Skip to the main content.

Tidrapportering
Skapa en stabil datagrund för smidig fakturering och detaljerade affärsinsikter med enkel tidrapportering.

Projektledning
Bli världsmästare i projektledning. Håll dina projekt på rätt spår - och lönsamma.

Resursplanering
Bemanna projekt på ett effektivt sätt och driv företaget med säkerhet.

Ledningsrapportering
Bli smartare - snabbare - och fatta smarta beslut som ger långsiktiga effekter på tillväxten.

Fakturering
Fakturera allt - snabbt och korrekt - samtidigt som du håller koll på projektets ekonomi.

Personal och lön
Ge CFO:er och HR-avdelningar ett verktyg för att eliminera onödig administration.

Finansiella system
Med TimeLog kan du integrera med ditt ekonomisystem. Det sparar tid och minskar det manuella arbetet.

Lönesystem
TimeLog erbjuder integrationer till flera olika lönesystem. Få enkel lönehantering.

Moduler
Rapportera tid via Outlook, använd gamification eller andra moduler som kan förenkla processer i din verksamhet.

Flera juridiska personer
Skapa synergi mellan avdelningar, mellan länder och kontor med modulen för flera juridiska personer.

Affärsinformation
Dra full nytta av de insikter och data du får från TimeLog. TimeLog PSA är redo att integreras med flera olika BI-lösningar.

Partnerintegrationer
TimeLog PSA är en del av ett större ekosystem. Få en översikt över alla partnerintegrationer i TimeLog-familjen.

Ekonomiavdelning
Spara 1-2 dagar per månad på din faktureringsprocess.

Projektavdelingar
Från planering till genomförande och utvärdering. Starka verktyg för varje projektledare.

Ledningsavdelning
Skapa en prestationsdriven kultur med starka rapporteringsmöjligheter.

Stora företag
Förbättra verksamhet och resultat i olika enheter, länder och avdelningar.

Icke-statliga organisationer och ideella organisationer
Förenkla interna processer, lägg mindre tid på administration och få dokumentationen på plats - till ett rabatterat pris.

Blogg
Få inspiration till att driva en ännu bättre verksamhet med artiklar, guider, analyser och verktyg i bloggen.

Guider, podcasts och webbinarier
Få tillgång till mallar, guider och webbinarier som hjälper och inspirerar dig.

Help Center
Letar du efter hjälpmaterial och användarhandböcker för TimeLog? Hitta all hjälp du behöver nu.

Invoicing Process SE_header

Prova TimeLog nu!

En enda källa till sanning
Se hur andra organisationer använder TimeLog som deras enda källa till sanning till länder, avdelningar och valutor.

Bättre integration och API
Upptäck vilka fördelar kunderna får av att använda våra integrationer och API.

Rapportering i realtid 
Hur realtidsrapportering förändrar processer och beslutsfattande.

Kom igång med resursplanering
Med en bättre förståelse för dina resurser följer bättre planering och prognoser.


Läs om hur andra verksamheter hanterar betalningsavtal, KPI:er och projektmarginaler.

Snabbare fakturering
Så här gör andra företag för att minska den tid de lägger på fakturering med 75 %.

Historien om TimeLog
Få insikter om TimeLog och hur vi kan hjälpa dig att växa och utveckla din verksamhet.

Medarbetarna
Se vem som dyker upp varje dag för att leverera den bästa PSA-lösningen till dig.

Karriär
Hur är det att arbeta på TimeLog? Håller vi på att anställa? Få svaret här.

Partner
Skapa ännu mer värde för dina kunder som TimeLog-partner.

Mycket mer service
Hjälp center, skräddarsydd onboarding och support från dag 1.

Vårt sociala ansvar
Vi arbetar för att säkerställa en positiv inverkan på planeten, människor och företag.

GDPR & säkerhet
Läs mer om hur vi arbetar för att skydda dina uppgifter och ge maximal säkerhet.

