Skip to the main content.

Tidrapportering
Skapa en stabil datagrund för smidig fakturering och detaljerade affärsinsikter med enkel tidrapportering.

Projektledning
Bli världsmästare i projektledning. Håll dina projekt på rätt spår - och lönsamma.

Resursplanering
Bemanna projekt på ett effektivt sätt och driv företaget med säkerhet.

Ledningsrapportering
Bli smartare - snabbare - och fatta smarta beslut som ger långsiktiga effekter på tillväxten.

Fakturering
Fakturera allt - snabbt och korrekt - samtidigt som du håller koll på projektets ekonomi.

Personal och lön
Ge CFO:er och HR-avdelningar ett verktyg för att eliminera onödig administration.

Finansiella system
Med TimeLog kan du integrera med ditt ekonomisystem. Det sparar tid och minskar det manuella arbetet.

Lönesystem
TimeLog erbjuder integrationer till flera olika lönesystem. Få enkel lönehantering.

Moduler
Rapportera tid via Outlook, använd gamification eller andra moduler som kan förenkla processer i din verksamhet.

Flera juridiska personer
Skapa synergi mellan avdelningar, mellan länder och kontor med modulen för flera juridiska personer.

Affärsinformation
Dra full nytta av de insikter och data du får från TimeLog. TimeLog PSA är redo att integreras med flera olika BI-lösningar.

Partnerintegrationer
TimeLog PSA är en del av ett större ekosystem. Få en översikt över alla partnerintegrationer i TimeLog-familjen.

Ekonomiavdelning
Spara 1-2 dagar per månad på din faktureringsprocess.

Projektavdelingar
Från planering till genomförande och utvärdering. Starka verktyg för varje projektledare.

Ledningsavdelning
Skapa en prestationsdriven kultur med starka rapporteringsmöjligheter.

Stora företag
Förbättra verksamhet och resultat i olika enheter, länder och avdelningar.

Icke-statliga organisationer och ideella organisationer
Förenkla interna processer, lägg mindre tid på administration och få dokumentationen på plats - till ett rabatterat pris.

Blogg
Få inspiration till att driva en ännu bättre verksamhet med artiklar, guider, analyser och verktyg i bloggen.

Guider, podcasts och webbinarier
Få tillgång till mallar, guider och webbinarier som hjälper och inspirerar dig.

Help Center
Letar du efter hjälpmaterial och användarhandböcker för TimeLog? Hitta all hjälp du behöver nu.

Prova TimeLog nu!

En enda källa till sanning
Se hur andra organisationer använder TimeLog som deras enda källa till sanning till länder, avdelningar och valutor.

Bättre integration och API
Upptäck vilka fördelar kunderna får av att använda våra integrationer och API.

Rapportering i realtid 
Hur realtidsrapportering förändrar processer och beslutsfattande.

Kom igång med resursplanering
Med en bättre förståelse för dina resurser följer bättre planering och prognoser.

Förbättrade projektfinanser
Läs om hur andra verksamheter hanterar betalningsavtal, KPI:er och projektmarginaler.

Snabbare fakturering
Så här gör andra företag för att minska den tid de lägger på fakturering med 75 %.

Historien om TimeLog
Få insikter om TimeLog och hur vi kan hjälpa dig att växa och utveckla din verksamhet.

Medarbetarna
Se vem som dyker upp varje dag för att leverera den bästa PSA-lösningen till dig.

Karriär
Hur är det att arbeta på TimeLog? Håller vi på att anställa? Få svaret här.

Partner
Skapa ännu mer värde för dina kunder som TimeLog-partner.

Mycket mer service
Hjälp center, skräddarsydd onboarding och support från dag 1.

Vårt sociala ansvar
Vi arbetar för att säkerställa en positiv inverkan på planeten, människor och företag.

GDPR & säkerhet
Läs mer om hur vi arbetar för att skydda dina uppgifter och ge maximal säkerhet.

