Skip to the main content.

Tidsregistrering
Prøv nem tidsregistrering, så du kan få et pålideligt datagrundlag til pletfri fakturering og dybere indsigt i forretningen.

Projektstyring
Få en fuld værktøjskasse som projektleder, så kan du holde alle dine projekter på sporet - og rentable.

Ressourceplanlægning
Bemand projekter, øg faktureringsgraden og få godt overblik over fremtiden.

Indsigt og rapportering
Bliv klogere - hurtigere - for at træffe kloge beslutninger, der giver jer langsigtet vækst.

Projektregnskab og fakturering
Fakturer alt - hurtigt og præcist - mens du holder styr på projektets økonomi.

Personale og løn
Giv revisorer og HR et intelligent værktøj til at eliminere drænende administration.

Økonomiafdelingen
Spar 1-2 dage om måneden på din faktureringsproces.

Projekt teams
Fra planlægning til udførelse og evaluering: Stærke værktøjer til alle jeres projekter og teams.

Ledelse og management teams
Skab en præstationsdrevet kultur med stærke rapporteringsfunktioner. smidigere interne processer og bedre data.

Større virksomheder
Få bedre drift og performance på tværs af kontorer, lande og afdelinger.

NGOs & non-profit organisationer
Få enklere interne processer, brug mindre tid på administration, og få dokumentationen på plads - til en nedsat pris.

Blog
Bliv inspireret til at drive en endnu bedre virksomhed med artikler, guides, analyser og værktøjer i bloggen.

Ressourcer, guides og webinarer
Få skabeloner, guides og webinarer, der hjælper og inspirerer dig.

VIP Brugergruppe
Sæt dit præg på TimeLog PSA og vær en del af vores brugergruppe.

Invoicing Process DK

Prøv TimeLog i 30 dage

Cases
Læs, hvordan andre kunder bruger TimeLog til at understøtte vækst.

Om os
Få indsigt i TimeLog, og hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe bæredygtig vækst.

Medarbejdere
Find den TimeLogger du skal i kontakt med.

Karriere
Hvordan er det at arbejde hos TimeLog og hvilke åbne stillinger har vi for tiden? Få svaret lige her.

Partner
Skab endnu mere værdi for både dine og vores kunder som TimeLog-partner.

Meget mere service
Online Help Center, skræddersyet onboarding og support fra dag 1.

CSR & bæredygtighed
Vi arbejder for at sikre en positiv indvirkning på planeten, mennesker og virksomheder.

Sikkerhed & GDPR
Få mere at vide om, hvordan vi arbejder for at beskytte dine data og give maksimal sikkerhed.

4 min read

Nyt tidsregistreringssystem? 97 ting du skal vide - før du køber!

Er du vokset fra timesedler i Excel? Er jeres økonomiansvarlige ved at få grå hår, når I skal fakturere kunder? Du får 97 afklarende tips til at vælge det helt rigtige tidsregistreringssystem. [Opdateret]

Nyt tidsregistreringssystem? 97 ting du skal vide - før du køber!

Tips til din kravspecifikation

Der kan være mange tegn, på at det er på tide at gå på jagt efter et (nyt) tidsregistreringssystem. 

Men hvad skal du kigge efter?

 • Er det vigtigt, systemet har en app til tidsregistrering?
 • Hvad er det bedste tidsregistreringssystem?
 • Hvad skal jeres tidsregistreringssystem kunne i forhold til fakturering, projektstyring og rapportering?

Dét vil jeg gerne hjælpe dig med at finde ud af! Eller rettere: Jeg vil gerne hjælpe dig med at finde ud af, hvad du skal finde ud af...

Lyder det kryptisk?

Efter mere end 10 år i tidsregistreringsbranchen (okay, måske er det ikke en helt officiel branche), er jeg efterhånden blevet stillet – og har besvaret – de fleste spørgsmål, når det kommer til:

 • Valg af tidsregistreringssystem
 • Nem fakturering
 • Projektstyring for konsulentvirksomheder
 • Håndtering af løn samt udlæg med mere

Skulle jeg besvare alle de spørgsmål her og nu, ville det blive verdens længste blogpost – du ved en af den slags man bogmærker og derefter glemmer alt om.

