Skip to the main content.

Tidsregistrering
Prøv nem tidsregistrering, så du kan få et pålideligt datagrundlag til pletfri fakturering og dybere indsigt i forretningen.

Projektstyring
Få en fuld værktøjskasse som projektleder, så kan du holde alle dine projekter på sporet - og rentable.

Ressourceplanlægning
Bemand projekter, øg faktureringsgraden og få godt overblik over fremtiden.

Indsigt og rapportering
Bliv klogere - hurtigere - for at træffe kloge beslutninger, der giver jer langsigtet vækst.

Projektregnskab og fakturering
Fakturer alt - hurtigt og præcist - mens du holder styr på projektets økonomi.

Personale og løn
Giv revisorer og HR et intelligent værktøj til at eliminere drænende administration.

Økonomisystemer
Med TimeLog kan du integrere til dit økonomisystem. Så kan du spare tid og reducere manuelle opgaver.

Lønsystemer
TimeLog tilbyder integrationer til flere forskellige lønsystemer. Få nem lønadministration.

Udvidelser
Registrér tid via Outlook, brug gamification eller brug andre af vores udvidelser til at understøtte jeres forretning.

Flere Juridiske Enheder
Skab synergi mellem dine afdelinger og på tværs af grænser og kontorer.

Business Intelligence
Udnyt den indsigt og data, du får fra TimeLog, fuldt ud. TimeLog PSA er klar til at blive integreret med flere BI-løsninger.

Partnerintegrationer
TimeLog PSA er en del af et større økosystem. Få et overblik over alle partnerintegrationerne i TimeLog-familien.

Økonomiafdelingen
Spar 1-2 dage om måneden på din faktureringsproces.

Projekt teams
Fra planlægning til udførelse og evaluering: Stærke værktøjer til alle jeres projekter og teams.

Ledelse og management
Skab en præstationsdrevet kultur med stærke rapporteringsfunktioner. smidigere interne processer og bedre data.

Større virksomheder
Få bedre drift og performance på tværs af kontorer, lande og afdelinger.

NGOs og non-profit organisationer
Få enklere interne processer, brug mindre tid på administration, og få dokumentationen på plads - til en nedsat pris.

Blog
Bliv inspireret til at drive en endnu bedre virksomhed med artikler, guides, analyser og værktøjer i bloggen.

Guides, podcasts og webinarer
Få skabeloner, guides, podcasts og webinarer, der hjælper og inspirerer dig.

VIP Brugergruppe
Sæt dit præg på TimeLog PSA og vær en del af vores brugergruppe.

Help Center
Leder du efter hjælpemateriale og brugervejledninger til TimeLog? Find al den hjælp, du har brug for nu.

Et system på tværs af grænser
Se, hvordan andre organisationer bruger TimeLog som en enkelt kilde til sandhed på tværs af grænser, afdelinger og valutaer.

Bedre integrationer og API
Oplev de fordele, kunderne får ved at bruge vores integrationer og API. 

Rapportering i real-tid
Sådan ændrer rapportering i real-tid processer og beslutningsgrundlag.

Fordele med ressourceplanlægning
Med en bedre forståelse af jeres ressourcer, følger bedre planlægning og forecast.

Forbedret projektøkonomi
Få styr på betalingsaftaler, KPI'er og projektmarginer. 

Hurtigere fakturering
Sådan reducerer andre virksomheder den tid, de bruger på fakturering, med 75 %.

TimeLog's historie
Få indsigt i TimeLog, og hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe bæredygtig vækst.

Medarbejdere
Find den TimeLogger du skal i kontakt med.

Karriere
Hvordan er det at arbejde hos TimeLog og hvilke åbne stillinger har vi for tiden? Få svaret lige her.

Partner
Skab endnu mere værdi for både dine og vores kunder som TimeLog-partner.

Meget mere service
Online Help Center, skræddersyet onboarding og support fra dag 1.

CSR og bæredygtighed
Vi arbejder for at sikre en positiv indvirkning på planeten, mennesker og virksomheder.

Sikkerhed og GDPR
Få mere at vide om, hvordan vi arbejder for at beskytte dine data og give maksimal sikkerhed.

6 min read

Hvad er et projekt scope? Få en komplet guide nu

Et godt projekt scope er vigtigt, hvis du vil levere et projekt uden at miste overblik undervejs. Projekt scope kan oversættes til projekt omgang. Og det handler både om hvad der skal med i projektet og hvor projektet skal afgrænses. 

Lær at scope projekter og hvordan du laver et vellykket scope nu.

Hvad er et projekt scope? Få en komplet guide nu

Har du nogensinde skulle styre et projekt, hvor du skulle levere noget, du ikke havde ressourcer, penge eller tid til?

