Skip to the main content.

Tidsregistrering
Prøv nem tidsregistrering, så du kan få et pålideligt datagrundlag til pletfri fakturering og dybere indsigt i forretningen.

Projektstyring
Få en fuld værktøjskasse som projektleder, så kan du holde alle dine projekter på sporet - og rentable.

Ressourceplanlægning
Bemand projekter, øg faktureringsgraden og få godt overblik over fremtiden.

Indsigt og rapportering
Bliv klogere - hurtigere - for at træffe kloge beslutninger, der giver jer langsigtet vækst.

Projektregnskab og fakturering
Fakturer alt - hurtigt og præcist - mens du holder styr på projektets økonomi.

Personale og løn
Giv revisorer og HR et intelligent værktøj til at eliminere drænende administration.

Økonomisystemer
Med TimeLog kan du integrere til dit økonomisystem. Så kan du spare tid og reducere manuelle opgaver.

Lønsystemer
TimeLog tilbyder integrationer til flere forskellige lønsystemer. Få nem lønadministration.

Udvidelser
Registrér tid via Outlook, brug gamification eller brug andre af vores udvidelser til at understøtte jeres forretning.

Flere Juridiske Enheder
Skab synergi mellem dine afdelinger og på tværs af grænser og kontorer.

Business Intelligence
Udnyt den indsigt og data, du får fra TimeLog, fuldt ud. TimeLog PSA er klar til at blive integreret med flere BI-løsninger.

Partnerintegrationer
TimeLog PSA er en del af et større økosystem. Få et overblik over alle partnerintegrationerne i TimeLog-familien.

Økonomiafdelingen
Spar 1-2 dage om måneden på din faktureringsproces.

Projekt teams
Fra planlægning til udførelse og evaluering: Stærke værktøjer til alle jeres projekter og teams.

Ledelse og management
Skab en præstationsdrevet kultur med stærke rapporteringsfunktioner. smidigere interne processer og bedre data.

Større virksomheder
Få bedre drift og performance på tværs af kontorer, lande og afdelinger.

NGOs og non-profit organisationer
Få enklere interne processer, brug mindre tid på administration, og få dokumentationen på plads - til en nedsat pris.

Blog
Bliv inspireret til at drive en endnu bedre virksomhed med artikler, guides, analyser og værktøjer i bloggen.

Guides, podcasts og webinarer
Få skabeloner, guides, podcasts og webinarer, der hjælper og inspirerer dig.

VIP Brugergruppe
Sæt dit præg på TimeLog PSA og vær en del af vores brugergruppe.

Help Center
Leder du efter hjælpemateriale og brugervejledninger til TimeLog? Find al den hjælp, du har brug for nu.

Et system på tværs af grænser
Se, hvordan andre organisationer bruger TimeLog som en enkelt kilde til sandhed på tværs af grænser, afdelinger og valutaer.

Bedre integrationer og API
Oplev de fordele, kunderne får ved at bruge vores integrationer og API. 

Rapportering i real-tid
Sådan ændrer rapportering i real-tid processer og beslutningsgrundlag.

Fordele med ressourceplanlægning
Med en bedre forståelse af jeres ressourcer, følger bedre planlægning og forecast.

Forbedret projektøkonomi
Få styr på betalingsaftaler, KPI'er og projektmarginer. 

Hurtigere fakturering
Sådan reducerer andre virksomheder den tid, de bruger på fakturering, med 75 %.

TimeLog's historie
Få indsigt i TimeLog, og hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe bæredygtig vækst.

Medarbejdere
Find den TimeLogger du skal i kontakt med.

Karriere
Hvordan er det at arbejde hos TimeLog og hvilke åbne stillinger har vi for tiden? Få svaret lige her.

Partner
Skab endnu mere værdi for både dine og vores kunder som TimeLog-partner.

Meget mere service
Online Help Center, skræddersyet onboarding og support fra dag 1.

CSR og bæredygtighed
Vi arbejder for at sikre en positiv indvirkning på planeten, mennesker og virksomheder.

Sikkerhed og GDPR
Få mere at vide om, hvordan vi arbejder for at beskytte dine data og give maksimal sikkerhed.

5 min read

Få CFO'ens bedste strategier til at forbedre rentabiliteten

Rollen som en Chief Financial Officer (CFO) udvikler sig. I rådgiver- og konsulentbranchen ser vi i stigende grad CFO'en placeret midt i det strategiske epicenter. 