6 min read

Vad är projektmilstolpar? Guide, exempel och mall

Milstolpar i projektledning är en integrerad del av genomförandet av din projektplan. Men vad är en projektmilstolpe? Hur använder du milstolpar och en milstolpeplan för att driva framgångsrika projekt?

Vad är projektmilstolpar? Guide, exempel och mall

Som projektledare behöver du hela tiden balansera intressenters och kunders intressen samtidigt som du ser till att du och ditt team håller er till deadlines och projektomfång.

Denna balansakt utgör nästan alltid en riktig utmaning.

Projektmilstolpar kommunicerar effektivt framsteg till alla intressenter samtidigt som de ger dig ett effektivt verktyg för att hålla koll på viktiga leveranser och deadlines inom projektet. 

Vägskyltar längs motorvägen guidar dig mot din destination, och milstolpar i projektledning tjänar samma syfte för projektledare. I den här artikeln får du veta allt du behöver om milstolpar: vad de är, hur man använder dem och specifika exempel på projektmilstolpar.

Vad är en projektmilstolpe?

Inom projektledning låter milstolpar dig dela upp din projektplan i steg eller faser och identifiera kritiska överlämningar, nyckeldatum och större leveranser eller prestationer inom projektet.

Du kan se milstolpar som delmål du ställer in inom ditt projekts tidslinje på väg mot det övergripande projektmålet.

Ett projekt kan ha flera övergripande milstolpar. Dessa milstolpar kan i sin tur ha sina kompletterande milstolpar i större projekt.

Projektets omfattning definierar antalet milstolpar. Du bör använda så många du behöver för att få en överblick över ditt projekts framsteg.

Projektmilstolpar används främst i vattenfallsmetodiken. De visas som markörer i din övergripande projektplan – vanligtvis betecknar de en övergång från en projektfas till nästa.

milstolpar-i-vattenfallsmetodiken


Vill du arbeta effektivt med milstolpar?

Med TimeLog får du en komplett verktygslåda för projektledning, inklusive enkel hantering av projektmilstolpar.

Prova TimeLog gratis i 30 dagar!

Kom i gång med projektmilstolpar i TimeLog
 

Exempel på milstolpar inom projektledning

Alla projekt är olika och det är projektmilstolpar också. Du kan dock överväga några typiska exempel på projektmilstolpar för din projektplan.

Nedan följer några exempel:

  • Slutförande av avgörande leveranser eller kritiska uppgifter
  • Slutet på en projektfas eller början på en ny
  • Undertecknande av kontrakt
  • Kritiska överlämningar till din kund eller mellan projektteam
  • Godkännanden av leveranser från kunder eller intressenter
  • Viktiga beslutsdatum
  • Att uppnå framgångskriterier
Project milestone template - TimeLog


Behöver du en mall för att komma igång?

Fyll i formuläret för att få ditt kostnadsfria mallpaket för milstolpar


Projektets milstolpar vs aktiviteter vs mål – vad är skillnaden?

Så nu har du sett definitionen och några exempel. Men du kanske undrar vad som exakt skiljer milstolpar från aktiviteter och mål.

Och att skilja på milstolpar, aktiviteter och mål kan vara knepigt – speciellt vid större projekt.

Låt oss bryta ner det.

milstolpar-vs-aktiviteter


Milstolpar vs aktiviteter

Du kan se en milstolpe som en aktivitet, men där start- och sluttid är densamma.

Ingen gör något arbete med aktiviteten (även om du bör tilldela en ansvarig för den). Till exempel en milstolpe som färdigställande av fas 1 i en projektplan är "bocken" att alla uppgifter i fas 1 är genomförda, och att vi bekräftar att denna del av projektet är avslutat.

Även om du kanske inte behöver kommunicera framstegen för alla aktiviteter inom den här fasen till dina intressenter och kunder, vill du låta dem veta att du har nått en milstolpe som ni alla bestämt ska vara en markör för projektets framsteg.