Så i stedet får du her en top-97-liste med inspiration til de emner og spørgsmål, det kan være en god ide at afklare før du køber (nyt) tidsregistreringssystem.

New call-to-action


Tidsregistrering

 1. Hvad vil I gerne forbedre i forhold til jeres nuværende måde at tidsregistrere på?
 2. Vil I registrere al jeres arbejdstid (intern og ekstern) eller kun projekttid (ekstern)?
 3. Har I brug for at skrive kommentarer til jeres timeregistreringer?
 4. Laver jeres medarbejdere mange forskellige ting i løbet af dagen eller arbejder de koncentreret på et projekt i flere timer ad gangen?
 5. Har I brug for en app til tidsregistrering?
 6. Vil I have mulighed for tidsregistrering via Outlook?
 7. Hvordan håndterer I ferie, flex og fravær i dag?
 8. Hvordan vil I registrere fravær?
 9. Har I brug for at styre ferie?
 10. Har I brug for en godkendelsesproces til afrapportering af timer?
 11. Vil I gerne understøtte lønberegning til jeres lønsystem?
 12. Kan alle medarbejdere registrere tid på et projekt i dag?
 13. Har I behov for at kunne tildele adgang til bestemte projekter fremadrettet?
 14. Skal der være adgang til timeseddel online, fx via en desktop app, app til iPhone og Android eller browser adgang?

Håndtering af udlæg

 1. Har I brug for at registrere udlæg eller indkøb?
 2. Har I brug for at registrere rejseafregning?
 3. Har I brug for at registrere diæter?
 4. Har I brug for at registrere kørsel og lave kørselsafregning?
 5. Har I brug for et godkendelsesflow for medarbejdernes udlæg?
 6. Har I brug for at skelne mellem udlæg på firmakort eller fakturaer og personlige udlæg fra medarbejderne?
 7. Registrerer I indkøb eller udlæg på jeres projekter?
 8. Registrerer I rejseafregning, diæter eller kørsel i dag?
 9. Skal I fakturere udlæg videre til kunden?
 10. Arbejder I med at lægge avance på jeres udlæg?

Læs også: Hvordan forbereder du dig bedst inden køb af forretningssoftware?

Lønbehandling

 1. Skal tidsregistreringer bruges til lønbehandling?
 2. Hvilke data skal med over i jeres lønsystem – for eksempel ferie, flex, fravær, kørsel, diæter og/eller private udlæg?
 3. Har I forskellige arbejdsuger eller skiftende normtider?
 4. Hvor mange lønkoder har I?
 5. Hvilket lønsystem har I?
 6. Skal jeres tidsregistrering integreres med jeres lønsystem?
 7. Arbejder I med overtid eller tillæg?

