Skip to the main content.

Tidrapportering
Skapa en stabil datagrund för smidig fakturering och detaljerade affärsinsikter med enkel tidrapportering.

Projektledning
Bli världsmästare i projektledning. Håll dina projekt på rätt spår - och lönsamma.

Resursplanering
Bemanna projekt på ett effektivt sätt och driv företaget med säkerhet.

Ledningsrapportering
Bli smartare - snabbare - och fatta smarta beslut som ger långsiktiga effekter på tillväxten.

Fakturering
Fakturera allt - snabbt och korrekt - samtidigt som du håller koll på projektets ekonomi.

Personal och lön
Ge CFO:er och HR-avdelningar ett verktyg för att eliminera onödig administration.

Finansiella system
Med TimeLog kan du integrera med ditt ekonomisystem. Det sparar tid och minskar det manuella arbetet.

Lönesystem
TimeLog erbjuder integrationer till flera olika lönesystem. Få enkel lönehantering.

Moduler
Rapportera tid via Outlook, använd gamification eller andra moduler som kan förenkla processer i din verksamhet.

Flera juridiska personer
Skapa synergi mellan avdelningar, mellan länder och kontor med modulen för flera juridiska personer.

Affärsinformation
Dra full nytta av de insikter och data du får från TimeLog. TimeLog PSA är redo att integreras med flera olika BI-lösningar.

Partnerintegrationer
TimeLog PSA är en del av ett större ekosystem. Få en översikt över alla partnerintegrationer i TimeLog-familjen.

Ekonomiavdelning
Spara 1-2 dagar per månad på din faktureringsprocess.

Projektavdelingar
Från planering till genomförande och utvärdering. Starka verktyg för varje projektledare.

Ledningsavdelning
Skapa en prestationsdriven kultur med starka rapporteringsmöjligheter.

Stora företag
Förbättra verksamhet och resultat i olika enheter, länder och avdelningar.

Icke-statliga organisationer och ideella organisationer
Förenkla interna processer, lägg mindre tid på administration och få dokumentationen på plats - till ett rabatterat pris.

Blogg
Få inspiration till att driva en ännu bättre verksamhet med artiklar, guider, analyser och verktyg i bloggen.

Guider, podcasts och webbinarier
Få tillgång till mallar, guider och webbinarier som hjälper och inspirerar dig.

Help Center
Letar du efter hjälpmaterial och användarhandböcker för TimeLog? Hitta all hjälp du behöver nu.

Prova TimeLog nu!

En enda källa till sanning
Se hur andra organisationer använder TimeLog som deras enda källa till sanning till länder, avdelningar och valutor.

Bättre integration och API
Upptäck vilka fördelar kunderna får av att använda våra integrationer och API.

Rapportering i realtid 
Hur realtidsrapportering förändrar processer och beslutsfattande.

Kom igång med resursplanering
Med en bättre förståelse för dina resurser följer bättre planering och prognoser.

Förbättrade projektfinanser
Läs om hur andra verksamheter hanterar betalningsavtal, KPI:er och projektmarginaler.

Snabbare fakturering
Så här gör andra företag för att minska den tid de lägger på fakturering med 75 %.

Historien om TimeLog
Få insikter om TimeLog och hur vi kan hjälpa dig att växa och utveckla din verksamhet.

Medarbetarna
Se vem som dyker upp varje dag för att leverera den bästa PSA-lösningen till dig.

Karriär
Hur är det att arbeta på TimeLog? Håller vi på att anställa? Få svaret här.

Partner
Skapa ännu mer värde för dina kunder som TimeLog-partner.

Mycket mer service
Hjälp center, skräddarsydd onboarding och support från dag 1.

Vårt sociala ansvar
Vi arbetar för att säkerställa en positiv inverkan på planeten, människor och företag.

GDPR & säkerhet
Läs mer om hur vi arbetar för att skydda dina uppgifter och ge maximal säkerhet.

5 min read

Avancerad projektredovisning: Intäktsredovisning och pågående arbeten

Som projektledare är en stor del av dina uppgifter att hantera risker: Leveransrisk, risken för budgetöverskridanden och förseningar.

Inkomstredovisning och pågående arbeten är några av de mest kraftfulla verktygen i din verktygslåda när du behöver minska risker, hålla koll på intäkterna (i realtid) och säkerställa projektets lönsamhet.

Det är de processer vi fokuserar på just nu.

Avancerad projektredovisning: Intäktsredovisning och pågående arbeten

Vår mognadsmodell för processer och KPI:er inom projektets ekonomi och styrning är en ovärderlig resurs för effektiv projektledning och förbättring av ekonomistyrningen.