TimeLogs CFO deler indsigter fra en lang karriere, viden fra rådgiver- og konsulentbranchens årsrapport 2024 og de KPI'er du skal kende for at optimere jeres projektøkonomi.

Få CFO'ens bedste strategier til at forbedre rentabiliteten

Hej CFO - hvor skarp er du på innovation og forretningsstrategi? 

Kravene til CFO'er og økonomichefer rækker udover traditionelle finansielle ansvarsområder; det kræver knivskarp forståelse af innovation, risikostyring og forretningsstrategi.

I denne artikel - og tilhørende podcast - med TimeLogs CFO, Christian Hempler, dykker vi ned i den dynamiske verden af økonomisk ledelse. 

Christian deler indsigter fra en lang karriere, højdepunkter fra Professional Services Benchmark-rapporten og fortæller hvilke KPI'er, der hjælper ham med at navigere komplekse udfordringer og skabe en fremtid, hvor økonomisk excellence er hjørnestenen i forretningen.

 

Virksomhedens fem søjler

Professional Services Industry Benchmark'et (på dansk: Rådgiver- og konsulentbranchens årsrapport) er en årlig publikation, der indeholder et benchmark med data fra mere end 600 konsulent- og rådgivervirksomheder samt en modenhedsmatrix. Sidstnævnte hjælper virksomheder med at definere deres modenhed og konkurrenceevne samt anvise, hvad der skal til for at udvikle virksomheden.

Jævnfør benchmarket er der fem centrale søjler i enhver konsulentvirksomhed, som I skal optimere og arbejde med for at drive en profitabel og bæredygtig forretning. De tæller drift & økonomi, lederskab, leverancestyring (service execution), talent & HR samt kunderelationer. 

Hver søjle er central for virksomhedens konkurrenceevne og selvom søjlerne er seperate enheder (eller afdelinger) er de ligeledes indbyrdes afhængige. 

5-performance-pillars

Kernen i drift og økonomi

Her zoomer vi ind på økonomisk excellence, så lad os starte med at definere, hvad der indgår i områderne drift og økonomi: 

Drift: Drift omfatter de daglige aktiviteter, der holder virksomheden kørende. Det handler om at skabe skalerbare og gentagelige processer, der øger effektiviteten og bidrager til overordnet vækst.

Økonomi: I erhvervslivet handler økonomi ikke blot om tal; det er livsnerven, der driver enhver operation. Det indebærer at styre indtægter og omkostninger, samtidig med, at du sikrer den økonomiske sundhed i rådgiver- og konsulentvirksomheden. 

Men hvorfor er drift og økonomi så afgørende?

Skalerbarhed udgør grundlaget for vækst 

Udover at du grundlæggende skal have styr på økonomien for at sikre din virksomheds overlevelse, så udmærker drift og økonomi sig ved at indeholde nøglen til at udvikle virksomheden

I konsulent- og rådgivervirksomheder, sker det ved to centrale opgaver for økonomifunktionen: 

 • Styring af P&L (Profit & Loss): Effektiv styring af indtægter og omkostninger er kernen i den økonomiske bæredygtighed for rådgivere og konsulenter. Dette kræver skarp økonomisk forståelse og strategisk beslutningstagning.
 • Opbygning af skalerbarhed og gentagelighed: Skalerbare og gentagelige operationer giver dig grundlaget for vækst. Disse operationer bør designes til at håndtere en øget arbejdsmængde uden en tilsvarende ressourceforøgelse.

Især når mennesker, deres tid og ekspertise er dit primære produkt, bliver skalebarhed og opbygning af gentagelighed centralt og en udfordring. 

De tre faktorer for en bæredygtig økonomi

De CFO'er der har succes med at sikre skalerbarhed og bæredygtig vækst, har adgang til tre ting:  

Synlighed og Indsigt: Du skal vide, hvordan I præsterer, både økonomisk og operationelt, og det skal ske i realtid. Du kan kun træffe informerede beslutninger og tilpasse dig hurtigt til ændringer, når du har komplette, opdaterede data.

Forudsigelighed: Forudsigelige operationer fører til bedre ressourceallokering og risikostyring. Det gør det muligt at planlægge og gennemføre projekter mere agilt og smidigt. 

Standardisering: Reducér fejl, øg effektiviteten og få forbedret omkostningskontrol ved at standardisere processer og politikker på tværs af organisationen.

