Skip to the main content.

Tidsregistrering
Prøv nem tidsregistrering, så du kan få et pålideligt datagrundlag til pletfri fakturering og dybere indsigt i forretningen.

Projektstyring
Få en fuld værktøjskasse som projektleder, så kan du holde alle dine projekter på sporet - og rentable.

Ressourceplanlægning
Bemand projekter, øg faktureringsgraden og få godt overblik over fremtiden.

Indsigt og rapportering
Bliv klogere - hurtigere - for at træffe kloge beslutninger, der giver jer langsigtet vækst.

Projektregnskab og fakturering
Fakturer alt - hurtigt og præcist - mens du holder styr på projektets økonomi.

Personale og løn
Giv revisorer og HR et intelligent værktøj til at eliminere drænende administration.

Økonomisystemer
Med TimeLog kan du integrere til dit økonomisystem. Så kan du spare tid og reducere manuelle opgaver.

Lønsystemer
TimeLog tilbyder integrationer til flere forskellige lønsystemer. Få nem lønadministration.

Udvidelser
Registrér tid via Outlook, brug gamification eller brug andre af vores udvidelser til at understøtte jeres forretning.

Flere Juridiske Enheder
Skab synergi mellem dine afdelinger og på tværs af grænser og kontorer.

Business Intelligence
Udnyt den indsigt og data, du får fra TimeLog, fuldt ud. TimeLog PSA er klar til at blive integreret med flere BI-løsninger.

Partnerintegrationer
TimeLog PSA er en del af et større økosystem. Få et overblik over alle partnerintegrationerne i TimeLog-familien.

Økonomiafdelingen
Spar 1-2 dage om måneden på din faktureringsproces.

Projekt teams
Fra planlægning til udførelse og evaluering: Stærke værktøjer til alle jeres projekter og teams.

Ledelse og management
Skab en præstationsdrevet kultur med stærke rapporteringsfunktioner. smidigere interne processer og bedre data.

Større virksomheder
Få bedre drift og performance på tværs af kontorer, lande og afdelinger.

NGOs og non-profit organisationer
Få enklere interne processer, brug mindre tid på administration, og få dokumentationen på plads - til en nedsat pris.

Blog
Bliv inspireret til at drive en endnu bedre virksomhed med artikler, guides, analyser og værktøjer i bloggen.

Guides, podcasts og webinarer
Få skabeloner, guides, podcasts og webinarer, der hjælper og inspirerer dig.

VIP Brugergruppe
Sæt dit præg på TimeLog PSA og vær en del af vores brugergruppe.

Help Center
Leder du efter hjælpemateriale og brugervejledninger til TimeLog? Find al den hjælp, du har brug for nu.

Et system på tværs af grænser
Se, hvordan andre organisationer bruger TimeLog som en enkelt kilde til sandhed på tværs af grænser, afdelinger og valutaer.

Bedre integrationer og API
Oplev de fordele, kunderne får ved at bruge vores integrationer og API. 

Rapportering i real-tid
Sådan ændrer rapportering i real-tid processer og beslutningsgrundlag.

Fordele med ressourceplanlægning
Med en bedre forståelse af jeres ressourcer, følger bedre planlægning og forecast.

Forbedret projektøkonomi
Få styr på betalingsaftaler, KPI'er og projektmarginer. 

Hurtigere fakturering
Sådan reducerer andre virksomheder den tid, de bruger på fakturering, med 75 %.

TimeLog's historie
Få indsigt i TimeLog, og hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe bæredygtig vækst.

Medarbejdere
Find den TimeLogger du skal i kontakt med.

Karriere
Hvordan er det at arbejde hos TimeLog og hvilke åbne stillinger har vi for tiden? Få svaret lige her.

Partner
Skab endnu mere værdi for både dine og vores kunder som TimeLog-partner.

Meget mere service
Online Help Center, skræddersyet onboarding og support fra dag 1.

CSR og bæredygtighed
Vi arbejder for at sikre en positiv indvirkning på planeten, mennesker og virksomheder.

Sikkerhed og GDPR
Få mere at vide om, hvordan vi arbejder for at beskytte dine data og give maksimal sikkerhed.