3 min read

Ta dina projekts lönsamhet till nya höjder

Som projektledare med stor erfarenhet är du van vid att motivera, samordna och hantera risker. Ni arbetar proaktivt med projektets ekonomi i företaget, håller koll på daglig tidsregistrering och övervakar KPI:er som burn rate och realiserad projektfaktor.

Vad är nästa steg? Kort sagt: Budgetering.

I denna blogg får du en mer detaljerad förklaring.

Ta dina projekts lönsamhet till nya höjder

TimeLog presenterar: Mognadsmodellen för projektets ekonomi

Med över två årtionden av erfarenhet med rådgivare och konsulter i Norden är vår mognadssmodell för projektstyrning skräddarsydd för att leverera relevans och effektivitet för projektledare inom dessa branscher.

Modellen består av fyra nivåer. För varje nivå beskriver vi de specifika processerna och nyckelindikatorerna för prestanda (KPI: er) som du bör behärska för att säkerställa framgångsrika projekt.

Vill du ha en genomgång av de övriga nivåerna i modellen?

 • Sidekick nivå: Insamling av data
 • Guardian nivå: Intäktsredovisning och pågående arbete
 • Legend nivå: Dina go-to KPI:er och processer för att säkerställa projektleverans i tid
 • Eller börja från början: Hur får du koll på projektets ekonomi?

 

I denna blogg fokuserar vi på det stadiet av hantering av din projektets ekonomi, som är känt som:

Hero nivån: Börja med budgetering

Project-finances-hero

 

Syftet med hero nivån: Budget och prognoser

När företaget har implementerat processer för daglig (eller nästan daglig) tidrapportering och ni börjar få in kvalitetsdata, är ni redo för hero-nivån. Denna nivå handlar om att använda data för att skapa projektbudgetar och prognoser.

Läs även: [Jämförelse] hitta den bästa projektstyrningsverktyget

1. Projektbudget baserat på realtidsdata

Genom att skapa ett budget med realtidsdata kan du snabbt se om projektet behöver justeras när det gäller omfattning, budget och/eller resurser.

Skapa en rutin att regelbundet jämföra framsteg med förväntningar och totala timmar förbrukade varje vecka eller varannan månad.

Läs även: Vad innebär omfattningen av ett projekt? En komplett guide

2. Budgetuppskattning

På hero-nivån är en viktig process budgetuppskattning. En budgetuppskattning är en grov bedömning av projektet, utförd som en del av (eller en intern tillägg till) det förslag ni presenterar för kunderna innan ni påbörjar ett projekt.

Genom att göra en budgetuppskattning får du möjlighet att förstå hur du såg på projektet innan (eller när) det började.

Det låter enkelt, men vi ser många kunder börja projekt utan en uppskattning och sedan, mitt i projektet, försöker de göra prognoser och få kontroll över projektet.

En annan fördel med att göra en budgetuppskattning för alla projekt är att du tänker igenom alla projekt från a till ö.

Så snart du har processen för budgetuppskattning på plats, kan du börja med "lätt" prognostisering, där du jämför förväntningar med verkligheten.

clean-iso-marketing

Klicka här för att få ett tips om hur du kan hantera projektekonomin utan manuellt arbete


Med TimeLog-rapporten, som kallas fullständig projektrapport, kan du spåra projektfaktor, täckningsgrad, genomsnittlig timkostnad, färdigställandegrad med mera. Systemet beräknar automatiskt dessa KPI:er baserat på de data du tillhandahåller. 

How to get a full project overview in TimeLog PSA

3. Budgettransparens

På den tredje nivån, budgettransparens, handlar det mer om öppen kommunikation än själva projektbudgetarna.