Målestokken for CFO'ers modenhed: Skridt for skridt i drift og økonomi

Når du har styr på områderne og opgaverne, og du har adgang til opdaterede data, kan du begynde at arbejde strategisk med standardisering og forudsigelighed og herigennem skabe en bæredygtig økonomi. 

Men hvordan ved du hvordan din virksomhed objektivt klarer sig? Hvordan benchmarker I jer mod andre?Hvor moden er din virksomhed? 

Modenhedsmatrixen inddeler virksomheder på fem niveauer alt efter deres modenhed. 

Modenheden er afgøres blandt andet af antallet af veldefinerede processer og udnyttelsen af teknologi. Det er dokumenteret gennem 17 år, at jo mere moden din virksomhed er, jo bedre klarer den sig - målt på alt fra medarbejdertilfredshed til økonomiske resultater.  

Lad os kigge på de forskellige niveauer med fokus på drift og økonomi.

Niveau 1-2: Organisationer opererer ofte entreprenørielt på disse niveauer og tackler udfordringer. De mangler effektive systemer og standardisering, hvilket fører til tabte muligheder og indtægtsnedgang.

Niveau 3: Organisationer på dette niveau etablerer processer, systemer og politikker. Selvom de endnu ikke er en slank maskine, er de i en langt bedre position til at optimere deres forretningsdrift.

Niveau 4-5: Virksomheder på disse niveauer har velintegrerede systemer og processer, hvilket markant reducerer ikke-fakturerbare timer. De lægger vægt på standardisering i kontraktstyring og prisfastsættelsesmodeller, hvilket fører til øget effektivitet og rentabilitet.

maturity-matrix

Forbedringer her-og-nu: Hvor skal du starte?

Vejen til forbedringer kommer an på hvilket niveau, du starter på. Er du på niveau 1 eller 2, så start med at investere i tools eller systemer, der kan understøtte din virksomhed og hjælpe med at kortlægge og rafinere jeres processer.

På mere avancerede niveauer skifter fokus til finjustering og optimering af organisationen gennem standardisering og implementering af politikker.

Når du finjusterer din konsulentvirksomhed, er det vigtigt at holde øje på centrale key performance indikatorer (KPI'er) inden for projektøkonomi så du kan sikre en sund økonomi, effektivitet og rentabilitet.

Listen af relevante KPI'er kan være ret lang, så vælg de mest centrale og start med at få dem ind under huden. Her et et udpluk af KPI'er, der understøtter jeres projektøkonomi: 

Omsætning og profitmargin:

 • Følg projektomsætning for at sikre, at den stemmer overens med virksomhedens økonomiske mål.
 • Overvåg profitmarginerne på individuelle projekter for at identificere områder, der kan forbedres.

Udnyttelsesniveauer:

 • Analyser konsulenters udnyttelsesniveauer for at sikre, at de er fuldt udnyttede og bidrager effektivt til indtægtsgenerering.

Fakturerbare timer:

 • Hold et skarpt øje med fakturerbare timer for at vurdere produktiviteten og effektiviteten af dine konsulentteams.

Ressourceallokering:

 • Sørg for optimal allokering af ressourcer på tværs af projekter for at maksimere fakturerbare timer og undgå overbelastning eller underudnyttelse af personalet.

Projektbudget vs. faktiske omkostninger:

 • Sammenlign de budgetterede omkostninger med de faktiske omkostninger for hvert projekt for at identificere eventuelle uoverensstemmelser og træffe korrigerende handlinger.

Projektrentabilitet:

 • Evaluer individuelle projekters rentabilitet for at forstå, hvilke projekter der er mest lukrative for virksomheden.

Klientrentabilitet:

 • Vurder klienters rentabilitet for at fokusere på dem, der mest bidrager til virksomhedens bundlinje.

Likviditet:

 • Overvåg likviditeten forbundet med projekter for at sikre, at virksomheden har tilstrækkelig likviditet til at opfylde sine økonomiske forpligtelser.

Aldring af debitorer:

 • Hold styr på debitorernes aldring for at opretholde en sund likviditet og hurtigt håndtere eventuelle forfaldne betalinger.

Kundetilfredshed:

 • Udnyt kundetilfredshedsundersøgelser eller feedback for at vurdere projektets succes og identificere områder til forbedring.

Projektets rettidighed:

 • Følg projektets tidsplan for at sikre, at projekterne bliver afsluttet til tiden og minimere forsinkelser og potentielle omkostningsoverskridelser.

Indirekte omkostninger:

 • Overvåg og styr indirekte omkostninger forbundet med projektlevering for at forbedre den overordnede rentabilitet.