Projektstyring og projektstyringsværktøj

 1. Har I brug for tidsregistrering af projekter?
 2. Hvilket projektstyringsværktøj har jeres projektleder i dag?
 3. Har I brug for en projektplan?
 4. Skal I kunne bruge projektstyring som del af jeres projektledelse?
 5. Hvilke kontrakter benytter I i jeres projektstyring: Medgået tid, fastpris, klippekort, retainers, andre?
 6. Blander I forskellige kontrakter på samme projekt?
 7. Har I forskellige kostpriser per medarbejder?
 8. Har I forskellige timepriser per medarbejder?
 9. Har I kundespecifikke timepriser?
 10. Bruger I forskellige timepriser på samme projekt?
 11. Ved fastprisprojekter – skal I så kunne se værdiberegningen ud fra en gennemsnitlig timepris?
 12. Ved fastprisprojekter – skal I så kunne se, hvor meget I kunne have solgt projektet til på medgået tid?
 13. Hvordan budgetterer I jeres projekter i dag?
 14. Budgetterer I både i timer og værdi?
 15. Har jeres medarbejdere et personligt budget for deres arbejde?
 16. Budgetterer I på opgaveniveau eller kun på overordnet projektniveau?
 17. Har I brug for kontraktskabeloner?
 18. Har I brug for projektskabeloner?
 19. Kan værdien eller timerne på jeres projektbudget og projektkontrakt være forskellige?
 20. Budgetterer I jeres projekter i forskellige valutaer?
 21. Hvor mange opgaveniveauer bruger I på jeres mest komplekse projektplaner?
 22. Vil I gerne allokere specifikke ressourcer til jeres projekter eller skal alle kunne se alle projekter?
 23. Vil I gerne beregne igangværende arbejder?
 24. Er det vigtigt at kende op- og nedskrivninger på projektfaktureringen?
 25. Vil I gerne have et gantt-kort på projektniveau?
 26. Arbejder I med milepæle på jeres projekter?
 27. Arbejder I med princippet estimated time to complete (ETC) i jeres projektledelse?
 28. Har I start/slutdato på jeres projekter?
 29. Har I internationale kunder og arbejder I med prislister eller projektpriser i forskellige valutaer?
 30. Budgetterer I jeres projekter i forskellige valutaer?

Fakturering

 1. Fakturerer I jeres kunder per projekt eller samlet på én faktura?
 2. Har nogle af jeres kunder en anden fakturaadresse end besøgsadresse?
 3. Vil jeres kunder have en detaljeret faktura eller en meget simpel faktura?
 4. Fakturerer I i forskellige valutaer?
 5. Har I brug for flere fakturadesigns?
 6. Gør I nogle gange brug af op- og nedjusteringer på jeres faktura?
 7. Har I behov for at gøre registreringer ikke-fakturérbare?
 8. Har I et specielt workflow for godkendelse af fakturaer og faktureringspotentiale?
 9. Sender I fakturaer til det offentlige?
 10. Har I overblik over planlagte betalinger frem i tiden?
 11. Hvad hedder jeres økonomisystem?

Ressourceplanlægning

 1. Arbejder I med at planlægge opgaver ud fra, hvor belastede jeres medarbejdere er?
 2. Vil I gerne tilknytte ressourcer til et projekt baseret på kompetencer?
 3. Har I brug for at kunne flytte timer eller opgaver mellem medarbejdere?
 4. Skal I kunne se forventet omsætning baseret på planlagte projekter?

Rapportering og analyse

 1. Hvilke nøgletal arbejder I med i dag?
 2. Vil I gerne kunne beregne dækningsgrad per projekt, kunde og/eller medarbejder?
 3. Vil I gerne kunne se medarbejderes udnyttelsesgrad fx faktureringsgrad og effektivitetsgrad?
 4. Vil I gerne kunne se en analyse af, hvad I har brugt jeres ressourcer på?
 5. Skal I kunne se hvilke kunder, der har taget mest af jeres tid, og hvilke der har været mest rentable?
 6. Skal I rapportere på hvilke forretningsområder, der har taget mest af jeres tid, og hvilke der har skabt størst værdi?
 7. Vil I vide hvilke projekter, der har taget mest af jeres tid, og hvilke der har været mest rentable?
 8. Hvilke analyser eller rapporter af medarbejdere har I brug for?
 9. Vil I gerne sammenligne jeres projekters performance uagtet projekternes størrelse?
 10. Har I behov for at kunne rapportere på afdelings- og teamniveau?
 11. Organisation og tidsregistrering til store virksomheder
 12. Vil I gerne inddele systemet i afdelinger på flere niveauer?
 13. Har I internationale medarbejdere eller kontorer i udlandet, så I har behov for, at jeres tidsregistreringssystem er på forskellige sprog?
 14. Gør I brug af bonus I jeres organisation - hvis ja, hvilke nøgletal udregner I så bonussen ud fra?