4 min read

10 ting du skal vide om Excel som ledelsesredskab

Bruger du også Excel til alt? Tidsregistrering, projektstyring, ressourcestyring, fakturaopsætning og analyse...

Se 10 fordele og 10 ulemper ved Excel som ledelsesredskab og styringsværktøj.

10 ting du skal vide om Excel som ledelsesredskab

Sådan bruges Excel til  virksomhedsstyring og timeregistrering

Mange virksomheder anvender Excel til tidsregistrering. Det foregår typisk ved, at hver medarbejder har et regneark til selve tidsregistreringen med et faneblad per uge. På hvert faneblad er der en ugeseddel med dage fra mandag til søndag, mulighed for at indsætte opgavelinjer og registrere tid. Arket kan være mere eller mindre intelligent med beregning af flex, diæter og kørselsrapporter.

Se også: Hent vores skabelon til tidsregistrering i Excel

Regnearkene lægges derefter typisk på en central server, hvorfra der sker en månedlig samkøring af data før månedens fakturering. Enten sker samkøringen manuelt eller også er der lavet makroer til formålet. Gennem sammenkædede regneark genereres analyser i et rapporteringsregneark, som henter data fra ugesedlerne eller fra andre, mellemliggende regneark, der forbereder data.

Ja, mulighederne er mange, når det gælder om at udnytte Excel, og nedenfor har vi listet 10 af dem:

10 grunde til at bruge Excel til rapportering og timeregistrering

 • Du kan selv tilpasse en række variabler med fx ”If”-formler og makrofunktioner, og dermed få data opgjort præcis, som du vil.
 • Alle data findes lokalt på virksomhedens fællesdrev.
 • Du har stærke pivoteringsværktøjer i overskuelig tabelform.
 • Data er lige ved hånden.
 • Fungerer når I har ensartede timepriser.
 • Det er nemt at kopiere alle data til andre Excel-ark eller systemer.
 • Brugbart til mindre projekter og opgaver med simpel tidsregistrering.
 • Der er fine rapporteringsmuligheder.
 • Med makro-værktøjer kan du udvide funktionaliteten.
 • Excel er en del af Office-pakken, der er standard i mange virksomheder, hvorfor det ligger lige til højrebenet at bruge.

Excel = mulighedernes land

Vi ser ofte regneark blive brugt på denne måde i virksomheder med op til 25-30 medarbejdere. Fikse løsninger udvikles af virksomhederne, hvor regneark integreres med økonomisystemet, mailsystem og meget andet.

Excel er endt med at blive hele virksomhedens produktionssystem!

Det er Microsoft sikkert rigtig glad for, og spørger vi virksomhedslederne, hvorfor Excel har en sådan forretningskritisk rolle, er svaret ofte, at de startede med regneark, da virksomheden blev stiftet.

Derudover er Excel gratis (som en del af Officepakken), det er super fleksibelt og kan tilpasses til virksomhedens behov for datastruktur og analysedimensioner – og så kan det Excel-baserede forretningssystem udvikles af økonomichefen uden at være afhængig af udviklere og standardsystemernes stramme begrænsninger.

Det med småt – sådan kan du IKKE bruge Excel som ledelsesredskab

Når I bliver 25-30 ansatte i virksomheden, ser vi, at Excel-æraen ved at rinde ud.

Det, der før var det lette valg til tidsregistrering, virksomhedsstyring og rapportering har udviklet sig til en dyr affære i længden.

Fejlmulighederne under indtastning af timer er mange og administrationsbyrden til kvalitetssikring af data er stærkt stigende, når virksomheden vokser – for ikke at tale om, hvem der har det overordnede ansvar for at sikre, at data er korrekte?

Forsvinder 10 minutter fra projektet betyder det ikke så meget, men sker det det tre gange, og I har mistet en halv time...

Hent '5 ting du bør spørge om' guiden


Ulemperne ved regneark bliver mere og mere tydelige, jo større virksomheden er, og jo mere komplekse beregninger, der er brug for.