Grundad på över två årtionden inom rådgivnings- och konsultbranschen samt utvecklingen av en av Nordens ledande system för projekt- och tidsregistrering, är modellen en kraftfull verktygslåda för projektledare.

Idag fokuserar vi på Guardian-nivån i vår modell för ekonomisk projektstyrning: Minimera risker och maximera framgång.

Project financial management - guardian

 

Fördjupa dig i modellens övriga nivåer

 • Introduktion till projektekonomi för projektledare
 • Sidekick-nivå: Att komma igång med att samla in data
 • Hero-nivå: Budgetering, budgetering och åter budgetering
 • Legend-nivå: Agil planering och optimering

Målet med Guardian-nivån: Ta kontroll över projektets lönsamhet

Genom att implementera processer för intäktsredovisning och pågående arbete kan du noggrant övervaka intäkter, kostnader och lönsamhet.

Nu kastar vi oss in i det!

1. Intäktsredovisning

Intäktsredovisning är avgörande för att korrekt uppskatta dina projekts ekonomiska resultat.

Målet är att registrera era intäkter när de faktiskt tjänas, vilket säkerställer att ekonomiska rapporter exakt återspeglar företagets verkliga prestation. Det hjälper till att ge intressenter en klar och pålitlig bild av företagets ekonomiska hälsa.

Vad är intäktsredovisning?

Intäktsredovisning är den systematiska bokföringen av intäkter som genereras av projektaktiviteter baserat på projektmilstolpar eller specifika redovisningskriterier. Intäktsredovisning innebär att man kan se värdeskapandet från projekten."

Processen för intäktsredovisning

Intäktsredovisningsprocessen är avgörande för att förstå hur ett projekt presterar ekonomiskt. Den kan vara utmanande inom branscher som konsultation, rådgivning och byggsektorn, där projekt kan vara komplexa och långvariga.

Kärnan i intäktsredovisning är att exakt registrera intäkterna i företagets redovisning när företaget uppfyller sina kontraktsenliga åtaganden genom att leverera varor eller tjänster till sina kunder.

Du måste ha insyn i kontraktet, känna till leveranser och avtalade priser. Dessutom måste du kunna fördela intäkterna korrekt baserat på vad som har avtalats i kontraktet.

Att fördela transaktionspriset mellan olika åtaganden och veta när du kan redovisa intäkter under redovisningsperioden är en komplex process.

Men en solid process för intäktsredovisning ger dig större precision i den ekonomiska rapporteringen och ger värdefull insikt i det verkliga värdet av det arbete ni utför och har utfört.

hand-point-right-light

Klicka för att se principer för intäktsredovisning

Principer för intäktsredovisning:

Periodiseringsprincipen: Intäkter redovisas när de intjänas, inte nödvändigtvis när pengarna erhålls.

Metoder:
Budgeterad successiv vinstavräkning: Intäkterna redovisas baserat på hur långt projektet har kommit.

Färdigställt kontrakt: Intäktsredovisning sker först när projektet är helt färdigställt.

Prestationsåtaganden: Intäkter redovisas när specifika projektleveranser eller milstolpar har uppnåtts.

Avtalsvillkor: Förståelse av projektets avtal för att fastställa intäktsredovisning, inklusive betalningsplaner och milstolpar.

Kostnadshantering: Korrekt registrering av projektkostnader för att fastställa intäktsredovisning.

Redovisningsstandarder: Efterlevnad av standarder som IFRS 15 eller ASC 606.

2. Pågående arbeten

När du har etablerat en grund av kvalitetsdata i realtid, vilket du uppnår på sidekick-nivå, och har kontroll över budgeterna, som du får på hero-nivå, kan du börja optimera pågående arbeten (också kallat work-in-progress, WIP).

Detta innebär att du registrerar och har kontroll över de uppgifter som pågår men ännu inte är avslutade (också kallat pågående).

Processen för pågående arbeten innebär att du känner till statusen för uppgifterna, kan bedöma deras stulförandegrad, eller slutförande, och har koll på (och dokumentation för) de tillhörande kostnaderna och intäkterna. I verkligheten kan detta arbete vara ganska omfattande.

Hanteringen av pågående arbeten syftar till att värdera och rapportera om kostnader och framsteg i pågående projekt.