Yderligere overvejelser

 1. Hvordan sikrer du, at din leverandør lever op til GDPR?
 2. Har din leverandør erklæringer på, at IT- og sikkerhedsprocedurer er dokumenterede og kvalitetssikrede? 
 3. Har I brug for integration mellem tidsregistrering og andre systemer?
 4. Har I brug for at kunne trække jeres data ud i Excel, Word, PDF, XML, .txt eller via et API?
 5. Vil I gerne have, at salgsafdelingen skal kunne styre deres pipeline i systemet?
 6. Vil I gerne kunne segmentere jeres kundedatabase ved brug af jeres egne kriterier?
 7. Supporterer I jeres kunder i dag ved hjælp af et help desk-system?
 8. Vil I gerne dele information med jeres kunder via et extranet?
 9. Har I brug for dokumentstyring eller kan I nøjes med at linke til kunde-/projektfolderen på jeres server?
 10. Har din kommende leverandør ISAE-erklæringer

Nåede du hele listen igennem? Du er altid velkommen til at dele den med en kollega eller printe den. 

TimeLog ISAE 3000 GDPR-erklæring


Har du brug for personlig vejledning?  

Giv os et kald på +45 70 200 645, så hjælper vi dig videre. 

 

Implementering af tidsregistrering? Sådan får du succes!

Implementering af tidsregistrering? Sådan får du succes!

6 min read

Få 9 uundværlige tips, der sikrer dig en god implementering, når du køber et tidsregistreringssystem. (opdateret)

Download now
Planlæg jeres succes med det nye IT-system | TimeLog

Planlæg jeres succes med det nye IT-system | TimeLog

6 min read

Når du køber nyt IT, er det bare fedt at komme godt fra start. Derfor får du 9 tips til at skabe en succesplan for jeres nye IT-løsning her.

Download now
Forstå EU tidsregistreringsloven: 11 timers reglen og 48 timers reglen

Forstå EU tidsregistreringsloven: 11 timers reglen og 48 timers reglen

6 min read

EU-arbejdstidsdirektivet giver dig et sæt forpligtelser over for dine medarbejdere. Blandt andet 11 timers reglen og 48 timers reglen. Se hvad de betyder her.

Download now
10 ting du skal vide om tidsregistrering i Excel

10 ting du skal vide om tidsregistrering i Excel

7 min read

Hvornår er I for store til at bruge Excel til tidsregistrering og projektstyring? Se tipping point, hvor Excel går fra at være styringsværktøj til tids- og pengerøver.

Download now
Hvordan forbereder du dig bedst inden køb af forretningssoftware?

Hvordan forbereder du dig bedst inden køb af forretningssoftware?

6 min read

I TimeLog rådgiver vi mange virksomheder, der er på udkig efter et nyt system til tidsregistrering, projektstyring og eventuelt fakturering.

Download now
Excel ugeseddel vs. online tidsregistrering: Hvad betaler sig?

Excel ugeseddel vs. online tidsregistrering: Hvad betaler sig?

10 min read

Overvejer du, om det kan betale sig at skifte Excel ugesedler ud med online tidsregistrering?

Download now
Vil du tune vækstmotoren i din SMV? Så øg fokus på de her 10 områder

Vil du tune vækstmotoren i din SMV? Så øg fokus på de her 10 områder

7 min read

Er du ejerleder i en SMV (små og mellemstore virksomheder) og er du så begravet i driften, at du hverken har tid til strategi eller optimering?

Download now
[5-trins guide] Undgå overflødig software til din virksomhed.

[5-trins guide] Undgå overflødig software til din virksomhed.

17 min read

Aldrig har der været så mange digitale løsninger, der kan løfte din forretning. Men hvordan ved du, om du bør investere?

Download now
Fem grunde til at dine medarbejdere skal registrere tid

Fem grunde til at dine medarbejdere skal registrere tid

3 min read

Få 5 grunde til at du og dine kolleger skal i gang med tidsregistrering.

Download now