På det sättet skulle milstolpar kunna beskrivas som mål – men de är inte riktigt desamma.

milstolpe-vs-maal
 


Milstolpar vs mål

Den största skillnaden mellan projektmilstolpar och projektmål är att milstolpar är något vi bestämmer ska ske inom projektet, medan mål är projektets önskade resultat.

Ett exempel:

Om du har ett IT-projekt där målet är att minska administrationstiden för alla anställda med 20 % genom att införa en ny lösning kan milstolparna på vägen dit vara:

milstolpar-symboliseras-av-diamantformerObservera att milstolparna är beroende av varandra och har en betydande inverkan på projektets tidslinje i denna vattenfallsstruktur.

Alla dessa milstolpar har beslutats om i förväg och kan bockas av som slutförda.

När alla milstolpar är genomförda vilar ditt mål om 20 % administrationslättnad på att de anställda faktiskt använder lösningen i sitt dagliga arbete – vilket är något du inte aktivt kan slutföra.

Varför är projektmilstolpar viktiga?

Det finns flera anledningar till varför du behöver milstolpar för att hantera projekt.

Låt oss gå igenom de fyra viktigaste.

#1. Milstolpar är ledstjärnor i din projektplan

I de inledande stadierna av planeringen av ditt projekt bör du alltid vara noga med att inte planera mer detaljerat än vad som är vettigt vid den givna tidpunkten.

Om du planerar hela ditt projekt som en enda rad av uppgifter, kommer du snabbt att förlora översikten över din plan.

Planering med milstolpar låter dig få full överblick över viktiga aktiviteter och faser för att slutföra ditt projekt inom den övergripande deadlinen.

De låter dig dela upp din projektplan i hanterbara delar utan att gå vilse i detaljer.

#2. Milstolpar låter dig kommunicera framsteg till intressenter och kunder

Inom projektledning är din förmåga att kommunicera med alla intressenter – så väl interna som externa – avgörande för att komma i mål i tid och inom budget och omfång.

Milstolpar fungerar som dina gemensamma referenspunkter för att övervaka framstegen inom din övergripande projektplan.

Redan i projektets tidiga planeringsfas bör alla intressenter inom ditt projekt förstå vad de enskilda milstolparna betyder och ni bör komma överens om att använda dem som markörer för framsteg.

Till exempel: om en projektfas som består av mycket specialiserade uppgifter blir försenad kan dina intressenter och klienter inte nödvändigtvis involvera sig i uppgifternas detaljer. Dessa kanske bara förstås av ditt specialistteam.

Prova enklare milstolpshantering med TimeLog

Men de skulle vilja bli informerade om att ditt team inte kommer att nå den överenskomna milstolpen i tid. Eller så behöver du ytterligare finansiering för en projektfas.

För en intressent finns det inget värre än att försöka ta reda på hur ett prioriterat projekt fortskrider bara för att konsumeras av högst tekniska förklaringar rörande enskilda aktiviteter som de inte har specialistkunskapen för att verkligen förstå.

 

 #3. Milstolpar gör det lättare att justera tidslinjen för ditt projekt

Eftersom milstolpar låter dig dela upp planen i etapper, blir det mer hanterbart att ändra tidslinjen när en fas antingen ligger efter eller före schemat.

Tänk på faser som bitar av uppgifter du har uppskattat den tid som behövs för att slutföra.

När en fas är försenad eller avslutad före tidsschemat kan du justera bitarna i projektplanen och få en snabb överblick över effekten av justeringen.

Naturligtvis måste även efterföljande faser justeras i detalj efter denna första övning.

#4. Milstolpar hjälper till att hålla ditt projektteam motiverat i stora projekt

Om ditt projekt sträcker sig över månader eller till och med år, kan det vara svårt att hålla humöret uppe om du håller tillbaka champagnen till slutet av projektet.

