Skip to the main content.

Tidrapportering
Skapa en stabil datagrund för smidig fakturering och detaljerade affärsinsikter med enkel tidrapportering.

Projektledning
Bli världsmästare i projektledning. Håll dina projekt på rätt spår - och lönsamma.

Resursplanering
Bemanna projekt på ett effektivt sätt och driv företaget med säkerhet.

Ledningsrapportering
Bli smartare - snabbare - och fatta smarta beslut som ger långsiktiga effekter på tillväxten.

Fakturering
Fakturera allt - snabbt och korrekt - samtidigt som du håller koll på projektets ekonomi.

Personal och lön
Ge CFO:er och HR-avdelningar ett verktyg för att eliminera onödig administration.

Finansiella system
Med TimeLog kan du integrera med ditt ekonomisystem. Det sparar tid och minskar det manuella arbetet.

Lönesystem
TimeLog erbjuder integrationer till flera olika lönesystem. Få enkel lönehantering.

Moduler
Rapportera tid via Outlook, använd gamification eller andra moduler som kan förenkla processer i din verksamhet.

Flera juridiska personer
Skapa synergi mellan avdelningar, mellan länder och kontor med modulen för flera juridiska personer.

Affärsinformation
Dra full nytta av de insikter och data du får från TimeLog. TimeLog PSA är redo att integreras med flera olika BI-lösningar.

Partnerintegrationer
TimeLog PSA är en del av ett större ekosystem. Få en översikt över alla partnerintegrationer i TimeLog-familjen.

Ekonomiavdelning
Spara 1-2 dagar per månad på din faktureringsprocess.

Projektavdelingar
Från planering till genomförande och utvärdering. Starka verktyg för varje projektledare.

Ledningsavdelning
Skapa en prestationsdriven kultur med starka rapporteringsmöjligheter.

Stora företag
Förbättra verksamhet och resultat i olika enheter, länder och avdelningar.

Icke-statliga organisationer och ideella organisationer
Förenkla interna processer, lägg mindre tid på administration och få dokumentationen på plats - till ett rabatterat pris.

Blogg
Få inspiration till att driva en ännu bättre verksamhet med artiklar, guider, analyser och verktyg i bloggen.

Guider, podcasts och webbinarier
Få tillgång till mallar, guider och webbinarier som hjälper och inspirerar dig.

Help Center
Letar du efter hjälpmaterial och användarhandböcker för TimeLog? Hitta all hjälp du behöver nu.

Prova TimeLog nu!

En enda källa till sanning
Se hur andra organisationer använder TimeLog som deras enda källa till sanning till länder, avdelningar och valutor.

Bättre integration och API
Upptäck vilka fördelar kunderna får av att använda våra integrationer och API.

Rapportering i realtid 
Hur realtidsrapportering förändrar processer och beslutsfattande.

Kom igång med resursplanering
Med en bättre förståelse för dina resurser följer bättre planering och prognoser.

Förbättrade projektfinanser
Läs om hur andra verksamheter hanterar betalningsavtal, KPI:er och projektmarginaler.

Snabbare fakturering
Så här gör andra företag för att minska den tid de lägger på fakturering med 75 %.

Historien om TimeLog
Få insikter om TimeLog och hur vi kan hjälpa dig att växa och utveckla din verksamhet.

Medarbetarna
Se vem som dyker upp varje dag för att leverera den bästa PSA-lösningen till dig.

Karriär
Hur är det att arbeta på TimeLog? Håller vi på att anställa? Få svaret här.

Partner
Skapa ännu mer värde för dina kunder som TimeLog-partner.

Mycket mer service
Hjälp center, skräddarsydd onboarding och support från dag 1.

Vårt sociala ansvar
Vi arbetar för att säkerställa en positiv inverkan på planeten, människor och företag.

GDPR & säkerhet
Läs mer om hur vi arbetar för att skydda dina uppgifter och ge maximal säkerhet.