Hvor din chef eller kunde blev ved med at ringe, fordi de ikke synes projektet leverede det aftalte? Så har du muligvis ikke fået lavet et klart og veldefineret projekt scope med projektets interessenter.

Så hvad gør du, når du skal definere projekt omfang?

I denne artikel får du en komplet gennemgang og en how-to-guide, der hjælper dig med at lave et robust projekt scope.

hvad er et projekt scope?

 

Hvad er et projekt scope?

Et projekt scope er grundlæggende en definition af, hvad du skal levere inden for projektet og – lige så vigtigt – hvad du IKKE skal levere. Det er med andre ord en definition af projekt omfang og en afgrænsning. 

Man kan sige, at dit scope skal beskrive indholdet af det arbejde, som du og dit projektteam skal udføre for at levere et specifikt produkt, en tjeneste eller et resultat.

Du skal helst begynde arbejdet på projekt omgang og scope, før du laver din projektplan.

Som projektleder definerer du aldrig et projekt scope alene. Du skal involvere alle projektets interessenter og nå til enighed med dem om, hvad projektet skal levere, og hvad der skal afgrænses fra projektet.

Processen er kompliceret, fordi forskellige interessenter har forskellige dagsordener, prioriteter og holdninger. Men det er vigtigt at involvere dem for at definere projektets scope, da øger risikoen for, at du ikke kan overholde projekttrekantens tre sider (tid, omfang og budget), hvis du skal tilpasse projektet senere i forløbet.

Det kan betyde, at du må levere et resultat af lavere kvalitet.

Hvad er et scope statement?

Et projekt scope statement er et dokument, som definerer alle aspekter af et projekt scope.

Som projektleder er du nødt til ofte at vende tilbage til dokumentet, når interessenterne forsøger at skubbe grænserne for dit projekt. Eller når du fortaber dig i detaljerne om eksekveringen af projektet.

Dette statement skal være tilgængeligt for alle interessenter, og du skal få dem til at godkende de endelige formuleringer, før du går i gang med projektet.

Projekter løber ofte løbsk, når der er blevet lavet for mange mundtlige aftaler. Dit project scope statement hjælper dig med at holde projektet på sporet og undgå scope creep.

Project scope eksempel

Selvom alle projekter er forskellige, både hvad angår karakteren, størrelsen og den organisatoriske kapacitet, bør et projekt scope altid indeholde bestemte elementer, der definerer projektets mål og tydelige begrænsninger.

Her er nogle eksempler på de mest almindelige elementer i et projekt scope:

Projektets mål og værdiskabelse

 • Hvad er formålet med at gennemføre projektet (brug SMART)? Hvilken værdi giver det din virksomhed eller kunde?

Beskrivelse og endelig levering

 • Hvad handler projektet om? Hvilket "produkt" skal projektet levere til din virksomhed eller kunde? Det kan være en software, en implementering, en rapport osv.

Begrænsninger og udelukkelser

 • Hvad er ikke en del af scopet (vigtigt for at undgå scope creep)? Hvordan er projekt omfanget afgrænset? Hvilke faktorer begrænser projektet? For eksempel budget, tidsfrister, usikkerheder, tekniske problemer.

Statement of work

 • En detaljeret definition af det arbejde, som dit projektteam skal udføre. Hvad er de vigtigste elementer i jeres arbejde, som påvirker projektets resultat?

Projektets milepæle og tidslinje

Godkendelseskriterier

 • Hvilke kvalitetskrav skal overholdes, for at kunden vil godkende leveringen?

 

Hvad er scope creep inden for projektledelse?

Scope creep opstår, når der gradvist føjes flere leveringer til projektet og udvider de aftalte projektleveringer.

Det kommer snigende, da det ikke er noget, som sker med vilje eller som er skrevet ned. Det sker bare, fordi dine interessenter kommer på (måske ret gode) idéer, mens projektet er i gang.


Sørg blot for at gøre denne udvidelse formel i et opdateret projekt scope, som alle interessenter godkender, før du fortsætter.

hvad-er-projekt-scope-scope-projekt-i-projekttrekanten-2

 

 

Opdatering af scope – projekt scope inden for projekttrekanten

Hvis du er nødt til at ændre projektets scope, skal du være klar over, at de andre dele af projekttrekanten også skal tilpasses. Ellers stemmer projektets omkostninger og tidslinje ikke længere overens med dit scope.

Når du tilpasser dit projekt omfang, skal disse tilpasninger formuleres og godkendes af projektets interessenter. Kunder presser ofte på for at udvide projektets scope uden samtidig at presse på for at øge budget og forlænge tidsfrister.

Læs også: Hent skabeloner til milepæle i projekter [guide + skabeloner]

Som projektleder er det dit ansvar at få nye estimater og forhandle et nyt budget og en ny tidsfrist på plads.