Speciellt om teammedlemmar bara ingår i mindre projektfaser och inte ser slutresultatet.

Milstolpar låter ditt team sträva mot nåbara mål som inte ligger långt borta i framtiden.

De är bra möjligheter att fira mindre prestationer. Så nu har du blivit bekant med några av fördelarna – låt oss prata om hur man använder projektmilstolpar.

saa-anvaender-du-milstolpar-i-projektplanen


Hur du gör en milstolpeplan för ditt projekt (steg för steg)

Att arbeta med milstolpar är en integrerad del av både projektplanering och genomförande. Så detta arbete kommer aldrig att vara en fristående process.

Samtidigt som att skapa milstolpar initialt är en del av planeringsprocessen, blir de alltmer en del av kommunikationsprocessen allt eftersom ditt projektteam fortskrider.

Eftersom kommunikationsprocessen är specifik för organisationen och projekttypen, låt oss gå igenom de tre huvudstegen när vi planerar projektmilstolpar.

Steg 1: Bestäm ditt övergripande projektmål

Om milstolpar är som vägskyltar som leder dig mot din projektdestination – ditt projektmål – måste du definiera det målet.

Alla projekt behöver ett mål – annars kallar vi det för löpande verksamhet.

Det första steget i projektplaneringen bör vara att fastställa det målet.

Steg 2: Skapa en grov projektplan med milstolpar

Efter att ha bestämt ditt mål måste du och ditt team bryta ner ditt projekt i uppgifter och deluppgifter i en work breakdown structure (WBS).

I det här skedet är det en balansgång mellan att planera så detaljerat att du kan uppskatta uppgiftens varaktighet samtidigt som du inte fastnar i att planera varje uppgift i detalj.

Kom ihåg att det aldrig är meningsfullt att planera för mycket i detalj för långt fram, eftersom omständigheter som bemanning, tillgänglighet, omfattning etc. ofta förändras när projektet fortskrider.

Du behöver dock en grov uppskattning av de nödvändiga faserna och varaktigheten och beroenden av aktiviteter som är involverade.

I slutet av denna övning, tilldela milstolpar till faser och kritiska aktiviteter från din WBS. 

Steg 3: Tilldela ditt projektteam ansvar för milstolpar

Medan en grupp människor kan utföra uppgifter inom en fas, får ansvaret för en milstolpe aldrig falla på mer än en person.

Denna person är ansvarig för att nå och fullborda den milstolpe som den tilldelats. På mindre projekt kan projektledaren vara ansvarig för alla milstolpar.

Men på större projekt med många människor och externa aktörer inblandade bör ansvaret för varje fas tilldelas någon som står nära genomförandet av fasen för att säkerställa att de effektivt kan påverka utförandet och hållas ansvariga.

Detta gäller särskilt om man arbetar med projekt som sträcker sig över platser i många länder.

Arbetar du med projekt i flera länder och på flera avdelningar? TimeLogs Multiple Legal Entities-funktion kan hjälpa dig.

Under hela projektet måste du hålla nära kontakt med de personer som ansvarar för milstolpar så att du kan hålla koll på ditt projekt.

Behöver du en mall för beskrivningar av projektmilstolpar samt en översiktsmall för projektmilstolpar? Ladda ner vårt mallpaket här.

Project milestone template - TimeLog

Hur du lägger till och hanterar projektmilstolpar i TimeLog

Det är enkelt att lägga till milstolpar i din projektplan i TimeLog.

Steg 1 – Skapa din grova projektplan

Innan du lägger till dina milstolpar bör du definiera huvudfaserna i projektet och de större deluppgifterna som ingår.

Att definiera huvudfaserna och uppgifterna ger dig en överblick över projektets huvudstruktur. Du kan bryta ner din projektplan i en a work breakdown structure (WBS) i fem nivåer. Men, låt oss än så länge göra det enkelt.

skapa-projektplan-i-timelog


Steg 2 – Lägg till milstolpar i din projektplan

Lägg sedan till dina milstolpar en efter en.