När budgeten är på plats, data strömmar in och du övervakar framsteg och eventuella avvikelser, är det avgörande för projektledaren att kommunicera öppet och transparent:

 • Kommunicera med projektteam, ledning, kunder och andra intressenter
 • Dela budgetinformationen
 • Uppdatera om framsteg gällande KPI:er såsom tidsanvändning, burn rate, täckningsgrad osv.
 • Se till att alla stödjer budgeten
 • Handla snabbt om avvikelser från förväntningarna upptäcks

Läs även: Guide till intressentanalys: Hantera projektet smidigt genom motståndet.

Efter att vi har implementerat TimeLog PSA har vi blivit mer medvetna om hur vi styr verksamheten. Med TimeLogs rapporter om nyckeltal vet vi alltid hur vi ligger till i förhållande till specifika KPI:er."
DGE_CFO_transparent
Hans Jørgen Nielsen
CFO, DGE

Och det tar oss vidare till:

De 3 nyckeltalen för projektstyrning för budget och prognoser

Project Management KPIs - Hero level

 

Slutförandegrad i kr. (budget completion)

Slutförandegrad (i kr.) visar hur mycket av den tilldelade budgeten som har använts jämfört med det totala budgetet för det specifika projektet.

Det ger dig en insikt i hur sund din projektfinansiering är genom att bedöma om kostnaderna är i linje med den planerade budgeten.

Formel för slutförandegrad: 

Slutförandegrad (i kr.) (BAC)  = Uppskattning vid slutförande - Faktisk kostnad

Kan också benämnas kostnadsslutförande.

Estimerad projektfaktor

Den estimerade projektfaktorn visar hur lönsamt projektet kommer att vara när det är slutfört och levererat.

Formel för Estimerad projektfaktor:

Först måste vi ta fram vår index för kostnadstäckning (CPI) = Intjänat värde (EV) / faktisk kostnad (AC)

Formeln för att få fram den estimerade projectfactorn är = Slutförandegrad (BAC) / index för kostnadstäckning (CPI)

 

Estimerad intäkt avser förväntad intäkt eller omsättning, medan de totala, prognosticerade kostnaderna inkluderar alla förväntade kostnader såsom arbetstimmar, material och administrativa utgifter. Genom att använda resursplaneraren kan du se den planerade tidsanvändningen.

Som projektledare ger denna KPI dig avgörande insikt:

 • Vilken förväntad lönsamhet har projektet? Kommer projektet att generera vinst eller förlust baserat på prognosen?
 • Vilka (och var) är de potentiella ekonomiska riskerna?
 • Datadrivna beslut: Använd prognosen för att fatta informerade beslut om resursallokering, anpassning av budgeten och övergripande prioriteringar.

Genomsnitlig timpris (average hourly rate)

Denna KPI kan vara avgörande för att upptäcka om ditt projekt håller på att spåra ur; om den genomsnittliga timpriset plötsligt ökar, är det dags att agera.

Så räknar du ut den genomsnittliga timpriset:

Genomsnittligt timpris = Totala löneomkostnader / Totala arbetdstimmar

När du räknar ut den genomsnittliga timpriset, är det viktigt att ha information om vilka som har arbetat med vilka uppgifter i ditt projekt och hur länge. Denna information får du automatiskt när du registrerar tid i TimeLog PSA.

När du börjar mäta denna KPI, öppnar det upp möjligheter för dig att:

 • Kontrollera dina projektomkostnader: Snabbt identifiera möjligheter att hantera lönekostnader och optimera arbetsuppgifter
 • Styra budgeten: Övervaka lönekostnader och arbetstimmar för att säkerställa att de är i linje med din budget
 • Utvärdera prestanda: Det blir enklare att bedöma projektteamets produktivitet och effektivitet baserat på kostnader och timmar.

Ta även en titt på: Introduktion till ekonomisk projektstyrning och konsultbranschens favorit-KPI:er

 

Alla våra offerter bygger på tillförlitliga uppskattningar, och vi förbättrar ständigt vår förmåga att göra uppskattningar utifrån våra erfarenheter av TimeLog. Vi använder TimeLogs projektfaktor som en riktlinje och är ständigt medvetna om att siffran inte får "gå i rött"."
anna___seismonaut_Quote
Anna Porse Nielsen
CEO, Seismonaut A/S

Lönsamma projekt? Enkelt att skapa en projektbudget och förbättra estimaten? Ja, tack!