Hvis du ikke gør det, risikerer projektet at overskride tidsfrister og budget, før du kan levere elementerne inden for scopet.

projekttrekanten-hvad-er-projekt-scope2

Hvad er projekttrekanten (eller jerntrekanten)?

Projekttrekanten viser de begrænsninger, ethvert projekt skal udføres inden for. Begrænsningerne er forbundne og afhængige af hinanden, og de skal altid være i balance.

De består af:

 • Projekt scope
 • Omkostninger
 • Tid

Alle tre begrænsninger er forbundne, så hvis du er nødt til at udvide en af dem, skal du overveje også at udvide en eller begge af de andre begrænsninger.

Sagt på en anden måde: Hvis du udvider dit projekt scope, er du nok nødt til at øge omkostningerne eller forlænge tidslinjen – måske begge dele. Det samme gælder, hvis du enten forkorter tidslinjen eller mindsker omkostningerne. Du bør tilpasse de to andre begrænsninger tilsvarende.

Hvorfor er det vigtigt at scope et projekt?

At lave et veldefineret projekt scope er det første, der skal ske i projektledelsens arbejdsproces. Det indrammer og giver projektet retning, og al efterfølgende planlægning, forhandling og evaluering skal baseres på dette.

Det giver også dit projektteam og dine interessenter en tydelig køreplan og fælles forståelse for, hvad projektet er - og ikke er.

Projekter uden et tydeligt og godkendt projekt scope risikerer:

 • utilsigtede ændringer i mål og retning
 • mange ændringer i kravene
 • afvigelser i resultatet, den endelige levering og kvaliteten og deraf følgende forsinkelser og budgetoverskridelser
 • et projektteam, som ender med at arbejde på ting, der ikke er en del af scopet.

Da du altid kan (og bør) vende tilbage til dit scope statement i løbet af projekts udførelse, kan du sikre, at dine og dit teams beslutninger stemmer overens med det aftalte.

Et statement giver dig også en solid forhandlingsplatform ved ændringer af budgettet og tidslinjen, hvis din kunde (eller leder) beder om ændringer i leveringen.

Lad os se på, hvordan du laver et projekt scope.

 

Scope styring: Sådan laver du dit projekt scope

Et projekt scope skal altid være færdigt og godkendt, inden projektet starter.

For at lave et godt scope skal der lidt mere til end blot at snuppe computeren og begynde at skrive i et tomt dokument.

Du skal gennemgå de forskellige faser og involvere alle interessenter i processen.

Hvis du holder dig til disse fire trin, er du godt på vej.

Trin 1: Få det basale på plads – et foreløbigt oprids

Som projektleder er du ofte ikke til stede, når projektet bliver solgt til kunden.

Eller når det bliver vedtaget i bestyrelseslokalet.

Så første trin er at forstå de store træk i projektet – og gøre din research klar til dit projekt scope. Du skal tale med dit salgsteam i dette trin, hvis du ikke var involveret i salget.

I dette trin kortlægger du:

 • Projektet i sin mest basale form (vi skal ændre dette/producere dette osv.)
 • Projektets interessenter – både i din virksomhed og hos kunden
 • Den basale levering
 • Projektets mål

Og du laver opridset af det project scope statement, som du kommer til at bruge under resten af projektet.

Trin 2: Indhent krav fra alle

I denne fase skal du kontakte alle interessenter og ansvarlige for projektet for at tydeliggøre og dokumentere forventninger og krav.

Som tommelfingerregel kan du aldrig involvere for mange interessenter, da der kan opstå nye krav fra uventede sider i løbet af hele projektet. Når du indhenter krav, skal du sørge for, at alle bliver hørt fra starten, og at kravene stemmer overens med projektet.

Det er vigtigt, at dokumentere alt i denne fase, også de forventninger du mener er urealistiske, så du har en komplet oversigt over forventninger og krav. På den måde kan du tidligt spotte uoverensstemmelser og arbejde på at tilpasse forventningerne i det endelige scope statement.

Disse interessenter skal altid høres i denne fase:

 • Kunden
 • Den ansvarlige for projektet
 • Enhver, der er berørt af leveringen af projektet (typisk en slutbruger)
 • Dine projektteams

Hvilke typer af krav skal du indhente?

 • Hvad er den forventede levering/kvalitet?
 • Hvad er ikke en del af scopet?
 • Hvilke begrænsninger er der for projektet (budget, tid, ressourcer, kendte problemer osv.)?

Trin 3: Lav interessenternes krav om til et veldefineret scope

Når du har indhentet alle krav, er det tid til at lave dem om til et tydeligt projekt scope.

Det er nemt, hvis alle interessenter var enige i trin 2.

Hvis interessenternes krav IKKE stemmer overens, skal du definere dit scope så godt, som du kan (på områder hvor de stemmer overens) og kortlægge forventninger og krav, der ikke matcher. Indkald interessenterne til forhandling om alt, de ikke er enige om, indtil du har en tydelig definition, som alle bakker op om.