Det ska säkerställa att era redovisningar återspeglar den aktuella statusen för projekten och ger en klar och pålitlig bild av företagets ekonomiska ställning och projektets prestation.

hand-point-right-light

Klicka här för att se hur du hanterar pågående arbeten i TimeLog PSA

Så här hanterar du pågående arbeten i TimeLog PSA

Skapa projekt och uppgifter

 • Skapa ett nytt projekt
 • Definiera uppgifter
 • Skapa uppgifter och milstolpar
 • Lägga upp budget och mål för uppgifter, om tillämpligt
 • Lägg till projektmedlemmar
 • Tilldela uppgifter om tillämpligt

Registrera tid för uppgifter

 • Registrera tid för varje uppgift
 • Kom ihåg kommentarer, välj om en uppgift är fakturerbar eller inte

Granska och godkänna tidsregistreringar

Granska uppgifter och arbetstid: Upprätta en process för regelbunden granskning och godkännande av tidsregistreringar.

Övervaka pågående arbete

WIP-rapporter: Skapa WIP-rapporter för att hålla reda på loggade timmar, färdigställandegrad och kostnader som uppstått.

Analys och rapportering

Använd rapporterna i TimeLog PSA för att analysera data och jämföra faktiska arbetstimmar med beräknade timmar.

Faktureringsprocessen

Fakturautkast: Skapa utkast till fakturor baserat på godkända tidsregistreringar och WIP-rapporter. I TimeLog PSA kan du göra det med bara några klick med vår process One Click Invoicing (OCI).

Justeringar

 • Gör nödvändiga justeringar innan fakturorna är klara för att korrekt återspegla det utförda arbetet
 • Projektledaren kan skapa och skriva utkast till fakturor och bokföraren kan skicka och slutbehandla dem

Kommunikation med intressenter

 • Regelbundna uppdateringar: Dela statusuppdateringar och WIP-rapporter med intressenterna för att informera dem om projektets status
 • Feedback-loop: Implementera en feedback-loop för att ta itu med eventuella problem eller behov av justeringar baserat på de rapporterade framstegen.

Upptäck även: Projektledares guide till intressentanalys

Nyckeltal för projektredovisning för övervakning av intäkter och projektets lönsamhet

Financial_project_management_KPIs_guardian

Intjänat värde, (Earned value, EV)

Eftersom du nu har exakt intäktsredovisning, blir det enklare att rapportera om hur mycket intäkter ni har i realtid. En viktig KPI inom projektstyrning är intjänat värde (EV), som kan hjälpa dig att följa projektets ekonomiska prestationer noggrant.

Formula för intjänat värde (EV):

Intjänat värde (EV) = Budget vid slutförande x % av arbete slutfört / 100

Om slutförandegraden är 25% och projektbudgeten är 10 000 SEK, blir Intjänat värde (EV) = 10.000 x 25% / 100 = 10.000 x 0,25 = 2500 SEK

Denna KPI ger dig möjlighet att kvantifiera den faktiska ekonomiska värdet som har använts för att slutföra uppgiften i förhållande till den ursprungliga budgeten.

Det hjälper dig att bedöma om projektet är på rätt ekonomisk och budgetmässig väg.

KPI: en, också känd som 'Budgeted cost of work performed (BCWP)', kan också användas för att prognostisera projektresultaten.

Färdiggörelsegraden (både i timmar och projektvaluta) beräknas automatiskt i TimeLog PSA och kan ses bland annat i rapporten 'Fullständig projektöversikt'.

Läs också: Projektstyrning i Excel - fördelar och nackdelar

Tidiga nedskrivningar (early write-downs)

Genom att följa er etablerade process för intäktsredovisning kan ni nu proaktivt identifiera, hantera och minimera negativa konsekvenser för projektets resultat.

Det är precis detta som KPI:n 'tidiga nedskrivningar' handlar om.

Det finns ingen specifik formel för tidiga nedskrivningar, men KPI:n inkluderar följande komponenter:

 • Belopp för nedskrivning: Den ekonomiska värdet av nedskrivningen
 • Ursprungligt värde: Det initiala värdet av aktiviteten/investeringen före nedskrivningen
 • Tid: Perioden då nedskrivningen inträffar

Baserat på detta kan ni exempelvis välja att registrera lägre intäkter än ursprungligen förväntat. Även om detta kan vara riskabelt för projektets ekonomiska resultat och vinst, kan tidiga nedskrivningar hjälpa er att undvika överraskningar och minska stora nedskrivningar vid projektets avslut på grund av osäkra budgetar och bristande regelbunden uppföljning av siffrorna.