Ställ in datum för slutförande av milstolpar för att få en bra överblick över ditt projekts tidslinje. Om du lägger till en ansvarig teammedlem till milstolpen kommer de att ha en tillgänglig översikt över alla milstolpar som de är ansvariga för.

Dra och släpp dina milstolpar för att passa in i projektfaserna.

projektplan-med-milstolpar-i-timelog


Steg 3 – Bocka av milstolpar när ditt projekt fortskrider

När ditt projekt fortskrider, få tillfredsställelsen av att bocka av avslutade milstolpar.

Det ser alltid bra ut på alla projektplaner.

checka-av-milstolparSteg 4 – Håll koll på milstolpar i alla projekt i ditt företag med milstolpsöversikten

Om du hanterar mer än ett projekt eller behöver hålla koll på alla ditt företags projekt kan du använda milstolpsöversikten i TimeLog för detta.

Se status på milstolpar, deadlines och vem som är ansvarig, så att du kan göra de där snabba korrigeringarna så fort något ser ut att vara fel.

oeverblick-oever-milstolpar-i-timelog


Prova ett dedikerat projektledningsverktyg

Milstolpar är bara ett verktyg inom en hel rad projektledningsverktyg som ingår i TimeLog.

TimeLog låter dig planera och genomföra projekt, och hela ditt projektteam kan registrera tid på aktiviteter och faser för att hålla dig uppdaterad om framsteg och projektekonomi.

Du kan effektivt arbeta med budgetar och kontrakt, så att du aldrig behöver spendera tid i Excel för att driva eller fakturera dina projekt.

Du kan prova TimeLog i 30 dagar gratis och se hur det känns att arbeta i ett dedikerat projektledningsverktyg.

Prova TimeLog nu!

 
Den effektiva projektplanen: projektledarens ultimata guide

Den effektiva projektplanen: projektledarens ultimata guide

24 min read

Milstolpar i projektledning är en integrerad del av genomförandet av din projektplan.

Download now
Agil projektledning: projektledarens guide till framgång

Agil projektledning: projektledarens guide till framgång

5 min read

Milstolpar i projektledning är en integrerad del av genomförandet av din projektplan.

Download now
Projekttriangeln: så balanserar du projektets tid, budget och scope

Projekttriangeln: så balanserar du projektets tid, budget och scope

8 min read

Milstolpar i projektledning är en integrerad del av genomförandet av din projektplan.

Download now
De 5 värsta felen en projektledare kan begå

De 5 värsta felen en projektledare kan begå

5 min read

Milstolpar i projektledning är en integrerad del av genomförandet av din projektplan.

Download now
Projektfaser: Vad är projektets livscykel?

Projektfaser: Vad är projektets livscykel?

6 min read

Milstolpar i projektledning är en integrerad del av genomförandet av din projektplan.

Download now
Lönehandläggning för ekonomi: Uppfyller du kraven i GDPR?

Lönehandläggning för ekonomi: Uppfyller du kraven i GDPR?

5 min read

Milstolpar i projektledning är en integrerad del av genomförandet av din projektplan.

Download now
Vad innebär projektomfattning (project scope)? En komplett guide

Vad innebär projektomfattning (project scope)? En komplett guide

18 min read

Milstolpar i projektledning är en integrerad del av genomförandet av din projektplan.

Download now
Intressentanalys: Projektledarens guide

Intressentanalys: Projektledarens guide

10 min read

Milstolpar i projektledning är en integrerad del av genomförandet av din projektplan.

Download now
Varför en tidrapport-mall i Excel är bättre än ingenting

Varför en tidrapport-mall i Excel är bättre än ingenting

4 min read

Milstolpar i projektledning är en integrerad del av genomförandet av din projektplan.

Download now