4 min read

Introduktion till projektekonomi: Begrepp, processer och verktyg

Vilka faktorer i projektledning påverkar din projektets ekonomi? Få grepp om de begrepp, verktyg och nyckeltal som du som projektledare behöver känna till och skapa grunden för en stark projektets ekonomi nu.

Introduktion till projektekonomi: Begrepp, processer och verktyg

Bli mästare inom projektekonomi och projektstyrning

Som projektledare är du van vid att agera. Du förstår dina kunders behov och kan omvandla dem till konkreta uppgifter för dina kollegor. Du hanterar risker - oavsett om de är relaterade till leveranser eller ekonomi - och du kan effektivt leda ett projekt från idé till genomförande, överlämning och rapportering.

Men om jag nämner projektredovisning, budgetering och nyckeltal för prestanda (KPI:er), vad säger du då?

För många projektledare är det enkelt att kommunicera, samordna, leda och motivera, medan det kan vara mer utmanande att hantera de ekonomiska aspekterna av ett projekt.

Upptäck även: Verktyg för projektstyrning för konsulter, ingenjörer och arkitekter.

 

Men som en projektledare inom konsult- och rådgivarbranschen är det avgörande att kunna navigera, utvärdera och förbättra projektets ekonomi, redovisning och projektstyrning.

Är inte projektets ekonomi (eller redovisning) CFO: s ansvar?

Jo! CFO:n och ekonomiavdelningen spelar en stor roll när det gäller projektets ekonomi.

Men projektledaren är minst lika viktig.

Det är ofta projektledaren som har den djupaste och mest aktuella insikten i leveranser, kundavtal, uppgifter, betalningsvillkor, prismodeller, tidsåtgång, projektdeltagare, kompetenser med mera.

Det ger dig, som projektledare, en unik position. Och som både Pippi Långstrump och Spiderman säger (på lite olika sätt): 'Med stor makt följer stort ansvar'.

Finansiell projekthantering fokuserar på projektledning, budgetering, finansiella mätetal, prestationsmätning och projektoptimering.
TL flower 2021 - pink quote

Syftet är att driva dina projekt på ett sätt som leder till ökad lönsamhet. Det öppnar dörren för fler projekt, nya kunder och skapar större utrymme för både din verksamhet och dig själv.

Läs även: Den effektiva projektplanen - den ultimata guiden för projektledare.

Det krävs nya arbetsmetoder när du inkluderar ekonomi i ditt projekt

Att ge sig ut på nytt territorium är en utmaning. Du måste lära dig ett nytt språk, traditioner, arbetsmetoder och vanor. Ibland måste du till och med avlära något.

Som projektledare är du beroende av andra och stöter på en mängd externa och interna beroenden. Det innebär att du måste få andra att hoppa på tåget för att lyckas.

  • Om du behöver känna till den aktuella timpriset måste varje projektdeltagare registrera tid (helst dagligen).
  • Om du vill kunna budgetera i realtid eller göra prognoser, behöver du skapa budgetförslag och planera innan du startar projektet.
  • Det är viktigt att ha kvalitetsdata om projektet i realtid för att kunna hålla koll på pågående arbeten, från början till slut - och allt där emellan.

Dessa exempel illustrerar vikten av interna processer, såsom tidrapportering, när det kommer till att hantera projektets ekonomi på ett effektivt sätt.

Och även om det inte är enkelt, är det givande (i form av vinst, nöjda kunder och medarbetare med en bättre arbetsbalans), så jag hoppas att du är redo att ta din ekonomiska projektstyrning till nästa nivå!

Lycka till på resan! 🦸‍♀️

Ladda ner e-boken "Bliv 100-meter mästare i projektekonomin" (på engelska).

 

Ditt utbyte av denna bloggpost:

 


Projektekonomi: Nyckeln till framgångsrik projektledning

Vi börjar resan med en introduktion för projektledare om projektets ekonomi.
 

Introduktion till projektekonomi

Att hantera projektekonomi innebär att man på ett systematiskt sätt planerar, organiserar och kontrollerar de finansiella aspekterna av projektet för att säkerställa att man håller budgeten, når de finansiella mål man satt upp och levererar värde.