Observera: Det är bästa praxis att hålla era bokföringar så korrekta som möjligt. Istället för att ändra ert kontrakt eller timpris, acceptera nedskrivningen istället. På så sätt har ni dokumentation och kan lära er av projektets utveckling när ni skapar erbjudanden i framtiden.

Ni kan se uppskattade, intäktsförda och nedskrivna belopp i projektrapporterna i TimeLog PSA.

Aktuellt timepris

Den nuvarande timprisen visar dina lönekostnader i realtid och hjälper dig effektivt att styra och minska projektets kostnader.

Denna KPI skiljer sig från genomsnittstimpriset genom att fokusera på ögonblicket och är specifik för en viss period. Medan genomsnittstimpriset ger en övergripande syn över en längre tidsperiod.

Formula för aktuellt timpris:

Aktuellt timpris = Samlade projektomkostnader / Samlade projekttimer

Läs även: Balansera tid, omfattning och budget - konsten att hantera projekttrekanten

Alla våra offerter baseras på tillförlitliga tidsuppskattningar, och vi förbättrar ständigt vår uppskattningsförmåga utifrån våra erfarenheter av TimeLog. Projektfaktorn är vår ledstjärna, och vi är ständigt medvetna om att inte "bli för röda.""
anna___seismonaut_Quote
Anna Porse Nielsen
CEO, Seismonaut A/S

Förbättra din projektekonomi och få tillgång till nya verktyg för att hantera ert projektredovisning

Maximera era projektresultat med TimeLog PSA, som ger er nya verktyg för att hantera projektredovisningen och projektledningen. Få insikt i hur medarbetare, projekt och kunder presterar på ett enkelt och effektivt sätt.

Vi är mer än villiga att guida er genom TimeLog! Boka en 20-minuters onlinekonsultation med oss idag.

Projektfaser: Vad är projektets livscykel?

Projektfaser: Vad är projektets livscykel?

6 min read

Lär dig hantera risker och optimera projektets lönsamhet med avancerad projektredovisning. Utforska indtäktsredovisning och igångvarende arbeten för bättre ekonomistyrning.

Download now
Agil projektledning: projektledarens guide till framgång

Agil projektledning: projektledarens guide till framgång

5 min read

Lär dig hantera risker och optimera projektets lönsamhet med avancerad projektredovisning. Utforska indtäktsredovisning och igångvarende arbeten för bättre ekonomistyrning.

Download now
De 5 värsta felen en projektledare kan begå

De 5 värsta felen en projektledare kan begå

5 min read

Lär dig hantera risker och optimera projektets lönsamhet med avancerad projektredovisning. Utforska indtäktsredovisning och igångvarende arbeten för bättre ekonomistyrning.

Download now
Ta dina projekts lönsamhet till nya höjder

Ta dina projekts lönsamhet till nya höjder

9 min read

Lär dig hantera risker och optimera projektets lönsamhet med avancerad projektredovisning. Utforska indtäktsredovisning och igångvarende arbeten för bättre ekonomistyrning.

Download now
Projektfinansiering för nybörjare: Grunden för din projektledning

Projektfinansiering för nybörjare: Grunden för din projektledning

11 min read

Lär dig hantera risker och optimera projektets lönsamhet med avancerad projektredovisning. Utforska indtäktsredovisning och igångvarende arbeten för bättre ekonomistyrning.

Download now
Projekthantering i Excel: För- och nackdelar

Projekthantering i Excel: För- och nackdelar

8 min read

Lär dig hantera risker och optimera projektets lönsamhet med avancerad projektredovisning. Utforska indtäktsredovisning och igångvarende arbeten för bättre ekonomistyrning.

Download now
Vad är projektmilstolpar? Guide, exempel och mall

Vad är projektmilstolpar? Guide, exempel och mall

13 min read

Lär dig hantera risker och optimera projektets lönsamhet med avancerad projektredovisning. Utforska indtäktsredovisning och igångvarende arbeten för bättre ekonomistyrning.

Download now
Projekttriangeln: så balanserar du projektets tid, budget och scope

Projekttriangeln: så balanserar du projektets tid, budget och scope

8 min read

Lär dig hantera risker och optimera projektets lönsamhet med avancerad projektredovisning. Utforska indtäktsredovisning och igångvarende arbeten för bättre ekonomistyrning.

Download now
Vad innebär projektomfattning? En komplett guide

Vad innebär projektomfattning? En komplett guide

18 min read

Lär dig hantera risker och optimera projektets lönsamhet med avancerad projektredovisning. Utforska indtäktsredovisning och igångvarende arbeten för bättre ekonomistyrning.

Download now