effektiva projektplanen: projektledarens ultimata guide

24 min read

Ny på projektledning? Få en överblick över projektets livscykel, de fem projektfaserna och lär dig skillnaderna mellan vattenfall och agil projektledning.

Download now
Vad innebär projektomfattning (project scope)? En komplett guide

Vad innebär projektomfattning (project scope)? En komplett guide

18 min read

Ny på projektledning? Få en överblick över projektets livscykel, de fem projektfaserna och lär dig skillnaderna mellan vattenfall och agil projektledning.

Download now
[Jämförelse] Hitta det bästa projektverktyg

[Jämförelse] Hitta det bästa projektverktyg

12 min read

Ny på projektledning? Få en överblick över projektets livscykel, de fem projektfaserna och lär dig skillnaderna mellan vattenfall och agil projektledning.

Download now
Projekthantering i Excel | Se för- och nackdelar

Projekthantering i Excel | Se för- och nackdelar

8 min read

Ny på projektledning? Få en överblick över projektets livscykel, de fem projektfaserna och lär dig skillnaderna mellan vattenfall och agil projektledning.

Download now