Processen omfattar kostnadsberäkning, analys av finansiella data och resursfördelning. Allt i syfte att säkerställa att du framgångsrikt kan slutföra projekt samtidigt som du kontrollerar de finansiella riskerna.

 

De 4 stegen av projektledarskap och ekonomistyrning

På TimeLog har vi utvecklat en modell för projektstyrning som visar hur du kan komma igång med och kontinuerligt förbättra er projektledningsekonomi. Modellen belyser vilka processer och nyckeltal för prestanda (KPI:er) ni bör implementera beroende på er nuvarande mognadsnivå inom projektledning.

KPI:erna - och den insikt de ger dig - utgör grunden för flera analyser av projektets lönsamhet och vinst. Det kommer ytterligare att förbättra er projektledningsekonomi och er verksamhets ekonomiska fundament och möjligheter.

Det finns många relevanta modeller när det handlar om projektledningsekonomi och projektstyrning. Det som utmärker vår modell är att den bygger på över 20 års erfarenhet inom den nordiska konsult- och rådgivarbranschen.

Du föds inte som den perfekta projektledaren. Du växer fram till en

Som ordspråket säger: 'Rom byggdes inte på en dag'. Samma gäller för alla de fantastiska projektledare vi möter varje dag inom konsultbranschen.

Excellens kommer från års arbete. Kompetenser utvecklas gradvis genom teori och praktik, samt när vi bygger på erfarenheter, misstag och framgångar.

Med det i åtanke presenterar jag här TimeLogs modell för styrning (och utveckling) av din projektekonomi.

Project financial management maturity model

 

Vill du utforska de olika nivåerna av projektledningsekonomi? Ta dig vidare till våra andra artiklar om projektledningsekonomi, processer och KPI:er:

  • Sidekick-nivån i projektledningsekonomi: De KPI:er och processer vi satsar på
  • Hero-nivån i projektledningsekonomi: Budgetering, budgetering, budgetering
  • Guardian-nivån i projektledningsekonomi: Intäktsredovisning och pågående arbeten
  • Är du en legend inom projektledningsekonomi? Dina go-to KPI:er och processer för att säkerställa projektleverans i tid

Projektstyrnings-KPI:er - från sidekick till legend

När ni har full kontroll på processerna öppnas möjligheten att samla in data. Det ger grunden för att övervaka och leda projekt i realtid genom projekt-KPI:er.

Projektledarens viktiga nyckeltal

Project KPIS cheat sheet - for www - COM

 

Hur du kan optimera som projektledare: De 3 teknikerna du bör ha koll på

1. Insider/outsider-övningen

Insider/outsider-övningen är en grundläggande process där utvalda projektdeltagare, projektledaren och eventuellt en eller två personer från ekonomiavdelningen noggrant går igenom avslutade uppgifter genom att kontrollera kommentarerna för varje uppgift och säkerställa att uppgiften ligger inom ramarna.

Vi har funnit att företag som regelbundet genomför denna övning upplever cirka 10% mer vinst i bottenlinjen. Det kan ta tid, men det är värdefullt.

[Hämta e-boken "Bliv 100-meter mästare i projektökonomin. Inget e-postkrav!]

2. Kom ihåg projekttriangeln

Projekttriangeln är ett känt verktyg för många projektledare. Genom att konstant balansera och anpassa de tre sidorna av din triangel får du en bättre förståelse för var, hur och vad som behöver ändras om ditt projekt är i fara.

Genom att använda projekttriangeln som ett verktyg när du pratar med dina kunder kan det också göra en svår diskussion lättare, om du behöver justera budgeten och/eller omfånget.

Läs också: Projekttriangeln: Så balanserar du tid, budget och omfång

3. Det hemliga vapnet för konsulter: Prismodeller

När du har effektiva processer och mäter viktiga KPI:er, kan nästa steg vara att vara mer proaktiv när det gäller prismodeller.