Afkast af investering (ROI):

 • Beregn ROI for hvert projekt for at vurdere den økonomiske succes og identificere muligheder for forbedring i fremtidige projekter.

Overholdelse af regnskabsstandarder:

 • Sørg for, at alle projektregnskabspraksis overholder relevante regnskabsstandarder og regulativer.

Hvis du regelmæssigt analyserer disse KPI'er (eller blot et udvalg af dem) får du bedre indsigt i hvor godt jeres projekter præsterer.

Det vil igen hjælpe dig med at træffe velinformerede beslutninger, så du kan bidrage til at optimere din virksomheds overordnede økonomiske sundhed.

Afsluttende tanker

Konklusionen er, at en helhedsforståelse af drift og økonomi, samt realtidsanalyse og rettidig rapportering af essentielle KPI'er, er afgørende for hvor succesfuld din virksomhed er. 

Det er afgørende at vurdere din organisations modenhedsniveau og identificere områder til forbedring.

Med den rette strategi, og når I forpligter jer på at forbedre kontinuerligt, kan du løfte din virksomhed til nye højder og sikre en velstående og blomstrende fremtid.

 

christian-hempler-2021-2

Mød CFO hos TimeLog: Christian Hempler

"Jeg stræber efter at skabe forbindelse mellem finans og kommercielle spørgsmål. At erhverve, validere og offentliggøre teknisk og generel information på alle organisationens niveauer for at forstå værdien af et produkt eller projekt og bringe disse til konkrete resultater," siger Christian.

Christian har været CFO hos TimeLog siden 2021.

Find og følg Christian på LinkedIn

 

Lyt til Beyond the Benchmark nu

Du kan dykke ned i samtlige afsnit af podcasten allerede nu. Find dem der hvor du lytter - eller se overblikket her på siden.

Best practice for talentudvikling i konsulentbranchen

Best practice for talentudvikling i konsulentbranchen

6 min read

Få CFO'en bedste strategier, når du skal forbedre rentabiliteten. Og lær de vigtigste KPI'er i denne podcast og artikel nu.

Download now
[Explainer] Hvad vil det sige at være en moden virksomhed?

[Explainer] Hvad vil det sige at være en moden virksomhed?

12 min read

Få CFO'en bedste strategier, når du skal forbedre rentabiliteten. Og lær de vigtigste KPI'er i denne podcast og artikel nu.

Download now
Frigør potentialet: Ledelse i konsulent- og rådgiverbranchen

Frigør potentialet: Ledelse i konsulent- og rådgiverbranchen

3 min read

Få CFO'en bedste strategier, når du skal forbedre rentabiliteten. Og lær de vigtigste KPI'er i denne podcast og artikel nu.

Download now
Sovset ind i ERP? Der er en lettere løsning for dig

Sovset ind i ERP? Der er en lettere løsning for dig

6 min read

Få CFO'en bedste strategier, når du skal forbedre rentabiliteten. Og lær de vigtigste KPI'er i denne podcast og artikel nu.

Download now
Du har hørt om ERP, men hvad med PSA software?

Du har hørt om ERP, men hvad med PSA software?

8 min read

Få CFO'en bedste strategier, når du skal forbedre rentabiliteten. Og lær de vigtigste KPI'er i denne podcast og artikel nu.

Download now
Løft din leverancestyring til nye højder

Løft din leverancestyring til nye højder

5 min read

Få CFO'en bedste strategier, når du skal forbedre rentabiliteten. Og lær de vigtigste KPI'er i denne podcast og artikel nu.

Download now
Konsulentvirksomhedens kunderelationer er vejen til vækst

Konsulentvirksomhedens kunderelationer er vejen til vækst

5 min read

Få CFO'en bedste strategier, når du skal forbedre rentabiliteten. Og lær de vigtigste KPI'er i denne podcast og artikel nu.

Download now
Tre grunde til du skal bygge vækststrategien på processer og KPI

Tre grunde til du skal bygge vækststrategien på processer og KPI

7 min read

Få CFO'en bedste strategier, når du skal forbedre rentabiliteten. Og lær de vigtigste KPI'er i denne podcast og artikel nu.

Download now
De 7 essentielle processer et PSA-system løfter for din forretning

De 7 essentielle processer et PSA-system løfter for din forretning

8 min read

Få CFO'en bedste strategier, når du skal forbedre rentabiliteten. Og lær de vigtigste KPI'er i denne podcast og artikel nu.

Download now