Derfor er der en række punkter, hvor Excel IKKE brillerer – dem har vi listet her:

10 grunde til, at Excel taber terræn til markedets øvrige forretningssystemer:

 • Overskrivning af formler og linjer. Hvis data først er overskrevet og ændringen er gemt kan det være svært at rekonstruere data uden en log over ændringer i indtastninger. I Excel kan der indsættes kommentarer, men husker medarbejderne at bruge dem og kender alle til funktionen?
 • Slettede regneark. Sørgeligt, men sandt. Og ofte kan slettede filer på virksomhedens fællesdrev være svære at lokalisere, hvorfor et slettet regneark kan være fatalt. Vil I virkelig overlade så vigtige data til at blive opsamlet i en fil, der kan forsvinde med blot ét forkert tryk på delete-knappen?
 • Forkerte formler. Med urigtige sumberegninger, der ikke har det hele med eller fejlberegninger og forkert opsatte formler. Lige så mange muligheder Excel har, lige så mange faldgruber rummer programmet også.
 • Tilpasning. Det er svært at tilpasse kolonner og celledata, hvis projekters scope ændrer sig markant eller timeregistreringerne skal flyttes eller ændres. Resultatet kan være en projektplan i Excel, hvor de grundlæggende data er rigtige – men hvor ændringer i faser, (eller budget pr. fase), projektstruktur eller scope kan være vanskelige at ændre pga. indbyrdes afhængige formler.
 • Log-funktion. Er der konsekvens og kontinuitet i at lave kommentarer til hver celle? Et system, der automatisk registrerer ændringer, der er foretaget – og af hvem – kan spare jer dyrebare minutter, når I har brug for at fejlsøge i data, der ser forkert ud. En forkert tidsregistrering kan ellers være uger om at blive opdaget.
 • Analysemulighederne. Overraskende nok det svageste led i denne konstruktion – men som måske fra starten var hele årsagen til valget af Excel, da analyserne tager udgangspunkt i bestemte sammenstillinger af rådata, hvor det bliver vanskeligt at udvide datastrukturen til nye behov og særligt vanskeligt at vælge nye analysevinkler på eksisterende data.
 • Dårlig præcision og rekonstruktion af tidsregistreringsdata: Hvordan sikrer man, at datagrundlaget er præcist? Ofte når Excel bruges til tidsregistrering oplever vi, at tidsregistreringen sker på uge eller månedsvis. Ved at benytte et forretningssystem, som tilbyder forskellige tidsregistreringsklienter, der passer til forskellige arbejdssituationer, så er chancen for mere præcis tidsregistrering større og derved også et større faktureringspotentiale, da fakturerbare timer ikke bliver glemt. Jo tættere arbejdsopgaver og tidsregistrering er på hinanden – jo bedre og mere præcis bliver faktureringsdata også.
 • Hvor ser I, hvad der er faktureret? Hvem husker at markere, hvilke timer, der er faktureret i hoved-arket? Og hvor vælger man at angive, hvilke timer der er indtægtsført - men ikke bogført på længerevarende projekter? Her er det forretningssystemets naturlige styrke, at allerede fakturerede poster vil være markeret, så det ikke vil være muligt at dobbeltfakturere. Indtægtsføring af udført arbejde er derudover tydeligt markeret, og skal som udgangspunkt godkendes af projektlederen før det sendes til fakturering.
 • Rettighedsstyring. Hvem skal have adgang til hvilke data? Man kan ganske vist sikre sine filer via adgangskoder, eller placere hovedarket et andet sted – men igen er data sårbare fordi et forkert tryk på en tast kan få hele datagrundlaget til at styrte sammen, hvis denne tast hedder ”DELETE”.

  I forretningssystemer er der en naturlig rettighedsstyring, så projektmedarbejdere ikke har adgang til flere funktioner, end de har brug for – mens projektlederen nemt kan sende registrerede timer til fakturering og omfordele eventuelt forkert registrerede timer fra medarbejderne uden problemer. Hvis projektlederne ikke har adgang til medarbejdernes egne Excel-ark kan omfordeling af timer på projekter til gengæld være en kringlet affære, hvis der skal rettes i et større opsamlingsark, hvor avancerede opsamlingsformler har til huse.
 • Færdiggørelsesgraden. Hvis der fx er tale om fastprisprojekter, kan det være svært at vide, hvorfor en eventuel overskridelse af timer har fundet sted, hvis der ikke er tilknyttet kommentarer. I kundetvister kan disse data være kritiske for at sikre, at der er dokumentation for de fakturaer, der sendes til kunden.
 