TimeLog presenterar en toppmodern lösning inom professionell tjänsteautomation (PSA) som fokuserar på verktyg för projektstyrning med fokus på projektets ekonomi. Genom vår plattform kan du enkelt följa konsulternas, projektens och kundernas lönsamhet.

Är du intresserad av att lära dig mer om hur TimeLog PSA kan hjälpa dig att uppnå lönsamma och framgångsrika projekt? Få en introduktion till TimeLog idag.

Projektfinansiering för nybörjare: Grunden för din projektledning

Projektfinansiering för nybörjare: Grunden för din projektledning

11 min read

Ta dina projekt till nya lönsamhetshöjder med Modenhedsmodellen för projektstyrning. Lär dig om budgetter, forecast och viktiga KPI:er för framgångsrika projektledare på hero nivå.

Download now
Projektfaser: Vad är projektets livscykel?

Projektfaser: Vad är projektets livscykel?

6 min read

Ta dina projekt till nya lönsamhetshöjder med Modenhedsmodellen för projektstyrning. Lär dig om budgetter, forecast och viktiga KPI:er för framgångsrika projektledare på hero nivå.

Download now
Avancerad projektredovisning: Intäktsredovisning och pågående arbeten

Avancerad projektredovisning: Intäktsredovisning och pågående arbeten

11 min read

Ta dina projekt till nya lönsamhetshöjder med Modenhedsmodellen för projektstyrning. Lär dig om budgetter, forecast och viktiga KPI:er för framgångsrika projektledare på hero nivå.

Download now
De 5 värsta felen en projektledare kan begå

De 5 värsta felen en projektledare kan begå

5 min read

Ta dina projekt till nya lönsamhetshöjder med Modenhedsmodellen för projektstyrning. Lär dig om budgetter, forecast och viktiga KPI:er för framgångsrika projektledare på hero nivå.

Download now
Ta kontroll över dina projektekonomier: Våra mest effektiva strategier

Ta kontroll över dina projektekonomier: Våra mest effektiva strategier

9 min read

Ta dina projekt till nya lönsamhetshöjder med Modenhedsmodellen för projektstyrning. Lär dig om budgetter, forecast och viktiga KPI:er för framgångsrika projektledare på hero nivå.

Download now
Projekthantering i Excel: För- och nackdelar

Projekthantering i Excel: För- och nackdelar

8 min read

Ta dina projekt till nya lönsamhetshöjder med Modenhedsmodellen för projektstyrning. Lär dig om budgetter, forecast och viktiga KPI:er för framgångsrika projektledare på hero nivå.

Download now
Agil projektledning: projektledarens guide till framgång

Agil projektledning: projektledarens guide till framgång

5 min read

Ta dina projekt till nya lönsamhetshöjder med Modenhedsmodellen för projektstyrning. Lär dig om budgetter, forecast och viktiga KPI:er för framgångsrika projektledare på hero nivå.

Download now
Introduktion till projektekonomi: Begrepp, processer och verktyg

Introduktion till projektekonomi: Begrepp, processer och verktyg

7 min read

Ta dina projekt till nya lönsamhetshöjder med Modenhedsmodellen för projektstyrning. Lär dig om budgetter, forecast och viktiga KPI:er för framgångsrika projektledare på hero nivå.

Download now
Vad är projektmilstolpar? Guide, exempel och mall

Vad är projektmilstolpar? Guide, exempel och mall

13 min read

Ta dina projekt till nya lönsamhetshöjder med Modenhedsmodellen för projektstyrning. Lär dig om budgetter, forecast och viktiga KPI:er för framgångsrika projektledare på hero nivå.

Download now