Det kan vara att din organisation redan har en favoritmodell eller att du önskar använda en annan modell mer frekvent. Vi såg till exempel många konsultfirmor övergå till abonnemangsmodeller för att säkerställa kontinuerliga intäkter för några år sedan.

Oavsett vilken prismodell du för närvarande använder är det viktigt att vara medveten om fördelarna och nackdelarna med varje modell.

Vem vet... En ny prismodell kan möjligtvis öka vinsterna i dina projekt.

Men, vilken prismodell passar bäst för dig?

Det beror på flera faktorer...

  • Hur bra är ditt företag på att uppskatta arbetet och skapa budgetförslag?
  • Hur standardiserade är era processer?
  • Hur bra är ni på att skala era tjänster och konceptualisera ert arbete?

Att skala konsulttjänster kan vara en utmaning, så ju mer ni kan kopiera, standardisera och återanvända, desto mer tjänar ni.

Men om ni inte kan standardisera eller skala, finns det några prismodeller ni bör undvika till varje pris.

Ta reda på vilka i vår korta lärandeserie om prismodeller för konsulter.

Få den första lektionen av Kontraktskolan för Konsulter nu.

Ta kontroll över dina projektekonomier: Våra mest effektiva strategier

Ta kontroll över dina projektekonomier: Våra mest effektiva strategier

9 min read

En introduktion till projektledningsekonomi: Lär dig om vikten av att hantera projektets ekonomi och hur du kan optimera dina processer för att öka lönsamheten och effektiviteten i dina projekt.

Download now
Projektfaser: Vad är projektets livscykel?

Projektfaser: Vad är projektets livscykel?

6 min read

En introduktion till projektledningsekonomi: Lär dig om vikten av att hantera projektets ekonomi och hur du kan optimera dina processer för att öka lönsamheten och effektiviteten i dina projekt.

Download now
Vad är projektmilstolpar? Guide, exempel och mall

Vad är projektmilstolpar? Guide, exempel och mall

13 min read

En introduktion till projektledningsekonomi: Lär dig om vikten av att hantera projektets ekonomi och hur du kan optimera dina processer för att öka lönsamheten och effektiviteten i dina projekt.

Download now
Ta dina projekts lönsamhet till nya höjder

Ta dina projekts lönsamhet till nya höjder

9 min read

En introduktion till projektledningsekonomi: Lär dig om vikten av att hantera projektets ekonomi och hur du kan optimera dina processer för att öka lönsamheten och effektiviteten i dina projekt.

Download now
Agil projektledning: projektledarens guide till framgång

Agil projektledning: projektledarens guide till framgång

5 min read

En introduktion till projektledningsekonomi: Lär dig om vikten av att hantera projektets ekonomi och hur du kan optimera dina processer för att öka lönsamheten och effektiviteten i dina projekt.

Download now
De 5 värsta felen en projektledare kan begå

De 5 värsta felen en projektledare kan begå

5 min read

En introduktion till projektledningsekonomi: Lär dig om vikten av att hantera projektets ekonomi och hur du kan optimera dina processer för att öka lönsamheten och effektiviteten i dina projekt.

Download now
Projektfinansiering för nybörjare: Grunden för din projektledning

Projektfinansiering för nybörjare: Grunden för din projektledning

11 min read

En introduktion till projektledningsekonomi: Lär dig om vikten av att hantera projektets ekonomi och hur du kan optimera dina processer för att öka lönsamheten och effektiviteten i dina projekt.

Download now
Projekthantering i Excel: För- och nackdelar

Projekthantering i Excel: För- och nackdelar

8 min read

En introduktion till projektledningsekonomi: Lär dig om vikten av att hantera projektets ekonomi och hur du kan optimera dina processer för att öka lönsamheten och effektiviteten i dina projekt.

Download now
Projekttriangeln: så balanserar du projektets tid, budget och scope

Projekttriangeln: så balanserar du projektets tid, budget och scope

8 min read

En introduktion till projektledningsekonomi: Lär dig om vikten av att hantera projektets ekonomi och hur du kan optimera dina processer för att öka lönsamheten och effektiviteten i dina projekt.

Download now