I denne fase skal dit statement formuleres så tydeligt som muligt, så det ikke kan fortolkes på flere måder og senere føre til diskussioner og uenigheder.

Få den endelige definition valideret, godkendt og underskrevet af alle interessenter.

Trin 4: Kontrol af dit projekt scope under udførslen

Efter de indledende faser har du et dokument, som du kan konsultere og henvise til i alle projektets efterfølgende faser. Du kan blive ved med at vende tilbage til dit scope, når der opstår komplekse spørgsmål og scope creep i løbet af projektet.

Et projekt scope, der bare samler støv er nytteløst, og du går glip af et af de bedste værktøjer i kassen.

Der er ofte brug for at opdatere dit scope under eksekveringen af projektet.

Måske støder du på tekniske vanskeligheder, som ændrer den endelige levering. Eller kunden beder om yderligere funktioner.

Du skal gennemgå trin 2 og 3 igen for at sikre, at alle er enige i de ændringer, som sker.

Der skal også forhandles et nyt budget og en realistisk tidsramme på plads.

Et værktøj til levering af dit projekt inden for budget og deadline

Du har nu dit projekt scope, og så handler det bare om at udføre projektet.

Ville det ikke være skønt med et ordentligt projektledelsesværktøj, som kan hjælpe dig?

TimeLog giver dig alle de værktøjer, du skal bruge, for at få dine projekter over målstregen – inden for tidsfristen og budgettet.

Du får:

 • Nem projektplanlægning med Work Breakdown Structure i op til 5 niveauer
 • Budgetværktøjer til dit projekt, opgaver og team
 • Understøttelse af alle kontrakttyper/afgreningsformer, når du skal fakturere kunden
 • Nem tidsregistrering og udgiftsregistrering, der sørger for, at budgettet bliver overholdt
 • Avanceret håndtering af timepriser, så projektet ikke mister penge
 • Projektskabeloner til hurtig oprettelse af projekter eller udvidelse af din projektplan

Hvad er en milepæl i et projekt? Guide, eksempler og skabeloner

Hvad er en milepæl i et projekt? Guide, eksempler og skabeloner

21 min read

Hvad er et projekt scope? Hvordan undgår du scope creep og hvorfor skal du altid have et scope statement? Få projektlederens guide til projekt scope nu.

Download now
Den effektive projektplan

Den effektive projektplan

24 min read

Hvad er et projekt scope? Hvordan undgår du scope creep og hvorfor skal du altid have et scope statement? Få projektlederens guide til projekt scope nu.

Download now
Hvorfor fejler projekter? De 5 værste fejl i projekter

Hvorfor fejler projekter? De 5 værste fejl i projekter

5 min read

Hvad er et projekt scope? Hvordan undgår du scope creep og hvorfor skal du altid have et scope statement? Få projektlederens guide til projekt scope nu.

Download now
Guide til interessentanalyse: Styr dit projekt sikkert gennem modstand

Guide til interessentanalyse: Styr dit projekt sikkert gennem modstand

10 min read

Hvad er et projekt scope? Hvordan undgår du scope creep og hvorfor skal du altid have et scope statement? Få projektlederens guide til projekt scope nu.

Download now
Projekttrekanten: Sådan balancerer du tid, penge og omfang

Projekttrekanten: Sådan balancerer du tid, penge og omfang

9 min read

Hvad er et projekt scope? Hvordan undgår du scope creep og hvorfor skal du altid have et scope statement? Få projektlederens guide til projekt scope nu.

Download now
Projektfaser: Hvad er projektets livscyklus?

Projektfaser: Hvad er projektets livscyklus?

8 min read

Hvad er et projekt scope? Hvordan undgår du scope creep og hvorfor skal du altid have et scope statement? Få projektlederens guide til projekt scope nu.

Download now
Projektbudget: Løft projektets overskud til nye højder

Projektbudget: Løft projektets overskud til nye højder

10 min read

Hvad er et projekt scope? Hvordan undgår du scope creep og hvorfor skal du altid have et scope statement? Få projektlederens guide til projekt scope nu.

Download now
Projektøkonomi for begyndere: Projektstyring med enkle midler

Projektøkonomi for begyndere: Projektstyring med enkle midler

11 min read

Hvad er et projekt scope? Hvordan undgår du scope creep og hvorfor skal du altid have et scope statement? Få projektlederens guide til projekt scope nu.

Download now
Projektstyring i Excel - Få indsigt i fordele og ulemper nu

Projektstyring i Excel - Få indsigt i fordele og ulemper nu

7 min read

Hvad er et projekt scope? Hvordan undgår du scope creep og hvorfor skal du altid have et scope statement? Få projektlederens guide til projekt scope nu.

Download now