Giver regnearkene de rette data på rette tid? 

I disse år hvor adgang til de rigtige data på det rigtige tidspunkt kan betyde overlevelse eller konkurs for virksomheder i både global og lokal kontekst, er det essentielt at indsamlings- og rapporteringsværktøjerne er solide og opfylder de behov I har.

Har I råd til at blive overhalet indenom i fx udbudsrunder, fordi I ikke kan besvare spørgsmål som:

 • Hvad er jeres gennemsnitlige timepris – også på fastprisprojekter?
 • Hvem er jeres bedste kunde?
 • Hvordan ser budgettet – tidsmæssigt som økonomisk –  ud på alle projekter, lige nu?
 • Hvordan skal jeres tidsforbrug ideelt set fordeles for at få det optimale ud af jeres ressourcer?
 • Hvordan ser medarbejderbelastningen reelt ud på projekter og opgaver?

Dette er blot nogle af de spørgsmål, I bør stille.

Hvis I skal videre fra regneark kan vi hjælpe jer med at importere data fra de store Excel-ark og over i TimeLog PSA.

Start med en gratis 30-dages test af systemet eller book en personlig præsentation

 
 New call-to-action
Sådan undgår du, at IT-systemet bremser jeres internationalisering

Sådan undgår du, at IT-systemet bremser jeres internationalisering

7 min read

Bruger I også Excel til alt? Rapportering, tidsregistrering, projektstyring og analyse. Se 10 fordele og 10 ulemper ved Excel som ledelsesredskab nu.

Download now
Projektstyring i Excel - Få indsigt i fordele og ulemper nu

Projektstyring i Excel - Få indsigt i fordele og ulemper nu

7 min read

Bruger I også Excel til alt? Rapportering, tidsregistrering, projektstyring og analyse. Se 10 fordele og 10 ulemper ved Excel som ledelsesredskab nu.

Download now
Gør det enklere, når jeres selskaber låner ressourcer internt

Gør det enklere, når jeres selskaber låner ressourcer internt

3 min read

Bruger I også Excel til alt? Rapportering, tidsregistrering, projektstyring og analyse. Se 10 fordele og 10 ulemper ved Excel som ledelsesredskab nu.

Download now
Gør kundefeedback til en vækstmotor

Gør kundefeedback til en vækstmotor

9 min read

Bruger I også Excel til alt? Rapportering, tidsregistrering, projektstyring og analyse. Se 10 fordele og 10 ulemper ved Excel som ledelsesredskab nu.

Download now
Er dine data sikre? 10 spørgsmål om GDPR, du skal have svar på

Er dine data sikre? 10 spørgsmål om GDPR, du skal have svar på

8 min read

Bruger I også Excel til alt? Rapportering, tidsregistrering, projektstyring og analyse. Se 10 fordele og 10 ulemper ved Excel som ledelsesredskab nu.

Download now
Hvad jeg har lært af 1000 implementeringer af it projektstyring

Hvad jeg har lært af 1000 implementeringer af it projektstyring

7 min read

Bruger I også Excel til alt? Rapportering, tidsregistrering, projektstyring og analyse. Se 10 fordele og 10 ulemper ved Excel som ledelsesredskab nu.

Download now
Planlæg jeres succes med det nye IT-system

Planlæg jeres succes med det nye IT-system

6 min read

Bruger I også Excel til alt? Rapportering, tidsregistrering, projektstyring og analyse. Se 10 fordele og 10 ulemper ved Excel som ledelsesredskab nu.

Download now
Hybrid og remote arbejde? Vælg de rigtige tools til hjemmearbejde

Hybrid og remote arbejde? Vælg de rigtige tools til hjemmearbejde

4 min read

Bruger I også Excel til alt? Rapportering, tidsregistrering, projektstyring og analyse. Se 10 fordele og 10 ulemper ved Excel som ledelsesredskab nu.

Download now
Tre grunde til du skal bygge vækststrategien på processer og KPI

Tre grunde til du skal bygge vækststrategien på processer og KPI

7 min read

Bruger I også Excel til alt? Rapportering, tidsregistrering, projektstyring og analyse. Se 10 fordele og 10 ulemper ved Excel som ledelsesredskab nu.

Download now